ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України03 липня 2017 року N 560 (Положення N 560)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 928/30796

ПЕРЕЛІК
норм належності матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України

1. Діти, які тримаються в приймальниках-розподільниках для дітей органів Національної поліції України (далі - ПРД), забезпечуються харчуванням, одягом, взуттям та іншим майном відповідно до законодавства.

2. ПРД забезпечуються:

1) необхідною комп'ютерною, фото- та відеотехнікою, автомобілем, засобами зв'язку, побутовою технікою, господарським інвентарем, санітарно-гігієнічними засобами, канцелярським приладдям тощо - підрозділами логістики та матеріально-технічного забезпечення головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП);

2) продовольчими товарами - на підставі угод, укладених ГУНП із суб'єктами підприємницької діяльності, згідно із заявками ПРД відповідно до законодавства;

3) медикаментами та медичним обладнанням - на підставі угод, укладених ГУНП із суб'єктами підприємницької діяльності, згідно із заявками ПРД.

3. Матеріальні цінності закуповуються відповідно до законодавства за рахунок коштів, які виділяються на вказані цілі в кошторисі витрат на утримання ПРД.

4. Передача продовольчих та побутових товарів, автомашин, іншого майна й товарно-матеріальних цінностей іншим органам і підрозділам, а також використання їх не за призначенням забороняються.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС України

В. Є. Боднар


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.