ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.06.2016 р. N 347

Про внесення змін до штатного розпису управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на 2016 рік

Керуючись статтями 5, 6, 47 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частиною сьомою статті 3 (Закон N 141-VIII), частиною третьою статті 4 (Закон N 141-VIII), пунктом 10 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), статтею 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами), статтями 50 і 51 Закону України "Про державну службу", постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", від 12.03.2005 N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій", від 06.04.2016 N 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році" (Постанова N 292), враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.03.2016 N 152 "Про деякі заходи щодо реалізації повноважень Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Розпорядження N 152):

внести зміни до штатного розпису управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на 2016 рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.02.2016 N 60 (Розпорядження N 60) (у редакції від 25.05.2016 N 295 (Розпорядження N 295)), запровадивши їх:

з 25.05.2016, виклавши в новій редакції, згідно з додатком 1;

з 24.06.2016 згідно з додатком 2.

 

Заступник голови, виконуючий
обов'язки голови обласної державної
адміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Ю. Клименко

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної держадміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
22 червня 2016 року N 347
штат у кількості 25 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 188852,00 (сто вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дві) грн

ШТАТНИЙ РОЗПИС
управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації на 2016 рік

N з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад, грн

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами, грн

1

2

3

4

5

1.

Начальник управління

1

13094,00

13094,00

2.

Заступник начальника управління

1

11372,00

11372,00

Відділ бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку

3.

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

8616,00

8616,00

4.

Заступник начальника відділу

1

7926,00

7926,00

5.

Головний спеціаліст

5

6548,00

32740,00

Всього по відділу

7

-

49282,00

Відділ правової роботи та організаційно-кадрового забезпечення

6.

Начальник відділу

1

8616,00

8616,00

7.

Заступник начальника відділу

1

7926,00

7926,00

8.

Головний спеціаліст - юрисконсульт

1

6548,00

6548,00

9.

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

1

6548,00

6548,00

10.

Головний спеціаліст

3

6548,00

19644,00

Всього по відділу

7

-

49282,00

Виробничо-технічний відділ

11.

Заступник начальника управління - начальник відділу

1

11372,00

11372,00

12.

Заступник начальника відділу

1

7926,00

7926,00

13.

Головний спеціаліст

5

6548,00

32740,00

Всього по відділу

7

-

52038,00

Сектор кошторисно-договірної роботи

14.

Завідуючий сектором

1

7236,00

7236,00

15.

Головний спеціаліст

1

6548,00

6548,00

Всього по сектору

2

-

13784,00

Всього по управлінню

25

-

188852,00

 

Начальник управління капітального
будівництва облдержадміністрації

Л. І. Діденко

Головний спеціаліст відділу бюджетного
фінансування та бухгалтерського
обліку управління капітального
будівництва облдержадміністрації

С. Л. Гончарова

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної держадміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
22 червня 2016 року N 347
штат у кількості 25 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 187474,00 (сто вісімдесят сім тисяч чотириста сімдесят чотири) грн

Зміни до штатного розпису управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації з 24 червня 2016 року

1. У позиції "Затверджено" цифри "188852" замінити цифрами "187474", слова "сто вісімдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят дві" замінити словами "сто вісімдесят сім тисяч чотириста сімдесят чотири".

2. У позиції "Відділ бюджетного фінансування та бухгалтерського обліку":

1) рядок 4 "Заступник начальника відділу" виключити. У зв'язку із цим рядки 5 - 15 вважати рядками 4 - 14 відповідно;

2) у позиції "Всього по відділу" у графах 3, 5 цифри "7", "49282,00" замінити цифрами "6", "41356,00" відповідно.

3. Доповнити штатний розпис рядком 3 "Головний спеціаліст з питань управління персоналом" з цифрами "1", "6548", "6548" у графах 3 - 5 відповідно. У зв'язку із цим рядки 3 - 14 вважати рядками 4 - 15 відповідно.

4. У позиції "Відділ правової роботи та організаційно-кадрового забезпечення":

1) рядок 9 "Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби" виключити. У зв'язку із цим рядки 10 - 15 вважати рядками 9 - 14;

2) у рядку 9 у графі 3 цифри "3", "19644" замінити цифрами "4", "26192" відповідно;

3) у назві позиції слова "організаційно-кадрового" замінити словом "організаційного".

5. У позиції "Разом по управлінню" у графі 5 цифри "188852,00" замінити цифрами "187474,00".

 

Начальник управління капітального
будівництва облдержадміністрації

Л. І. Діденко

Головний спеціаліст відділу бюджетного
фінансування та бухгалтерського
обліку управління капітального
будівництва облдержадміністрації

С. Л. Гончарова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.