ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 26.07.2017 р. N 29/10

Про департамент муніципальної варти Луцької міської ради

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Перейменувати з 01.08.2017 департамент муніципальної поліції Луцької міської ради у департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

2. Викласти додаток до рішення міської ради від 23.12.2015 N 2/10 "Про затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів" (Рішення N 2/10) у новій редакції (додаток 1).

3. Викласти пункт 2 рішення міської ради від 23.12.2015 N 2/10 (Рішення N 2/10) у новій редакції:

"2. Затвердити загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у кількості 601 штатна одиниця".

4. Департаменту фінансів та бюджету міської ради (Єлова Л. А.) передбачити в бюджеті міста кошти для забезпечення функціонування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

5. Затвердити Положення про департамент муніципальної варти Луцької міської ради (додаток 2).

6. Вважати такими, що втратили чинність додаток 2 до рішення Луцької міської ради від 30.07.2015 N 76/143 "Про департамент муніципальної поліції Луцької міської ради та внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 N 3/6 "Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" та рішення Луцької міської ради від 31.08.2016 N 12/10 "Про внесення змін до додатку 2 рішення міської ради від 30.07.2015 N 76/143 "Про департамент муніципальної поліції Луцької міської ради та внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2010 N 3/6 "Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів".

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту (Федік М. М.) та заступника міського голови, керуючого справами виконкому Вербича Ю. Г.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 1
до рішення Луцької міської ради
26.07.2017 N 29/10

Структура виконавчих органів Луцької міської ради

1. Департамент житлово-комунального господарства

2. Департамент соціальної політики

3. Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"

4. Департамент економічної політики

5. Департамент муніципальної варти

6. Департамент фінансів та бюджету

7. Департамент культури

8. Юридичний департамент

9. Управління містобудування та архітектури

10. Управління земельних ресурсів

11. Управління транспорту та зв'язку

12. Управління розвитку підприємництва та реклами

13. Управління капітального будівництва

14. Управління освіти

15. Управління охорони здоров'я

16. Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності

17. Управління туризму та промоції міста

18. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

19. Управління з питань фізичної культури та спорту

20. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

21. Служба у справах дітей

22. Відділ управління майном міської комунальної власності

23. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

24. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

25. Відділ у справах сім'ї та молоді

26. Відділ екології

27. Відділ охорони праці

28. Відділ інформаційної роботи

29. Відділ зв'язків з громадськістю

30. Відділ ведення Державного реєстру виборців

31. Відділ ведення Реєстру територіальної громади

32. Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи

33. Відділ обліку та звітності

34. Відділ кадрової роботи та нагород

35. Відділ програмно - комп'ютерного забезпечення

36. Відділ секретаріату міської ради

37. Загальний відділ

38. Господарсько-технічний відділ

39. Організаційний відділ

40. Архівний відділ.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 2
до рішення Луцької міської ради
26.07.2017 N 29/10

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент муніципальної варти Луцької міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Луцької міської ради.

1.2. Департамент є правонаступником департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради.

1.3. Департамент у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови згідно розподілу обов'язків.

1.4. Департамент є юридичною особою, вправі володіти відокремленим майном, має економічний баланс, може набувати майнові і немайнові права та обов'язки, а також виступати позивачем або відповідачем в судових інтересах від свого імені.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, використовує в роботі бланки, штампи та печатку з власним найменуванням.

1.6. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України з урахуванням функціональної специфіки, стандартом ISO 9001, рішеннями Волинської обласної ради, розпорядженнями голови Волинської обласної державної адміністрації, рішеннями Луцької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.7. Положення про департамент затверджується міською радою.

1.8. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Департаменту, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою та спецзасобами.

1.9. Місцезнаходження Департаменту: 43025, м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 17.

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Метою Департаменту є виконання повноважень місцевого самоврядування щодо забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів територіальної громади.

2.2. Основними завданням Департаменту є:

2.2.1. Забезпечення виконання рішень міської ради та її виконавчих органів, що приймаються з питань:

2.2.1.1. Забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

2.2.1.2. Контроль за дотриманням чинного законодавства про благоустрій та Правил благоустрою м. Луцька.

2.2.1.3. Охорона довкілля.

2.2.1.4. Благоустрій території, контролю за чистотою вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій.

2.2.1.5. Здійснення контролю за паркуванням автотранспорту згідно Правил благоустрою міста Луцька.

2.2.1.6. Забезпечення охорони пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.

2.2.1.7. Здійснення контролю щодо недопущення незаконної торгівлі.

