ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.01.2017 р. N 90

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року

Керуючись законами України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII), згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року" (Постанова N 385), 11 листопада 2015 року N 932 "Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів" (Постанова N 932), розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року N 498 "Про Стратегію розвитку Донецької області на період до 2020 року" (Розпорядження N 498):

1. Затвердити План заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (Розпорядження N 498) (далі - План заходів), що додається.

2. Департаменту економіки облдержадміністрації (Свинаренко):

1) спільно зі структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчими органами міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністраціями, військово-цивільними адміністраціями:

щокварталу готувати звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів, за відповідний період;

щороку готувати звіт про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів за відповідний період та звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року N 498 (Розпорядження N 498), і Плану заходів (далі - звіти), до 25 лютого подавати їх на затвердження в установленому законодавством порядку і оприлюднювати на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;

2) забезпечити направлення копій затверджених звітів до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

3) при розробці програм економічного і соціального розвитку Донецької області на відповідний рік враховувати основні положення Плану заходів;

4) за пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку готувати зміни до Плану заходів.

3. Виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям при розробці планів заходів з реалізації стратегій розвитку, щорічних програм економічного і соціального розвитку відповідних територій враховувати основні положення Плану заходів.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент економіки облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
27 січня 2017 року N 90

План заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (Розпорядження N 498)

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії (Розпорядження N 498)

Стратегію розвитку Донецької області на період до 2020 року (далі - Стратегія) затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року N 498 (Розпорядження N 498).

Стратегія (Розпорядження N 498) забезпечує системний і комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку області та визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо розвитку Донецької області до 2020 року.

Стратегічне бачення розвитку Донецької області до 2020 року:

Донецька область - мирна та невід'ємна складова України із розвиненим громадянським суспільством на принципах взаєморозуміння та поваги до різних думок; регіон, який прагне розбудувати сприятливе середовище для розвитку підприємницької діяльності, диверсифікованої, відкритої та конкурентоспроможної економіки, на основі інноваційних освітніх послуг та європейських цінностей і стандартів; регіон, у якому об'єднані спроможні громади надають якісні послуги усім мешканцям регіону.

Досягнення цілей Стратегії (Розпорядження N 498) здійснюється шляхом виконання Плану заходів з її реалізації, як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів та заходів регіонального розвитку.

В свою чергу, основними інструментами виконання Плану заходів з реалізації Стратегії (Розпорядження N 498) є щорічні програми економічного і соціального розвитку області, регіональні цільові програми та проекти регіонального розвитку, фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету (в тому числі Державного фонду регіонального розвитку), місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та інвестиційних коштів.

Реалізація Стратегії (Розпорядження N 498) здійснюється у два етапи.

На першому етапі (2015 - 2017 роки) забезпечувалась реалізація проектів регіонального розвитку в рамках виконання Плану заходів з реалізації у 2015 - 2017 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 жовтня 2015 року N 588 (із змінами). Частина проектів, впровадження яких розпочато на першому етапі реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (Розпорядження N 498), продовжиться протягом другого етапу.

План заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (далі - План заходів) охоплюватиме другий етап її реалізації (2018 - 2020 роки).

Підготовка Плану заходів проводилася з липня до грудня 2016 року відповідно до цілей Стратегії (Розпорядження N 498), з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики, та з максимальним дотриманням принципів наступництва та послідовності щодо програм і проектів, виконання яких здійснювалось на першому етапі реалізації Стратегії.

В основу Плану заходів покладено пропозиції, що надійшли від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій регіону. Відбір пропозицій щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку здійснено в рамках засідань Робочої групи з розробки Планів заходів з реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, утвореної розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 липня 2016 року N 562.

План заходів потребує забезпечення наявними фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів та розроблений у відповідності із стратегічними, операційними цілями Стратегії (Розпорядження N 498), Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року (Постанова N 385) та з урахуванням основних положень Закону України "Про засади державної регіональної політики" (Закон N 156-VIII).

У фазі розробки Плану заходів, проектні ідеї були оцінені і зібрані в чотири тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Формування Плану заходів спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний та місцеві бюджети, можливі ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції.

План заходів узгоджено з наявними та передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектних ідей, а безпосередньо проектні ідеї перевірено на предмет відповідності Стратегії (Розпорядження N 498).

У зв'язку зі складною суспільно-політичною ситуацією та проведенням на території області бойових дій, План заходів підготовлено без урахування населених пунктів області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегії (Розпорядження N 498), напрями - з операційними цілями.

Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

Стратегічна ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

Стратегічна ціль 3: Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

Стратегічна ціль 4: Розбудова безпечного суспільства

Стратегічні цілі Стратегії - програми Плану заходів

1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

4. Розбудова безпечного суспільства

Операційні цілі Стратегії - напрями Плану заходів

1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

2.1. Створення системи прозорого управління

3.1 Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація)

4.1. Реалізація принципі верховенства права. Збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини

1.2. Створення сприятливого бізнес середовища

2.2. Сприяння процесам децентралізації

3.2. Перехід від надання соціальних послуг на базі інституцій/закладів до їх надання у громаді, за місцем проживання, у сім'ї (деінституціалізація)

4.2. Відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля

1.3. Заохочення структурних змін в економіці

2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг

3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господарювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація)

4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації

 

 

3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту

4.4. Створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації

 

 

3.5. Розвиток систем охорони здоров'я, освіти, культури та спорту

 

При підготовці Плану заходів з реалізації Стратегії (Розпорядження N 498) було взято до уваги наступні фактори:

наявне нормативно-правове та інституційне забезпечення регіонального розвитку, сформоване на національному та обласному рівні;

виявлення проблем, пов'язаних з реалізацією Стратегії (Розпорядження N 498) на першому етапі, та врахування їх при формуванні шляхів досягнення визначених напрямів розвитку області, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені;

відповідність програм, напрямів і проектних ідей регіонального розвитку, що пропонуються у Плані заходів, стратегічним цілям, визначеним у Стратегії (Розпорядження N 498).

У ході підготовки Плану заходів максимально широко використовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Перелік принципів та інструментів, які були використані для визначення сфер втручання, передбачав:

Партнерство - узгодженість спільних цілей, яка досягалася шляхом консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

Спільну участь та зацікавленість - забезпечення широкої соціальної згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб'єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

Сталість - результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а саме - баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

Інтеграцію - досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

Інновацію - визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проектів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів.

Узгодженість, ієрархію та взаємопов'язаність - передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшої конкретизації.

Паритетність - забезпечення рівних можливостей доступу об'єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку.

Субсидіарність - передачу владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації.

План заходів націлений на використання основних економічних можливостей, наявних у області, але також враховує оптимальні способи дотримання принципів сталого розвитку - соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.

2. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії (Розпорядження N 498)

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

1.1.1. Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об'єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо).
1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я.
1.1.3. Запровадити сучасні системи управління міським і міжміським транспортом для підвищення доступності та ефективності надання транспортних послуг. Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт.
1.1.4. Сприяти розвитку морського транспорту і морської інфраструктури.

1.2. Створення сприятливого бізнес середовища

1.2.1. Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т. ч. малі міста).
1.2.2. Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрединг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів.

1.3. Заохочення структурних змін в економіці

1.3.1. Координувати та заохочувати реалізацію регіональних ініціатив соціальної відповідальності бізнесу.
1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури.
1.3.3. Заохочувати інвестиції у галузі житлово-комунальне господарство, IT, енергозбереження, переробку вторинних ресурсів, відходів виробництва та побутового сміття через механізми державно-приватного партнерства.
1.3.4. Сприяти виходу підприємств регіону на ринки Європейського Союзу, Азії та інші міжнародні ринки (у т. ч. сертифікації продукції, запровадженню стандартів, поширенню та обміну інформацією).
1.3.5. Розширити спроможність центрів зайнятості регіону здійснювати моніторинг стану ринку праці, підготовку та перекваліфікацію населення.
1.3.6. Створити регіональну систему дорадчої служби для розвитку та підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів.

2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

2.1. Створення системи прозорого управління

2.1.1. Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті.
2.1.2. Покращувати підзвітність і прозорість роботи органів місцевого самоврядування шляхом внесення змін до організаційної структури та внутрішніх процесів, розвитку кадрового потенціалу, а також впровадження етичних норм та обов'язкової прозорості.

2.2. Сприяння процесам децентралізації

2.2.1. Надавати допомогу та підтримку процесу об'єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню.
2.2.2. Впроваджувати галузеві реформи децентралізації шляхом встановлення розподілу обов'язків, ресурсів та інституційних механізмів надання послуг в умовах децентралізації - шляхом забезпечення технічної підтримки та програм підвищення кваліфікації службовців, що будуть підтриманні державними і міжнародними партнерами.
2.2.3. Підтримувати здійснення запланованих реформ децентралізації на обласному та районному рівнях шляхом створення інституту префекта та виконавчих/адміністративних органів районних рад.

2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг

2.3.1. Координувати та підтримувати розробку місцевих стратегій соціально-економічного розвитку для новостворених громад з урахуванням гендерних аспектів, проблем конфлікту та партисипативного підходу до планування.
2.3.2. Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.

3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

3.1. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація)

3.1.1. Сприяти пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади.
3.1.2. Формувати компетенції місцевих органів виконавчої влади щодо їх ролі у процесі організації та надання соціальних послуг на рівні спроможної громади (роз'яснювальна робота, тренінги).
3.1.3. Створювати заклади / соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади.

3.2. Перехід від надання соціальних послуг на базі інституцій/закладів до їх надання у громаді, за місцем проживання, у сім'ї (деінституціалізація)

3.2.1. Створювати відділення денного перебування для вразливих категорій користувачів соціальних послуг на рівні новостворених громадах.
3.2.2. Запровадити механізм для реалізації принципу індивідуального підходу на рівні спроможних об'єднаних громад.

3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господа-рювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація)

3.3.1. Створити реєстр надавачів соціальних послуг, застосувати механізм соціального замовлення для залучення до надання соціальних послуг за бюджетні кошти на рівні громади надавачів різної форми власності та господарювання.

3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту

3.4.1. Надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
3.4.2. Розробити та реалізовувати регіональну політику щодо створення робочих місць для ВПО, передусім, для жінок.
3.4.3. Створити систему психологічної, соціальної та фізичної реабілітації для населення, яке постраждало внаслідок проведення конфлікту. Підтримувати воїнів АТО та їх сім'ї.

3.5. Розвиток систем охорони здоров'я, освіти, культури та спорту

3.5.1. Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я.
3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру.
3.5.3. Запроваджувати інноваційні освітні програми у середній школі та розбудовувати систему "освіта впродовж життя".
3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх".
3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

4. Розбудова безпечного суспільства

4.1. Реалізація принципів верховенства права, збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини

4.1.1. Сприяти роботі правоохоронних органів та органів правосуддя для формування безпечного суспільства шляхом роз'яснення прав та обов'язків громадян.
4.1.2. Підтримувати правоохоронні органи та органи правосуддя задля оперативного реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав людини.
4.1.3. Підвищувати рівень готовності відділів обласних і місцевих органів влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації та розвивати їхню інфраструктуру з реагування на надзвичайні ситуації.

4.2. Відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля.

4.2.1. Зміцнювати спроможність реагувати на надзвичайні екологічні ситуації та відновлювати спроможність у сфері боротьби з нелегальним використанням природних ресурсів та екологічними злочинами.
4.2.2. Підтримувати освітні та інформаційні заходи з підвищення обізнаності населення, інформування щодо екологічних ризиків, забезпечення проведення роз'яснювальної роботи з керівництвом та адміністрацією небезпечних підприємств із залученням можливостей ОДА, ЗМІ.
4.2.3. Забезпечувати засобами захисту органів дихання непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільної оборони, в зоні можливого хімічного забруднення (в умовах АТО) та в прогнозованій зоні хімічного забруднення (в умовах мирного стану).
4.2.4. Приводити наявні захисні споруди цивільного захисту у готовність до використання за призначенням.
4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО.

4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації

4.3.1. Розвивати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру.
4.3.2. Сприяти конкуренції та високим професійним стандартам у медіа. Проводити заходи по підвищенню кваліфікації журналістів ЗМІ.
4.3.3. Забезпечувати обізнаність населення щодо переваг євроінтеграції.
4.3.4. Впроваджувати аналітичний контент.
4.3.5. Проводити широкі PR кампанії заходів, пов'язаних з вирішенням соціально важливих питань.
4.3.6. Створювати позитивну репутацію активно-патріотичного громадянина через проведення культурних заходів, орієнтованих на патріотичне виховання.
4.3.7. Підвищувати обізнаність населення щодо поводження з вибухонебезпечними предметами.

4.4. Створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації.

4.4.1. Забезпечувати наявність нормативної кількості матеріального резерву всіх рівнів (окрім державного).
4.4.2. Удосконалювати систему реагування на надзвичайні ситуації шляхом проведення закладки матеріально-технічних засобів в регіональний резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення у відповідності до затвердженої номенклатури.
4.4.3. Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах області.
4.4.4. Сприяти оснащенню сучасним обладнанням і спецодягом підрозділів з розмінування та підвищення кваліфікації саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій та Збройних сил України.

3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії (Розпорядження N 498)

Програма 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

Стан і проблеми

Донецька область переживає сьогодні надзвичайно складний період свого розвитку. Тривале проведення антитерористичної операції на території області, системна криза в економіці, енергетиці, реальному секторі, високий рівень безробіття вимагає водночас рішучих дій на основі ретельного аналізу наявних проблем, забезпечення послідовності й синхронізації в реалізації реформ, а також оцінювання їх наслідків.

На кінець 2016 року на території області, підконтрольній українській владі, зруйнованими та пошкодженими залишаються близько 7,9 тис. об'єктів на суму 3,7 млрд. грн., з них: 7,5 тис. об'єктів житлового будівництва, 52 об'єкти газопостачання, 16 об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, 31 промисловий об'єкт, 27 закладів охорони здоров'я, 65 освітніх та дошкільних навчальних закладів, 24 заклади культури та спорту, 113 об'єктів інших сфер.

Частина території області на даний час не контролюється урядом України, у зв'язку із чим в регіоні змінилися умови функціонування дорожньої мережі, порушені логістичні зв'язки. Так, три транспортні коридори, які перетинають Донецьку область з заходу на схід, передбачались транзитними в напрямку Російської Федерації, Кавказу, країн Азії. Зараз вони тимчасово тупикові, що зумовлює зміну система інфраструктури, логістики територій, які знаходяться в зоні впливу цих доріг.

Крім цього, відновлення пошкоджених та зруйнованих стратегічних об'єктів систем життєзабезпечення, розташованих вздовж лінії розмежування, ускладнюється відсутністю безпечного доступу спеціалістів до виконання відновлювально-ремонтних робіт через проведення активних бойових дій.

За 2015 рік загальний обсяг промислового виробництва у порівнянних цінах зменшився на 34,6 %. За підсумками 2016 року очікується зростання зазначеного показника на 6,6 %.

Повільне відновлення промислового виробництва відносно низької бази 2015 року обумовлене, в першу чергу, факторами попиту, а саме: несприятливою кон'юнктурою світового ринку та недостатньо розвинутим внутрішнім ринком. Падіння цін на металургійну продукцію на світовому ринку, а також нестабільні поставки залізорудної сировини, коксу і вугілля внаслідок пошкодження транспортної інфраструктури обумовлюють збереження складної ситуації у сфері виробництва основних товарних груп промислової спеціалізації регіону.

Слабкою стороною економіки Донецької області залишається наявність істотних структурних дисбалансів. Так, в структурі промисловості близько 70 % припадає на галузі, які мають низький рівень доданої вартості, а саме: добувну промисловість і розроблення кар'єрів (14,5 %), виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (8,4 %), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (1,9 %), металургію (45,4 %).

Крім того, для регіону характерна низька частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг): у 2015 році на малі підприємства області придало 7,2 % обласного обсягу реалізації (по Україні - 18,2 %). Це обумовлюється високою концентрацією в області великих промислових підприємств: їх частка в загальній кількості підприємств є найвищої в Україні і становить 0,3 % (в середньому по країні - 0,1 %).

Індекс обсягу виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у 2015 році становив 65,3 %. За очікуваними даними за результатами 2016 року зазначений показник складе 105,0 %.

Спостерігається стійка тенденція скорочення зовнішньоекономічної діяльності. За 2015 рік зовнішньоторговельний оборот товарів області скоротився в 2,1 раза (у тому числі експорт - в 2,3 раза, імпорт - на 43,3 %), за січень - вересень 2016 року - на 13,5 % (у тому числі експорт - на 11,9 %, імпорт - на 18,6 %).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, за 2015 рік зменшився на 441,0 млн. дол. США, за січень - вересень 2016 року - на 38,5 млн.дол. США. Основними причинами зниження прямих іноземних інвестицій залишаються складна, нестабільна політична ситуація в країні; слабка розвиненість ринкових інститутів - корпоративного сектора, ринку цінних паперів, ринку землі, ринку нерухомості тощо.

Реалізація Програми спрямована на вирішення зазначених проблемних питань розвитку області шляхом виконання завдань і здійснення заходів щодо відновлення інфраструктурних об'єктів, економічної реабілітації, підтримки ділової активності та підвищення інвестиційної привабливості регіону.

Структура програми

В основу програми увійшли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані відповідною групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від районних, міських, селищних, сільських рад, підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, підприємств, державних та недержавних установ та організацій регіону.

Програмою передбачена реалізація 23 проектів за трьома напрямами:

підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону;

створення сприятливого бізнес середовища;

заохочення структурних змін в економіці.

Проектні ідеї

Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг проекту

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону.

1.1. Відновлення дорожньої інфраструктури, що зазнала пошкоджень (руйнувань) внаслідок бойових дій (у т. ч. поряд з лінією розмежування)

Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

1.2. Реконструкція ушкоджених та зруйнованих багатоквартирних та приватних будинків

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

міста: Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Лиман, Миколаївка (Слов'янський район), Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Бахмутський, Волноваський, Мар'їнський, Слов'янський, Ясинуватський

1.3. Відновлення лікувальних корпусів КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська"

Департамент охорони здоров'я ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

1.4. Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи (м. Мар'їнка, вул. Заводська, 15)

Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА

місто Вугледар;
райони: Волноваський, Мар'їнський, Нікольський

1.5. Реконструкція та модернізація системи теплопостачання

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

міста: Авдіївка, Вугледар, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка (Мар'їнський район), Лиман, Маріуполь, Мирноград, Покровськ, Родинське (Покровська міська рада), Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Бахмутський, Волноваський, Мангушський, Мар'їнський, Покровський, Слов'янський

1.6. Запровадження інноваційних, енергозберігаючих технологій при реконструкції, капітальному ремонті та будівництві мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Донецької області

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

міста: Бахмут, Добропілля, Краматорськ, Маріуполь, Мар'їнка (Мар'їнський район), Новогродівка, Покровськ, Слов'янськ;
райони: Великоновосілківський, Волноваський, Добропільский, Мангушський, Нікольський, Покровський, Ясинуватський

1.7. Будівництво фільтрувальних станцій

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

місто Краматорськ
район: Мар'їнський (міста Красногорівка, Мар'їнка, с. Максимиліанівка, с. Георгіївка, с. Побєда)

1.8. Впровадження додаткових джерел водозабезпечення шляхом капітального ремонту, буріння, облаштування свердловин та прокладання від них водопроводів до розподільчих мереж централізованого водопостачання

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

місто Краматорськ
райони: Мангушський (с. Широка Балка), Нікольський (с. Ключове, с. Шевченко, смт Нікольське)

1.9. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст і районів Донецької області

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

міста: Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Покровськ (у т. ч. Гірник, Родинське), Селидове, Слов'янськ, Торецьк, Часів Яр (Бахмутський район)
райони: Бахмутський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Марі'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Слов'янський, Ясинуватський

1.10. Реконструкція та модернізація мереж зливової каналізації Донецької області

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

міста: Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Маріуполь, Покровськ, Слов'янськ;
райони: Мангушський, Нікольський

1.11. Відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них

Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

1.12. Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом

Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА

міста: Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Маріуполь, Слов'янськ

Напрям 1.2. Створення сприятливого бізнес середовища

1.13. Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області

Департамент економіки ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

1.14. Створення індустріальних парків на території Донецької області

Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА

міста: Бахмут, Костянтинівка, Лиман, Маріуполь, Слов'янськ, Торецьк

1.15. Пропагування виробничого та науково-технічного потенціалу області

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

1.16. Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов'янщини

Виконком Слов'янської міської ради

місто Слов'янськ,
район: Слов'янський

1.17. Формування позитивного іміджу населених пунктів Донецької області через відновлення ключових територій міського простору

Управління містобудування та архітектури ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській влади

Напрям 1.3. Заохочення структурних змін в економіці

1.18. Створення ринку свіжої агропродукції поблизу автошляхів

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських території ОДА

Добропільський район

1.19. Проведення енергоаудиту будівель бюджетної сфери

Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА

міста: Бахмут, Добропілля, Костянтинівка, Маріуполь, Мирноград, Слов'янськ, Торецьк;
район: Слов'янський

1.20. Впровадження альтернативних джерел енергії

Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА

міста: Вугледар, Слов'янськ;
райони: Добропільський, Ясинуватський

1.21. Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери

Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА

міста Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Маріуполь, Мирноград, Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Слов'янський, Ясинуватський

1.22. Створення громадської організації "Донецька обласна дорадча служба"

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських території ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

1.23. Вивчення та популяризація досвіду успішних кооперативів інших регіонів України

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських території ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Напрям 1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

До напряму 1.1. Програми 1 за результатами засідань робочих груп відібрано 12 ідей проектів, спрямованих на поліпшення стану та підвищення ефективності використання інфраструктури, реалізація яких забезпечить вирішення наступних завдань:

відновлення транспортної інфраструктури, житлового фонду та об'єктів соціальної сфери, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції;

забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства, безперебійного тепло-, водопостачання, а також підвищення рівня комфортності життєвого середовища населення шляхом ремонту та будівництва мереж зовнішнього освітлення та мереж зливової каналізації населених пунктів області;

підвищення доступності та ефективності надання транспортних послуг шляхом:

- будівництва нових тролейбусних маршрутів, збільшення парку рухомого складу, збільшення загальної протяжності контактної мережі тролейбуса з метою створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення міським електротранспортом та удосконалення діючої системи перевезень;

- відновлення та розвитку мережі автомобільних доріг з метою збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури області, підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості транспортного сполучення між містами та районами області.

Напрям 1.2. Створення сприятливого бізнес середовища

До напряму 1.2. Програми 1 було включено 5 ідей проектів, що передбачають:

розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області;

створення індустріальних парків, що мають готову інженерну і транспортну інфраструктуру, як важливого інструменту залучення інвестицій, з метою започаткування цільовими інвесторами (потенційними учасниками індустріальних парків) промислового виробництва і в кінцевому результаті створення нових робочих місць;

створення позитивного іміджу регіону для інвесторів шляхом пропагування виробничого та науково-технічного потенціалу області;

створення рекреаційних зон на території Слов'янщини;

формування позитивного іміджу населених пунктів регіону шляхом відновлення ключових територій міського простору, об'єктів архітектури та благоустрою площ, бульварів та інших ключових територій.

Напрям 1.3. Заохочення структурних змін в економіці

За напрямом 1.3. Програми 1 відібрано 6 ідей проектів, які спрямовані на:

створення ринку свіжої агропродукції поблизу шляху в Добропільському районі, що забезпечить безпосередній контакт виробників і покупців;

проведення енергоаудиту та термомодернізації будівель бюджетної сфери, впровадження альтернативних джерел енергії у містах та районах області;

створення регіональної системи дорадчої служби для розвитку та підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів, популяризацію досвіду успішних кооперативів.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення включає в себе 3 напрями, які складаються з 23 проектних ідей. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для економічної реабілітації регіону. Реалізацію окремих проектів Програми розпочато у 2015 - 2017 роках і буде продовжено у 2018 - 2020 роках. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

• залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування галузевих державних програм;

• використання коштів місцевих бюджетів;

• внесення заходів до щорічних програм економічного і соціального розвитку області, регіональних цільових програм;

• залучення суб'єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм фінансових ресурсів проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

• залучення інвестиційних коштів (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектів Програми 1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону, має сприяти досягненню таких результатів:

• відновлення об'єктів інфраструктури, які постраждали в результаті проведення антитерористичної операції;

• забезпечення ефективного функціонування систем тепло-, водопостачання;

• приведення у відповідний стан мостів, шляхопроводів, автошляхів області;

• створення нових та збільшення протяжності існуючих маршрутів громадського електротранспорту, закупівля рухомого складу;

• підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям області;

• підвищення конкурентоспроможності регіону, активізація інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць в результаті розвитку мережі індустріальних парків;

• поліпшення іміджу регіону, забезпечення гідної презентації його потенціалу;

• підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури;

• підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення господарства суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості;

• підвищення ефективності реалізації державної регіональної політики на території області.

