МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.01.2017

м. Київ

N 43

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2017 р. за N 192/30060

Про затвердження форми Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до пункту 18 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року N 470 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім'ї, а також члена сім'ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Інструкцію щодо її заповнення.

2. Департаменту державної соціальної допомоги (Музиченко В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мущиніна В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Голова Всеукраїнської організації
інвалідів "Союз організацій
інвалідів України"

В. В. Назаренко

Генеральний Секретар Національної
Асамблеї інвалідів України

В. Назаренко

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
16 січня 2017 року N 43

_
(найменування структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення
_
(код за ЄДРПОУ)

ДОВІДКА
про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім'ї, а також члена сім'ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

від ___ 20__ р. N _________

Видана ______
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - ЄДАРП), як
_
                                                                                             (категорія пільговика)
_
                                                                                   (місце проживання/перебування)
_
                                                                         (адреса, за якою пільговика включено до ЄДАРП)

Разом з пільговиком за вказаною адресою пільгами користуються:

N

Прізвище, ім'я, по батькові члена сім'ї пільговика

Родинний зв'язок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстава для взяття на облік в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги _____
__
             (посилання на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус особи, яка має право на пільги)

Працівник структурного
підрозділу з питань соціального
захисту населення

 
 
______
(посада)

 
 

(підпис)

 
 
________
(прізвище та ініціали)

____ 20__ р.

М. П.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
16 січня 2017 року N 43

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2017 р. за N 192/30060

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім'ї, а також члена сім'ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

1. Ця Інструкція визначає вимоги до заповнення Довідки про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім'ї, а також члена сім'ї загиблого згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Довідка).

2. Довідка заповнюється українською мовою без скорочень і виправлень, чітко та розбірливо.

3. Довідка заповнюється посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування пільговика на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - ЄДАРП).

4. Довідка видається особі, взятій на облік у ЄДАРП, яка визначена у рядку "(прізвище, ім'я, по батькові)".

5. У рядку "(категорія пільговика)" вказується повна назва категорії пільговика, відповідно до якої особу взято на облік у ЄДАРП та згідно з якою така особа користується пільгами.

6. У рядку "(адреса, за якою пільговика включено до ЄДАРП)" вказується повна адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири) місця фактичного проживання, за якою пільговика взято на облік у ЄДАРП.

7. Стосовно членів сім'ї пільговика, які користуються пільгами разом із ним, у таблиці зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кожного члена сім'ї пільговика та його родинний зв'язок із пільговиком (чоловік, дружина, дитина тощо).

8. У рядку "(посилання на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус особи, яка має право на пільги)" вказується норма законодавства, відповідно до якої встановлено статус пільговика (назва нормативно-правового акта, стаття, пункт (підпункт), абзац).

 

Директор Департаменту державної
соціальної допомоги

В. Музиченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.