2.2.1.8. Здійснення контролю за недопущенням торгівлі з рук у невстановлених місцях на території міста.

2.2.2. Надання допомоги відповідальним органам забезпеченні евакуації транспортних засобів з місць ДТП при потребі.

2.2.3. Проведення демонтажів незаконно встановлених тимчасових споруд, різноманітних конструкцій тощо.

2.2.4. Повідомлення відповідних державних органів і громадських об'єднань про аварії, пожежі та інші надзвичайні ситуації, вживання невідкладних заходів для їх ліквідації, рятування людей при потребі.

2.2.5. Надання у межах своїх повноважень допомоги депутатам міської ради, представникам державних органів влади і громадських об'єднань у здійснені їх законної діяльності, якщо їм чиниться перешкода або загрожує небезпека з боку правопорушників.

2.2.6. Забезпечення профілактики правопорушень на території міста.

2.2.7. Надання окремих видів правової та соціальної допомоги (зокрема у вигляді передачі конфіскованих об'єктів торгівлі згідно рішення суду) громадянам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, що здійснюють свою діяльність на території міської ради.

2.2.8. Здійснення контролю за станом об'єктів благоустрою будь-яких форм власності в тому числі і комунальної.

2.2.9. Здійснення контролю за утриманням в належному технічному стані об'єктів та елементів благоустрою, охороною зелених насаджень, вносить пропозиції міському голові щодо покращення виконання робіт з благоустрою.

2.2.10. В межах компетенції Департаменту здійснення контролю за санітарним станом міста.

2.2.11. Видача дозволів на земляні роботи та роботи з благоустрою, продовження їх дії та контроль за відновленням благоустрою після закриття виданих дозволів та забезпечення супроводу і контролю за дотриманням виданих та виконаних дозволів, а саме:

- виконання планових та аварійних робіт на території міста у зв'язку з будівництвом, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж;

- виконання земляних робіт на території міста у зв'язку з розташуванням рекламних засобів;

- благоустрій територій новозбудованих об'єктів;

- встановлення захисно-охоронної огорожі в місцях проведення будівельних чи ремонтних робіт;

- встановлення каркасу чи риштування, легких огорож при будівництві;

- використання земельної ділянки для складування будівельних матеріалів.

2.2.12. Інформування населення про здійснення заходів по земляних роботах, роботах з благоустрою.

2.2.13. Здійснення контролю спільно з відділом державного архітектурно-будівельного контролю за якістю та додержанням підпорядкованими організаціями стандартів, норм і правил під час виконання будівельно-монтажних, ремонтних реставраційних робіт та утримання об'єктів, елементів благоустрою; перевіряння та приймання об'ємів при потребі.

2.2.14. Здійснення контролю за станом благоустрою території міста Луцька, підтриманням чистоти та порядку, забезпечення попередження, запобігання та припинення правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку у встановленому законодавством порядку.

2.2.15. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, громадянами вимог законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про відходи", "Про захист прав споживачів", Правил благоустрою території міста Луцька, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері у порядку встановленому законодавством.

2.2.16. Здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами.

2.2.17. Здійснення профілактичних заходів з метою запобігання правопорушенням в сфері благоустрою.

2.2.18. Сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою міста шляхом організації та розроблення програм.

2.2.19. Вжиття заходів щодо зупинення земляних робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста, відшкодування завданих збитків та приведення об'єктів благоустрою до належного стану.

2.2.20. Здійснення контролю за виданими паспортами прив'язки на тимчасові споруди відповідності умов видачі та схемі розміщення ТС.

2.2.21. Здійснення контролю щодо благоустрою, озеленення території та станом прилеглих територій до ТС в тому числі організація заходів щодо поліпшення стану в місті.

2.2.22. Здійснення демонтажу незаконно встановлених споруд, ТС чи інших самовільно встановлених об'єктів на території міста та їх утилізація.

2.2.23. Здійснення підготовки рішень виконавчого комітету про демонтаж самовільно встановлених або з порушенням розташованих об'єктів, ТС чи інших об'єктів згідно чинного законодавства на території міста.

2.2.24. Вжиття невідкладних заходів для усунення виявлених порушень адміністративного законодавства у сфері, що відноситься до компетенції Департаменту за поданням керівників виконавчих органів Луцької міської ради.

2.3. Департамент при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

III. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. У межах своєї компетенції, Департамент реалізовує покладені на нього завдання шляхом:

3.1.1. Залучення в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;

3.1.2. Проведення прийому та розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій.