Показники:

• відновлено189 п. м мостів та шляхопроводів, 7,5 тис. житлових будинків, 1 заклад охорони здоров'я, 1 спортивну установу, які було пошкоджено (зруйновано) в результаті проведення бойових дій;

• реконструйовано 60 котелень, замінено 290 км теплових мереж, встановлено 1290 приладів обліку теплової енергії у споживачів;

• замінено 1,9 тис. вуличних світильників, встановлено 754 опори, прокладено 42,2 км мереж зовнішнього освітлення;

• побудовано 2 фільтрувальні станції; пробурено 3 свердловини, капітально відремонтовано 2 свердловини;

• реконструйовано 17,6 км, збудовано 115,0 км, капітально відремонтовано 29,8 км мереж зливової каналізації;

• створено не менше 5 нових маршрутів громадського електротранспорту, збільшено протяжність діючих тролейбусних ліній на 40 км, збільшено рухомий склад громадського електротранспорту на 60 од.;

• впроваджено надання 300 видів пріоритетних адміністративних послуг в електронній формі для громадян та бізнесу;

• облаштовано 6 площадок для створення індустріальних парків;

• проведено термомодернізацію 188 закладів освіти, 38 медичних закладів, 13 будинків культури, 20 закладів системи соціального захисту населення;

• охоплено дорадчими послугами не менше 90 % сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення.

Орієнтовний фінансовий план

Назва проектної ідеї

Період реалізації проекту

Вартість, тис. грн.

Всього за проектом

у тому числі

2018

2019

2020

1.1. Відновлення дорожньої інфраструктури, що зазнала пошкоджень (руйнувань) внаслідок бойових дій (у т. ч. поряд з лінією розмежування)

2016 - 2020

215730,5

8971,0

24593,0

79864,0

1.2. Реконструкція ушкоджених та зруйнованих багатоквартирних та приватних будинків

2017 - 2020

2116938,5

652635,3

652635,3

652635,2

1.3. Відновлення лікувальних корпусів КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська"

2017 - 2020

289207,1

98640,0

89900,0

28650,0

1.4. Капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи (м. Мар'їнка, вул. Заводська, 15)

2018 - 2019

10480,0

480,0

10000,0

 

1.5. Реконструкція та модернізація системи теплопостачання

2016 - 2020

1350456,6

462086,0

371790,0

217190,0

1.6. Запровадження інноваційних, енергозберігаючих технологій при реконструкції, капітальному ремонті та будівництві мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Донецької області

2016 - 2020

122586,1

43567,0

19358,0

13035,0

1.7. Будівництво фільтрувальних станцій

2017 - 2018

82750,0

32750,0

 

 

1.8. Впровадження додаткових джерел водозабезпечення шляхом капітального ремонту, буріння, облаштування свердловин та прокладання від них водопроводів до розподільчих мереж централізованого водопостачання

2017 - 2019

60100,0

27760,0

11340,0

 

1.9. Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст і районів Донецької області

2016 - 2020

9982186,2

2664771,0

2501746,0

2268998,0

1.10. Реконструкція та модернізація мереж зливової каналізації у Донецькій області

2017 - 2020

92187,2

40587,2

5100,0

3000,0

1.11. Відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них

2016 - 2020

5141417,8

1668265,0

886340,0

914565,0

1.12. Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом

2016 - 2019

1008015,2

280477,7

233200,0

 

1.13. Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області

2016 - 2018

571000,0

7500,0

 

 

1.14. Створення індустріальних парків на території Донецької області

2016 - 2019

995184,4

576912,4

406316,5

 

1.15. Пропагування виробничого та науково-технічного потенціалу області

2018 - 2019

44583,2

43314,3

1268,9

 

1.16. Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов'янщини

2016 - 2019

35581,2

10000,0

10000,0

 

1.17. Створення позитивного іміджу населених пунктів Донецької області через відновлення ключових територій міського простору

2017 - 2019

369075,2

230956,0

39500,0

 

1.18. Створення ринку свіжої агропродукції поблизу автошляхів

2017 - 2018

500,0

350,0

 

 

1.19. Проведення енергоаудиту будівель бюджетної сфери

2016 - 2019

107932,0

103190,0

550,0

 

1.20. Впровадження альтернативних джерел енергії

2016 - 2019

214177,0

100750,0

1700,0

 

1.21. Проведення заходів з темомодернізації будівель бюджетної сфери

2016 - 2019

3950431,9

1055220,3

586937,2

 

1.22. Створення громадської організації "Донецька обласна дорадча служба"

2016 - 2020

6600,0

1000,0

900,0

1000,0

1.23. Вивчення та популяризація досвіду успішних кооперативів інших регіонів України

2016 - 2020

4500,0

500,0

500,0

500,0

Разом

 

26771620,1

8110683,2

5853674,9

4179437,2

Припущення та ризики

Всі Програми Плану заходів будуть здійснюватися в надзвичайно складні для країни і регіону роки - при значному падінні економіки в умовах реформування країни та ймовірності подальшого проведення на території області бойових дій, тому найважливіші припущення полягають в успішності реформ, задекларованих Урядом України в Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" (Указ N 5/2015), впровадження Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року (Постанова N 385), ефективності реагування на зовнішні виклики, пов'язані з військовим конфліктом.

Другим фактором успішності реалізації цієї Програми та Плану заходів в цілому є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, міжнародної технічної допомоги, а також інституційної і людської спроможності суб'єктів реалізації окремих проектних ідей.

До реалізації цієї програми повинні бути залучені окремі інституції та приватні суб'єкти (програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори) зі своїми новітніми інноваційними технологіями та джерелами фінансування. Для успішності реалізації цієї програми важливими є ресурси, що виділяються у рамках державних цільових програм.

Наступною умовою є спроможність регіональної влади об'єднати зусилля всіх учасників реалізації Стратегії розвитку регіону на досягнення спільного результату: органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, освітніх та наукових установи, громадських організацій.

Четвертою важливою умовою успішності виконання Плану реалізації Стратегії (Розпорядження N 498) є ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію проектів, сприяти залученню додаткових коштів.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв'язок Програми 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення з іншими Програмами Плану заходів: Програмою 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування, Програмою 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО, Програмою 4. Розбудова безпечного суспільства.

Основні ризики, пов'язані з реалізацією Програми:

• продовження збройного конфлікту на території області;

• поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності;

• низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми;

• відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів;

• невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність коштів у бюджетах розвитку;

• пасивність "агентів регіонального розвитку", зокрема, інституційних партнерів проектів Програми;

• відсутність альтернативних джерел фінансування проектів, ненадходження коштів проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

• низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей.

Рекомендації

Успіх реалізації та сталості результатів кожної проектної ідеї базується на збалансованому врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь та підтримують реалізацію проектних ідей, необхідною є участь підприємців, інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, наукових інститутів, навчальних закладів, громадських організацій тощо.

Участь проектів міжнародної технічної допомоги, має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та організаційної підтримки, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації Програми.

Необхідно враховувати досвід інших регіонів і країн, що може прискорити реалізацію проектних ідей та сприятиме отриманню максимальної віддачі.

Програма 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

Стан і проблеми

Починаючи з 2015 року в Україні проводиться реформа місцевого самоврядування і адміністративно-територіального устрою, яка спрямована на формування інтегрованих та здатних до саморозвитку функціональних територіальних громад. Мета їх формування - забезпечення територій можливістю самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення, тобто наділення громад більшими ресурсами, мобілізація їх внутрішніх резервів.

Одним з основних напрямів роботи є створення спроможних громад, які здатні самостійно забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до Перспективного плану формування територій громад Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29 травня 2015 року N 230 (в редакції розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 липня 2016 року N 588 (із змінами), заплановано створити 39 об'єднаних територіальних громад, які об'єднають 273 сільські, селищні, міські ради.

У 2015 - 2016 роках на території Донецької області проведені перші вибори голів та депутатів місцевих рад у 6 об'єднаних територіальних громадах, у тому числі Лиманській, Миколаївській, Соледарській міських, Іллінівській, Октябрській сільських та Черкаській селищній громадах, до складу яких увійшли 42 місцеві ради.

Територіальні громади, створені у 2015 році (Лиманська міська, Октябрська сільська, Черкаська селищна громади), перейшли на новий рівень міжбюджетних відносин згідно чинного законодавства. У 2016 році з державного бюджету їм передбачена субвенція на формування інфраструктури у розмірі 35,7 млн. грн. Крім того, в рамках реалізації Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік з обласного бюджету зазначеним громадам виділено фінансову підтримку на вирішення окремих питань їх розвитку. Проводиться робота щодо залучення фінансових ресурсів міжнародних донорів.

Процес формування спроможних громад Донецької області триває, але, залишаються питання, які потребують першочергового вирішення. Насамперед, це юридичне врегулювання питань щодо зміни меж районів і міст обласного значення з метою встановлення правових підстав призначення перших виборів сільського, селищного, міського голови та депутатів сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади, в тому числі міської (міста обласного значення), до складу якої увійшли територіальні громади сіл, селищ, міст, розташованих на території суміжного району (з 39 громад 20 громадам необхідно прийняття Постанов Верховної Ради України про зміну меж районів і меж міст обласного значення).

У зв'язку з процесом створення об'єднаних територіальних громад на місцевому рівні зростає необхідність підвищення спроможності обласної, районної та місцевої влади планувати та надавати якісні публічні послуги усім мешканцям (включаючи уразливі категорії населення та внутрішньо переміщених осіб) на демократичних та прозорих засадах у процесі імплементації змін відповідно до реформи децентралізації.

Структура програми

В основу програми увійшли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані відповідною групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від районних, міських, селищних, сільських рад, підрозділів обласної та районних державних адміністрацій регіону.

Програмою передбачена реалізація 7 проектів за трьома напрямами:

створення системи прозорого управління;

сприяння процесам децентралізації;

підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг.

Проектні ідеї

Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг проекту

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 2.1. Створення системи прозорого управління

2.1. Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 - 2020 роки

Департамент інформаційної та внутрішньої політики ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Напрям 2.2. Сприяння процесам децентралізації

2.2. Вчимося жити і працювати в одній громаді

Департамент інформаційної та внутрішньої політики ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Напрям 2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг

2.3. Підтримка об'єднаних територіальних громад Донецької області шляхом розроблення стратегій їх розвитку

Департамент інформаційної та внутрішньої політики ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

2.4. Створення умов для здійснення реформ в галузі землеустрою в об'єднаних територіальних громадах, які будуть створені в Донецької області до кінця 2017 року

Департамент інформаційної та внутрішньої політики ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

2.5. Створення містобудівного кадастру в Донецькій області

Управління містобудування та архітектури ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

2.6. Забезпечення містобудівною документацією об'єднаних територіальних громад Донецької області

Управління містобудування та архітектури ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

2.7. Будівництво нових кладовищ з адміністративно-побутовим корпусом та планування нових територій для розширення існуючих кладовищ

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

міста: Бахмут, Дружківка, Маріуполь, Селидове, Слов'янськ
райони: Волноваський, Мангушський, Нікольський

Напрям 2.1. Створення системи прозорого управління.

До напряму 2.1. Програми 2 відібрано 1 комплексний проект, спрямований на визначення короткострокових, середньострокових та довгострокових пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства; консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення ефективності її зусиль у сфері громадянського суспільства; створення цілісної системи ініціювання, впровадження та контролю за виконанням спільних заходів між місцевими органами влади та інститутами громадянського суспільства регіону; підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, що також матиме позитивний вплив на залучення зовнішніх ресурсів для вирішення місцевих проблем.

Напрям 2.2. Сприяння процесам децентралізації.

До напряму 2.2. Програми 2 відібрано 1 ідею проекту, яка передбачає реалізацію комплексу навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів для представників об'єднаних територіальних громад, спрямованих на:

- підвищення інституційного та організаційного рівня суміжних територіальних громад;

- укріплення та розвиток кадрового потенціалу, підвищення професійного рівня управлінських кадрів для майбутньої об'єднаної територіальної громади.

Напрям 2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг.

За напрямом 2.3. Програми 2 відібрано 5 проектів, реалізація яких забезпечить:

створення документації землеустрою для новостворених громад, що надасть можливість встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, а також затвердженої містобудівної документації.

створення містобудівного кадастру в Донецькій області.

розробка стратегії розвитку новостворених територіальних громад з метою формування сценаріїв їх перспективного соціально-економічного та екологічного розвитку, визначення етапів і термінів досягнення місцевих пріоритетів.

вирішення питання будівництва нових кладовищ, реконструкції і капітального ремонту існуючих з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в наслідок відсутності місць для поховання та забезпечення населення ритуальними послугами в повному обсязі.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування включає в себе 3 напрями, які складаються з 7 проектних ідей. Програма реалізовуватиметься упродовж 2016 - 2020 років. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через залучення коштів:

• державного бюджету (Державний фонд регіонального розвитку);

• обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів;

• фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організації, донорів;

• публічно-приватне партнерство;

• інвесторів, бізнесу.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування, має сприяти досягненню таких результатів:

• визначення короткострокових, середньострокових та довгострокових пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства;

• підвищення рівня інституційної спроможності громадських організації;

• підвищення кваліфікації голів та представників виконавчих комітетів об'єднаних територіальних громад;

• розвиток об'єднаних територіальних громад на партнерських засадах;

• розробка стратегій розвитку об'єднаних територіальних громад;

• поліпшення спроможності нових громад, покращення рівня управління земельними ресурсами та надання якісних публічних послуг;

• впровадження єдиних принципів ведення містобудівного кадастру;

• розроблення схем планування територій районів в межах об'єднаних територіальних громад;

• упорядкування мережі кладовищ регіону, приведення їх у відповідність до санітарних норм.

Показники:

• створено обласний інформаційно-ресурсний громадський центр;

• розроблено 39 стратегій розвитку об'єднаних територіальних громад Донецької області;

• розроблено 39 проектів землеустрою об'єднаних територіальних громад;

• розроблено схеми планування територій районів в межах об'єднаних територіальних громад;

• створено містобудівний кадастр у Донецькій області;

• побудовано 6 нових кладовищ з адміністративно-побутовим комплексом, приведено у відповідність до санітарних норм 61 кладовище.

Орієнтовний фінансовий план

Назва проектної ідеї

Період реалізації проекту

Вартість, тис. грн.

Всього за проектом

у тому числі

2018

2019

2020

2.1. Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 - 2020 роки

2016 - 2020

4731,0

1133,0

1247,5

1362,0

2.2. Вчимося жити і працювати в одній громаді

2017 - 2019

369,0

123,0

126,0

 

2.3. Підтримка об'єднаних територіальних громад Донецької області шляхом розроблення стратегій їх розвитку

2017 - 2019

10250,0

5750,0

2000,0

 

2.4. Створення умов для здійснення реформ в галузі землеустрою в об'єднаних територіальних громадах, які будуть створені в Донецької області до кінця 2017 року

2018 - 2020

66000,0

16800,0

18900,0

30300,0

2.5. Створення містобудівного кадастру в Донецькій області

2016 - 2018

11166,0

1166,0

 

 

2.6. Забезпечення містобудівною документацією об'єднаних територіальних громад Донецької області.

2017 - 2019

32500,0

11500,0

15500,0

 

2.7. Будівництво нових кладовищ з адміністративно-побутовим корпусом та планування нових територій для розширення існуючих кладовищ

2017 - 2020

12759,3

6557,2

1126,0

 

Разом

 

137775,3

43029,2

38899,5

31662,0

Припущення та ризики

Програма 2 Плану заходів буде реалізовуватися в умовах реформування країни та ймовірності подальшого проведення на території області бойових дій, тому найважливіші припущення полягають в успішність реформ, задекларованих Урядом України, успішність впровадження Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року.

Другим фактором успішності реалізації цієї Програми та Плану заходів в цілому зокрема є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також інституційної і людської спроможності суб'єктів реалізації окремих проектних ідей.

До реалізації цієї Програми повинні бути залучені ряд інституції та приватні суб'єкти (програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори) зі своїми новітніми інноваційними технологіями та джерелами фінансування.

Наступною умовою є спроможність регіональної влади об'єднати зусилля на досягнення спільного результату всіх учасників реалізації Стратегії розвитку регіону: органи державної влади та місцевого самоврядування, бізнес, освітні та наукові установи, громадські організації на досягнення спільного результату.

Четвертою важливою умовою успішності виконання Плану реалізації Стратегії (Розпорядження N 498) є ефективна і дієва Агенція регіонального розвитку, яка зможе координувати реалізацію проектів, сприяти залученню додаткових коштів.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв'язок Програми 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування з іншими Програмами Плану заходів: Програмою 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення, Програмою 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО, Програмою 4. Розбудова безпечного суспільства.

Основні ризики, пов'язані з реалізацією Програми:

• гальмування процесу створення об'єднаних територіальних громад зумовлене низкою об'єктивних причин;

• поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності;

• низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми;

• відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів;

• невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність коштів у бюджетах розвитку;

• пасивність "агентів регіонального розвитку", зокрема, інституційних партнерів проектів Програми;

• відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

• низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей.

Рекомендації

Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання державного і приватного фінансування на додаток до коштів, що надходять від місцевих бюджетів та проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь та підтримують реалізацію проектних ідей, необхідною є участь інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, наукових інститутів, навчальних закладів, громадських організацій тощо.

Досвід інших регіонів і країн, може прискорити реалізацію проектів і сприяти отриманню максимальної віддачі.

Програма 3. Людський розвиток, надання соціальних послуг та вирішення питань ВПО

Стан і проблеми

Складна суспільно-політична, економічна ситуація та військовий конфлікт на території Донецької області спричинили значну кількість гуманітарних проблем.

В результаті проведення антитерористичної операції частина мешканців населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані вздовж лінії розмежування, перемістились до інших населених пунктів регіону. Значна кількість внутрішньо переміщених осіб перебувають на території Донецької області, підконтрольній українській владі.

На кінець 2016 року в області зареєстровано 563,0 тис. внутрішньо переміщених осіб (487,7 тис. сімей), з них: 141,5 тис. осіб працездатного віку, 69,7 тис. дітей, 20,4 тис. інвалідів; 331,4 тис. пенсіонерів.

У зв'язку із цим виникає потреба у розміщенні та забезпеченні житлом зазначеної категорії населення, соціальній та психологічній адаптації внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, розв'язанні проблеми їх працевлаштування, надання допомоги найбільш уразливим верствам населення.

Переміщення населення з непідконтрольних територій істотно збільшило навантаження на медичні, освітні, спортивні та культурні заклади регіону, а також установи, які забезпечують надання соціальних послуг населенню.

Крім того, проведення реформ у країні і регіоні змушують більшість систем соціальної сфери (освіта, охорона здоров'я тощо) адаптувати свої послуги у відповідності до вимог сучасності.

Програма 3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО спрямована на поетапне створення нової системи надання соціальних послуг та забезпечення людського розвитку, яка є доступною, комплексною, мультидисциплінарною, а також адаптивною до потреб осіб, що постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції на території області.

Структура програми

В основу програми покладено проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані відповідною групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від районних, міських, селищних, сільських рад, підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, державних та недержавних установ та організацій регіону.

Програмою передбачена реалізація 29 ідей проектів за чотирма напрямами:

організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація);

розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господарювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація);

розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту;

розвиток систем охорони здоров'я, освіти, культури та спорту.

Проектні ідеї

Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг проекту

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 3.1. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація)

3.1. Забезпечення швидкої доступності соціальних служб до дітей, які потребують соціального захисту "Швидка соціальна допомога"

Служба у справах дітей ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.2. Створення "Соціальних офісів"

Департамент соціального захисту населення ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.3. Центр соціального супроводу молоді з особливими потребами на базі молодіжного відділення Дружківського дитячого будинку-інтернату (за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Сахненко, буд. 105)

Департамент соціального захисту населення ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.4. Створення обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Лиман)

Департамент соціального захисту населення ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.5. Покращення надання соціальних послуг інтернатними закладами системи соціального захисту населення області

Департамент соціального захисту населення ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.6. Покращення якості надання соціальних послуг мережею стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення

Департамент соціального захисту населення ОДА

міста: Селидове, Гірник, Краматорськ
райони: Добропільський, Мар'їнський, Олександрівський,

Напрям 3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господарювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація)

3.7. "Дітям Донеччини - якісне оздоровлення"

Управління у справах сім'ї та молоді ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Напрям 3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту

3.8. Регіональна програма верифікації квартирного обліку та створення фонду для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб в зоні проведення антитерористичної операції

Департамент житлово-комунального господарства ОДА

міста: Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
район: Волноваський

3.9. Забезпечення житлом на час функціонування 5-ти дитячих будинків сімейного типу та 5 прийомних сімей, переміщених із зони АТО "Сімейний затишок"

Служба у справах дітей ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Напрям 3.5. Розвиток систем охорони здоров'я, освіти, культури та спорту

3.10. Розвиток мережі медичних закладів, удосконалення надання медичних послуг населенню шляхом реконструкції, будівництва, капітального ремонту, закупівлі необхідного медичного обладнання лікарень Донецької області

Департамент охорони здоров'я ОДА

міста: Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ Маріуполь, Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Слов'янський,

3.11. Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів Донецької області, покращення якості надання ними послуг

Департамент охорони здоров'я ОДА

міста: Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Маріуполь, Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Слов'янський

3.12. Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я

Департамент охорони здоров'я ОДА

міста: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Маріуполь, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мар'їнський, Мангушський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Слов'янський, Ясинуватський

3.13. Реконструкція приміщення під гуртожиток для проживання осіб, які проходять навчання в Донецькому центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (надалі - Донецький ЦПТО)

Донецький обласний центр зайнятості

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.14. Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення

Департамент освіти і науки ОДА

місто Добропілля

3.15. Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області в контексті створення системи опорних шкіл України

Департамент освіти і науки ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.16. Запровадження інноваційних освітніх програм у середній школі та позашкільній освіті

Департамент освіти і науки ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.17. Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки

Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА

територія Донецької та Луганської областей

3.18. Реконструкція будівель комунального лікувально-профілактичного закладу "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" за адресою: м. Бахмут, вул. О. Сибірцева, 3

Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА

територія Донецької та Луганської областей

3.19. Розвиток системи фізичної культури та спорту, розбудова спортивної інфраструктури регіону

Управління з питань фізичної культури та спорту ОДА

міста: Бахмут, Добропілля, Дружківка, Маріуполь, Мирноград, Покровськ, Селидове, Слов'янськ;
райони: Добропільський, Мангушський, Мар'їнський, Нікольський;
ОТГ: Черкаська, Лиманська, Октябрська

3.20. Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я та забезпечення здорового способу життя

Департамент освіти і науки ОДА

місто Мирноград

3.21. Реконструкція будівлі Комунального позашкільного навчального закладу "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"

Управління у справах сім'ї та молоді ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.22. "Територія розвитку" (збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку)

Управління у справах сім'ї та молоді ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.23. Програма розвитку комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"

Управління у справах сім'ї та молоді ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.24. Реконструкція, термомодернізація ПЗОВ "Лісова казка" за адресою м. Святогірськ, вул. Кільцева, 64

Управління у справах сім'ї та молоді ОДА, виконком Слов'янської міської ради

місто Слов'янськ

3.25. Створення філії Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко на базі Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця

Управління культури і туризму ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.26. Розвиток фестивального руху на території області

Управління культури і туризму ОДА

Донецька область та інші регіони України

3.27. Розвиток внутрішнього туризму шляхом створення нових туристичних об'єктів та маршрутів

Управління культури і туризму ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

3.28. Розвиток мережі базових закладів культури області (реконструкція, переоснащення, капітальні ремонти)

Управління культури і туризму ОДА

міста: Костянтинівка, Новогродівка, Селідове;
райони: Бахмутський, Нікольський, Покровський;
ОТГ: Лиманська

3.29. Створення медіатек на базі бібліотечних закладів культури області

Управління культури і туризму ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Напрям 3.1. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація).

До напряму 3.1. Програми 3 включено 6 проектних ідей, реалізація яких передбачає:

посилення спроможності обласної та місцевих служб у справах дітей області оперативно впроваджувати заходи із соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, шляхом їх забезпечення автомобільним транспортом та ліцензійними програмними продуктами;

створення в області мережі прозорих соціальних офісів, діяльність яких передбачатиме надання громадянам різних соціальних послуг в одному приміщенні, забезпечить отримання всебічної, своєчасної та якісної соціальної допомоги в межах одного закладу;

забезпечення житловою площею з усіма зручностями молодь із особливими потребами (віком від 18 до 35 років), шляхом облаштування відділення підтриманого проживання Дружківського дитячого будинку-інтернату;

створення умов для реабілітації дітей-інвалідів, що проживають на території області, шляхом створення обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

забезпечення комфортного і безпечного життєвого середовища для мешканців та вихованців інтернатних закладів, а також одиноких громадян, нездатних до самообслуговування, шляхом покращення матеріально-технічного стану інтернатних закладів та стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян територіальних центрів системи соціального захисту населення області.

