ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.01.2017 р. N 30-од

Про реалізацію в області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року N 68/2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" (Указ N 68/2016), з метою створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства:

1. Управлінню з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації спільно з інститутами громадянського суспільства, що входять до складу дорадчо-консультативних органів при облдержадміністрації, до 31 січня 2017 року розробити План заходів щодо реалізації в області впродовж 2017 року Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки (Указ N 68/2016).

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення:

1) визначити відповідальних працівників за проведення консультацій з громадськістю та щоденне інформування про важливі події та заходи, проведені структурними підрозділами відповідно до напрямку діяльності;

2) забезпечити проведення ефективної роботи з вивчення громадської думки та обговорення з громадськістю актуальних питань реалізації державної політики, проектів нормативно-правових актів, які стосуються суспільно-економічного розвитку регіону, прав та інтересів широких верств населення у формі громадських слухань, круглих столів, зустрічей з громадськістю, конференцій, форумів, теле-, радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних консультацій тощо;

3) створити спільно з інститутами громадянського суспільства консультативно-дорадчі та експертні органи (громадські ради, комісії, робочі групи) для забезпечення врахування громадської думки, своєчасного публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості;

4) створити можливості для проведення електронних консультацій на офіційних веб-сайтах та з метою розміщення звітів за результатами громадських обговорень;

5) організовувати проведення публічних заходів (громадські слухання, засідання за круглим столом, зустрічі з громадськістю тощо) з метою розширення доступу до обговорення багатьох груп зацікавленої громадськості;

6) подавати пропозиції щодо розроблення і внесення в установленому порядку на розгляд проектів регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства;

7) щомісяця до 15 числа подавати в управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації на електронну адресу uvp_oda@ukr.net та в друкованому вигляді інформацію про заплановані на наступний місяць заходи щодо проведення консультацій з громадськістю і до 5 числа наступного періоду звіт про проведені заходи за попередній місяць за встановленою формою;

8) щороку до 31 грудня подавати в управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей на електронну адресу uvp_oda@ukr.net та в друкованому вигляді пропозиції до формування річного плану облдержадміністрації щодо проведення консультацій з громадськістю та звіт про проведену роботу за рік.

3. Управлінню з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації:

1) забезпечити координацію роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та узагальнення матеріалів щодо реалізації заходів з питань сприяння розвитку громадянського суспільства в області;

2) про виконання доручення інформувати обласну державну адміністрацію щороку до 5 грудня.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації ЮРИКА Ю. З.

 

Голова обласної
державної адміністрації

С. С. Барна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.