ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

ЛИСТ

від 15.05.2017 р. N 1198/99-99-18-03-01-18

Департаменту інформаційних технологій

Про інформацію щодо застосування заходів нетарифного регулювання

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 05 квітня 2017 року N 262 "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України" (Постанова N 262) (далі - постанова).

Зазначеною постановою затверджено Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (Постанова N 262).

У зв'язку із внесенням згідно з постановою змін до переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 436 (Постанова N 436), додаток 1 до листа Міністерства доходів і зборів України від 08.05.2014 N 10601/7/99-99-24-01-10-17 "Про інформацію щодо застосування заходів нетарифного регулювання" (Лист N 10601/7/99-99-24-01-10-17) доповнюється пунктом 34 у редакції, що додається.

Враховуючи вищевикладене, вказану інформацію просимо внести до відповідних програмних інформаційних комплексів, у взаємодії з такими товарами: друковані книги, книжки, брошури та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані (код товару згідно УКТ ЗЕД 4901 (Тарифи N 584-VII)); книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячі (код товару згідно УКТ ЗЕД 4903 00 00 00 (Тарифи N 584-VII)); карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настінні карти, топографічні плани та глобуси, надруковані (код товару згідно УКТ ЗЕД 4905 (Тарифи N 584-VII)).

Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

 

В. о. директора Департаменту
організації митного контролю

О. А. Центнарук

 

Додаток

N з/п

Документ

Митний режим

Держав-
ний орган, інші юри-
дичні особи, уповно-
важені на видачу доку-
мента

Закон, на підставі якого здійс-
нюється контроль за наявністю документа / Норма-
тивно-
правовий акт, яким встанов-
лено форму документа

Код в Класи-фікаторі доку-ментів (Наказ N 1011)

Пере-
вірка наяв-
ності доку-
мента в пункті пропуску через держав-
ний кордон України

Імпорт (випуск для віль-
ного обігу)

Реім-
порт

Екс-
порт (оста-
точне виве-
зення)

Реекс-
порт

Тран-
зит

Тим-
часове вве-
зення

Тим-
часове виве-
зення

Мит-
ний склад

Вільна митна зона

Без-
митна тор-
гівля

Пере-
робка на митній тери-
торії

Пере-
робка за ме-
жами митної тери-
торії

Зни-
щення або руйну-
вання

Відмова на користь держави

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

34

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.