Напрям 3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господарювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація)

До напряму 3.3. Програми 3 відібрано 1 проект, яким передбачається створення системи взаємовідносин між різними фінансовими ресурсами (області, міста, району, громади) роботодавців, профспілок та інших організацій шляхом формування та впровадження механізму часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що надасть змогу збільшити кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення та відпочинку, залучити їх до здорового способу життя, зайняття спортом та фізичною культурою, участі у національно-патріотичних програмах та проектах.

Напрям 3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту

До напряму 3.4. Програми 3 відібрано 2 проекти, спрямовані на вирішення основних проблем внутрішньо переміщених осіб:

створення житлового фонду в зоні проведення антитерористичної операції для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, (в тому числі внутрішньо переміщених осіб) шляхом добудови об'єктів незавершеного будівництва, реконструкції гуртожитків з улаштуванням окремих квартир та будівництва житлових будинків на земельних ділянках, відведених під будівництво;

забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, переміщених з території області, тимчасово непідконтрольної українській владі.

Напрям 3.5. Розвиток систем охорони здоров'я, освіти, культури та спорту

До напряму 3.5. Програми 3 відібрано 20 ідей проектів, які мають забезпечити:

підвищення якості та забезпечення своєчасності надання первинної та вторинної медичної допомоги населенню шляхом реконструкції, будівництва, капітального ремонту, закупівлі необхідного медичного обладнання фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій та лікарень області;

запровадження єдиної електронної системи взаємозв'язку між закладами охорони здоров'я;

забезпечення належних умов проживання осіб, які проходитимуть професійне навчання у Донецькому центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, шляхом реконструкція приміщення під гуртожиток;

запровадження інклюзивної освіти в дошкільні навчальні заклади;

створення єдиного освітньо-виховного простору опорних навчальних закладів з модернізацією їх матеріально-технічної бази, впровадження дистанційної освіти, створення освітніх центрів, забезпечення соціально-психологічного супроводу особистості у кризових ситуаціях на базі шкіл;

удосконалення системи резервного олімпійського спорту, медичного та медично-біологічного контролю у сфері підготовки провідних спортсменів та дитячо-юнацького спорту шляхом проведення реконструкції та капітального ремонту будівель КЛПЗ "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер", а також будівництва учбового та спортивного корпусів Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки;

створення умов для розвитку мережі дитячих та молодіжних організацій, організація роботи щодо патріотичного виховання молодого покоління та популяризації здорового способу життя шляхом реконструкції будівлі КПНЗ "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр";

оновлення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов;

створення повного галузевого циклу освіти з підготовки фахівців галузі культури шляхом відкриття філії Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко на базі Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця;

створення належних умов для культурного розвитку населення територіальних громад, внутрішньо переміщених осіб шляхом проведення реконструкцій та ремонтів закладів культури області;

підтримка фестивалів на території області, створення нових фестивальних проектів, спрямованих на покращення культурного поля Донеччини та формування позитивного історичного та культурного іміджу регіону;

розвиток мережі туристичних об'єктів та створення нових туристичних маршрутів в області, покращення матеріально-технічного стану музейних закладів;

створення відкритих публічних мультимедійних громадських центрів -медіатек на базі бібліотечних закладів області.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 3. Людський розвиток, надання соціальних послуг та вирішення питань ВПО включає в себе 4 напрями, які складаються з відповідних 29 проектних ідей. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для соціального розвитку регіону. Реалізація Програми була розпочата у 2015 - 2017 роках і продовжиться у 2018 - 2020 роках. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через:

• залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та фінансування галузевих державних програм;

• використання коштів місцевих бюджетів;

• внесення заходів до щорічних програм економічного і соціального розвитку області, регіональних цільових програм;

• залучення фінансування суб'єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм від проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

• залучення інвестиційних коштів (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми 3. Людський розвиток, надання соціальних послуг та вирішення питань ВПО, має сприяти досягненню наступних результатів:

• ефективному функціонуванню служб у справах дітей області;

• підвищенню якості та зручності соціальних послуг населенню регіону;

• своєчасному та найбільш повному інформаційно-методичному забезпеченню фахівців сфери соціальної реабілітації населення, у тому числі дітей з обмеженими можливостями, поліпшенню якості надання допомоги дітям з обмеженими можливостями, формуванню позитивного, соціально значимого відношення суспільства до дітей-інвалідів;

• поліпшенню умов проживання молоді з особливими потребами, дітей-інвалідів, мешканців та вихованців інтернатних закладів, а також одиноких громадян, нездатних до самообслуговування;

• підвищенню якості оздоровлення дітей;

• забезпеченню тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб, у тому числі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, переміщених з території області, тимчасово непідконтрольної українській владі;

• підвищенню якості надання послуг охорони здоров'я, у тому числі спеціалізованої медичної допомоги;

• створенню додаткових місць в дошкільних навчальних закладах;

• підвищенню рівня надання освітніх послуг у загальноосвітніх навчальних закладах області;

• створенню умов для розвитку професійного спорту та залучення широких мас населення до здорового образу життя;

• створенню на території області вищого навчального закладу культури;

• популяризації різних видів мистецтва, залученню молоді до розвитку музичного, театрального та хореографічного мистецтв, розвитку фестивального руху та внутрішнього туризму;

• підвищенню якості надання послуг бібліотечними закладами регіону шляхом впровадження в їх роботу нових технологій в рамках створення мережі медіатек.

Показники:

• охоплено послугами прозорих соціальних офісів близько 1000 тис. осіб;

• забезпечено умови для перебування 4 тис. одиноких осіб у територіальних центрах соціального обслуговування області;

• відремонтовано 8 інтернатних закладів області;

• оздоровлено 45,0 тис. дітей області щороку;

• забезпечення житлом щонайменше 5 дитячих будинків сімейного типу та 5 прийомних сімей, переміщених з території області, тимчасово непідконтрольної українській владі, в яких буде виховуватиметься щонайменше 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

• капітально відремонтовано та реконструйовано 30 закладів другого рівня надання медичної допомоги, створено 1 лікарню інтенсивного лікування та 1 кисневу станцію;

• придбано 2 пересувних медичних амбулаторії з медичним обладнанням, створено 6 модульних амбулаторій та 5 ФАПів, проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) 12 амбулаторій, 3 ФАПів та 1 центру первинної медико-санітарної допомоги;

• додатково створено 90 місць у дошкільних навчальних закладах;

• проведено модернізацію та капітальні ремонти 9 опорних шкіл;

• забезпечено умови для навчання 400 учнів та студентів Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки;

• відкрито 1 вищий навчальний заклад, що забезпечує підготовку спеціалістів з нових спеціальностей у галузі культури;

• відремонтовано 18 закладів культури;

• створено 38 медіатек.

Орієнтовний фінансовий план

Назва проектної ідеї

Період реалізації проекту

Вартість, тис. грн.

Всього за проектом

у тому числі

2018

2019

2020

3.1. Забезпечення швидкої доступності соціальних служб до дітей, які потребують соціального захисту "Швидка соціальна допомога"

2017 - 2018

10050,4

3000,0

 

 

3.2. Створення "Соціальних офісів"

2017 - 2018

700000,0

425500,0

 

 

3.3. Центр соціального супроводу молоді з особливими потребами на базі молодіжного відділення Дружківського дитячого будинку-інтернату (за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Сахненко, буд. 105)

2019 - 2020

20500,0

 

10500,0

10000,0

3.4. Створення обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Лиман)

2019 - 2020

47500,0

 

26000,0

21500,0

3.5. Покращення надання соціальних послуг інтернатними закладами системи соціального захисту населення області

2017 - 2019

64750,0

21650,0

18500,0

 

3.6. Покращення якості надання соціальних послуг мережею стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення

2017 - 2019

44514,2

14158,8

5900,0

 

3.7. "Дітям Донеччини - якісне оздоровлення"

2017 - 2019

157219,1

52489,5

58988,2

 

3.8. Регіональна програма верифікації квартирного обліку та створення фонду для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб в зоні проведення антитерористичної операції

2016 - 2020

7732845,6

2100000,0

2100000,0

2100000,0

3.9. Забезпечення житлом на час функціонування 5-ти дитячих будинків сімейного типу та 5 прийомних сімей, переміщених із зони АТО "Сімейний затишок"

2017 - 2018

27600,0

7600,0

 

 

3.10. Розвиток мережі медичних закладів, удосконалення надання медичних послуг населенню шляхом реконструкції, будівництва, капітального ремонту, закупівлі необхідного медичного обладнання лікарень Донецької області

2016 - 2020

1694780,0

622177,5

212833,8

70000,0

3.11. Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів Донецької області, покращення якості надання ними послуг

2016 - 2019

171033,1

22750,9

10830,9

 

3.12. Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я

2017 - 2019

213550,0

52200,0

153350,0

 

3.13. Реконструкція приміщення під гуртожиток для проживання осіб, які проходять навчання в Донецькому центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

2018 - 2019

22500,0

15500,0

7000,0

 

3.14. Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення

2016 - 2019

27823,5

8080,0

350,0

 

3.15. Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області в контексті створення системи опорних шкіл України

2017 - 2018

259173,1

161792,6

 

 

3.16. Запровадження інноваційних освітніх програм у середній школі та позашкільній освіті

2017 - 2020

12390,0

8635,0

2635,0

35,0

3.17. Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки

2016 - 2020

174593,3

28000,0

60000,0

50000,0

3.18. Реконструкція будівель комунального лікувально-профілактичного закладу "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" за адресою: м. Бахмут, вул. О. Сибірцева, 3

2016 - 2018

25243,5

10268,1

 

 

3.19. Розвиток системи фізичної культури та спорту, розбудови спортивної інфраструктури регіону

2017 - 2020

1446195,7

393006,0

366116,0

64500,0

3.20. Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я та забезпечення здорового способу життя

2017 - 2019

2000,0

500,0

1000,0

 

3.21. Реконструкція будівлі Комунального позашкільного навчального закладу "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"

2017 - 2018

4400,0

4000,0

 

 

3.22. "Територія розвитку" (збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку)

2017 - 2019

20400,0

6550,0

7800,0

 

3.23. Програма розвитку комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"

2016 - 2019

189515,0

75990,0

33400,0

 

3.24. Реконструкція, термомодернізація ПЗОВ "Лісова казка" за адресою: м. Святогірськ вул. Кільцева, 64

2017 - 2019

80550,0

27000,0

27000,0

 

3.25. Створення філії Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко на базі Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця

2016 - 2020

59000,0

16600,0

8000,0

4000,0

3.26. Розвиток фестивального руху на території області

2017 - 2020

10000,0

2000,0

3000,0

3000,0

3.27. Розвиток внутрішнього туризму шляхом створення нових туристичних об'єктів та маршрутів

2017 - 2020

68370,0

41540,0

15050,0

10000,0

3.28. Розвиток мережі базових закладів культури області (реконструкція, переоснащення, капітальні ремонти)

2016 - 2019

196673,6

49756,0

40796,3

 

3.29. Створення медіатек на базі бібліотечних закладів культури області

2017 - 2020

24100,0

4700,0

4700,0

4700,0

Разом

 

13507270,1

4175444,4

3173750,2

2337735,0

Припущення та ризики

Загальні умови, що мають значення для впровадження програми, аналогічні умовам, зазначеним у попередніх розділах: успішність задекларованих Урядом України реформ та ефективності реагування на зовнішні виклики, пов'язані з військовим конфліктом в області. Наступними важливими умовами успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проектами фінансування для реалізації проектних ідей Плану заходів.

Додаткові фінансові та адміністративні можливості для реалізації проектів Програми можуть виникнути завдяки проведенню реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, хоча відчутні зміни можуть бути досягнуті лише в довгостроковій перспективі.

Рух держави в напрямку європейської інтеграції стане додатковим стимулюючим фактором для формування ефективної управлінської культури, необхідної для реалізації проектів зазначеної Програми.

Наступна умова - технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів. Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, що покращить людський капітал області.

Підвищення спроможності місцевого населення та установ, їх готовність взяти участь та надати підтримку в реалізації Програми є наступною важливою умовою, що допоможе максимально використати потенціал мешканців області.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв'язок Програми 3. Розвиток людського потенціалу, надання якісних послуг та вирішення питань ВПО з іншими Програмами Плану заходів.

Основні ризики, пов'язані з реалізацією Програми:

• продовження збройного конфлікту на території області;

• відсутність місцевих знань і управлінської спроможності для реалізації проектів та успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

• неготовність роботодавців прогнозувати кадрові потреби, у тому числі на тривалу перспективу;

• низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми;

• відсутність задекларованих обсягів фінансування у Державному фонді регіонального розвитку або порушення процедур подання проектів для отримання коштів;

• невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність коштів у бюджетах розвитку;

• відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

• недостатність попереднього досвіду реалізації проектних ідей органами місцевого самоврядування;

• поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності;

• низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей.

Рекомендації

Успіх реалізації кожної проектної ідеї та отримання позитивного імпульсу розвитку області чи суттєвої її частини базується на розумному балансі регіональних (державних) та приватних інтересів. Тому там, де це можливо, необхідно здійснити поєднання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, в рамках державних цільових програм, а також за рахунок обласного бюджету та коштів приватних інвесторів. Крім цього необхідно залучити кошти місцевих бюджетів (районних, міських, селищних та сільських) та проектів і програм міжнародної технічної допомоги.

Для досягнення успіху в реалізації проектних ідей необхідне створення критичної маси з усіх зацікавлених сторін, а саме - участь інвесторів, представників громадських та неурядових організацій, місцевих, районних і обласних органів влади, наукових інститутів та навчальних закладів, кооперативів та комунальних підприємств.

Досвід реалізації Стратегії розвитку Донецької області на першому етапі її реалізації, а також стратегій інших областей (країн), може бути врахований при виконанні проектних ідей і сприяти отриманню максимальної віддачі.

Ключовим принципом реалізації зазначених програм є імплементація проектів в систему планування розвитку області, забезпечення їх моніторингу і кореляції у разі потреби. При цьому необхідним є:

• розроблення на основі проектних ідей проектів для подання до державного фонду регіонального розвитку, проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

• вивчення та використання міжнародної практики (зокрема, Європейського Союзу), що має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу та технічних навичок для реалізації програмі проектів;

• упровадження практики фінансування більшості інфраструктурних проектів на засадах співпраці та дольової участі територіальних громад.

Програма 4. Розбудова безпечного суспільства

Стан і проблеми

Збройний конфлікт на території області загострив проблеми не лише економічного і соціального характеру, але й поставило під загрозу базову потребу кожної людини - безпеку життєдіяльності.

Внаслідок проведення бойових дій на території Донецької області неодноразово зазнавали пошкодження та відбувались раптові відключення систем життєзабезпечення (водо-, електро-, газо- та теплопостачання) населених пунктів та окремих суб'єктів господарювання критичної інфраструктури, включаючи хімічно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки. Це не тільки погіршувало умови життєдіяльності населення, але й створювало передумови для виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Також, було пошкоджено низку екологічно небезпечних підприємств, включаючи Слов'янську, Курахівську теплоелектростанції, Авдіївський коксохімічний заводи тощо.

Істотно збільшився ризик забруднення водних джерел, зниження надійності водопостачання та погіршення доступу населення до питної води. Забруднення води відбувається в результаті виникнення аварійних ситуацій на об'єктах водопостачання і через відсутність контролю роботи промислових підприємств на окупованих територіях.

В контексті зазначеного актуальним є питання екологічного оздоровлення басейну річки Сіверський Донець як головного постачання питної води в регіоні, причинами погіршення якого є відсутність або неналежний стан природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення тощо), порушення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів.

Також залишається невирішеною проблема поводження з відходами. Промислові та побутові відходи, накопичені в області у великих обсягах, чинять значний техногенний вплив на навколишнє природне середовище.

При цьому, відсутність належного екологічного моніторингу обумовлює неможливість проведення комплексної оцінки екологічних збитків, що завдаються довкіллю та населенню Донбасу у тому числі в результаті військового конфлікту.

Частину території області забруднено вибухонебезпечними предметами через обстріли населених пунктів та мінування багатьох об'єктів тепло-, енерго-, газо-, водопостачання, соціальної інфраструктури, територій сільськогосподарського призначення, акваторій водних об'єктів.

У зв'язку з проведенням антитерористичної операції та втратою контролю над частиною території області було також втрачено частину системи захисту населення на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, включаючи елементи оповіщення, моніторингу та реагування на них.

Так, порушено стабільне функціонування регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення; на території області, непідконтрольній українській владі, залишилась переважна більшість запасів регіонального та місцевих матеріальних резервів, а також спеціальної, інженерної техніки, пожежного устаткування тощо.

Враховуючи зазначене, виникає необхідність закупівлі відповідного устаткування, забезпечення піротехнічних підрозділів технікою, спеціальним обладнанням та спорядженням, що дозволить більш ефективного виконувати завдання щодо очищення територій від вибухонебезпечних предметів, а також попередження та оперативного реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та суспільно-політичного характеру.

Розвиток регіону в умовах конфлікту супроводжується також зростанням ризиків порушення законних прав та інтересів населення приймаючих територій та внутрішньо переміщених осіб, збільшенням навантаження на місцеві правоохоронні органи, органи безпеки та правосуддя, а також посиленням вимог до їх спроможності оперативно та адекватно реагувати на факти порушення громадської безпеки та правопорядку.

Зазначена ситуація ускладнюється зростанням проявів корупції, а також поширенням практики пропагування та дезінформації з метою деморалізації населення, зниження довіри до влади та дестабілізації ситуації в регіоні.

У зв'язку із цим виникає необхідність посилення діяльності правоохоронних органів, а також забезпечення доступу населення до неупереджених джерел інформації.

Тому головними пріоритетами Програми 4. Розбудова безпечного суспільства визначено підвищення рівня гарантування особистої безпеки громадян, сприяння відновленню та посиленню системи управління природоохоронною діяльністю, забезпечення об'єктивного та неупередженого інформування населення про діяльність регіональної влади та ситуацію в області, а також захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Структура програми

В основу програми увійшли проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані відповідною групою регіональних експертів на основі пропозицій, що надійшли від районних, міських, селищних, сільських рад, підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади регіону.

Програмою передбачена реалізація 23 проектів за чотирма напрямами:

реалізацію принципів верховенства права, збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини;

відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля;

зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації;

створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації.

Проектні ідеї

Координатор, відповідальний за супровід та моніторинг проекту

Територія, на яку проект матиме вплив

Напрям 4.1. Реалізація принципів верховенства права, збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини

4.1. Підвищення юридичної обізнаності та поінформованості громадян Донецької області шляхом роз'яснення їх прав та обов'язків

Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.2. Підвищення оперативності реагування на прояви корупції та організованої злочинність шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення спецпідрозділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області

Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.3. Забезпечення належних умов для обслуговування населення в адміністративних будівлях органів прокуратури Донецької області

Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.4. Створення умов для профілактики та оперативного реагування на протиправні події шляхом створення та розвитку Єдиного сервісно-аналітичного центру ГУНП в Донецькій області (UASC)

Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.5. Забезпечення надання кваліфікованої допомоги громадянам дільничними офіцерам поліції Донецької області

Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції ОДА

міста: Бахмут, Краматорськ, Маріуполь, Покровськ, Слов'янськ;
смт Волноваха (Волноваський район)

Напрям 4.2. Відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля

4.6. Забезпечення непрацюючого населення області засобами індивідуального захисту

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА

міста: Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Маріуполь, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Великоновосілківський, Добропільский, Костянтинівський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Слов'янський, Ясинуватський
ОТГ: Черкаська

4.7. Використання, утримання та реконструкція наявного фонду захисних споруд цивільного захисту

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА

міста: Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Маріуполь, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Великоновосілківський, Добропільский, Костянтинівський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Слов'янський,
ОТГ:Черкаська

4.8. Впровадження комплексу заходів для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами

Департамент екології та природних ресурсів ОДА

міста: Бахмут, Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Маріуполь, Покровськ, Слов'янськ, Святогірськ (Слов'янська міська рада);
райони: Бахмутський, Великоновосілківський, Волноваський, Костянтинівський, Слов'янський

4.9. Будівництво та реконструкція очисних споруд у містах та районах області

Департамент екології та природних ресурсів ОДА

міста: Вугледар, Гірник (Селидівська міська рада), Добропілля (м. Білицьке, смт Водянське), Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Мангушський Олександрівський (смт Олександрівка), Слов'янський (сел. Билбасівка, сел. Райгородок).
ОТГ: Миколаївська

4.10. Оздоровлення водних об'єктів Донецької області

Департамент екології та природних ресурсів ОДА

міста: Бахмут, Краматорськ та територія прилеглих населених пунктів, Покровськ,
район: Костянтинівський

4.11. Збереження та рекреаційне облаштування територій регіональних ландшафтних парків "Клебан-Бик", "Краматорський"

Департамент екології та природних ресурсів ОДА

місто Краматорськ,
район Костянтинівський

4.12. Розробка та впровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища

Департамент екології та природних ресурсів ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.13. Нарощування греблі золовідвалу до позначки 178 м (Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго")

Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДА

район Бахмутський (м. Світлодарськ)

Напрям 4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації

4.14. Створення веб-порталу "Вільна Донеччина"

Департамент інформаційної і внутрішньої політики ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.15. Проведення нетехнічної розвідки з визначення забрудненості вибухонебезпечними предметами території Донецької області та впровадження ефективної взаємодії з благодійними некомерційними організаціями

ГУ ДСНС України у Донецькій області

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Напрям 4.4. Створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації

4.16. Створення матеріального регіонального резерву

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.17. Створення місцевого матеріального резерву

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА

міста: Авдіївка, Вугледар, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Новогродівка, Селідове, Слов'янськ, Торецьк;
райони: Великоновосілківський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Ясинуватський,
ОТГ: Черкаська

4.18. Проведення поетапної реконструкції та модернізації регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення (РАСЦО) населення Донецької області у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА

міста: Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мар'їнка (Мар'їнський район), Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Торецьк;
смт : Велика Новосілка (Великоновосілківський район), Волноваха (Волноваський район), Мангуш (Мангушський район), Нікольське (Нікольський район), Олександрівка (Олександрівський район);
ОТГ: Октябрьська, Черкаська

4.19. Забезпечення безпеки людей на узбережжі Азовського моря та водних об'єктах Донецької області на 2017 - 2020 роки

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.20. Ефективна система швидкого реагування на надзвичайні ситуації у пригородах міста Маріуполя та прилеглих сільських територіях "Радіус безпеки"

Департамент цивільного захисту та мобілізаційної роботи ОДА

м. Маріуполь (включаючи населені пункти Виноградне, Гнутове, Павлопіль, Сартана, Старий Крим, Талаківка, Черненко)

4.21. Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Донецькій області

ГУ ДСНС України у Донецькій області

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.22. Організація заходів цивільного захисту населення спроможних територіальних громад

ГУ ДСНС України у Донецькій області

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

4.23. Забезпечення діяльності піротехнічних підрозділів ГУ ДСНС України

ГУ ДСНС України у Донецькій області

територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Напрям 4.1. Реалізація принципів верховенства права, збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини.

До напряму 4.1. Програми 4 відібрано 5 ідей проектів, реалізація яких спрямована на:

підвищення рівня поінформованості суспільства у юридичних питаннях, роз'яснення громадянам їх права та обов'язки, інформування населення про криміногенну ситуацію;

покращення матеріально-технічного забезпечення спецпідрозділу з організації заходів з протидії корупції та організованої злочинності злочинності Управління Служби безпеки України в Донецькій області;

створення належних умов для прийому громадян в органах прокуратури, дільничних пунктів поліції регіону шляхом проведення заходів з капітального ремонту та термомодернізації адміністративних будівель;

розвитку Єдиного сервісно-аналітичного центру Головного управління Національної поліції в Донецькій області;

підвищення ефективності дій оперативних служб, посилення захисту значущих об'єктів інфраструктури, оперативне інформування про загрозу кризових ситуацій шляхом встановлення камер відеоспостереження у публічних місцях та забезпечення інспекторів патрульної поліції відеореєтраторами.

Напрям 4.2. Відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля.

До напряму 4.2. Програми 4 включено 8 проектних ідей, реалізація яких має забезпечити:

створення умов безпеки для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та в зоні можливого хімічного забруднення на території Донецької області шляхом закупівлі засобів індивідуального захисту;

приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність для використання за призначенням;

забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, сортування, видалення, знешкодження, захоронення;

налагодження та відновлення системи водовідведення, припинення забруднення навколишнього середовища каналізаційними стоками;

покращення екологічної та санітарно-епідеміологічної обстановки на річках, водоймах, вирішення проблеми підтоплення територій населених пунктів;

охорону, відтворення та рекреаційне використання природних комплексів та об'єктів регіональних ландшафтних парків "Краматорський" та "Клебан-Бик";

впровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища, спостереження та вимірювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання своєчасної оперативної інформації про зміни якості та кількості води у річці Сіверський Донець.