3.1.3. Складання актів та адміністративних протоколів за порушення законодавства з питань благоустрою, екологічної безпеки, незаконної торгівлі, проведенні незаконних земляних робіт, розташуванні незаконних об'єктів на території міста згідно чинного законодавства.

3.1.4. Проведення рейдів, перевірок, оглядів на території міста.

3.2. За порушення законодавства у сферах містобудування, благоустрою, екологічної безпеки, незаконної торгівлі тощо Департамент притягує фізичних та юридичних осіб, винних у:

3.2.1. Порушенні Правил благоустрою м. Луцька.

3.2.2. Порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері віднесеної до компетенції Департаменту.

3.2.3. Порушенні проектування об'єктів благоустрою на території міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм.

3.2.4. Порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час експлуатації об'єктів благоустрою.

3.2.5. Порушенні режиму використання та охорони території та об'єктів рекреаційного, історичного та культурного призначення.

3.2.6. Самовільному зайнятті чи захопленні території (частини території) земельних ділянок та об'єктів благоустрою на території міста.

3.2.7. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою чи зелених насаджень на території міста.

3.2.8. Знищенні чи пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення на території міста.

3.2.9. Порушенні правил торгівлі.

3.2.10. Порушенні правил охорони і використання пам'яток історії та культури.

3.2.11. Порушенні правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів.

3.2.12. Порушенні землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів, порушення обов'язків по очищенню тротуарів, пішохідних доріжок у межах закріплених за ними ділянок.

3.2.13. Недодержанні правил щодо забезпечення чистоти і порядку у місті.

3.2.14. Неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території міста, не прибирання доріг, тротуарів від льоду та снігу у зимовий період.

3.2.15. Самовільному будівництві і зміні фасадів будинків та споруд.

3.2.16. Самовільному зайнятті земельних ділянок.

3.2.17. Порушенні інших норм, передбачених "Правилами благоустрою м. Луцька" та іншими нормативно-правовими актами, що діють на території України чи ухваленими міською радою.

3.2.18. Незаконному розташуванні об'єктів торгівлі.

3.3. В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), що готуються Департаментом.

3.4. Працівники Департаменту при виконанні покладених на них обов'язків мають право:

3.4.1. Вимагати від громадян та службових осіб, які порушують громадський порядок, правила благоустрою міста, правила торгівлі та інші рішення міської ради, виконавчого комітету та виконавчих органів на території міста, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень департаменту муніципальної поліції, виносити на місці усні попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог, застосовувати передбачені заходи адміністративного примусу.

3.4.2. Викликати громадян і службових осіб у справах про адміністративні правопорушення та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться у провадженні Департаменту і відбирати у них письмові або усні пояснення.

3.4.3. Виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на підставі та у порядку, встановленому законодавством, вносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки з метою уникнення вчинення правопорушень.

3.4.4. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, акти обстеження місця порушення та провадити заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, які віднесені до їх компетенції.

3.4.5. Передавати, у випадках передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, матеріали на розгляд тих органів, які мають на це право, громадських об'єднань або трудових колективів.

3.4.6. Проводити кіно-, фото- та звуко- фіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень, при виконанні покладених обов'язків на Департамент.

3.4.7. Отримувати інформацію на будівельні майданчики (об'єкти будівництва, нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та реставрації) для отримання інформації про наявність дозволу на виконання будівельних, земельних чи інших робіт, виданого відповідною інстанцією.

3.4.8. Вносити відповідним державним органам, органам місцевого самоврядування, громадським об'єднанням або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям для розгляду інформації та пропозиції про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень.

3.4.9. Вилучати у громадян і службових осіб документи, предмети і речі для забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, що віднесені до їх компетенції та виконання рішень суду з цих питань.

3.4.10. Матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу в охороні громадського порядку, забезпеченні правил торгівлі, благоустрою міста та інших встановлених норм законодавства.

3.4.11. Зберігати, носити спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

3.4.12. Звертатися до суду з питань відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства з питань віднесених до компетенції Департаменту.

3.4.13. При порушенні законодавства з питань благоустрою особам з використанням автотранспортних засобів повідомляти Управління патрульної поліції у м. Луцьку про порушення та спільно з патрульними проводити огляд автотранспорту, складати акти та протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою.

3.4.14. Спільно з Управлінням патрульної поліції у м. Луцьку реагувати на порушення правил паркування транспортних засобів з порушенням законодавства про благоустрій.

