МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 лютого 2017 року N 199

Про формування тематичних планів у 2017 році

Відповідно до частини 8 статті 48 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1084, наказів Міністерства освіти і науки України від 31.10.2016 N 1296 "Про затвердження переліку проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок", від 30.01.2017 N 133 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.10.2016 N 1296 та затвердження результатів експертизи проекту, що має обмежений доступ", листа-погодження Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України від 29.12.2016 N 189/1/5162 та протокольного рішення засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України від 31 січня 2017 року наказую:

1. Керівникам вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) та наукових установ (далі - НУ):

1) розробити з урахуванням результатів конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, затверджених наказами N 1296 від 31.10.2016 та N 133 від 30.01.2017, та сформувати у єдиній інформаційній системі "Наука в університетах" тематичні плани наукових досліджень та розробок ВНЗ та НУ на 2017 рік, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету (далі - тематичні плани), враховуюче таке:

до тематичних планів включаються дослідження та розробки, виконання яких розпочато у попередні роки (із збільшенням річних обсягів, отриманих на кінець 2016 року, на 6,8 %);

проекти, які за результатами конкурсного відбору отримали оцінку "високого рівня" (75 балів і вище), фінансуються у повному обсязі, запланованому у проекті дослідження або розробки;

роботи, які отримали експертну оцінку 51 бал і вище, фінансуються у розмірі не менше ніж 77 % від планової вартості, але не нижче 200 тис. гривень;

проекти, які включено до переліку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України, фінансуються у розмірі 80 % - 100 % від планового обсягу, в залежності від оцінок, які отримали згідно з переліком, що додається*;


* Не наводиться.

перехідні роботи молодих учених, які відповідно до наказу МОН від 15.08.2016 N 973 "Про затвердження переліку проектів, що пройшли конкурсний відбір проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, що належать до сфери управління Міністерства, та формування тематичних планів у 2016 році" отримали кошти державного бюджету, фінансуються у повному обсязі з урахуванням капітальних видатків, запланованих у проекті наукової роботи або розробки на 2017 рік;

мінімальна вартість нової роботи становить 200,0 тис. гривень на рік;

2) забезпечити протягом року цільове та ефективне використання бюджетних коштів за КПКВК 2201040 у межах визначених призначень;

3) до 27 лютого поточного року подати департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) на погодження тематичний план;

4) забезпечити збереження науково-технічного потенціалу та виконання технічних завдань і календарних планів науково-дослідних робіт у повному обсязі.

2. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) у двотижневий термін забезпечити погодження тематичних планів ВНЗ та НУ.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.