Напрям 4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації.

За напрямом 4.3. Програми 4 відібрано 2 проектні ідеї, реалізація яких сприятиме:

прозорості та відкритості діяльності органів обласної та місцевої влади шляхом створення веб-порталу "Вільна Донеччина";

мінімізації загрози настання нещасних випадків шляхом проведення нетехнічної розвідки з визначення забрудненості вибухонебезпечними предметами.

Напрям 4.4. Створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації.

За напрямом 4.4. Програми 4 відібрано 8 проектних ідей, реалізація яких забезпечить:

створення регіонального та місцевого матеріальних резервів для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

надійне та своєчасне оповіщення відповідних служб, посадових осіб та населення регіону про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального та військового характеру, що склалася у зоні можливого ураження;

створення та матеріально-технічне забезпечення постійно діючих органів управління системою захисту населення, пожежно-рятувальних підрозділів в об'єднаних територіальних громадах (Центрів безпеки громадян);

ліквідацію та мінімізацію наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на воді, шляхом розвитку мережі рятувальних станцій, постів у місцях для масового відпочинку населення на водних об'єктах;

створення умов для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, шляхом технічного переоснащення підпорядкованих підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецькій області;

виконання робіт саперів з розмінування місцевості та знешкодження саморобних вибухонебезпечних пристроїв.

Часові рамки і засоби реалізації

Програма 4. Розбудова безпечного суспільства складається з 4 напрямків, які включають в себе 23 проектні ідеї. Програма реалізовуватиметься протягом 2018 - 2020 років, проте частина проектів реалізовується з 2016 року. Впровадження проектних ідей цієї програми можливе через залучення коштів:

• державного бюджету (Державний фонд регіонального розвитку);

• обласного, районних, міських, сільських та селищних бюджетів;

• обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;

• фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організації, донорів;

• через механізм публічно-приватного партнерства;

• інвесторів, бізнесу.

Очікувані результати та показники

Успішна реалізація проектних ідей Програми 4. Розбудова безпечного суспільства, має сприяти досягненню наступних результатів:

• зниження рівня злочинності;

• розвиток мережі підприємств, що здійснюють збір, переробку та знешкодження твердих побутових відходів;

• впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища в Донецькій області;

• оздоровлення водних об'єктів;

• упорядкування зон для короткострокового відпочинку населення в природних умовах;

• створення місць для масового відпочинку населення на водних об'єктах та їх обладнання рятувальними постами;

• модернізації територіальної (регіональної) автоматизованої системи централізованого оповіщення (далі - ТАСЦО) в Донецькій області;

• відновлення функціонування рятувальної станції м. Лиман;

• ефективне використання земельних та інших ресурсів територій, очищених від вибухонебезпечних предметів;

• створення інформаційного видання з юридичних питань, розповсюдження його серед населення області;

• приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням;

• запровадження ефективної системи захисту населення та території громад від надзвичайних ситуацій.

Показники:

• закуплено 132 відео-реєстратори, 121 камеру відеоспостереження, 161 трекер;

• приведено 83 захисні споруди цивільного захисту у готовність до використання за призначенням;

• побудовано 4 сміттєперевантажувальні станції з сортувальним обладнанням, 3 сміттєсортувальні станцій, 3 полігони, придбано 6,3 тис. одиниць контейнерів;

• реконструйовано 9 очисних споруд, 1 станцію біологічного очищення стічних вод, побудовано 2 очисні споруди;

• укріплено 0,5 км берегів з улаштуванням набережної;

• облаштовано для рекреаційного використання 2 природних комплекси;

• встановлено 6 стаціонарних постів контролю кількісних та якісних показників атмосферного повітря, 2 пересувні лабораторії контролю, 2 автоматизовані пости контролю кількісних та якісних показників води в р. Сіверський Донець;

• нарощено греблю золовідвалу Вуглегірської ТЕС до позначки 178 м;

• створено веб-портал "Вільна Донеччина";

• побудовано систему оповіщення Донецької області;

• відновлено 1 та відремонтовано 3 рятувальних станції;

• створено 20 Центрів безпеки громадян в об'єднаних територіальних громадах.

Орієнтовний фінансовий план

Назва проектної ідеї

Період реалізації проекту

Вартість, тис. грн.

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

4.1. Підвищення юридичної обізнаності та поінформованості громадян Донецької області шляхом роз'яснення їх прав та обов'язків

2017 - 2020

2112,0

528,0

528,0

528,0

4.2. Підвищення оперативності реагування на прояви корупції та організованої злочинність шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення спецпідрозділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області

2017 - 2020

6500,0

1500,0

1500,0

1500,0

4.3. Забезпечення належних умов для обслуговування населення в адміністративних будівлях органів прокуратури Донецької області

2017 - 2020

80000,0

20000,0

20000,0

20000,0

4.4. Створення умов для профілактики та оперативного реагування на протиправні події шляхом створення та розвитку Єдиного сервісно-аналітичного центру ГУНП в Донецькій області (UASC)

2016 - 2020

67282,7

39413,7

323,5

100,0

4.5. Забезпечення надання кваліфікованої допомоги громадянам дільничними офіцерам поліції Донецької області

2016 - 2020

1930,0

432,5

432,5

432,5

4.6. Забезпечення непрацюючого населення області засобами індивідуального захисту

2016 - 2019

174507,8

56782,9

56787,9

 

4.7. Використання, утримання та реконструкція наявного фонду захисних споруд цивільного захисту

2016 - 2019

95590,5

28310,0

28310,0

 

4.8. Впровадження комплексу заходів для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами

2016 - 2020

1197904,2

121419,2

75734,0

3500,0

4.9. Будівництво та реконструкція очисних споруд у містах та районах області

2016 - 2020

2304017,8

599025,0

601925,0

450925,0

4.10. Оздоровлення водних об'єктів Донецької області

2016 - 2018

62500,0

11500,0

 

 

4.11. Збереження та рекреаційне облаштування територій регіональних ландшафтних парків "Клебан-Бик", "Краматорський"

2017 - 2020

60000,0

15000,0

15000,0

15000,0

4.12. Розробка та впровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища

2016 - 2020

84000,0

30000,0

10000,0

10000,0

4.13. Нарощування греблі золовідвалу до позначки 178 м (Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго")

2017 - 2019

61929,0

20643,0

20643,0

 

4.14. Створення веб-порталу "Вільна Донеччина"

2017 - 2019

2500,0

100,0

100,0

 

4.15. Проведення нетехнічної розвідки з визначення забрудненості вибухонебезпечними предметами території Донецької області та впровадження ефективної взаємодії з благодійними некомерційними організаціями

2017 - 2019

250,0

80,0

50,0

 

4.16. Створення матеріального регіонального резерву

2017 - 2020

825973,0

270282,6

270282,6

270282,6

4.17. Створення місцевого матеріального резерву

2017 - 2020

119782,1

38400,3

38205,1

33170,5

4.18. Проведення поетапної реконструкції та модернізації регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення (РАСЦО) населення Донецької області у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій

2017 - 2020

60000,0

25000,0

15000,0

 

4.19. Забезпечення безпеки людей на узбережжі Азовського моря та водних об'єктах Донецької області на 2017 - 2020 роки

2017 - 2020

12756,3

3105,0

3265,0

3565,0

4.20. Ефективна система швидкого реагування на надзвичайні ситуації у пригородах міста Маріуполя та прилеглих сільських територіях "Радіус безпеки"

2018 - 2019

2000,0

600,0

800,0

600,0

4.21. Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Донецькій області

2016 - 2020

94668,0

21500,0

5500,0

10000,0

4.22. Організація заходів цивільного захисту населення спроможних територіальних громад

2016 - 2020

151860,0

24000,0

16000,0

16000,0

4.23. Забезпечення діяльності піротехнічних підрозділів ГУ ДСНС України

2018 - 2020

6600,0

2200,0

2200,0

2200,0

Разом

 

5474663,4

1329822,2

1182586,6

837803,6

Припущення та ризики

Загальні умови, що мають значення для впровадження програми аналогічні зазначеним у попередніх розділах: успішність задекларованих Урядом України реформ та ефективності реагування на зовнішні виклики, пов'язані з військовим конфліктом в області. Наступними важливими умовами успішності реалізації цієї Програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого фінансування, передбаченого конкретними проектами Плану заходів.

Наступна умова - технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів. Підвищення рівня інформованості та зусилля з нарощування потенціалу можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін, що покращить людський капітал області.

Підвищення спроможності місцевого населення та установ, їх готовність взяти участь та надати підтримку в реалізації Програми є наступною важливою умовою, що допоможе максимально використати потенціал мешканців області.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв'язок Програми 4. Розбудова безпечного суспільства з іншими Програмами Плану заходів.

Основні ризики, пов'язані з реалізацією Програми:

• продовження збройного конфлікту на території області;

• відсутність місцевих знань і управлінської спроможності для реалізації проектів та успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

• низька спроможність потенційних виконавців проектних ідей Програми;

• невиконання дохідної частини місцевих бюджетів, відсутність коштів у бюджетах розвитку;

• відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

• недостатність попереднього досвіду реалізації проектних ідей органами місцевого самоврядування;

• поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності;

• низька мотивація мешканців до участі в реалізації проектних ідей.

Рекомендації

Успіх реалізації кожної проектної ідеї та отримання позитивного імпульсу розвитку області в цілому чи суттєвої її частини базується на розумному балансі регіональних (державних) та приватних інтересів. Тому там, де це можливо, необхідно здійснити поєднання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, в рамках державних цільових програм, а також за рахунок обласного бюджету та коштів приватних інвесторів. Крім цього необхідно залучити кошти місцевих бюджетів (районних, міських, селищних та сільських) та проектів і програм міжнародної технічної допомоги.

Для досягнення успіху в реалізації проектних ідей необхідне створення критичної маси з усіх зацікавлених сторін, а саме - участь інвесторів, представників громадських та неурядових організацій, місцевих, районних і обласних органів влади, підприємств.

Досвід реалізації Стратегії розвитку Донецької області на першому етапі та інших областей (країн) може бути використаним при виконанні проектних ідей і сприяти отриманню максимальної віддачі.

Загальний принцип, що сприятиме реалізації зазначених програм - це імплементація проектів в систему планування розвитку області, забезпечення їх моніторингу і кореляції у разі потреби. При цьому необхідним є:

• розроблення на основі проектних ідей проектів для залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

• вивчення та використання міжнародної практики (зокрема, Європейського Союзу), що має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу та технічних навичок для реалізації Програм;

• впровадження практики фінансування більшості інфраструктурних проектів на засадах співпраці та дольової участі територіальних громад.

4. Основні суб'єкти реалізації Стратегії (Розпорядження N 498)

Матриця основних суб'єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (Розпорядження N 498) представлено у таблиці.

Суб'єкти

Участь у впровадженні

Участь у фінансуванні

Участь у моніторингу і оцінці (МіО)

Обласна, районні адміністрації та органи місцевого самоврядування

В якості партнерів здійснення проектних ідей або бенефіціарів їх результатів

Спільне фінансування реалізації проектних ідей

Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням

Центральні органи виконавчої влади

В якості партнерів здійснення проектів для відповідних галузей

Спільне фінансування проектних ідей, в яких вони зацікавлені

Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням

Проекти та програми міжнародної технічної допомоги

Надання (міжнародної) технічної допомоги (за потребою)

Спільне фінансування проектних ідей

Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням

Приватні інвестори і підприємства

Учасники в проектах з приватним компонентом в якості бенефіціарів або партнерів реалізації проектних ідей

Фінансовий внесок до проектних ідей з приватним компонентом

Безпосередньо для проектних ідей зі спільним фінансуванням

Обласні, районні і місцеві зацікавлені сторони

В якості партнерів або бенефіціарів проектних ідей, в яких вони безпосередньо зацікавлені

Спільне фінансування здійснення проектних ідей, від яких вони мають безпосередню вигоду

Надання інформації для моніторингу й наступної діяльності

Спеціалізовані НУО, асоціації та установи

Управління проектами у сферах, де вони можуть продемонструвати відповідні знання/рекомендації

Головним чином у зв'язку із заходами зі збору коштів

Підготовка звітів і ввідних ресурсів для моніторингу відповідних проектних ідей

Університети, інститути, освітні заклади

Забезпечення практичних знань (ноу-хау), технічної допомоги

Спільне фінансування проектних ідей, в яких вони зацікавлені

Фахові знання, дані і статистичні звіти для моніторингу у відповідних сферах

Донецька агенція регіонального розвитку

Запуск проектів (розробка описів проектів, організація запрошення до торгів, лобіювання, нагляд)

Ключова дійова особа у зборі коштів для реалізації Стратегії (Розпорядження N 498)

Моніторинг реалізації проектних ідей

5. Каталог технічних завдань на проекти регіонального розвитку

Каталог містить технічні завдання на проекти регіонального розвитку, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання Плану заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (Розпорядження N 498). Каталог складається з технічних завдань, відібраних робочою групою.

5.1. Технічні завдання на проекти програми 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

Технічні завдання на проекти напряму 1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

Номер і назва завдання:

1.1.1. Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об'єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо).

Назва проекту N 1.1.:

Відновлення дорожньої інфраструктури, що зазнала пошкоджень (руйнувань) внаслідок бойових дій (у т. ч. поряд з лінією розмежування)

Цілі проекту:

Реалізація проекту спрямована на:
1. Підвищення якості транспортного сполучення між районами та містами області та підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
2. Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури внутрішнього та міжрегіонального транспортного сполучення.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1 млн. мешканців Донецької області

Стислий опис проекту:

Незадовільний технічний стан шляхопроводів та автомобільних мостів є найбільшою небезпекою з потенційно можливими фатальними наслідками для учасників дорожнього руху.
Проектом передбачається розробка ПКД, проведення реконструкції, будівництва та відновлення шляхопроводів та автомобільних мостів:
шляхопровід через залізницю на км 730 + 554 а/д M-03 Київ - Харків - Довжанський, станція Роти, Бахмутський район (поряд з лінією розмежування);
шляхопровід через залізницю на км 31 + 578 а/д T-05-16 Костянтинівка - Торецьк, м. Горлівка, Бахмутський район (поряд з лінією розмежування);
шляхопровід через залізницю на км 413 + 831 а/д M-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине, с. Маринівка, Покровський район;
міст через р. Кам'янка на км 86+055 а/д Н-20 Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь, с. Новоселівка Друга, Ясинуватський район (поряд з лінією розмежування);
міст через струмок, с. Галицинівка, км 3 + 773, Від /М-04/ - /Н-15/ (поряд з лінією розмежування);
міст на км 15 + 394 а/д Мирноград - Гродівка - /Н-20/
міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, км 28 + 044;
міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, км 12 + 488;
міст на автомобільній дорозі державного значення Київ - Харків - Довжанський, км 675 + 378

Очікувані результати:

Проведено заходи з забудови, капітального та поточного ремонту 189 п. м мостів та шляхопроводів.
Відновлено технічний стан шляхопроводів та мостів.
Відновлено безпеку та інтенсивність руху.

Ключові заходи проекту:

Проведення заходів з розробки ПКД.
Проведення заходів з забудови, капітального та поточного ремонту мостів та шляхопроводів.

Період здійснення:

з липня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

215730,5

8971,0

24593,0

79864,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Служба автомобільних доріг України у Донецькій області,

Номер і назва завдання:

1.1.1. Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об'єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо).

Назва проекту N 1.2.:

Реконструкція ушкоджених та зруйнованих багатоквартирних та приватних будинків

Цілі проекту:

Відновлення зруйнованого (пошкодженого) під час проведення антитерористичної операції житлового фонду для безпечного та комфортного проживання постраждалих мешканців.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Лиман, Селидове, Слов'янськ, Миколаївка (Слов'янський район), Торецьк; райони: Бахмутський, Волноваський Мар'їнський, Слов'янський, Ясинуватський.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Орієнтовно 22 тис. осіб

Стислий опис проекту:

З початку проведення антитерористичної операції внаслідок проведення бойових дій в населених пунктах Донецької області, підконтрольних українській владі, пошкоджено/зруйновано 9984 житлових будинки. Станом на 01.12.2016 залишаються пошкодженими /зруйнованими 7533 житлових будинків, у тому числі 7075 будинків приватної форми власності. Без житла залишаються 22088 осіб. На теперішній час зруйнований (пошкоджений) приватний житловий фонд залишається без джерела фінансування. Значна частина робіт з відновлення приватного сектору виконується за рахунок коштів спонсорів та власними коштами мешканців, що не дозволяє вирішити проблему відновлення житлового фонду.

Очікувані результати:

Відновлено 7533 житлових будинків, у тому числі 7075 будинків приватної власності.
Забезпечено комфортні умови проживання близько 22 тис. осіб.

Ключові заходи проекту:

У рамках реалізації проекту планується виконати роботи з капітального ремонту та реконструкції 7533 житлових будинків у містах Авдіївка (356 будинків), Бахмут (6 будинків), Краматорськ (1 будинок), Лиман (3 будинки), Селидове (2 будинки), Слов'янськ (1686 будинків), Миколївка (7 будинків), Торецьк (566 будинків) та Бахмутському (257 будинків), Волноваському (857 будинків), Мар'їнському (2231 будинків), Слов'янському (44 будинки), Ясинуватському (1517 будинків) районах.

Період здійснення:

2017 - 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

2116938,5

652635,3

652635,3

652635,2

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет, бізнес, міжнародні донори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади

Номер і назва завдання:

1.1.1. Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об'єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо).

Назва проекту N 1.3.:

Відновлення лікувальних корпусів КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська"

Цілі проекту:

Забезпечення населення міст та районів висококваліфікованою спеціалізованою лікувальною та консультативно-медичною допомогою, організація та проведення комплексу профілактичних та реабілітаційних заходів хворим на психічні розлади

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Більше 19 тис. осіб на рік

Стислий опис проекту:

Відновлення корпусів КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська"

Очікувані результати:

1. Скорочено строки лікування.
2. Покращено умови надання психіатричної допомоги дорослому та дитячому населенню.
3. Забезпечено доступність, якість та своєчасність надання психіатричної допомоги дорослому та дитячому населенню.

Ключові заходи проекту:

1. Розробка проектно-кошторисної документації.
2. Відновлення корпусів.
3. Оснащення.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі

2018

2019

2020

289207,1

98640,0

89900,0

28650,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет, ЄІБ, міжнародні інвестори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Держава, обласна державна адміністрація, міжнародні організації.

Номер і назва завдання:

1.1.1. Відновлювати пошкоджені внаслідок конфлікту інфраструктурні об'єкти (мости, дороги, залізничні колії тощо).

Назва проекту N 1.4.:

Капітальний ремонт дитячою-юнацької спортивної школи м. Мар'їнка, вул. Заводська, 15

Цілі проекту:

Створення доступної, сучасної спортивної інфраструктури для мешканців міста, відновлення роботи плавального басейну.

Територія на яку проект матиме вплив:

Мар'їнський, Волноваський, Нікольський райони; м. Вугледар

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

40 тис. осіб

Стислий опис проекту:

На сьогоднішній день в регіоні нараховується 24 стандартні плавальні басейни усіх форм власності. Відповідно до ДБН забезпеченість населення на 1 тисячу мешканців складає 9,5 %. До того ж у південній зоні регіону плавальні басейни відсутні (окрім м. Маріуполь). Відновлення роботи закладу надасть можливість додатково залучити населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, у т. ч. з плавання. Спортивну базу зможуть відвідувати мешканці найближчих районів (Нікольський, Волноваський, м. Вугледар)

Очікувані результати:

Проведено капітальний ремонт спортивної бази ДЮСШ.
Відновлено роботу 25-ти метрового плавального басейну.

Ключові заходи проекту:

Виготовлення ПКД, проходження експертизи, пошук інвестора, проведення ремонтних робіт

Період здійснення:

з січня 2018 року до вересня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі

2018

2019

2020

10480,0

480,0

10000,0

 

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, ДФРР, позабюджетні кошти.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Мар'їнська військово-цивільна адміністрація, інвестори, донори.

Інше

Захід передбачено регіональною цільовою програмою розвитку фізичної культури та спорту Донецької області на 2017 - 2021 роки. Кошти на проведення капітального ремонту є попередніми та будуть уточнені після виготовлення ПКД та проходження експертизи

Номер і назва завдання:

1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

Назва проекту N 1.5.:

Реконструкція та модернізація системи теплопостачання

Цілі проекту:

Відновлення та підвищення якості послуг теплопостачання в населених пунктах східного регіону.
Зменшення витрат енергоресурсів, економія електроенергії та природного газу за рахунок закриття збиткових котелень, встановлення енергоефективного обладнання, збільшення ККД котлів та зменшення втрат теплової енергії.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Авдіївка, Вугледар, Дружківка, Маріуполь, Краматорськ, Покровськ, Родинське (Покровська міська рада), Красногорівка (Мар'їнський район), Мирноград, Селидове, Торецьк, Костянтинівка, Лиман, Слов'янськ, та райони Бахмутський, Мангушський, Мар'їнський, Покровський, Волноваський, Слов'янський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

808,8 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Під час опалювальних періодів знижується якість надання послуг теплопостачання через застарілі котли з низьким ККД нижче 90 %, встановлені в середині 80-х років минулого століття. З метою покращення якості теплопостачання та уникнення аварійних ситуацій необхідно виконати реконструкцію котелень із збільшенням встановленої потужності. Проведення реконструкції мереж теплопостачання, встановлення приладів обліку енергії у споживачів.

Очікувані результати:

В результаті реалізації проекту буде: реконструйовано 60 котелень, замінено 290 км теплових мереж, встановлено 1290 од. приладів обліку теплової енергії.

Ключові заходи проекту:

Проведення реконструкції 60 котелень
Проведення реконструкції мереж теплопостачання - 290 км.
Встановлення приладів обліку теплової енергії у споживачів - 1290 одиниць.
Заміна допоміжного обладнання - 103 одиниці

Період здійснення:

з липня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі

2018

2019

2020

1350456,6

462086,0

371790,0

217190,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, інші джерела фінансування (інвестори)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Міські ради та їх виконавчі органи, райдержадміністрації

Номер і назва завдання:

1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

Назва проекту N 1.6.:

Запровадження інноваційних, енергозберігаючих технологій при реконструкції, капітальному ремонті та будівництві мереж зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Донецької області

Цілі проекту:

Впровадження енергозберігаючих світлодіодних освітлюваних приладів і автоматичного регулювання режимів освітлення.
Завдання проекту: проведення реконструкції, капітального ремонту та будівництва мереж зовнішнього освітлення у Донецькій області.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста Бахмут, Добропілля, Краматорськ, Маріуполь, Мар'їнка (Мар'їнський район), Новогродівка, Покровськ, Слов'янськ та Великоновосілківський, Волноваський, Добропільский, Мангушський, Нікольський, Покровський і Ясинуватський райони.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Орієнтовано 700,8 тис. осіб населення

Стислий опис проекту:

У деяких населених пунктах Донецької області повністю або частково відсутнє зовнішнє освітлення. У багатьох містах обладнання мереж зовнішнього освітлення фізично та морально зношені, що викликає надмірне споживання електроенергії, та призводить до збільшення видатків місцевих бюджетів на утримання мереж зовнішнього освітлення.

Очікувані результати:

Покращено комфортність проживання 700,8 тис. осіб.
Замінено орієнтовно 1937 од. світильників.
Прокладено 42,17 км мереж зовнішнього освітлення.
Встановлено 754 опори.

Ключові заходи проекту:

Проведення капітального ремонту, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення, заміна світильників з використанням енергоефективних освітлювальних приладів, прокладання мереж зовнішнього освітлення, встановити опор.

Період здійснення:

з липня 2016 до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

122586,1

43567,0

19358,0

13035,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування (інвестори)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Міські ради та їх виконавчі органи

Номер і назва завдання:

1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

Назва проекту N 1.7.:

Будівництво фільтрувальних станцій

Цілі проекту:

Забезпечення в достатній кількості та якості питною водою мешканців.

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Краматорськ, Мар'їнський район (м. Красногорівка, м. Мар'їнка, с. Максимиліанівка, с. Георгіївка, с. Побєда)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Орієнтовно 30,0 тис. населення

Стислий опис проекту:

На теперішній час мешканцям міста Мар'їнка подається неочищена вода Південно-Донбаського водоводу, припинено водопостачання до м. Красногорівка. Централізоване водопостачання відсутнє до сільських населених пунктів Максимиліанівка, Георгіївка, Побєда, які розташовані поряд з м. Мар'їнка. Проектом пропонується збудувати у м. Мар'їнка там. Красногорівка фільтрувальні станції питної води потужністю 3500 куб. м./добу, зробити реконструкцію міських мереж водопостачання та збудувати водоводи до с. Максимиліанівка та с. Георгіївка.

