МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 липня 2017 року N 763

Про створення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні

Відповідно до статей 6, 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 N 267 (Постанова N 267), та з метою вжиття заходів щодо контролю за епідемічною ситуацією з кору в Україні наказую:

1. Створити оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні (далі - оперативний штаб МОЗ України) та затвердити його персональний склад, що додається.

2. Покласти на оперативний штаб МОЗ України функції з координації дій щодо запобігання, локалізації та ліквідації спалахів кору, вжиття заходів щодо контролю за епідемічною ситуацією із захворюваності на кір в Україні.

3. Голові оперативного штабу МОЗ України забезпечити:

1) аналіз та контроль за епідемічною ситуацією з кору та ефективністю заходів з імунопрофілактики, координацією заходів щодо організації моніторингу епідемічної ситуації в регіонах країни, взаємодією з центральними і місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони здоров'я, спеціалістами різного профілю;

2) залучення спеціалістів державних, комунальних, відомчих закладів охорони здоров'я для виконання завдань оперативного штабу та координації дій щодо попередження ускладнення епідемічної ситуації з кору на території України;

3) проведення засідань оперативного штабу МОЗ України відповідно до прогнозованої та наявної епідемічної ситуації.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам державних установ - лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я України, Генеральному директору ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізовій), Голові комісії з реорганізації ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України" (Р. Родині):

1) забезпечити організацію виконання протокольних рішень оперативного штабу МОЗ України;

2) забезпечити виконання протиепідемічних заходів для профілактики кору відповідно до Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором, затвердженої наказом МОЗ України від 17.05.2005 N 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.2005 за N 811/11091, наказу МОЗ України від 28.12.2015 N 905 "Про затвердження критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації" (Наказ N 905), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за N 379/28509;

3) відповідно до прогнозованої та наявної епідемічної ситуації проводити своєчасне розслідування спалахів та епідеміологічне обстеження вогнищ кору;

4) забезпечити охоплення профілактичними щепленнями проти кору населення України відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 N 595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" (Наказ N 595) (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014 N 551 (Наказ N 551)), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10.10.2011 р. за N 1159/19897 (далі - Календар щеплень);

5) у разі ускладнення епідемічної ситуації, забезпечити інформування оперативного штабу МОЗ України про результати моніторингу епідемічної ситуації в регіонах та вжиті протиепідемічні заходи з кору щочетверга до 16:00, а у разі виникнення спалахів кору - інформацію надсилати невідкладно письмово та електронною поштою: (kovalchukucdc@gmail.com, rodmanmail2@gmail.com, om_stelmah@ukr.net, ddsen@moz.gov.ua, gubar@moz.gov.ua, zaika@moz.gov.ua, psm@moz.gov.ua), телефон/факс 253-07-13, 281-23-57;

6) посилити санітарно-освітню роботу з питань профілактики кору. Забезпечити оперативне інформування громадськості щодо захворюваності на кір через засоби масової інформації (у тому числі через офіційні веб-сайти органів виконавчої влади).

5. Генеральному директору ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізовій), Голові комісії з реорганізації ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України" (Р. Родині) забезпечити:

1) збір та обробку оперативної інформації щодо захворюваності на кір та смертності від кору, отриманої від Міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівників державних установ - лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я України;

2) у разі ускладнення епідемічної ситуації надання оперативному штабу МОЗ України узагальненої інформації щодо захворюваності на кір, щоп'ятниці до 10:00 на електронні адреси: ddsen@moz.gov.ua, gubar@moz.gov.ua, zaika@moz.gov.ua, psm@moz.gov.ua, телефон/факс 253-07-13, 281-23-57;

3) надання оперативному штабу МОЗ України узагальненої інформації про обсяги та результати досліджень на кір, які проводяться згідно з наказом МОЗ України від 30.12.2003 N 631 "Про створення лабораторної мережі з діагностики кору, краснухи та епідемічного паротиту", щоп'ятниці до 10:00 на електронні адреси: ddsen@moz.gov.ua, gubar@moz.gov.ua, glavgos@moz.gov.ua, zaika@moz.gov.ua, телефон/факс 253-07-13, 253-39-00, 281-23-57.

6. Генеральному директору ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізовій), Голові комісії з реорганізації ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України" (Р. Родині), директору ДП "Державний експертний центр МОЗ України" (Т. Думенко), ректору НМУ ім. О. О. Богомольця (К. Амосовій), ректору НМАПО ім. П. Л. Шупика (Ю. Вороненку) забезпечити участь фахівців у роботі оперативного штабу МОЗ України.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 16.12.2011 N 367-Адм "Про створення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні" (Наказ N 367-Адм).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Сивак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
05 липня 2017 року N 763

СКЛАД
оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України
з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні

Сивак
Оксана Василівна

заступник Міністра з питань європейської інтеграції, голова оперативного штабу;

Півень
Наталія Василівна

начальник Управління громадського здоров'я МОЗ України, заступник голови оперативного штабу;

Нізова
Наталія Миколаївна

генеральний Директор ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України";

Платов
Сергій Михайлович

заступник начальника Управління громадського здоров'я МОЗ України - начальник відділу програм та проектів;

Заіка
Олександр Володимирович

головний спеціаліст відділу програм та проектів Управління громадського здоров'я МОЗ України;

Гаврилюк
Андрій Олександрович

в. о. директора Медичного департаменту МОЗ України;

Лясковський
Тарас Михайлович

начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України;

Думенко
Тетяна Миколаївна

генеральний директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

Крамарьов
Сергій Олександрович

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

Чернишова
Людмила Іванівна

професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;

Широбоков
Володимир Павлович

завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

Демчишина
Ірина Вікторівна

завідувач лабораторії вірусології та СНІДу ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України";

Дзюблик
Ірина Володимирівна

завідувач кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Маричев
Ігор Леонідович

завідувач лабораторії імунології та вакцинопрофілактики ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського" Національної академії медичних наук України (за згодою);

Родина
Роман Анатолійович

голова комісії з реорганізації ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України";

Колеснікова
Ірина Павлівна

завідувач кафедри епідеміології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця;

Голубовська
Ольга Анатоліївна

завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця;

Лапій
Федір Іванович

доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Васильєва
Валерія Анатоліївна

начальник відділу моніторингу медичних імунобіологічних та вакцинних препаратів Департаменту післяреєстраційного нагляду ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

Макаренко
Андрій Миколайович

генеральний директор ДП "Укрвакцина "МОЗ України";

Булавінова
Катерина Олександрівна

спеціаліст з охорони здоров'я ЮНІСЕФ (за згодою);

Алахвердієва Вусала

технічний спеціаліст із програми імунізації та хвороби, що керуються вакцинами, Представництво Бюро ВООЗ в Україні (за згодою);

Губар
Ольга Володимирівна

головний спеціаліст відділу програм та проектів Управління громадського здоров'я МОЗ України, секретар;

Базь
Олена Миколаївна

головний спеціаліст відділу програм та проектів Управління громадського здоров'я МОЗ України, секретар;

Стельмах
Ольга Михайлівна

лікар-епідеміолог відділу розвитку регіональних служб ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України", відповідальний секретар.

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

Н. Півень


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.