МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2017

м. Київ

N 555

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 липня 2017 р. за N 880/30748

Про затвердження зразків бланків паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок

Відповідно до підпункту 86 пункту 4 (Постанова N 495), пункту 8 Положення про Міністерство культури України (Постанова N 495), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

зразок бланка паспорта на смичковий музичний інструмент;

зразок бланка паспорта на смичок.

2. Надати право видачі паспортів на смичкові музичні інструменти і смички державним установам, закладам культури, іншим організаціям, визначеним у розділі IX Переліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 березня 2017 року N 267 (Перелік N 267), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 року за N 529/30397.

3. Установити, що державні установи, заклади культури, інші організації, визначені у пункті 2 цього наказу, самостійно забезпечують виготовлення бланків паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок.

4. Державним установам, закладам культури, іншим організаціям, визначеним у пункті 2 цього наказу:

1) протягом 6 місяців після набрання чинності цим наказом виготовити бланки паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок на каландрованому папері формату А5 (148 х 210 мм) щільністю 250 г/м2 відповідно до зразків, затверджених цим наказом, із зазначенням серій, закріплених за ними згідно з додатком 1 до цього наказу, і порядкових номерів, що починаються з 000001, та поінформувати про це Міністерство культури України;

2) протягом двох тижнів після виготовлення бланків паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок знищити невикористані бланки паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок старих зразків та надати до Міністерства культури України копії актів про їх знищення.

5. Відділу з питань переміщення культурних цінностей (Татіївська І. П.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) довести цей наказ до відома державних установ, закладів культури, інших організацій, визначених у пункті 2 цього наказу.

6. Визнати такими, що втратили чинність, деякі накази Міністерства культури і мистецтв України та Міністерства культури України згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до цього наказу.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
27 червня 2017 року N 555

Зразок

(титульна сторінка)

Міністерство культури України

_
(найменування державної установи (закладу культури, іншої організації), що видала паспорт)

_

_

_

_

ПАСПОРТ
НА СМИЧКОВИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ
серія ______ N ________

(сторінка 2)

Назва інструмента _________

_

_

Місце виготовлення / майстер / фабрика ____

_

_

_

Час виготовлення _________

_

_

Етикет в транскрипції оригіналу _________

_

_

_

Колір лаку ___

_

Особливі прикмети ________

_

_

_

_

_

_

_

_

Орієнтовна вартість _______

_

_

(сторінка 3)

Розміри (в мм, +/- 0,2)

Нижньої деки по склепінню:

ширина верхнього овалу _

ширина мінімальна _____

ширина максимальна ___

довжина без п'ятки ____

Верхньої деки по склепінню:

мінімальна відстань між ефами ________

відстань від верхнього краю до нижніх зарубок ефів __

Обичайок:

висота біля ґудзика ___________

висота біля правого нижнього кута __________

висота біля правого верхнього кута _________

висота біля основи шийки справа __________

Головки:

мінімальна ширина ______

максимальна ширина _____

ширина п'ятки головки ___

Висновок: смичковий музичний інструмент не є культурною цінністю.

Підстава: висновок державної експертизи від "___" ________ 20__ р. N ______

___
(посада експерта державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

___
(посада керівника державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

(сторінка 4)

Фотографія верхньої деки

 

кольорова фотографія розміром 10 х 15 см

 


___
(посада експерта державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

(сторінка 5)

Фотографія нижньої деки

 

кольорова фотографія розміром 10 х 15 см

 


___
(посада експерта державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

(сторінка 6)

Фотографія головки

 

кольорова фотографія розміром 10 х 15 см

 


___
(посада експерта державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

(сторінка 7)

Особа, якій видано паспорт

1. ___________
                                                                                                           (прізвище)
_
                                                                                                                (ім'я)
_
                                                                                                         (по батькові)

Документ, що посвідчує особу ___________
                                                                                                                 (дані документа, що посвідчує особу)

_
(посада керівника державної установи

___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

2. ___________
                                                                                                           (прізвище)
_
                                                                                                                (ім'я)
_
                                                                                                         (по батькові)

Документ, що посвідчує особу ___________
                                                                                                                 (дані документа, що посвідчує особу)

_
(посада керівника державної установи

___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

3. ___________
                                                                                                           (прізвище)
_
                                                                                                                (ім'я)
_
                                                                                                         (по батькові)