Очікувані результати:

Побудовано 2 фільтрувальні станції.
Забезпечено населення якісною питною водою.
Зменшено витрати питної води.

Ключові заходи проекту:

1. Будівництво фільтрувальних станцій.
2. Будівництво та реконструкція систем централізованого водопостачання, що будуть приєднані до фільтрувальних станцій.

Період здійснення:

з січня 2017 до грудня 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі

2018

2019

2020

82750,0

32750,0

 

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Військово-цивільні адміністрації м. Красногорівка, м. Мар'їнка
Мар'їнська райдержадміністрація, військово-цивільна адміністрація

Номер і назва завдання:

1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

Назва проекту N 1.8.:

Впровадження додаткових джерела водозабезпечення шляхом капітального ремонту, буріння, облаштування свердловин та прокладання від них водопроводів до розподільчих мереж централізованого водопостачання

Цілі проекту:

Забезпечення в достатній кількості водою мешканців, розширення водопостачання.
Використання підземних вод для подачі води в водоразводні системи.
Вдосконалення водозабезпечення, централізоване водопостачання.
Прокладання водопроводів від свердловин.

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Краматорськ, Мангушський район (с. Широка Балка), Нікольський район (смт Нікольське, с. Ключове та с. Шевченко),

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Орієнтовно 120,4 тис. населення

Стислий опис проекту:

Пошук додаткових джерел водозабезпечення, які забезпечать населення централізованим водопостачанням, збільшенням об'ємів води в системі водопостачання та незалежність від старих об'єктів централізованого водопостачання.

Очікувані результати:

Збільшено частку населення, що забезпечено водою, якість якої відповідає показникам питної води, до 70 - 80 %.
Забезпечено часткове виконання Регіональної цільової програми "Питна вода".
Створено умови для забезпечення населення водою у разі виникнення проблем з централізованим водопостачанням.

Ключові заходи проекту:

1. Розробка ПКД, проведення відповідної експертизи, тендерних процедур.
2. Здійснення капітального ремонту свердловин.
3. Модернізація свердловин.
4. Буріння свердловин.
5. Обладнання свердловин енергозберігаючими насосними агрегатами, частотними перетворювачами, сучасними системами захисту та управління.
6. Підключення до системи водо забезпечення.
7. Приєднання до систем електромереж.
8. Встановлення систем очищення води.
9. Прокладання водопроводів від свердловин до розподільної системи централізованого водопостачання.
10. Придбання спецтехніки для обслуговування свердловин та систем підключення до систем централізованого водопостачання.
11. Відновлення дорожнього покриття після ремонту, буріння та облаштування свердловин.

Період здійснення:

з січня 2017 до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

60100,0

27760,0

11340,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, кошти підприємства, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Місцеві підприємства, Першотравнева райдержадміністрація, Володарська райдержадміністрація, Краматорська міська рада

Номер і назва завдання:

1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

Назва проекту N 1.9.:

Оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів Донецької області

Цілі проекту:

Забезпечення в достатній кількості та якості питною водою мешканців, раціональне використання наявних потужностей по водозабору води, здешевлення вартості води, ефективне водопостачання та водовідведення, максимальне скорочення втрат питної води та витоків забруднюючих навколишнє середовище речовин, оптимізація систем водопостачання та водовідведення.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Торецьк, Селидове, Слов'янськ, Покровськ (у т. ч. Гірник, Родинське), м. Часів Яр (Бахмутський район); райони: Бахмутський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Марі'їнський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Слов'янський, Ясинуватський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Орієнтовно 4 млн. осіб

Стислий опис проекту:

На сьогодні головними проблемами у сфері водопостачання та водовідведення є недостатній тиск у водопровідних мережах, не цілодобове водопостачання в окремих населених пунктах, недостача води. Крім того, фільтрувальні станції працюють не на повну потужність. Спостерігається зношеність ділянок водопровідних, каналізаційних мереж, Другого Донецького водогону та заболочування каналу "Сіверський Донець-Донбас".
Проектом передбачається оптимізація систем водопостачання та водовідведення міст та районів шляхом реконструкції та капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж, насосних каналізаційних та водопровідних станцій, закупівлі та встановлення необхідного обладнання.

Очікувані результати:

Побудовано та модернізовано 15 водогонів, 15 фільтрувальних станцій, 18 насосних підстанцій.
Підвищено тиск у водопровідних мережах.
Організовано цілодобову подачу води.
Забезпечено незалежну подачу питної води підприємств водопровідно-каналізаційного господарства місцевого підпорядкування від підприємств, які продають їм воду.
Досягнено ефективної роботи каналу "Сіверський Донець-Донбас" та Другого Донецького водогону без втрат води.

Ключові заходи проекту:

1. Розробка ПКД, проведення експертиз та тендерів.
2. Розробка схем оптимізації водопостачання та водовідведення.
3. Реконструкція насосних каналізаційних та водопровідних станцій та пов'язаних із ними очисних споруд.
4. Придбання та встановлення насосного обладнання в комплекті з пультом управління.
5. Пусконалагоджувальні роботи.
6. Монтаж енергозберігаючого обладнання.
7. Реконструкція та капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, водогонів.
9. Гідроізоляція русла каналу "Сіверський Донець-Донбас".
10. Реконструкція дюкерів (трубопроводів) каналу "Сіверський Донець-Донбас".

Період здійснення:

з липня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі

2018

2019

2020

9982186,2

2664771,0

2501746,0

2268998,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Бахмутська міська рада, Гірницька міська рада, ТОВ "ЮТК", Покровська міська рада, Слов'янська міська рада, КП "Компанія "Вода Донбасу", Нікольська райдержадміністрація

Номер і назва завдання:

1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

Назва проекту N 1.10.:

Реконструкція та модернізація мереж зливової каналізації Донецької області

Цілі проекту:

Створення комфортного середовища територій населених пунктів, запобігання підтопленню, реконструкція існуючих мереж зливової каналізації та будівництво нових.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Вугледар, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Маріуполь, Покровськ, Слов'янськ; райони: Мангушський, Нікольський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1075 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Під час злив виникають бурхливі потоки води, які призводять до руйнування доріг та розмивання ґрунту на територіях населених пунктів, чим становлять небезпеку руйнування та підтоплення, викликають незручності для пересування мешканців. Існуюча зливова мережа у деяких містах морально застаріла та частково зруйнована потребує реконструкції та капітального ремонту.

Очікувані результати:

В результаті реалізації проекту буде: реконструйовано - 17,6 км, збудовано - 115,0 км, відремонтовано капітальним ремонтом - 29,8 км мереж зливової каналізації; створено безпечні умови для життя та пересування населення під час злив.

Ключові заходи проекту:

Реконструкція 2,9 км зливово-каналізаційної мережі у м. Слов'янську, 14,7 км - у м. Костянтинівка.
Будівництво: 0,6 м у м. Добропілля, 1 км у м. Дружківка, 55,2 км у м. Лиман, 18,2 км у м. Покровськ, 7,4 км у м. Слов'янськ, 1,342 км у м. Краматорську, 0,5 км - Мангушському районі, 30,8 км - у Нікольському районі.
Капітальний ремонт мереж зливової каналізації: м. Вугледар -1 км, м. Дружківка - 3 км, м. Маріуполь - 1,61 км, м. Слов'янськ - 11,3 км, у м. Краматорську - 12,9 км (придбання будівельних матеріалів; проведення робіт)

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

92187,2

40587,2

5100,0

3000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, інші джерела фінансування (інвестори)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Місцеві ради та їх виконавчі органи

Номер і назва завдання:

1.1.3. Запровадити сучасні системи управління міським і міжміським транспортом для підвищення доступності та ефективності надання транспортних послуг. Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт

Назва проекту N 1.11.:

Відновлення та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них

Цілі проекту:

Реалізація проекту спрямована на:
1. Підвищення якості транспортного сполучення між районами та містами області та підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
2. Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури внутрішнього та міжрегіонального транспортного сполучення.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1 млн. мешканців Донецької області

Стислий опис проекту:

Незадовільний технічний стан шляхопроводів, автомобільних мостів та автомобільних шляхів є найбільшою небезпекою з потенційно можливими фатальними наслідками для учасників дорожнього руху.
Проектом передбачається проведення реконструкція та відновлення шляхопроводів, автомобільних мостів та автомобільних доріг Донецької області (37 споруд та ділянок автошляхів).

Очікувані результати:

Проведено заходи з забудови, капітального та поточного ремонту 534 п. м мостів та шляхопроводів.
Проведено заходи з забудови, капітального та поточного ремонту 561 км. автошляхів.
Відновлено технічний стан шляхопроводів, мостів та автодоріг.
Відновлено безпеку та інтенсивність руху.

Ключові заходи проекту:

Проведення заходів з розробки ПКД.
Проведення заходів з забудови, капітального та поточного ремонту мостів, шляхопроводів та автодоріг.

Період здійснення:

з липня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

5141417,8

1668265,0

886340,0

914565,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет, міжнародний донор.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Служба автомобільних доріг України у Донецькій області.

Номер і назва завдання:

1.1.3. Запровадити сучасні системи управління міським і міжміським транспортом для підвищення доступності та ефективності надання транспортних послуг. Зберегти міський електротранспорт та розвивати електротранспорт

Назва проекту N 1.12.:

Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом

Цілі проекту:

Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення громадським транспортом та удосконалення діючої системи перевезень.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Маріуполь, Слов'янськ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Щонайменше 850 тис. мешканців області.

Стислий опис проекту:

Відсутність забезпечення доступним транспортним зв'язком населення віддалених районів міст та діючі тарифи приватного перевезення збільшують соціальну напругу серед населення області.
З метою вирішення цих питань передбачається будівництво нових маршрутів громадського електротранспорту та збільшення кількості рухомого складу.

Очікувані результати:

Створено не менше ніж п'ять нових маршрутів громадського електротранспорту.
Збільшено протяжність діючих тролейбусних ліній не менше ніж на 40 кілометрів.
Збільшено рухомого складу громадського електротранспорту на 60 одиниць.
Зменшено рівень забруднення навколишнього середовища.
Створено не менше 150 нових робочих міст.

Ключові заходи проекту:

Проведення заходів щодо модернізації контактної мережі та збільшення її протяжності.
Проведення реконструкції діючих тягових підстанцій.
Придбання та запуск нового рухомого складу.

Період здійснення:

з липня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

1008015,2

280477,7

233200,0

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет, міжнародний донор.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Міськвиконкоми та їх підрозділи, підприємства міськелектротранспорту.

Технічні завдання на проекти напряму 1.2. Створення сприятливого бізнес середовища

Номер і назва завдання:

1.2.1. Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т. ч. малі міста)

Назва проекту N 1.13.:

Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям Донецької області

Цілі проекту:

Розвиток мережі ЦНАПів у містах та районах області та новостворених об'єднаних громадах, підвищення якості та доступності надання адмінпослуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям області.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1,9 млн. осіб

Стислий опис проекту:

В області працюють 27 ЦНАПів, з яких більше половини не відповідають сучасним вимогам: діє "кабінетна система", відсутній електронний взаємозв'язок з суб'єктами надання адмінпослуг, відсутнє необхідне технічне обладнання в достатнійї кількості та спецобладнання для видачі паспортів. Існуючі будівлі потребують проведення капітального ремонту та реконструкції, а по деяким містам потребують нового будівництва. Крім того, в області триває процес формування територіальних об'єднаних громад, в яких необхідно також створювати ЦНАПи.
Для надання якісних адмінпослуг адміністратори ЦНАПів повинні пройти спеціальне навчання, як психологічне так і професійне.

Очікувані результати:

Відремонтовано - 24 ЦНАПів
Побудовано та реконструйовано - 15 ЦНАПів
Придбано обладнання (офісного та технічного) - 500 одиниць.
Підключено 450 користувачів.
Навчено 452 адміністратора
Впроваджено 300 видів адміністративних послуг в електронній формі.
Створено 250 нових робочих місць
Збережено 500 робочих місць

Ключові заходи проекту:

- Проведення капітального ремонту, реконструкції або будівництва існуючих будівель ЦНАПів;
- Придбання офісного, комп'ютерного та спецобладнання, програмного забезпечення;
- Проведення навчання адміністраторів та суб'єктів надання послуг;
- Впровадження електронного врядування

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

571000,0

7500,0

 

 

Джерела фінансування:

ДФРР, місцеві бюджети, проекти та програми МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальних об'єднаних громад, департамент економіки ОДА, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення ОДА,

Номер і назва завдання:

1.2.1. Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т. ч. малі міста)

Назва проекту N 1.14.:

Створення індустріальних парків на території Донецької області

Цілі проекту:

Створення нових робочих місць, зменшення рівня безробіття, збільшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення конкурентоспроможності регіону, збільшення середнього рівня заробітної плати, покращення добробуту та рівня життя населення регіону

Територія на яку проект матиме вплив:

міста Бахмут, Костянтинівка, Лиман, Маріуполь, Слов'янськ, Торецьк

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Створення від 1200 до 2000 нових робочих місць, підвищення соціального статусу, потенціалу самореалізації

Стислий опис проекту:

Функціональне призначення ІП полягає у розбудові сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями. Створення ІП дозволить сконцентрувати промислове виробництво на обмежених площах, надасть можливість іноземним та вітчизняним інвесторам мінімізувати витрати часу та коштів для організації на його території високотехнологічного виробництва.
Основним завданням будівництва ІП є створення сприятливих умов для залучення прямих інвестицій та стимулювання економічного розвитку регіону. Перспективні галузі промисловості для розміщення на території ІП: сільськогосподарське машинобудування, виробництво машин та обладнань для харчової промисловості, електронна промисловість, виробництво будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво меблів, хімічна промисловість.

Очікувані результати:

Створено 6 індустріальних парків, у тому числі:
2017 - 2018 роки - 4 ІП (м. Торецьк, Маріуполь, Лиман, Костянтинівка);
2018 - 2019 роки - 2 ІП (м. Слов'янськ, Бахмут).
Створено нові виробничі потужності на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності.
Створено 1,2 - 2,0 тис. робочих місць.
Збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів (зокрема, за рахунок податку з доходів фізичних осіб (більше 66,1 млн. грн. в рік по одному ІП), податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, єдиного соціального внеску).

Ключові заходи проекту:

- Розробка концепції ІП;
- Підготовчий етап (юридичне оформлення земельних ділянок, розробка генерального плану, узгодження землевпорядної документації, будівельно-кошторисна документація, створення керуючої компанії, підготовка фінансово-економічних матеріалів, тощо)
- Етап будівництва ІП (проведення будівельних робіт, будівництво інженерно-технічної інфраструктури, облаштування території ІП згідно з розробленою будівельно-кошторисною документацією)

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

995184,4

576912,4

406316,5

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, у т. ч. ДФРР, місцеві бюджети, інвестори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Структурні підрозділи облдержадміністрації, міські ради, Донецька торгово-промислова палата, Донецька агенція регіонального розвитку, інвестори, інституції, що розробляють концепції

Номер і назва завдання:

1.2.2. Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрединг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів

Назва проекту N 1.15.:

Пропагування виробничого та науково-технічного потенціалу області

Цілі проекту:

Ефективна інтеграцію економіки Донецької області в національну та світову через максимальне розкриття та освітлення науково-технічного потенціалу регіону, розширення використання інновацій та розвитку інтелектуального капіталу з метою створення сприятливих умов щодо збільшення обсягів експорту конкурентоспроможної продукції та послуг, залучення в регіон інвестицій.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

4,2 млн. осіб

Стислий опис проекту:

У зв'язку з окупацією частини території Донецької області було втрачено виставкову матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання).
Вимушене припинення централізованої виставково-ярмаркової діяльності в регіоні виступає додатковою причиною зниження конкурентоспроможності області. А немасштабні виставкові заходи, які проводяться з низьким рівнем сервісу у непристосованих приміщеннях, призводять лише до падіння іміджу регіону.
Основні заходи проекту полягають у пристосуванні будівлі під виставковий центр, створенні портативного демонстраційного стенду для якісного представлення потенціалу області, забезпеченні умов підприємствам різних форм власності для представлення своїх досягнень на вітчизняному та зовнішніх ринках, налагодження взаємовигідних ділових контактів на обласному, державному та міжнародному рівнях.

Очікувані результати:

Придбано демонстраційне обладнання.
Виготовлено стаціонарний і мобільний виставкові стенди.
Підготовлено приміщення під виставкові та конференційні зали.

Ключові заходи проекту:

Придбання демонстраційного обладнання
Виготовлення мобільного багаторазового стенда та експонатів
Виготовлення стаціонарного виставкового стенда
Визначення з приміщенням та проведення робіт з реконструкції, реставрації для пристосуванням під виставкові та конференційні зали.
Оренда та забезпечення в повному обсязі витрат на оренду експозиційної площі та додаткового обладнання.
Дизайн оформлення експозиції.
Інтенсифікація та широке залучення до проведення виставок у новостворених експозиційних залах, розвиток міжрегіональної та міжнародної співпраці в організації виставкових проектів.

Період здійснення:

з січня 2018 року до липня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

44583,2

43314,3

1268,9

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти міжнародних фінансових установ, донорських організацій, суб'єктів підприємницької діяльності

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата

Номер і назва завдання:

1.2.2. Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрединг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів

Назва проекту N 1.16.:

Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов'янщини

Цілі проекту:

Створення умов для організації ефективного туризму, активізація містобудівної та інвестиційної діяльності у місті-курорті Слов'янськ.

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Слов'янськ, Слов'янський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

150 - 160160 тис. населення на рік

Стислий опис проекту:

На сьогоднішній день на території Слов'янської міської ради відсутні механізми ефективного управління рекреаційною територією та здійснення інвестиційної діяльності. Біля водойм та в лісовій зоні курорту не впорядковані місця відпочинку та рекреації.
Проектом передбачено створення комфортних умов для відпочинку та забезпечення сталого розвитку території курорту шляхом активізації містобудівної, інвестиційної діяльності та облаштування рекреаційно-оздоровчих зон курорту.

Очікувані результати:

1. Розроблено та затверджено 9 планів та проектів, у тому числі: генеральний план міста Слов'янськ, план зонування території, проект встановлення меж міста, проект земельно-господарського устрою, проекти землеустрою інвестиційно-привабливих ділянок, виготовлена документація для проведення земельних аукціонів.
2. Створено 5 рекреаційно-оздоровчих зон курорту.

Ключові заходи проекту:

1. Розробка містобудівної документації на територію міської ради.
2. Розробка землевпорядної документації м. Слов'янськ.
3. Розробка детального плану території курорту Слов'янськ.
4. Створення, благоустрій та облаштування територій рекреаційно-оздоровчих зон курорту.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

35581,2

10000,0

10000,0

 

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, державний бюджет, позабюджетні кошти

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Слов'янська міська рада, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація - фінансування
Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради управління архітектури та містобудування Слов'янської міської ради, КП "РЛП "Слов'янський курорт" - реалізація
Фізичні особи - підприємці - реалізація, фінансування, партнерство
ДП СКРЦ "Слов'янський курорт" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" - партнерство

Номер і назва завдання:

1.2.2. Створити позитивний для інвесторів імідж регіону, провести ребрендінг з метою посилення міжрегіональних і міжнародних зв'язків та залучення інвестиційних ресурсів

Назва проекту N 1.17.:

Створення позитивного іміджу населених пунктів Донецької області через відновлення ключових територій міського простору

Цілі проекту:

Створення сучасного, своєрідного, оригінального, комфортного громадського простору ключових територій населених пунктів Донецької області, зокрема їх центральних площ. Розвиток та створення національних, самобутніх, культурних традицій у містах області.

Територія на яку проект матиме вплив:

Міста та інші населені пункти Донецької області на території, підконтрольній українській влади

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1,9 млн. осіб.

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається здійснити організаційні заходи з визначення ключових територій населених області та необхідних заходів для відновлення їхніх архітектурних, естетичних, культурних якостей. За необхідності провести містобудівні та архітектурні конкурси та/або розробити детальні плани цих територій. Розробити необхідну проектну документацію та виконати будівельні роботи з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об'єктів архітектури та благоустрою площ, бульварів та інших ключових територій населених пунктів. Провести культурні заходи з відродження (започаткування) традицій публічного простору.

Очікувані результати:

Створено умови для проведення загальноміських культурно-масових заходів, відпочинку та розваг населення, відродження традицій спілкування жителів, розвитку молодіжних субкультур.
Збережено та забезпечено розвиток національної культурної спадщини і духовного надбання як основи національної культури.
Поліпшено якість публічного простору та інвестиційної привабливості міст області.
Збережено та забезпечено розвиток інфраструктури площ та інших ключових територій населених пунктів.

Ключові заходи проекту:

Серед заходів передбачається:
- проведення містобудівних та архітектурних конкурсів;
- розробка детальних планів територій;
- розробка проектної документації;
- виконання робіт з будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об'єктів архітектури та благоустрою площ, бульварів та інших ключових територій.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

369075,2

230956,0

39500,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Структурні підрозділи Донецької облдержадміністрації, міські, сільські та селищні ради, проектні та будівельні організації.

Технічні завдання на проекти напряму 1.3. Заохочення структурних змін в економіці

Номер і назва завдання:

1.3.1. Координувати та заохочувати реалізацію регіональних ініціатив соціальної відповідальності бізнесу

Назва проекту N 1.18.:

Створення ринка свіжої агропродукції поблизу автошляхів

Цілі проекту:

Покращення можливостей для реалізації продукції дрібних агровиробників Добропільського району

Територія на яку проект матиме вплив:

Добропільський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

200 дрібних агровиробників.

Стислий опис проекту:

Проект передбачає створення ринку, свіжої агропродукції поблизу ключового автошляху поблизу міста Добропілля, с. Ганнівка.
Передбачається, що ринок буде мати комунальну форму власності. Відбір місця розміщення ринку буде здійснений, виходячи з таких критеріїв:
- доступність ринку для громадян;
- кількість торгових місць;
- рівень оплати продавців за послуги ринку;
- збут продукції сільськогосподарськими виробниками.

Очікувані результати:

Створено 1 ринок свіжої агропродукції поблизу шляху.
Забезпечено зростання доходів індивідуальних сільських господарств.

Ключові заходи проекту:

Відбір місця розміщення ринка.
Підготовка проектної документації.
Будівництво ринка.
Промоція ринка для наповнення продукцією місцевих товаровиробників.
Розміщення біг-бордів на автошляхах перед ринком з метою промоції

Період здійснення:

з січня 2017 року до вересня 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

500,0

350,0

 

 

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, державний бюджет, приватні інвестиції, кошти фермерів.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Добропільська райдержадміністрація, Ганнівська сільська рада, виробники агропродукції, фермерські господарства.

Номер і назва завдання:

1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури

Назва проекту N 1.19.:

Проведення енергоаудиту будівель бюджетної сфери

Цілі проекту:

Мета енергоаудиту - пошук можливостей енергозбереження у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури та визначення напрямів (способів) підвищення енергоефективності.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Добропілля, Костянтинівка, Мирноград, Слов'янськ;
район: Слов'янський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Більше 400 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Загальною проблемою, на розв'язання якої спрямовано проект - наявні витрати та споживання паливно-енергетичних ресурсів у будівлях бюджетної сфери, а саме:
- використання обладнання з низьким ККД;
- значні втрати тепла через огороджувальні конструкції;
- подекуди відсутність засобів обліку та регулювання споживання енергоносіїв;
- значні витрати за споживання енергоносіїв тощо.

Очікувані результати:

Отримано енергетичні паспорти та визначено перелік першочергових заходів з енергоефективності.

Ключові заходи проекту:

Енергоаудит дозволить на етапі старту проекту отримати чіткі відповіді:
1. Де і з якої причини в будинку не ефективно витрачається енергія (тепло, вода, світло)?
2. Які заходи можна впровадити для підвищення енергоефективності?
3. Яка орієнтовна вартість заходів?
4. В якій пріоритетності впроваджувати заходи при відсутності належного фінансування?

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

107932,0

103190,0

550,0

 

Джерела фінансування:

Приватно-держане партнерство, місцеві бюджети, державний бюджет, кошти міжнародних донорів.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація, громадські організації, ЕСКО-компанії

Номер і назва завдання:

1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури

Назва проекту N 1.20.:

Впровадження альтернативних джерел енергії

Цілі проекту:

Заміна традиційних джерел енергії.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Вугледар, Слов'янськ;
райони: Добропільський, Ясинуватський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Відвідувачі будівель бюджетної сфери (вихованці, учні, хворі, працівники закладів) та 15,3 тис. населення м. Вугледар.

Стислий опис проекту:

Забезпечення підтримки реалізації державної політики стимулювання відновлюваної енергетики на регіональному рівні. Популяризація та забезпечення позитивної громадської думки в частині розвитку сфери відновлюваної енергетики, екологічна та енергетична безпека.
Зменшення видатків з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв шляхом зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження альтернативних джерел енергії.

