ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.02.2017 р. N 98-од

Про підсумки виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 вересня 2010 року N 699 "Про організацію виконання обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року"

Упродовж 2010 - 2016 років проведено ряд заходів щодо виконання обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Станом на 31 грудня 2016 року в області на диспансерному обліку з приводу злоякісних новоутворень перебуває понад 24271 пацієнт, щороку реєструється понад 3 тисячі нових випадків раку.

Через відсутність фінансування в області не впроваджена електронна система цитологічного скринінгу, що ускладнює отримання достовірних даних щодо охоплення жіночого населення зазначеним обстеженням.

В комунальній установі Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" (далі - КУТОР "ТОКОД") функціонує обласний мамологічний центр з мамографічним кабінетом, кабінетами УЗ-діагностики, патології молочної залози та патології шийки матки. Також в області працюють 2 районних мамографічних кабінети в Заліщицькій центральній районній комунальній лікарні і Тернопільському районному територіальному медичному об'єднанні для проведення скринінгових досліджень. Протягом строку реалізації програми кошти для закупівлі мамографічного та кольпоскопічного обладнання не виділялися.

В усіх районних, міських лікарнях та жіночих консультаціях м. Тернопіль створені та функціонують кабінети патології шийки матки, оснащені застарілими малотужними кольпоскопами, які закуплені ще до 2010 року і не відповідають сучасним вимогам.

Для покращення стану обліку онкологічних хворих, забезпечення достовірності та повноти даних щокварталу районними онкологами проводиться звірка з даними популяційного канцер-реєстру, який функціонує в КУТОР "ТОКОД". Також створена система рейтингових показників між районами, на основі аналізу яких формується рейтингова оцінка онкологічної служби районів області.

З метою покращення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги на основі уніфікованих протоколів розроблено локальні протоколи надання медичної допомоги на третинному рівні і клінічні маршрути пацієнтів.

На даний час гостро стоїть питання забезпечення КУТОР "ТОКОД" сучасним лікувально-діагностичним обладнанням для здійснення уточнюючої та диференційної діагностики злоякісних новоутворень.

Передбачені програмою кошти на оснащення сучасною апаратурою та забезпечення її технічним супроводом не виділялись.

Забезпечення обласного онкологічного диспансеру, лікувально-профілактичних закладів області хіміотерапевтичними препаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних пацієнтів здійснювалося за кошти обласного і державного бюджетів.

Із передбачених з обласного бюджету коштів для закупівлі хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу на загальну суму 3000 тис. грн., упродовж 2010 - 2016 років отримано 2277 тис. грн, які були спрямовані на закупівлю наркозних і наркотичних засобів та препаратів супроводу при хіміотерапії.

Централізоване постачання хіміотерапевтичних препаратів для лікування онкологічних пацієнтів здійснювалося відповідно до заявок управління охорони здоров'я облдержадміністрації за рахунок коштів державного бюджету за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

Упродовж реалізації програми за рахунок коштів державного бюджету в область централізовано надійшло хіміопрепаратів: у 2010 році - на суму 2546,239 тис. грн.; у 2011 - на 2286,980 тис. грн; у 2012 - на 5163,659 тис. грн; у 2013 - на 4126,532 тис. грн; у 2014 - на 2248,840 тис. грн; у 2015 - на 1971,397 тис. грн., у 2016 - на 3999,137 тис. гривень.

При цьому щорічна потреба для повного забезпечення населення області хіміотерапевтичним лікуванням складає близько 60 млн гривень. У 2016 році з необхідних на хіміотерапевтичні препарати 56650 тис. грн з державного бюджету профінансовано лише 7,1 % від потреби.

В області з лютого 2016 року здійснює діяльність єдиний заклад для лікування невиліковних пацієнтів КУТОР "Тернопільська обласна лікарня "Хоспіс" із загальним ліжковим фондом на 30 ліжок. Затверджено порядок та перелік медичних показань для надання паліативної допомоги.

З метою своєчасного та якісного надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення:

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад:

1) проаналізувати стан виконання заходів районних та міської м. Тернополя програм боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року з метою визначення недоліків та проблемних питань;

2) розробити спільно з КУТОР "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер" локальні протоколи надання медичної допомоги на первинному, вторинному рівнях і клінічні маршрути пацієнтів та затвердити їх в установленому порядку;

3) забезпечити належну організацію проведення онкопрофоглядів у розрізі загальної диспансеризації населення;

4) вивчити питання щодо створення мамографічних кабінетів на базі визначених центральних районних лікарень з врахуванням їх географічного розташування та укласти договори про забезпечення мамографічними скринінговими обстеженнями у відповідності до адміністративно-територіальних одиниць;

5) проводити тематичні курси для лікарів загальної практики - сімейної медицини на предмет виявлення та диспансеризації передпухлинних станів та захворювань під контролем обласних спеціалістів за профілями на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського;

6) запровадити звітність центрів первинної медико-санітарної допомоги щодо кореляції даних про проведення диспансеризації населення за умови виявлення онкологічного захворювання;

7) забезпечити поетапне доукомплектування лікувально-діагностичним обладнанням кабінетів патології шийки матки, чоловічих та жіночих оглядових кабінетів відповідно до табелів матеріально-технічного оснащення, регламентованих наказами Міністерства охорони здоров'я України;

8) залучати соціальні служби та неурядові організації до виконання заходів щодо своєчасного виявлення злоякісних новоутворень, сприяти формуванню прихильності населення до обстеження та лікування;

9) забезпечити широке інформування населення стосовно ситуації із захворюваністю на онкологічну патологію та заходів щодо профілактики зазначеного захворювання;

10) про проведену роботу та вжиті заходи інформувати управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації до 15 жовтня 2017 року.

2. Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації:

1) посилити контроль щодо ефективного використання ліжкового фонду, обгрунтованої профільності госпіталізації, своєчасної повноти діагностичного процесу, доцільності призначення і раціонального використання медикаментів та проведення контрольованого лікування хворих на онкологічну патологію;

2) передбачити поетапне доукомплектування КУТОР "ТОКОД" лікувально-діагностичним устаткуванням відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення онкодиспансерів, регламентованого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.12.2009 N 954 "Про затвердження Примірного табеля оснащення обладнанням та виробами медичного призначення лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, що надають допомогу онкологічним хворим";

3) враховуючи щорічну потребу в хіміотерапевтичних препаратах, передбачити кошти на суму не менше 20 млн гривень у рік для проведення закупівлі найчастіше вживаних та дороговартісних препаратів, що дасть можливість проведення лікування у дороговартісних випадках, та першочергово для потреб соціально незахищених верств населення;

4) ввести в якості інтегрального рейтингового показника для оцінки ефективності заходів з протиракової боротьби адміністративно-територіальних одиниць показник п'ятирічної виживаності та індекс співвідношення захворюваність/смертність;

5) завершити роботу з розробки локальних протоколів надання медичної допомоги на первинному, вторинному і третинному рівнях з клінічними маршрутами пацієнтів та затвердити їх в установленому порядку;

6) забезпечити узагальнення поданих матеріалів та про виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 25 жовтня 2017 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови обласної державної адміністрації ЮРИКУ Ю. З.

 

Голова обласної
державної адміністрації

С. С. Барна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.