Документ, що посвідчує особу ___________
                                                                                                                 (дані документа, що посвідчує особу)

_
(посада керівника державної установи

___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

 

Заступник начальника
відділу з питань переміщення
культурних цінностей

І. П. Татіївська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
27 червня 2017 року N 555

Зразок

(титульна сторінка)

Міністерство культури України

_
(найменування державної установи (закладу культури, іншої організації), що видала паспорт)

_

_

_

_

ПАСПОРТ НА СМИЧОК
серія ______ N ________

(сторінка 2)

Назва ________

Місце виготовлення / майстер / фабрика _____

_

Час виготовлення _________

Маркування __
                                                                                 (клеймо, знак майстра, монограми тощо)

_

Тростина ____

_

Головка ______

_

Колодка з гвинтом ________
                                                                        (матеріал, техніка (за наявності дорогоцінних металів і каменів -

_
                                                                                                     проба, вага і кількість))

_

Особливі прикмети ________

_

Орієнтовна вартість _______

_

Розміри (в мм):
довжина смичка з гвинтом __________
довжина смичка без гвинта __________

Висновок: Смичок не є культурною цінністю.

Підстава: висновок державної експертизи від "___" ________ 20__ р. N ______

___
(посада експерта державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

___
(посада керівника державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

(сторінка 3)

Фотографія частини тростини з головкою

 

кольорова фотографія розміром 10 х 15 см

 


___
(посада експерта державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

(сторінка 4)

Фотографія частини тростини з колодкою і гвинтом (збоку)

 

кольорова фотографія розміром 10 х 15 см

 


___
(посада експерта державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

(сторінка 5)

Фотографія частини тростини з колодкою і гвинтом (знизу)

 

кольорова фотографія розміром 10 х 15 см

 


___
(посада експерта державної установи
___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

(сторінка 6)

Особа, якій видано паспорт

1. ___________
                                                                                                           (прізвище)

_
                                                                                                                (ім'я)

_
                                                                                                         (по батькові)

Документ, що посвідчує особу ___________
                                                                                                         (дані документа, що посвідчує особу)

_
(посада керівника державної установи

___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

2. ___________
                                                                                                           (прізвище)

_
                                                                                                                (ім'я)

_
                                                                                                         (по батькові)

Документ, що посвідчує особу ___________
                                                                                                         (дані документа, що посвідчує особу)

_
(посада керівника державної установи

___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

3. ___________
                                                                                                           (прізвище)

_
                                                                                                                (ім'я)

_
                                                                                                         (по батькові)

Документ, що посвідчує особу ___________
                                                                                                         (дані документа, що посвідчує особу)

_
(посада керівника державної установи

___
(закладу культури, іншої організації))

_________
(підпис)

____
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ___________ 20__ р.

 

Заступник начальника
відділу з питань переміщення
культурних цінностей

І. П. Татіївська

 

Додаток 1
до наказу Міністерства культури України
27.06.2017 N 555

Серії для паспортів на смичковий музичний інструмент і смичок, закріплені за державними установами, закладами культури, іншими організаціями

N
з/п

Найменування державної установи, закладу культури, іншої організації

Серії для паспортів на смичковий музичний інструмент та смичок

1

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації

АА

2

Державне підприємство "Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка"

АБ

3

Державне підприємство "Національний будинок органної та камерної музики України"

АВ

4

Державне підприємство "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка"

АГ

5

Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького

АД

6

Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради

АЕ

7

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

АЄ

8

Обласна інспекція по охороні пам'яток історії та культури (м. Херсон)

АЖ

9

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

АЗ

10

Чернівецький обласний центр з питань культурної спадщини

АИ

 

Додаток 2
до наказу Міністерства культури України
27.06.2017 N 555

Перелік деяких наказів Міністерства культури і мистецтв України та Міністерства культури України, що втратили чинність

1. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року N 595 "Про затвердження зразків паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та переліку державних установ, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за N 920/8241.

2. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14 січня 2005 року N 15 "Про внесення змін та доповнень до наказів Міністерства культури і мистецтв України від 24.09.2003 N 595 та від 15.11.2002 N 647", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2005 року за N 171/10451.

3. Наказ Міністерства культури України від 15 квітня 2013 року N 308 "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року N 595" (Наказ N 308), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2013 року за N 696/23228.

4. Наказ Міністерства культури України від 13 листопада 2014 року N 986 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року N 595" (Наказ N 986), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2014 року за N 1528/26305.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.