Очікувані результати:

- Забезпечено енергетичну незалежність;
- Запроваджено інноваційні підходи та використання сонячної енергії;
- Впроваджено економне основне чи резервне живлення;
- Зменшено бюджетні витрати;
- Покращення якість енергетичних послуг для 15,3 тис. населення м. Вугледар, створено 50 нових робочих місць.

Ключові заходи проекту:

Підготовка ПКД, закупівля та встановлення твердопаливних котлів, закупівля та встановлення сонячних котлів та колекторів, будівництво електростанції на альтернативному паливі

Період здійснення:

2016 - 2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

214177,0

100750,0

1700,0

 

Джерела фінансування:

Приватно-держане партнерство, місцеві бюджети, державний бюджет, кошти міжнародних донорів, екологічний фонд.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація, громадські організації

Номер і назва завдання:

1.3.2. Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури

Назва проекту N 1.21.:

Проведення заходів з термомодернізації будівель бюджетної сфери

Цілі проекту:

Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері за рахунок впровадження комплексних енергозберігаючих заходів.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Авдіївка, Бахмут, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Маріуполь, Мирноград, Селидове, Слов'янськ, Торецьк; райони: Великоновосілківський, Волноваський, Добропільський, Костянтинівський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський, Першотравневий, Покровський, Слов'янський, Ясинуватський.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1,5 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Термомодернізація - це комплекс заходів по утепленню будівлі та модернізації інженерних систем з метою їх приведення у відповідність до сучасних вимог з енергоефективності.
Для більшості установ та закладів бюджетної сфери області характерна істотна зношеність будівель та інженерно-комунікаційних мереж, застарілість котелень та котельного обладнання. Крім того, протягом тривалого часу було відсутнє достатнє фінансування енергозберігаючих заходів в закладах бюджетної сфери. Це приводить до збільшення рівня нераціональних втрат теплової енергії, зниження температурного режиму в закладах та установах бюджетної сфери, збільшення обсягів видатків бюджетних коштів за спожиті енергоносії.
В рамках реалізації проекту буде проведено термосанацію будівель бюджетної сфери, реконструкцію котельних та котельного обладнання, модернізацію системи освітлення.

Очікувані результати:

Проведено комплексну термомодернізацію будівель:
100 загальноосвітніх шкіл, 88 дошкільних навчальних закладів;
4 дитячо-юнацьких комплексів; 13 будинків культури;
38 лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів;
5 будинків-інтернатів для людей похилого віку, 8 територіальних центрів соціального обслуговування, 7 управлінь соціального захисту населення;
3 музичних училищ, 2 медичних училищ;
1 селищної ради.

Ключові заходи проекту:

Розроблення проектно-кошторисної документації.
Модернізація системи опалення з впровадженням приладів обліку.
Реконструкція котельних та котельного обладнання, заміна котлів на котли з ККД не нижчу 92 %.
Проведення комплексних заходів з термомодернізації будівель (утеплення огороджувальних конструкцій будівель, фасадів будівель, реконструкції дахів, заміни вікон, дверей, підлоги).

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

3950431,9

1055220,3

586937,2

 

Джерела фінансування:

Приватно-державне партнерство, місцеві бюджети, державний бюджет, кошти міжнародних донорів, державний фонд регіонального розвитку, інші не заборонені законодавством джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація, громадські організації, ЕСКО-компанії, департамент капітального будівництва облдержадміністраціїю

Номер і назва завдання:

1.3.6. Створити регіональну систему дорадчої служби для розвитку та підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів

Назва проекту N 1.22.:

Створення громадської організації "Донецька обласна дорадча служба"

Цілі проекту:

Посилення адміністративних спроможностей на місцевому рівні щодо розвитку сільських територій шляхом:
- розробки бізнес-планів для залучення фінансових ресурсів;
- поширення інформації для кооперативів щодо конкурсів на отримання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів, проектів міжнародної технічної допомоги, грантових програм, а також залучення коштів інвесторів та кредитних ресурсів.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 2 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Сприяння інноваціям шляхом просування системи дорадництва до сільськогосподарських товаровиробників
Заохочення до ефективного сільськогосподарського виробництва, зокрема поширення застосування методів органічного виробництва та використання біотехнологій.
Обмін знаннями та найкращими практиками щодо політики розвитку сільських територій з метою сприяння економічному добробуту сільських громад.
Покращення конкурентоспроможності сільськогосподарського сектора, а також умов для інвестування.

Очікувані результати:

Охоплено дорадчими послугами не менше 90 % сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення

Ключові заходи проекту:

1. Підготовка фахівців (дорадників, експерт-дорадників) для формування локальних проектів розвитку сільських територій.
2. Проведення тренінгів і семінарів для сільських голів та фермерських господарств з питань розвитку несільськогосподарських видів бізнесу.
3. Написання проектів міжнародної технічної допомоги.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

6600,0

1000,0

900,0

1000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, донори, бізнес

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації; продовольча та сільськогосподарська організація при ООН ФАО, Донецька ТПП, сільськогосподарські товаровиробники Донецької області.

Номер і назва завдання:

1.3.6. Створити регіональну систему дорадчої служби для розвитку та підтримки фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих та обслуговуючих кооперативів

Назва проекту N 1.23.:

Вивчення та популяризація досвіду успішних кооперативів інших регіонів України

Цілі проекту:

1. Забезпечення доступу суб'єктів малого аграрного бізнесу до організованого ринку аграрної продукції та логістичних послуг та формування товарних партій продукції для реалізації за вигідними цінами у період найвищого попиту на неї, після зберігання протягом оптимального періоду.
2. Зменшення втрат дрібних виробників сільськогосподарської продукції у період між збиранням урожаю та її реалізацією.

Територія на яку проект матиме вплив:

Сільські території Донецької області (без врахування населених пунктів області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1,5 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Однією з перешкод для створення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є брак специфічних знань та досвіду. Вивчення та популяризація існуючого досвіду успішних кооперативів, створення навчально-комунікативної мережі може суттєво допомогти ініціативним особам з різних куточків Донеччини створити нові сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Очікувані результати:

Забезпечено активізацію діяльності існуючих та створення нових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Ключові заходи проекту:

Вивчення досвіду успішних сільськогосподарських кооперативів інших регіонів України.
Створення навчально-інформаційних матеріалів на основі кращого досвіду діяльності кооперативів.
Розміщення навчально-інформаційних матеріалів у вільному веб-доступі.
Проведення навчальних семінарів для популяризації вивченого досвіду серед всіх зацікавлених у кожному райцентрі регіону.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

4500,0

500,0

500,0

500,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет (ДФРР), проекти та програми МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Територіальні громади, об'єднання сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, громадські організації, наукові інституції, департамент розвитку сільських територій, впровадження реформ та агропромислового комплексу обласної державної адміністрації

5.2. Технічні завдання на проекти програми 2: Підвищення спроможності місцевого самоврядування

Технічні завдання на проекти напряму 2.1. Створення системи прозорого управління

Номер і назва завдання:

2.1.1. Заохочувати і підтримувати участь громадян у прийнятті рішень через Громадські ради, консультації з громадськістю, а також розширювати можливості громадян, особливо вразливих верств населення, приймати участь у громадському житті.

Назва проекту N 2.1.:

Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 - 2020 роки

Цілі проекту:

Реалізація проекту дозволить:
- розвинути мережу інститутів громадянського суспільства, зміцнити їх авторитет та вплив на вирішення суспільно вагомих проблем;
- забезпечити відкритість, прозорість у діяльності влади;
- підвищити рівень взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства (ІГС);
- підвищити рівень громадянської культури, активізувати участь громадян у житті територіальних громад, діяльності інститутів громадянського суспільства, формуванні та реалізації державної політики;
- розвивати волонтерський рух, благодійництво і меценатство.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. осіб

Стислий опис проекту:

- Створення на місцевому рівні сприятливих правових та інших умов діяльності ІГС шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів;
- Вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами влади діяльності ІГС у процесі реалізації ними соціально значущих ініціатив;
- Проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників ІГС щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики;
- Надання на конкурсних засадах фінансової підтримки для реалізації соціальних проектів громадським, благодійним організаціям, творчим спілкам на вирішення завдань регіональної політики, відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 року N 1049 (Постанова N 1049);
- Розробка та впровадження регіональної політики, спрямованої на залучення громадян, великого, малого та середнього бізнесу до реалізації соціально значущих ініціатив.

Очікувані результати:

Визначено короткострокові, середньострокові та довгострокові пріоритети місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства.
Забезпечено консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення ефективності її зусиль у сфері громадянського суспільства.
Створено цілісну систему ініціювання, впровадження та контролю за виконанням спільних заходів між місцевими органами влади та ІГС регіону.
Підвищено ефективність використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства.

Ключові заходи проекту:

- Провести конкурси проектів ІГС, спрямовані на розвиток громадянського суспільства;
- Підготувати методичні матеріали щодо підвищення рівня інституційної спроможності громадських організацій;
- Провести моніторинг наявності в місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування інструментів місцевої демократії та діяльності місцевих рад щодо взаємодії з громадою, тощо.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

4731,0

1133,0

1247,5

1362,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства, які можуть долучатися до партнерства, реалізації та фінансування проекту.

Технічні завдання на проекти напряму 2.2. Сприяння процесам децентралізації

Номер і назва завдання:

2.2.1. Надавати допомогу та підтримку процесу об'єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню

Назва проекту N 2.2.:

Вчимося жити і працювати в одній громаді

Цілі проекту:

Розробка та реалізація комплексної навчальної програми "Вчимося жити і працювати в одній громаді"

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. осіб.

Стислий опис проекту:

Комплексна навчальна програма "Вчимося жити і працювати в одній громаді" буде направлена на підвищення інституційного та організаційного рівня об'єднаних територіальних громад, поліпшення професійного рівня управлінських кадрів, а також пошук, напрацювання та визначення єдиних підходів до розвитку об'єднаної територіальної громади в цілому, та її складових зокрема.
У програмі будуть висвітленні теми: результати впровадження реформ і децентралізації; соціально-економічний розвиток громад; досвід управління і організації роботи в об'єднаних територіальних громадах; залучення інвестицій та співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями.

Очікувані результати:

Підвищено кваліфікацію голів та представників виконавчих комітетів 39 об'єднаних територіальних громад Донецької області.

Ключові заходи проекту:

Розробка та реалізація комплексної навчальної програми "Вчимося жити і працювати в одній громаді".
Інформаційний супровід та підготовка інформаційно-методичних матеріалів для суміжних територіальних громад.
Розробка перспективного плану розвитку об'єднаної територіальної громади на засадах конструктивізму, партисипативності та узгодженості інтересів.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

369,0

123,0

126,0

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Донецька обласна державна адміністрація, військово-цивільна адміністрація, органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, розробник комплексної навчальної програми (буде обраний шляхом проведення тендерних закупівель).

Технічні завдання на проекти напряму 2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг

Номер і назва завдання:

2.3.1. Координувати та підтримувати розробку місцевих стратегій соціально-економічного розвитку для новостворених громад з урахуванням гендерних аспектів, проблем конфлікту та партисипативного підходу до планування.

Назва проекту N 2.3.:

Підтримка об'єднаних територіальних громад Донецької області шляхом розроблення стратегій їх розвитку

Цілі проекту:

Розробка, публічне обговорення, забезпечення схвалення та впровадження стратегій розвитку об'єднаних територіальних громад Донецької області.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. осіб.

Стислий опис проекту:

Після утворення об'єднаних територіальних громад виникає необхідність визначення напрямків їх подальшого розвитку.
При цьому, наявні ресурси, досвід та компетенція представників виконавчих органів влади ОТГ на теперішній час обмежені, а їх зусилля концентруються переважно на вирішенні поточних проблем, не забезпечують стратегічне бачення розвитку громад та орієнтацію на довгострокову перспективу.
У зв'язку з цим існує необхідність надання допомоги об'єднаним територіальним громадам у вирішенні проблем довгострокового характеру шляхом розробки стратегій їх розвитку.

Очікувані результати:

Розроблено 39 стратегій розвитку об'єднаних територіальних громад Донецької області, у тому числі:2017 рік - 10 стратегій; 2018 рік - 21 стратегія; 2019 рік - 8 стратегій.

Ключові заходи проекту:

Створення Робочої групи;
Проведення оцінки соціально-економічного становища ОТГ;
Проведення SWOT аналізу;
Формування стратегічного бачення, визначення стратегічних та операційних цілей, завдань розвитку ОТГ;
Визначення показників ефективності виконання завдань та досягнення цілей стратегій;
Написання проектів стратегій розвитку ОТГ;
Організація громадських обговорень та внесення відповідних змін та пропозицій;
Презентація проектів стратегій, підготовка їх для затвердження в установленому законодавством порядку.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

10250,0

5750,0

2000,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент інформаційної і внутрішньої політики облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації, Донецька агенція регіонального розвитку, органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, розробник (буде обраний шляхом проведення тендерних закупівель).

Номер і назва завдання:

2.3.2. Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.

Назва проекту N 2.4.:

Створення умов для здійснення реформ в галузі землеустрою в об'єднаних територіальних громадах, які будуть створені в Донецької області до кінця 2017 року

Цілі проекту:

Розробка, затвердження та внесення до Державного земельного кадастру Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць - об'єднаних територіальних громад Донецької області.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. грн.

Стислий опис проекту:

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, а також затвердженої містобудівної документації. Цей документ чітко розмежовує території земель в межах та за межами населених пунктів, тобто визначає повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування.

Внесення до Державного земельного кадастру даних на підставі проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць поліпшить спроможність нових громад, покращить рівень управління земельними ресурсами та надання якісних публічних послуг.

Очікувані результати:

Розроблено 39 проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 39 об'єднаних територіальних громад Донецької області, у т. ч.:
2018 рік - 10 проектів, 2019 рік - 12 проектів, 2020 рік - 17 проектів.

Ключові заходи проекту:

Створення робочої групи.
Збір вихідних даних, необхідних для розробки Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, з метою подання їх розробникам документації із землеустрою та проведення SWOT-аналізу готовності до розроблення.
Прийняття рішень щодо розроблення Проектів.
Виготовлення Проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.
Проведення державної землевпорядної експертизи та погодження проектів.
Внесення до Державного земельного кадастру України даних на підставі проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Період здійснення:

з січня 2018 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

66000,0

16800,0

18900,0

30300,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент інформаційної і внутрішньої політики облдержадміністрації (ініціатор та координатор проекту), Донецька агенція регіонального розвитку, органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, розробники документації із землеустрою будуть обирані шляхом проведення закупівель.

Номер і назва завдання:

2.3.2. Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.

Назва проекту N 2.5.:

Створення містобудівного кадастру в Донецькій області

Цілі проекту:

Створення містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях, як цілісної системи збирання, збереження та обробки інформації, необхідної для здійснення містобудівної діяльності на території області.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. грн.

Стислий опис проекту:

Проект містить в собі взаємопов'язані заходи, направлені на впровадження сучасної технології з ведення містобудівного кадастру на регіональному та місцевому рівнях, а також створення автоматизованих робочих місць спеціалістів уповноважених органів містобудування та архітектури (служб містобудівного кадастру).

Очікувані результати:

1. Створено умови органам влади щодо використання потужних інструментів проведення аналізу ситуації, моделювання шляхів розв'язання проблем та прийняття обґрунтованих управлінських рішень, а також використання інструментів управління територіями, майном та іншими ресурсами, підготовки в автоматичному режимі матеріалів для надання адміністративних послуг.
2. Забезпечено доступ суб'єктам підприємницької діяльності до офіційних відомостей про містобудівні умови та обмеження щодо використання земельних ділянок та розташованих на них об'єктів нерухомості, які необхідні для прийняття інвестиційних рішень, а також створення власних картографічних матеріалів шляхом використання Інтернет-технологій.
3. Надано можливість пересічним громадянам отримувати через мережу Інтернет публічну інформацію, у тому числі упорядковані відомості, що містяться в генеральних планах та іншій містобудівній документації, а також отримувати віртуальні послуги щодо дозвільних документів, пов'язаних з забудовою земельних ділянок.

Ключові заходи проекту:

Виконання технічних розробок щодо впровадження єдиних принципів ведення містобудівного кадастру.
Придбання програмних та технічних засобів, необхідних для створення автоматизованих робочих місць.

Період здійснення:

з квітня 2016 року до грудня 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

11166,0

1166,0

-

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрація, ПрАТ "ЕСОММ Со", райдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад, інші суб'єкти підприємницької діяльності

Номер і назва завдання:

2.3.2. Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.

Назва проекту N 2.6.:

Забезпечення містобудівною документацією об'єднаних територіальних громад Донецької області

Цілі проекту:

Розроблення, погодження та затвердження сучасної містобудівної документації, яка дозволить здійснювати владні повноваження в межах об'єднаних територіальних громад Донецької області.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. грн.

Стислий опис проекту:

Проектом передбачається розроблення Схем планування територій об'єднаних територіальних громад, як окремих частин територій районів. Зазначені Схеми є містобудівною документацією регіонального рівня та являються першоосновою для розроблення системи стратегічних, прогнозних і програмних документів щодо здійснення регіональної політики.
Розроблення Схем планування територій планується здійснювати по мірі реалізації плану створення об'єднаних територіальних громад області.
Попередньо, до розроблення Схем планування територій об'єднаних територіальних громад, буде оновлюватись топографічна основа відповідних територій.

Очікувані результати:

Створено сприятливі умови для гармонійного розвитку 39 об'єднаних територіальних громад.
Обґрунтовано майбутні потреби і визначено переважні напрями використання територій з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.
Забезпечено раціональне розселення та визначено напрями сталого розвитку населених пунктів.
Визначено території, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлено передбачені законодавством обмеження на їх планування, забудову та інше використання.
Отримано міськими (сільськими, селищними) радами та їх виконавчими органами законні підстави для здійснення владних повноважень на територіях територіальних громад за межами населених пунктів.

Ключові заходи проекту:

Оновлення картографічної основи та виготовлення векторної електронної карти Донецької області масштабу 1:10000.
Розроблення схем планування територій районів в межах об'єднаних територіальних громад.

Період здійснення:

з квітня 2017 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

32500,0

11500,0

15500,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій, кошти інвесторів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Територіальні громади, районні ради, райдержадміністрації, управління містобудування та архітектури Донецької облдержадміністрація, ДП УДНДІПМ "Дніпромісто" ім. Ю. М. Білоконя.

Номер і назва завдання:

2.3.2. Поліпшувати спроможність нових громад з метою покращення управління і надання якісних публічних послуг через відновлення та розвиток інфраструктури надання послуг на обласному, районному та місцевому рівнях.

Назва проекту N 2.7.:

Будівництва нових кладовищ з адміністративно-побутовим корпусом та планування нових територій для розширення існуючих кладовищ

Цілі проекту:

Проведення реконструкції, капітального ремонту та будівництва нових кладовищ у Донецькій області.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Бахмут, Дружківка, Маріуполь, Селидове, Слов'янськ та Волноваський, Мангушський і Нікольський райони.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Орієнтовано 700,8 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Захоронення на старих кладовищах було розпочато ще на початку 60-тих років. Свій ресурс дані кладовища вже давно вичерпали, місця для поховання відсутні. З метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань в наслідок відсутності місць для поховання та забезпечення населення ритуальними послугами в повному обсязі необхідно будівництво нових кладовищ, виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція і капітальний ремонт існуючих кладовищ.

Очікувані результати:

Побудовано 6 нових кладовищ з адміністративно-побутовим комплексом.
Реконструйовано 39 і капітально відремонтовано 22 існуючих кладовища.
Проведено благоустрій території кладовищ відповідно до соціальних, естетичних, духовних вимог населення.
Забезпечено утримання в належному санітарно-технічному стані кладовищ, братських могил, земельних ділянок для почесного поховання, пам'ятників, меморіалів.

Ключові заходи проекту:

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт кладовищ.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

12759,3

6557,2

1126,0

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи.

5.3. Технічні завдання на проекти програми 3: Людський розвиток, надання соціальних послуг та вирішення питань ВПО

Технічні завдання на проекти напряму 3.1. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація)

Номер і назва завдання:

3.1.3. Створювати заклади / соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади.

Назва проекту N 3.1.:

Забезпечення швидкої доступності соціальних служб до дітей, які потребують соціального захисту "Швидка соціальна допомога"

Цілі проекту:

Невідкладне виконання заходів із соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, службами у справах дітей області в частині процесу їх вилучення та влаштування; підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади з питань захисту дитинства; статистичного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

311,8 тис. дітей віком від 0 до 17 років, які мешкають на території області, підконтрольній українській владі, у тому числі 854 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах та виховуються у 461 сім'ї, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків.

Стислий опис проекту:

Проект спрямований на забезпечення найшвидшого реагування на ситуацію та проблеми, які стосуються захисту дітей:
- вилучення дітей із сімейного оточення у зв'язку з загрозою їх життю та здоров'ю, доставлення дітей до лікарні, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;
- відвідування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, усиновлювачів з метою здійснення контролю за умовами утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- надання місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, службам у справах дітей райдержадміністрацій, міських та районних у містах рад практичної, консультативної та методичної допомоги у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

Очікувані результати:

Зменшено кількість "соціальних" сиріт в області.
Збільшено кількість обстежень та виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах на ранній стадії.
Збільшено кількість дітей, влаштованих до сімейних форм виховання
Забезпечено крокову доступність під час здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях.
Залучено до швидкої соціальної допомоги медичних працівників, практичних психологів, педагогів, поліціантів.

Ключові заходи проекту:

Придбання: 22 легкових автомобілів, 5 мікроавтобусів, ноутбуків.
Придбання ліцензійного програмного забезпечення (операційної системи, антивірусного програмного забезпечення тощо).
Виготовлення інформаційної та поліграфічної продукції.

Період здійснення:

з березня 2017 року до березня 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

10050,4

3000,0

-

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Служба у справах дітей Донецької облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації та районні у містах адміністрації, ОТГ

Номер і назва завдання:

Завдання 3.1.3. Створювати заклади / соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади.

Назва проекту N 3.2.:

Створення "Соціальних офісів"

Цілі проекту:

Створення майбутньої моделі соціальної установи - сучасний будинок соціальної спрямованості технічно оснащений всім необхідним (ліфти за умови кількох поверхів, спеціально пристосовані входи, пандус (в'їзд), поручні, офісні меблі, комп'ютерна техніка, кондиціонери), в якій людина в одному місці та за один візит вирішує максимальну кількість питань та вчасно отримує будь-яку допомогу або соціальні послуги. Наявність виїзних груп - "Мобільні офіси"

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Понад 1000,0 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Управління соціального захисту населення на сьогоднішній день знаходяться в застарілих будівлях, не відповідають санітарним нормам наявності площі на кожного робітника, відсутні комфортні умови для обслуговування громадян (вузькі коридори, відсутність холів, місць для відпочинку, дитячих кімнат), недостатня кількість та технічна застарілість матеріально-технічної бази, відсутність електронних інформаційних стендів, зручних терміналів для попереднього запису.
Фахівці управлінь потребують проходження навчання, згідно вимог діючого законодавства

Очікувані результати:

Відремонтовано - 25 будівель.
Побудована 1 будівля.
Придбано - 350 одиниць комп'ютерної техніки, 25 електронних інформаційних стендів, 50 терміналів для попереднього запису.
Навчено - 700 спеціалістів.
Створено та збережено 2000 робочих місць.

Ключові заходи проекту:

Проведення капітального ремонту, реконструкції або будівництва існуючих будівель.
Придбання офісного, комп'ютерного та спецобладнання, програмного забезпечення.
Проведення навчання.
Реалізація проектів:
"Створення ефективної моделі надання соціальних послуг "Із минулого до сучасного життя українця" у м. Дружківка;
"Створення соціального прозорого офісу" у м. Краматорськ; "Мирноград соціальний" у м. Мирноград;
"Соціальний центр" у м. Добропілля;
"Прозорий соціальний офіс" у м. Бахмут;
"Будівництво "Соціального офісу" у м. Костянтинівка;
"Створення Центру надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" у Ясинуватському районі;
"Соціальний офіс" м. Маріуполь (Лівобережний, Центральний райони);
проекти новостворених об'єднаних громад

Період здійснення:

2017 - 2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

700000,0

425500,0

 

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, ДФРР, місцеві бюджети, міжнародні організації, інші не заборонені законодавством джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації.

Номер і назва завдання:

Завдання 3.1.3. Створювати заклади / соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади.