3.4.15. Здійснювати заходи, пов'язані з благоустроєм міста.

3.4.16. Здійснювати заходи, пов'язані з відновлення благоустрою міста Луцька.

3.4.17. Використовувати транспорт реагування.

3.4.18. Вимагати від громадян, службових та посадових осіб підприємства, організації незалежно від форм власності припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку.

3.4.19. Вимагати від громадян, посадових та службових осіб суб'єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності, які порушують законодавство у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського порядку, припинення правопорушень та виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення.

3.4.20. Надавати приписи громадянам, посадовим та службовим особам суб'єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту справ споживачів.

3.4.21. Здійснювати контроль за виконанням наданих приписів та запланованих заходів на усунення виявлених порушень.

3.4.22. Складати акти фіксації виявлених правопорушень та адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення на громадян та службових, посадових осіб суб'єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності в межах компетенції та порядку передбачених чинним законодавством.

3.4.23. Направляти повідомлення громадянам, посадовим та службовим особам суб'єктів господарювання, установ, організацій незалежно від форм власності для надання усних або письмових пояснень та проводити опитування зазначених осіб у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою, поводження з відходами, захисту прав споживачів, громадського порядку.

3.4.24. Контролювати та сприяти в забезпеченні чистоти і порядку в місті, очищенню територій та об'єктів від сміття, будівельних та побутових відходів, снігу, льоду, самовільного розміщених об'єктів та елементів благоустрою.

3.4.25. Координувати та контролювати діяльність підприємств житлово-комунального господарства міської комунальної форми власності з питань, що відноситься до компетенції Департаменту.

3.4.26. Контролювати здійснення заходів щодо санітарного прибирання території міста, збору, вивезення твердих побутових відходів; зимового утримання вулиць міста; охорони зелених насаджень та озеленення міста.

3.4.27. Залучати на договірних засадах підприємства, установи і організації незалежно від форми власності до участі та проведення демонтажів.

3.4.28. Здійснювати інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

3.5. Працівники Департаменту під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставинах (тільки в разі нагальної потреби), на підставі рішення Луцької міської ради мають право безперешкодно в будь-який час доби:

3.5.1. Входити на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій.

3.5.2. Входити на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян.

3.5.3. Повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення.

3.5.4. Відповідно до своєї компетенції, на виконання розпоряджень міського голови тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки.

3.5.5. Обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів.

3.5.6. Вимагати від громадян і організацій усунення порушень правил утримання шляхів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних шляхах, якщо при цьому не додержуються вимоги по забезпеченню громадської безпеки або порушуються правила благоустрою міста у разі надзвичайного стану чи аваріях.

3.5.7. Проводити за участю адміністрації підприємств, установ і організацій огляд виробничих, складських та інших службових приміщень і територій з метою додержання законодавства.

3.5.8. Використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам та організаціям і громадянам (за їх згодою) для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставлення в лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги.

3.5.9. Користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безоплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам та організаціям, а також громадянам (за їх згодою).

IV. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент складається з наступних структурних підрозділів:

- відділ бухгалтерського обліку та аналітики;

- відділ протидії стихійній торгівлі;

- відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста;

- відділ демонтажів;

- відділ "Група швидкого реагування" (ГШР).

4.2. Положення про структурні підрозділи Департаменту затверджуються розпорядженням міського голови згідно чинного законодавства України.

V. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ

5.1. Департамент очолює директор.

5.2. Директор Департаменту:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Департаменту, відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України;

- несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- візує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

- планує роботу Департаменту, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови;

- видає в межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

- подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису Департаменту;

- розробляє положення про Департамент, структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку;

- звітується про проведену роботу Департаменту в порядку визначеному законодавством України;

- несе відповідальність за забезпечення належної взаємодії Департаменту з засобами масової інформації та висвітлення в ЗМІ діяльності Департаменту;

- діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою.

5.3. Директору Департаменту підпорядковуються працівники Департаменту, згідно штатного розпису.

5.4. Керівники структурних підрозділів:

- організовують виконання доручень директора Департаменту;

- здійснюють безпосередньо керівництво підпорядкованими відділами та центром Департаменту;

- здійснюють інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

5.5. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ

6.1. Працівники Департаменту несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на Департамент даним положенням, повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Департаменту розподіляються між директором, керівниками та працівниками структурних підрозділів Департаменту та закріплюються у посадових інструкціях.

6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Департаменту притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Департаменту (ліквідація, реорганізація) здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.