Назва проекту N 3.3.:

Центр соціального супроводу молоді з особливими потребами на базі молодіжного відділення Дружківського дитячого будинку-інтернату (за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Сахненко, буд. 105)

Цілі проекту:

Головна мета діяльності Центру соціального супроводу молоді з особливими потребами: надання житлової площі з усіма зручностями та створення умов для повноцінної соціальної адаптації інвалідів із психоневрологічними захворюваннями та їх подальшої інтеграції у суспільство. А також надання: психологічної підтримки, юридичної та консультаційної допомоги та інформаційних послуг.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

100 інвалідів (віком від 18 до 35 років) із психоневрологічними захворюваннями.

Стислий опис проекту:

Реконструкція будівлі колишнього дитячого садка "Журавушка" під Центр соціального супроводу молоді з особливими потребами (на сьогоднішній день будівля дитячого садка не експлуатується, знаходиться на балансі відділу освіти м. Дружківка, збудована у 1984 році)

Очікувані результати:

Забезпечено молодь із особливими потребами (віком від 18 до 35 років) житловою площею з усіма зручностями.
Створено умови для повноцінної соціалізації мешканців молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату та клієнтів Центру, надання допомоги у адаптації даної категорії осіб до соціокультурного середовища, виховання самостійності та відповідальності, можливості самостійно, наповнено і гармонійно будувати своє молоде життя.
Забезпечено надання клієнтам психологічної підтримки, юридичної та консультаційної допомоги та інформаційних послуг, допомоги, направленої на подолання духовної та фізичної самотності.
Створено умови для творчої реалізації даної категорії осіб.

Ключові заходи проекту:

Передача будівлі дитячого садка "Журавушка" на баланс Дружківського дитячого будинку-інтернату.
Розробка проектно-кошторисної документації реконструкції будівлі колишнього дитячого садка "Журавушка".
Реконструкція будівлі колишнього дитячого садка під Центр соціального супроводу молоді з особливими потребами на базі молодіжного відділення Дружківського дитячого будинку-інтернату.

Період здійснення:

з січня 2019 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

20500,0

 

10500,0

10000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, міжнародні донори, інші не заборонені законодавством джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Номер і назва завдання:

Завдання 3.1.3. Створювати заклади / соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади.

Назва проекту N 3.4.:

Створення обласного Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Лиман)

Цілі проекту:

Пропагування та створення умов для здорового способу життя. Забезпечення реабілітації дітей-інвалідів.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

2500 осіб

Стислий опис проекту:

Реконструкція будівлі по вул. Гасієва, 26, м. Лиман площею 3110 м2 під обласний Центр реабілітації дітей-інвалідів на земельній ділянці 1,27 га, що дасть змогу забезпечити соціальну реабілітацію дітей-інвалідів.

Очікувані результати:

Створено обласний Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
Забезпечено умови для реабілітації 2,5 тис. дітей-інвалідів.

Ключові заходи проекту:

Реконструкція будівлі по вул. Гасієва, 26, м. Лиман площею 3110 м2 на земельній ділянці 1,27 га.

Період здійснення:

з січня 2019 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

47500,0

 

26000,0

21500,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти міжнародних донорів, інші не заборонені законодавством джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Номер і назва завдання:

Завдання 3.1.3. Створювати заклади / соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади.

Назва проекту N 3.5.:

Покращення надання соціальних послуг інтернатними закладами системи соціального захисту області

Цілі проекту:

Покращення умов проживання підопічних та вихованців інтернатних закладів системи соціального захисту населення області

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

3,0 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Проведення ремонтних робіт в інтернатних установах області з урахуванням європейських стандартів мешкання, новітніх технологій енергозбереження, термомодернізації тощо.

Очікувані результати:

Проведено капітальний ремонт 8 інтернатних закладів.
Забезпечено комфортне та безпечне життєве середовище для мешканців та вихованців інтернатних закладів, економія бюджетних коштів на утримання будівель інтернатних закладів та оплату енергоносіїв.

Ключові заходи проекту:

Проведення капітальних ремонтних робіт в інтернатних установах області:
2017 рік:
- Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів (4,6 млн. грн.);
- Маріупольський пансіонат для ветеранів війни та праці N 1 (3,5 млн. грн.); Камишівський психоневрологічний інтернат (1,45 млн. грн.); Дружківський дитячий будинок-інтернат (13,55 млн. грн).
2018 рік:
- Покровський психоневрологічний інтернат (7,65 млн. грн.);
- Слов'янський психоневрологічний інтернат (14,0 млн. грн.);
2019 рік:
- Маріупольський пансіонат для ветеранів війни та праці N 2 (5,0 млн. грн.);
- Бахмутський психоневрологічний інтернат (15,0 млн. грн.)

Період здійснення:

2017 - 2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

64750,0

21650,0

18500,0

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, інші не заборонені законодавством джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, інтернатні установи системи соціального захисту населення.

Номер і назва завдання:

Завдання 3.1.3. Створювати заклади / соціальні служби для надання соціальних послуг відповідно до потреб конкретної громади.

Назва проекту N 3.6.:

Покращення якості надання соціальних послуг мережею стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживання одиноких громадян територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення

Цілі проекту:

Створення необхідних умов для забезпечення прав та свобод одиноких громадян на базі відділення денного перебування та відділення стаціонарного догляду для постійного проживання шляхом реконструкції, капітального ремонту будівель.

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Селидове, м. Гірник, м. Краматорськ, Добропільський район, Олександрівський район, Мар'їнський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Біля 4000 осіб

Стислий опис проекту:

Створення стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання, ремонт відділення денного перебування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Добропільського району.
Реконструкція приміщень стаціонарних відділень для постійного проживання одиноких громадян територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у м. Селидове, Олександрівському, Мар'їнському районах.
Створення в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) стаціонарного відділення для тимчасового проживання у м. Краматорськ.

Очікувані результати:

Створено 2 стаціонарних відділення для тимчасового проживання.
Відремонтовано 1 відділення денного перебування.
Реконструйовано 3 стаціонарних відділення для постійного проживання одиноких громадян.

Ключові заходи проекту:

1. Реконструкція приміщення для розміщення стаціонарного відділення постійного або тимчасового проживання при територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Добропільського району. Закупка необхідного обладнання та інвентарю.
2. Складання проектно-кошторисної документації проекту реконструкції відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Селидове. Експертиза проекту, проведення ремонтних робіт.
3. Підготовка проектно-кошторисної документації проекту реконструкції відділення стаціонарного догляду для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрівського району. Експертиза проекту, ремонтні роботи (з заміною 76 вікон, 2 дверей, модернізація системи опалення, встановлення міні-котельної, заміна електропроводки, встановлення сонячних батарей).
4. Капітальний ремонт фундаменту, стін, покрівлі, вікон, приміщення, електричної, вентиляційної та сантехнічної системи, опалювання та котельні стаціонарного відділення постійного проживання та відділення тимчасового перебування "Будинок ветеранів" територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Мар'їнського району. Термомодернізація будівлі. Облаштування сходів всередині будівлі підйомниками.
5. Придбання приміщення у м. Краматорськ, підготовка проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт, придбання обладнання, обладнання кухні тощо.

Період здійснення:

2017 - 2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн., у т. ч.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

44514,2

14158,8

5900,0

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Добропільського району (стаціонарне відділення постійного або тимчасового проживання)

5794,2

838,8

-

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Селидове (на 40 місць).

13300,0

5000,0

5000,0

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Олександрівського району (на 50 місць)

5570,0

5070,0

-

 

Територіальний центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Мар'їнського району (на 50 місць)

11000,0

-

-

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Добропільського району (відділення денного перебування)

450,0

250,0

 

 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради

8400,0

3000,0

900,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні донори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації.

Технічні завдання на проекти напряму 3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господарювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація)

Номер і назва завдання:

3.3.1. Створити реєстр надавачів соціальних послуг, застосувати механізм соціального замовлення для залучення до надання соціальних послуг за бюджетні кошти на рівні громади надавачів різної форми власності та господарювання.

Назва проекту N 3.7.:

"Дітям Донеччини - якісне оздоровлення"

Цілі проекту:

Збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення шляхом поєднання фінансових ресурсів обласного бюджету, бюджетів міст та районів, коштів підприємств, установ та організацій.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

4,2 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Щороку кількість дітей, яким надаються послуги оздоровлення, скорочується внаслідок низки факторів. Найважливішим з них постає неспроможність сімей оплачувати вартість путівок в дитячі оздоровниці через відсутність дієвої, гарантованої фінансової підтримки з боку держави (часткове фінансування оздоровлення дітей з боку загальнодержавного фонду соціального страхування не здійснюється), місцевих органів влади (бюджетні кошти використовуються на потреби оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки), підприємств, установ та організацій (залежить від рівня соціального діалогу та фінансових можливостей роботодавців).
Пропонується створити систему взаємовідносин між різними фінансовими ресурсами (області, міста, району, громади), роботодавців, профспілок та інших організацій, яка буде спроможна здійснити часткову сплату вартості путівки до дитячого оздоровчого закладу (в обсязі прожиткового мінімуму для неповнолітньої дитини - за рахунок коштів бюджетів різних рівнів, решта - за рахунок роботодавців, профспілок, батьків, інших організацій).

Очікувані результати:

Створено систему цільової допомоги сім'ям з дітьми для оздоровлення дітей.
Оздоровлено 9 тис. дітей щорічно.

Ключові заходи проекту:

Створення механізму часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів, коштів підприємств, установ та організацій для дітей, що виховуються у сім'ях.
Розробка Порядку часткового фінансування вартості путівок.
Прийняття відповідних рішень уповноваженими органами
Впровадження Порядку часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів, коштів підприємств, установ та організацій для дітей, що виховуються у сім'ях.
Проведення організаційної роботи з підприємствами та установами області.

Період здійснення:

з лютого 2017 року до вересня 2019 року.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

157219,1

52489,5

58988,2

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти підприємств, установ та організацій, батьків, профспілкових організацій, благодійних фондів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Органи місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, обласна рада профспілок, профспілкові організації

Інше:

Розрахунок щодо участі всіх рівнів бюджетів на 2017 рік
Загальна кількість дітей шкільного віку - 161621 осіб
Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки - 126 тис. осіб.
Остаточна кількість дітей шкільного віку - 35000 осіб.
26 % охвату оздоровчими та відпочинковими послугами від остаточної кількості дітей шкільного віку = 9150 осіб - 2017 рік.
Прогнозована вартість путівки 5000 грн.
Обл. бюджет 9150 дітей * 765 (50 % прожиткового мінімуму на дитину, які виховуються в сім'ях - 1531 грн.) = 7000,0 грн.
Бюджети міст, районів, громад 9150 дітей * 765 (50 % прожиткового мінімуму на дитину шкільного віку 1531 грн.) = 7000,0 грн.

Технічні завдання на проекти напряму 3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту

Номер і назва завдання:

3.4.1. Надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Назва проекту N 3.8.:

Регіональна програма верифікації квартирного обліку та створення фонду для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб в зоні проведення антитерористичної операції

Цілі проекту:

Створення та забезпечення ведення електронного прозорого Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов (в тому числі внутрішньо переміщених осіб) з метою визначення реальної потреби в житлі та громадського контролю за розподілом і наданням житлових приміщень.
Проведення верифікації існуючої квартирної черги по містах та районах;
Створення житлового фонду в зоні проведення антитерористичної операції для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, (в тому числі внутрішньо переміщених осіб) відповідно до чинного законодавства.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Новогродівка, Мирноград, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Торецьк, Волноваський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Орієнтовно 59,0 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Станом на 01.01.2016 на квартирному обліку у населених пунктах Донецької області перебуває більше 23,6 тис. родин. Громадяни чекають поліпшення житлових умов на протязі десятиріч, та квартирна черга постійно збільшується. Відсутність прозорості квартирного обліку спричиняє виникнення корупційної складової при наданні житла громадянам.
Також в результаті бойових дій на території Донецької області значна частина мешканців населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, перемістились до інших місць перебування. Багато внутрішньо переміщених осіб мешкають в неналежних умовах. Разом з тим, у власності територіальних громад знаходяться недобудовані будівлі, що не використовуються за призначенням, гуртожитки, у яких можливо виконати реконструкцію з улаштуванням окремих квартир, та земельні ділянки, відведені під будівництво.

Очікувані результати:

Забезпечено доступ громадян до інформації щодо реєстру квартирної черги.
Забезпечено житлом більше 59 тис. внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
Добудовано 18 об'єктів незавершеного будівництва.
Реконструйовано 19 гуртожитків з улаштуванням окремих квартир.
Побудовано 10 житлових будинків на земельних ділянках, відведених під будівництво.

Ключові заходи проекту:

У рамках реалізації проекту планується :
1. Створити та забезпечити ведення електронного прозорого Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
2. Провести верифікацію існуючої квартирної черги по містах та районах;
3. Створити житловий фонд в зоні проведення антитерористичної операції для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, (в тому числі внутрішньо переміщених осіб).

Період здійснення:

з червня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

7732845,6

2100000,0

2100000,0

2100000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші не заборонені законодавством джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування та органи місцевої влади

Номер і назва завдання:

3.4.1. Надавати соціальне житло та соціальні гуртожитки для ВПО, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Назва проекту N 3.9.:

Забезпечення житлом на час функціонування 5-ти дитячих будинків сімейного типу та 5 прийомних сімей, переміщених із зони АТО "Сімейний затишок"

Цілі проекту:

Реконструкція будівель для проживання дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та прийомних сімей (ПС), переміщених із зони АТО.
Створення інформаційного простору щодо влаштування дітей області до сімейних форм виховання шляхом створення соціальної реклами

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до ДБСТ та ПС, переміщених з непідконтрольної території до інших областей України.

Стислий опис проекту:

Провести реконструкції будівель, які не використовуються, під тимчасове житло для внутрішньо переміщених прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, для дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування:
Південна зона Донецької області - Великоновосілківський район для 6 Дитячих будинків сімейного типу (2117,2 кв. м);
Північна зона Донецької області - Костянтинівський район (с. Степанівка, с-ще Довга Балка) - для 4 Дитячих будинків сімейного типу (1153,3 кв. м)

Очікувані результати:

Забезпечено житлом 5 дитячих будинків сімейного типу та 5 прийомних сімей, в яких буде виховуватиметься щонайменше 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Забезпечено влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання.

Ключові заходи проекту:

Підготовка повної інформації про цільову групу проекту.
Визначення пілотних міста та району, де реалізовуватиметься проект.
Проведення робочих нарад за участі всіх фахівців щодо визначення можливих варіантів реалізації проекту із залученням представників громадських, благодійних організацій, соціально відповідального бізнесу з визначенням підрядної організації, яка здійснюватиме реконструкцію та ремонт будівель.
Підготовка проектно-кошторисної документації, здійснення ремонту та реконструкції будівель, облаштування приміщень.

Період здійснення:

з березня 2017 року до березня 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

27600,0

7600,0

 

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, міжнародні донори, інші джерела.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Служба у справах дітей облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, територіальні громади. Внутрішньо переміщені особи із числа прийомних батьків та батьків-вихователів.

Технічні завдання на проекти напряму 3.5. Розвиток систем охорони здоров'я, освіти, культури та спорту

Номер і назва завдання:

3.5.1. Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я

Назва проекту N 3.10.:

Розвиток мережі медичних закладів, удосконалення надання медичних послуг населенню шляхом реконструкції, будівництва, капітального ремонту, закупівлі необхідного медичного обладнання лікарень області

Цілі проекту:

Покращення якості надання медичної допомоги населенню

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Маріуполь, Селидове, Слов'янськ, Торецьк; райони: Добропільський, Костянтинівський, Покровський, Слов'янський, Мангушський, Нікольський, Олександрівський.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1400 тис. осіб.

Стислий опис проекту:

Виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, термомодернізації закладів охорони здоров'я, придбання обладнання та транспорту

Очікувані результати:

Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) будівель 23 закладів охорони здоров'я.
Реконструйовано корпуси 7 закладів охорони здоров'я.
Створено нові відділення в 2 закладах охорони здоров'я.
Створено 1 лікарню інтенсивного лікування.
Споруджено кисневу станцію та створено кисневу мережу 1 лікарні.
Придбано обладнання та автотранспорт для закладів охорони здоров'я.

Ключові заходи проекту:

- Проведено капітальний ремонт та реконструкцію будівель закладів охорони здоров'я;
- Покращено умови надання медичної допомоги населенню;
- Забезпечено доступність, якість та своєчасність надання медичної допомоги населенню;
- Придбано нове обладнання та автомобілі

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

1694780,0

622177,5

212833,8

70000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Обласна державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади, міжнародні організації.

Номер і назва завдання:

3.5.1. Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я

Назва проекту N 3.11.:

Розвиток мережі амбулаторій та ФАПів, покращення якості надання ними послуг

Цілі проекту:

Покращення якості надання первинної медичної допомоги населенню

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Маріуполь, Селидове, Слов'янськ, Торецьк; райони: Добропільський, Костянтинівський, Покровський, Слов'янський, Мангушський, Нікольський, Олександрівський

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1400 тис. осіб.

Стислий опис проекту:

Виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції, модернізації та переоснащення існуючих приміщень амбулаторій та ФАПів, створення нових амбулаторій та ФАпів, оснащення їх обладнанням

Очікувані результати:

Придбано 2 пересувні медичні амбулаторії з медичним обладнанням.
Створено 6 модульних амбулаторій та 5 ФАПів.
Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) 12 амбулаторій.
Проведено капітальний ремонт (термомодернізацію) 3 ФАПів.
Проведено капітальний ремонт 1 центру первинної медико-санітарної допомоги.
Реконструйовано будівлі 3 амбулаторій, 2 центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Ключові заходи проекту:

Створення нових фельдшерсько-акушерські пунктів.
Проведення капітальних ремонтів, модернізації та переоснащення існуючих амбулаторій та ФАПів.
Покращення умов надання первинної медичної допомоги населенню.
Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, термомодернізацій будівель амбулаторій.
Створення нових амбулаторій.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

171033,1

22750,9

10830,9

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні інвестори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Обласна державна адміністрація, місцеві органи виконавчої влади, міжнародні організації.

Номер і назва завдання:

3.5.1. Розвивати інфраструктуру системи охорони здоров'я

Назва проекту N 3.12.:

Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров'я

Цілі проекту:

Впровадження єдиної медичної інформаційної системи регіону, покращення якості обслуговування громадян

Територія на яку проект матиме вплив:

міста Авдіївка, Бахмут, Покровськ, Добропілля, Лиман, Слов'янськ, Краматорськ, Селидове, Дружківка, Маріуполь, Торецьк, Вугледар, Мирноград, Костянтинівка, Новогродівка, усі райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1,7 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Виконання робіт зі створення єдиної електронної системи взаємозв'язку між закладами охорони здоров'я

Очікувані результати:

Створено єдину електронну систему взаємозв'язку між закладами охорони здоров'я міст

Ключові заходи проекту:

1. Залучити компанію, яка має програмний продукт, що відповідає сучасним вимогам та регіональним потребам для встановлення у закладах.
2. Дооснастити заклади сучасною комп'ютерною технікою, серверами, надійною системою Інтернет, тощо.
3. Провести налаштування програмного продукту для відповідності нормативним вимогам, сучасним технологіям.
4. Навчання медичного та технічного персоналу до роботи з системою та проведення аналізу кінцевого результату.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

213550,0

52200,0

153350,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Держава, обласна державна адміністрація, міжнародні організації.

Номер і назва завдання:

3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

Назва проекту N 3.13.:

Реконструкція приміщення під гуртожиток для проживання осіб, які проходять навчання в Донецькому центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Цілі проекту:

1. Максимальне залучення працездатних осіб, в тому числі безробітних, до проходження профнавчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації в Донецькому центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО).
2. Створення належних та комфортних умов проживання іногороднім особам під час навчання у Донецькому ЦПТО.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі, інші регіони України (за - потребою)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 10 тис. працездатних осіб.

Стислий опис проекту:

ЦПТО здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, які зареєстровані в службі зайнятості, а також працівників підприємств, установ та організацій, фізичних осіб (на договірній основі) за професіями відповідно до отриманих ліцензій.
Сьогодні у Донецького ЦПТО відсутня можливість забезпечити житлом мешканців інших міст Донецької області в період навчання через відсутність гуртожитку, що дуже ускладнює організацію процесу навчання, відлякує безробітних довгою щоденною дорогою до навчального закладу, а також знижує конкурентоспроможність ЦПТО серед інших навчальних закладів. Тому реконструкція приміщення під гуртожиток для осіб, які потребують навчання у ЦПТО є важливим кроком до вирішення нагальних проблем безробітних і особливо ВПО.

Очікувані результати:

Реконструйовано приміщення під гуртожиток.
Забезпечено належні умови для проживання осіб, які проходитимуть професійне навчання у Донецькому ЦПТО.

Ключові заходи проекту:

Відновлення покрівлі, фасаду приміщення, інфраструктури об'єкту;
Закінчення робіт (благоустрій)

Період здійснення:

з січня 2018 року до грудня 2020 року:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

22500,0

15500,0

7000,0

 

Джерела фінансування:

Кошти міжнародних донорів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Місцеві органи влади (допомога у реалізації - виділення приміщення), міжнародні проекти (фінансування), будівельні та підрядні організації (реалізація - виконання робіт)

Номер і назва завдання:

3.5.2. Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру

Назва проекту N 3.14.:

Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення

Цілі проекту:

Запровадження інклюзивної освіти в дошкільні навчальні заклади

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Добропілля, Мангушський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

115 дітей дошкільного віку

Стислий опис проекту:

Повернення до мережі дошкільної освіти дошкільного навчального закладу та створення додаткових місць, забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами

Очікувані результати:

Відновлено 2 дошкільні начальні заклади, створено 115 додаткових місць.
Запроваджено дошкільну інклюзивну освіту

Ключові заходи проекту:

Впровадження заходів з енергозбереження, поліпшення умов навчання

Період здійснення:

2016 - 2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

27823,5

8080,0

350,0

 

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, державний бюджет, міжнародні інвестиції

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ЄІБ, Державний фонд регіонального розвитку

Номер і назва завдання:

3.5.3. Запроваджувати інноваційні освітні програми у середній школі та розбудовувати систему "Освіта впродовж життя"

Назва проекту N 3.15.:

Модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області в контексті створення системи опорних шкіл України

Цілі проекту:

Створити умови для комфортного навчання, що сприяють розвитку індивідуальності дитини для повноцінної реалізації її покликання

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Понад 150 тисяч учнів загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області

Стислий опис проекту:

Створення єдиного освітньо-виховного простору в контексті опорних навчальних закладів з модернізацією матеріально-технічної бази у містах: Селидове, Торецьк, Новогродівка, Добропілля, Лиман, Мангушському, Мар'їнському районах

Очікувані результати:

Модернізовано та капітально відремонтовано опорні шкіл на території 5 міст та 2 районів області.

Ключові заходи проекту:

Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій закладів, здійснення заходів з енергозбереження, обладнання спортивних майданчиків

Період здійснення:

2017 - 2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

259173,1

161792,6

 

 

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, державний бюджет, міжнародні інвестиції

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ЄІБ, Державний фонд регіонального розвитку

Номер і назва завдання:

3.5.3. Запроваджувати інноваційні освітні програми у середній школі та розбудовувати систему "Освіта впродовж життя"

Назва проекту N 3.16:

Запровадження інноваційних освітніх програм у загальній середній школі та позашкільній освіті

Цілі проекту:

Створити умови для розвитку особистості кожного громадянина України, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Дистанційна освіта, створення освітніх центрів, соціально-психологічний супровід особистості у кризових ситуаціях

Очікувані результати:

Створено креативний національно-патріотичний простір, центри вивчення іноземних мов.

Впроваджено дистанційну освіту на території Донецької області.

Ключові заходи проекту:

Створення освітніх центрів, дистанційна освіта

Період здійснення:

2017 - 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

12390,0

8635,0

2635,0

35,0

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, державний бюджет, міжнародні інвестиції

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ЄІБ, Державний фонд регіонального розвитку

Номер і назва завдання:

3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх".

Назва проекту N 3.17.:

Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки

Цілі проекту:

Забезпечення повноцінної діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки у м. Бахмут по вул. Благовіщенській

Територія на яку проект матиме вплив:

Донецька та Луганська області.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

400 учнів та студентів, 56 тренерів.

Стислий опис проекту:

Проектом передбачено реконструкцію 5-ти поверхового гуртожитку.
Будівництво 5-ти поверхової прибудови до гуртожитку ДВУОР ім. С. Бубки, у т. ч. навчальні класи на 400 учнівських місць; гуртожиток на 24 ліжко-місць, тир, два спортивних зала, буфет на 60 місць, спортивно-тренувальні споруди, спортивний корпус з плавальним басейном.

Очікувані результати:

Реконструйовано п'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки площею 804,8 кв. м
Побудовано 5-ти поверхову прибудову до гуртожитку ДВУОР ім. С. Бубки, у т. ч.:
- навчальні класи на 400 учнівських місць;
- гуртожиток на 24 ліжко-місць;
- буфет на 60 місць;
- тир, 2 спортивних зала, спортивно-тренувальні споруди, спортивний корпус з плавальним басейном.

Ключові заходи проекту:

2017 рік: будівництво 5-ти поверхової прибудови І черга; виготовлення ПКД на будівництво спортивного корпусу II черга
2018 рік: продовження будівництва 5-ти поверхової прибудови І черги; будівництво спортивного корпусу II черга;
2019 рік: продовження будівництва спортивного корпусу II черга;
2020 рік: продовження будівництва спортивного корпусу II черга.

Період здійснення:

з серпня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

174593,3

28000,0

60000,0

50000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, Державний фонд регіонального розвитку

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С. Бубки.

Номер і назва завдання:

3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх".

Назва проекту N 3.18.:

Реконструкція будівель комунального лікувально-профілактичного закладу "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" за адресою: м. Бахмут, вул. О. Сибірцева, 3

Цілі проекту:

Створення повноцінного медичного закладу спортивного профілю.

Територія на яку проект матиме вплив:

Донецька та Луганська області.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

100 тисяч осіб

Стислий опис проекту:

Провести реконструкцію з термомодернізацію будівель комунального лікувально-профілактичного закладу "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер", з метою ведення якісного медично-біологічного контролю провідних спортсменів, здійснення медичного контролю дитячо-юнацького спорту, підвищення рівня здоров'я населення області.

Очікувані результати:

Реконструйовано будівлю комунального лікувально-профілактичного закладу "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер".
Створено додатково 20 робочих місць, у тому числі для ВПО.

Ключові заходи проекту:

Внутрішні роботи: заміна дверних коробок з дверним полотном, заміна вікон, ремонт стін, ремонт підлоги, ремонт каналізації, ремонт системи водопостачання, ремонт системи опалення, ремонт системи електропостачання.
Зовнішні роботи: ремонт даху та фасаду, утеплення фасаду, ремонт цоколю будівлі, ремонт фундаменту будівлі, ремонт водостічної системи, ремонт системи опалення, ремонт системи водопостачання, ремонт каналізації, ремонт каналізації, ремонт системи електропостачання, благоустрій території.

Період здійснення:

з вересня 2016 року до грудня 2018 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

к тому числі:

2018

2019

2020

25243,5

10268,1

 

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет (Державний фонд регіонального розвитку)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, КЛПЗ "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер".

Інше:

Програмою економічного та соціального розвитку Донецької області на 2016 рік виділені кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Номер і назва завдання:

3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх".

Назва проекту N 3.19.:

Розвиток системи фізичної культури та спорту, розбудови спортивної інфраструктури регіону

Цілі проекту:

Створення сучасної доступної інфраструктури

Територія на яку проект матиме вплив:

міста Бахмут, Маріуполь, Дружківка, Краматорськ, Покровськ, Селидове, Мирноград, Слов'янськ, Добропілля; Добропільска, Мангушська, Нікольська райдержадміністрації, Марїнська ВЦА, Черкаська, Лиманська, Октябрська територіальні громади

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

понад 500 тисяч населення різних вікових груп

Стислий опис проекту:

Реалізація проекту дозволить збільшити на 7 - 10 % забезпеченості населення (за кожним показником) спортивною інфраструктурою. Ввести в експлуатацію два плавальні басейни у шахтарських містечках (Мирноград, Селидове). У цій зоні діючі басейни зовсім відсутні.
Значно підвищити розвиток спорту вищих досягнень, створити сучасну спортивну інфраструктуру для підготовки спортсменів до участі у 32 літніх Олімпійських та паралімпійських іграх.
Поліпшити імідж Донецької області на міжнародній арені.
Проводити фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові, культурно-видовищні заходи різних рівнів (льодова арена "Альтаїр")

Очікувані результати:

Побудовано: 2 плавальні басейни, стадіон, палац спорту, 2 льодових палаца, фізкультурно-оздоровчий комплекс;
Проведено реконструкцію 2 спортивних комплексів, 3 плавальних басейнів, 2 стадіонів, 2 комплексних ДЮСШ, спортивного клубу за місцем проживання;
Відремонтовано 6 спортивних залів, 25 спортивних майданчиків

Ключові заходи проекту:

Побудувати два плавальних басейни, стадіон, палац спорту, два льодових палацу, фізкультурно-оздоровчий комплекс;
Провести реконструкцію двох спортивних комплексів, трьох плавальних басейнів, двох стадіонів, двох комплексних ДЮСШ, спортивного клубу за місцем проживання;
Відремонтувати шість спортивних залів, 25 спортивних майданчиків

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

1446195,7

393006,0

366116,0

64500,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, інвестори, донори

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, виконкоми міських рад та райдержадміністрацій, військово-цивільні-адміністрації, територіальні громади, інвестори

Номер і назва завдання:

3.5.4. Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та підтримку провідних спортсменів області, створити доступну спортивну інфраструктуру, розвинути мережу спортивних шкіл та організацій, зокрема шляхом підтримки центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх".

Назва проекту N 3.20.:

Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я та забезпечення здорового способу життя

Цілі проекту:

Створення умов для спортивного та національно-патріотичного виховання, популяризація здорового способу життя

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Мирноград

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

7000 мешканців

Стислий опис проекту:

Реалізація розпочатого проекту зі створення Єдиного оздоровчого центру

Очікувані результати:

Створено спортивно-оздоровчий центр

Ключові заходи проекту:

Організація спортивних клубів за інтересами, кабінетів релаксації, фітобару, дитячого оздоровчого комплексу тощо

Період здійснення:

2017 - 2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

2000,0

500,0

1000,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет (державний фонд регіонального розвитку), місцеві бюджети, міжнародні інвестиції

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ЄІБ, Державний фонд регіонального розвитку

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.21.:

Реконструкція будівлі Комунального позашкільного навчального закладу "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"

Цілі проекту:

Створення умов для розвитку мережі дитячих та молодіжних організацій, організація роботи щодо патріотичного виховання молодого покоління та популяризації здорового способу життя.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

6000 осіб

Стислий опис проекту:

Розширення можливостей для надання освітніх, інформаційних, методичних та інших послуг дитячим та молодіжним громадським організаціям через створення умов щодо реконструкції та модернізації матеріально-технічної бази центру.

Розвиток неформальної освіти в молодіжному та дитячому середовищі.

Очікувані результати:

Реконструйовано будівлю Комунального позашкільного навчального закладу "Донецький обласний дитячо-молодіжний центр"

Створено нові дитячі та молодіжні громадські організації.

Ключові заходи проекту:

Розробка проектно-кошторисної документації, експертизи, проведення капітального ремонту приміщення, придбання необхідних меблів та обладнання.

Період здійснення:

2017 - 2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

4400,0

4000,0

 

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Дитячі та молодіжні громадські організації, волонтери, старшокласники, студенти

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.22.:

"Територія розвитку" (збереження та розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку)

Цілі проекту:

Оновлення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.
Відновлення та ефективне вирішення завдань щодо психологічного та фізичного стану здоров'я дітей через впровадження новітніх технологій оновлення здоров'я дітей, виховної роботи, медичного обслуговування, спортивно - масової роботи.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

32,5 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Реалізація під проектів:.
Підпроект "Здоров'я відновлюючи технології в практиці роботи дитячого оздоровчого закладу"
Створення умов для оновлення медичної інфраструктури дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: придбання медичного обладнання для відновлення здоров'я: апарат киснево-сінгілетних коктейлів, апарат іонізації повітря (ароматерапією) для кімнати емоційно-психологічного розвантажування, аероіонотерапії (лампи, люстри Чижевського), лікувальної фізкультури, спеліокімнати.
Підпроект "Активний відпочинок - успішне оздоровлення"
Створення дієвої системи охорони та укріплення здоров'я, підвищення захисних властивостей організму. Підвищення ефективності спортивно - оздоровчої діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: облаштування спортивних майданчиків, придбання обладнання: штучного покриття спортивних майданчиків, обладнання для спортивних майданчиків, наметових містечок, штучних басейнів.
Підпроект "Від серця дитини до серця України"
Проектування та облаштування в дитячому закладі полікультурного етнографічного центру в складі якого: етнографічні дослідницькі лабораторії, творчі майстерні гончарної справи, ткацтва, писанкарства, дерево оброблення, етнографічний клуб кобзарства, віртуальний музей, етнографічне містечко під відкритим небом, образотворчі студії.

Очікувані результати:

Придбано медичне обладнання: апарат киснево-сінгілетних коктейлів, апарат іонізації повітря (ароматерапією), аероіонотерапії (лампи, люстри Чижевського), для лікувальної фізкультури, спеліокімнат.
Облаштовано спортивні майданчики, місця купання, басейни, туристичні містечки, спортивні зали.
Створено етнографічні дослідницькі лабораторії, творчі майстерні гончарної справи, ткацтва, писанкарства, деревооброблення, етнографічний клуб кобзарства, віртуальний музей, етнографічне містечко під відкритим небом, образотворчі студії.

Ключові заходи проекту:

Реконструкція, модернізація медичних корпусів, придбання обладнання.
Спортивного обладнання: штучне покриття спортивних майданчиків, обладнання для спортивних майданчиків, наметових містечок, штучних басейнів.
Облаштування полікультурного етнографічного центру у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Період здійснення:

2017 - 2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

20400,0

6550,0

7800,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти підприємств, установ, організацій, благодійних, спонсорських організацій.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Засновники (власники) дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.23.:

Програма розвитку комунального підприємства "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини"

Цілі проекту:

Подальше вдосконалення матеріально-технічної бази комплексу з метою створення адекватних та рівних умов для розміщення дітей, розвитку їх творчих, інтелектуальних можливостей.
Створення умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді з обмеженими можливостями.
Створення умов для продовження процесу навчання дітей під час організації оздоровчих та відпочинкових змін в зимовий та осінній періоди року.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

13,6 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Проект 1. Реконструкція спального корпусу N 11 філії "Донецьке Орлятко" на 80 місць для дітей з врахуванням потреб дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями та осіб, що їх супроводжують.
Проект 2. Реконструкція їдальні N 1 філії "Красна Гвоздика" на 500 місць.
Проект 3. Завершення будівництва клубу КП ОДМСОК "Перлина Донеччини" (друга черга).
Проект 4. Створення навчально-консультаційного пункту на базі спального корпусу "Будинок знань" філії "Красна Гвоздика" для надання освітніх послуг дітям, які відпочивають в комплексі у навчальний час.
Проект 5. Утеплення та облаштування фасадів, заміна дахів та вікон в корпусах філії "Красна Гвоздика" (Будинок здоров'я, Будинок творчості, диско-клуб).
Проект 6. Утеплення та облаштування фасадів, заміна дахів та вікон в будівлях спальних корпусів філії "Донецьке Орлятко" N 8, 9, 10.
Проект 7. Реконструкція головної алеї філії "Донецьке Орлятко" із заміною покриття та освітлення
Проект 8. Капітальний ремонт їдальні N 2 (філія "Донецьке Орлятко" із заміною кухонного обладнання та облаштуванням фасаду
Проект 9. Реконструкція двох танцювальних майданчиків у філіях комплексу - у "Красній Гвоздиці" напівзакритої, у "Донецькому Орлятку" - відкритої.
Проект 10. Облаштування міні футбольного поля зі штучним покриттям для дітей молодшого шкільного віку.
Проект 11. Побудова літньої кіно-естради на березі озера на 1200 місць для проведення масових заходів
Проект 12. Побудова закритого басейну на 4 водні доріжки з опаленням

Очікувані результати:

Вдосконалено інфраструктуру комплексу.
Надано соціальні послуги особливим категоріям дітей та молоді

Ключові заходи проекту:

Будівництво, реконструкція.

Період здійснення:

2016 - 2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

189515,0

75990,0

33400,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти благодійних, спонсорських організацій

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Донецька облдержадміністрація, благодійний фонд "Міжнародна асоціація "Об'єднані Україною"

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.24.:

Реконструкція, термомодернізація ПЗОВ "Лісова казка" за адресою м. Святогірськ вул. Кільцева, 65

Цілі проекту:

Забезпечення оптимальних умов відпочинку для дітей

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Слов'янськ Донецької області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

300 дітей

Стислий опис проекту:

Будівельно-монтажні роботи (облаштування даху, установка віконних блоків, внутрішніх дверних блоків, виконання повного циклу внутрішніх загально будівельних робіт (стіни, стелі, підлога в кімнатах та коридорах, сходи), виконання електромонтажних, сантехнічних робіт, вентиляційні роботи); облаштування кімнат та побутових приміщень. Утеплення стін, горіхів. Побудова блочно-модульної котельні. Облаштування території, установка паркана, спортивних майданчиків, будівля нового стаціонарного басейну на території закладу.

Очікувані результати:

Проведено реконструкцію, термомодернізацію будівель закладу.
Оновлено матеріально-технічну базу.

Ключові заходи проекту:

Проведення робіт по реконструкції закладу. Придбання обладнання, інвентарю, меблів.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

80550,0

27000,0

27000,0

 

Джерела фінансування:

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети, державний бюджет, міжнародні інвестиції

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ЄІБ, Державний фонд регіонального розвитку

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.25.:

Створення філії Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко на базі Артемівського музичного училища ім. І Карабиця

Цілі проекту:

Створення повного галузевого циклу освіти з підготовки фахівців галузі культури для Донецької, Дніпропетровської, Запорізької області

Територія на яку проект матиме вплив:

Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

населення Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей

Стислий опис проекту:

Для забезпечення повного циклу професійної та практичної підготовки з нових спеціальностей у галузі культури передбачається створення філії Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко на базі Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця.
У відповідності до ліцензійних та акредитаційних умов, необхідні потужності для розміщення хореографічних кабінетів, образотворчих кабінетів, навчальних кабінетів, наявність яких обумовлена Державними Стандартами Освіти. До спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходяться в управлінні Донецької обласної ради у 2016 році передано об'єкт нерухомості, розташований по вул. Свободи, буд. 19, м. Бахмут для використання в якості другого навчального корпусу Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця з розміщенням там потужностей для навчання студентів. Створення філії Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко на базі Артемівського музичного училища ім. І. Карабиця дозволить готувати фахівців за спеціальностями: хореографія, образотворче мистецтво, музейна справа, туристична діяльність, соціальна психологія для закладів культури Донецької, Дніпропетровської, Запорізької області

Очікувані результати:

Створено на базі Артемівського музичного училища ім. І Карабиця філію Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко.
Проведено капітальний ремонт учбових корпусів та гуртожитку.
Відкрито факультети за спеціальностями: хореографія, образотворче мистецтво, музейна справа, туристична діяльність, соціальна психологія.

Ключові заходи проекту:

Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт будівлі по вул. Свободи, буд. 19, м. Бахмут, проведення капітальних ремонтів учбового корпусу та гуртожитку.
Придбання меблів, обладнання, апаратури, тощо;
Отримання ліцензій, підбір кадрів.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2020 року:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

59000,0

16600,0

8000,0

4000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури і туризму облдержадміністрації, Артемівське музичне училище ім. І. Карабиця

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.26.:

Розвиток фестивального руху на території області

Цілі проекту:

Підтримка фестивалів на території області, створення нових фестивальних проектів, спрямованих на покращення культурного поля Донеччини;
Формування позитивного історичного та культурного іміджу Донеччини серед жителів інших регіонів України, зміцнення контактів та культурних зв'язків; взаємодія з громадськими організаціями з впровадження фестивалів.

Територія на яку проект матиме вплив:

Донецька область та інші регіони України

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Більше 2 млн. населення області, жителі інших областей.

Стислий опис проекту:

Створення відкритого Всеукраїнського фестивалю у м. Соледар: STREAMFEST "Сіль'є - Початок нового!", який буде проходити на базі м. Соледар Донецької області та буде справжнім компонентом єднання українців, спрямованим на новизну та масштабність, популяризацію та ознайомлення людей зі справжньою українською Донеччиною.
Проведення історичного фестивалю "Дике поле. Шлях до Європи."
Підтримка та розвиток фестивалів на території області

Очікувані результати:

Проведено фестивалі: STREAMFEST "Сіль'є - Початок нового!", "Дике поле. Шлях до Європи."

Ключові заходи проекту:

Створення відкритого Всеукраїнського фестивалю у м. Соледар: STREAMFEST "Сіль'є - Початок нового!": великий арт-фестиваль - конкурс учасників фесту за напрямками сучасної української музики, хореографії, сучасного театрального мистецтва; тетрально - видовищна постановка "Чумацький шлях", виставка скульптур і виробів з солі;
Проведення історичного фестивалю "Дике поле. Шлях до Європи."
Підтримка фестивального руху на території області

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

Уу тому числі:

2018

2019

2020

10000,0

2000,0

3000,0

3000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, інші не заборонені законодавством джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Донецька ОДА, Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації, міські ради, громадські організації

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.27.:

Розвиток внутрішнього туризму шляхом створення нових туристичних об'єктів та маршрутів

Цілі проекту:

Розвинути мережу туристичних об'єктів та створити нові туристичні маршрути в області. Покращити стан музеїв міст і сіл і зробити їх привабливими для туристів.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Створення нових туристичних об'єктів:
- етнічно-розважальний просвітницький комплекс "Ганнівська перлина" (Добропільський район);
- керамічний центр східної України "Центр історії кераміки та підтримки народних художніх промислів" в структурі КЗ "Слов'янський краєзнавчий музей";
- музейно-етнографічний комплекс "Територія українських традицій" на базі Будинку Культури с. Шевченко (м. Покровськ);
Створити обласний краєзнавчий маршрут видатних письменників "Літературна Донеччина" у Костянтинівському, Бахмутському районі, у містах Слов'янськ, Дружківка.

Очікувані результати:

Створено 3 нові туристичні об'єкти, 1 обласний краєзнавчий маршрут.
Збільшено потік внутрішніх та в'їзних туристів на 10 %, обсяг наданих туристичних послуг на 5 %.

Ключові заходи проекту:

Підготувати проекти нових музейних експозицій та створити їх.
Підготувати проекти реконструкції та капітального ремонту основних туристичних об'єктів та реалізувати їх.
Створити друковані та електронні путівники по музеях області та туристичних маршрутах.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

68370,0

41540,0

15050,0

10000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджети, проекти та програми МТД, інші джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації, Бахмутська, Дружківська, Покровська, Слов'янська міські ради, Добропільська, Костянтинівська, Бахмутська райдержадміністрації, громадські організації

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.28.:

Розвиток мережі базових закладів культури області (реконструкція, переоснащення, капітальні ремонти)

Цілі проекту:

Створення належних умов для культурного розвитку населення територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб. Забезпечення збалансованого культурного, естетичного, фізичного розвитку різних верст населення області. Посилення потенціалу клубних закладів, спрямованого на виховання патріотизму, духовності, формування національної свідомості та моральних якостей.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Костянтинівка, Новогродівка, Селидове; райони: Бахмутський. Нікольський, Покровський, Лиманська об'єднана територіальна громада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

500 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Клубні заклади - осередки культури, які задовольняють соціокультурні потреби населення області. Створення комфортних умов для працівників і відвідувачів, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури клубного типу, підвищення їх ефективності - це вимоги сучасності.

Очікувані результати:

Проведено капітальні ремонти 18 закладів культури

Ключові заходи проекту:

Проведення ремонтних робіт покрівлі, систем опалення, інженерних мереж водопостачання і каналізації, заміна вікон і дверей на металопластикові

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

196673,6

49756,0

40796,3

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджети, проекти та програми МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад, об'єднані територіальні громади

Номер і назва завдання:

3.5.5. Сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення.

Назва проекту N 3.29.:

Створення медіатек на базі бібліотечних закладів культури області

Цілі проекту:

На базі публічних бібліотек міст, районів та об'єднаних громад створити відкриті публічні мультимедійні громадські центри - медіатеки, які пропонують відвідувачам можливість участі у заходах та використання різноманітних ресурсів, включаючи Інтернет, CD та DVD-носії, електронні книги, інтерактивні програми вивчення іноземних мов і комп'ютерних технологій, програми дитячого розвитку, комп'ютерні курси, дискусійні клуби, тренінги і гуртки для усіх членів родини тощо

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. осіб

Стислий опис проекту:

На базі публічних бібліотек міст, районів та об'єднаних громад створення відкритих публічних мультимедійних громадських центрів - медіатек.

Очікувані результати:

Створено мережу із 38 сучасно обладнаних громадських центрів нового типу з комфортним дизайном читальних залів.
Придбано 190 одиниць комп'ютерної техніки, 72 багатофункціональних пристрої, 38 домашніх кінотеатрів, 72 ігрові консолі, підключено всі бібліотеки до мережі Інтернет, забезпечено доступ відвідувачів до WI-FI.

Ключові заходи проекту:

1. Проведення ремонтних робіт для створення сучасного дизайну і комфортних умов у читальних залах 38 бібліотек області.
2. Розроблення стратегії розвитку медіатеки за участі громадськості.
3. Закупівля сучасного бібліотечного обладнання, комп'ютерних столів, комп'ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет, придбання CD та DVD-носіїв, електронних книг, інтерактивних освітніх та ігрових програм.
4. Навчання працівників бібліотек сучасним формам роботи та надання послуг, активній взаємодії та комунікації з громадськістю.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

24100,0

4700,0

4700,0

4700,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, проекти та програми МТД, інші джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради, об'єднані територіальні громади

5.4. Технічні завдання на проекти програми 4: Розбудова безпечного суспільства

Технічні завдання на проекти напряму 4.1. Реалізація принципів верховенства права, збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини

Номер і назва завдання:

4.1.1. Сприяти роботі правоохоронних органів та органів правосуддя для формування безпечного суспільства шляхом роз'яснення прав та обов'язків громадян

Назва проекту N 4.1.:

Підвищення юридичної обізнаності та поінформованості громадян Донецької області шляхом роз'яснення їх прав та обов'язків

Цілі проекту:

Роз'яснення прав і свобод громадян, інформування суспільства про криміногенну ситуацію в області

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 20 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Підвищення рівня поінформованості та обізнаності населення області у юридичних питаннях, зменшення правового нігілізму, роз'яснення прав громадян, інформування населення про криміногенну ситуацію в області

Очікувані результати:

Створено інформаційне видання

Ключові заходи проекту:

Створення концепції та макету інформаційного видання, організація постійного збору інформації та ілюстрацій, написання матеріалів, верстка видання, редагування, друк видання, розповсюдження серед населення області.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

2112,0

528,0

528,0

528,0

Джерела фінансування:

Місцевий, державний бюджети, публічно-приватне партнерство.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Головне управління Національної поліції в Донецькій області

Номер і назва завдання:

4.1.2. Підтримувати правоохоронні органи та органи правосуддя за для оперативного реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав людини

Назва проекту N 4.2.:

Підвищення оперативності реагування на прояви корупції та організованої злочинність шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення спецпідрозділу Управління Служби безпеки України в Донецькій області

Цілі проекту:

Оперативне реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав людини

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Фінансування проекту дозволить покращити матеріально-технічний стан забезпечення спецпідрозділу з організації заходів з протидії корупції та організованої злочинності.

Очікувані результати:

Закуплено 30 комплектів спецобладнання.
Підвищено рівень мобільності спецпідрозділу Управління і оперативного реагування на прояви корупції та організованої злочинності.

Ключові заходи проекту:

Покращення стану матеріально-технічного забезпечення спецпідрозділу Управління СБ України в Донецькій області з організації заходів з протидії корупції та організованої злочинності шляхом закупівлі автотранспортних засобів спеціального призначення, комплектів спец обладнання, оргтехніки, ПММ, канцелярських товарів, технічних засобів.

Період здійснення:

2017 - 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

6500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, Управління СБ України в Донецькій області

Номер і назва завдання:

4.1.2. Підтримувати правоохоронні органи та органи правосуддя за для оперативного реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав людини

Назва проекту N 4.3.:

Забезпечення належних умов для обслуговування населення в адміністративних будівлях органів прокуратури Донецької області

Цілі проекту:

Дотримання норм експлуатації будівель, створення відповідних умов праці працівникам органів прокуратури, підвищення захисту прав і свобод громадян

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,9 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі для розміщення Слов'янської місцевої прокуратури та заходів по впровадженню енергоефективності приміщень та адміністративних будівель органів прокуратури Донецької області

Очікувані результати:

Відремонтовано адміністративні будівлі місцевих прокуратур

Ключові заходи проекту:

Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі для розміщення Слов'янської місцевої прокуратури за адресою: м. Слов'янськ, вул. Поштова, 33. (15,0 млн. грн.)
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення робіт із впровадження енергоефективності приміщень та адміністративних будівель прокуратури області.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

80000,0

20000,0

20000,0

20000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Донецька облдержадміністрація, Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації

Номер і назва завдання:

4.1.2. Підтримувати правоохоронні органи та органи правосуддя за для оперативного реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав людини

Назва проекту N 4.4.:

Громадська безпека та створення умов поліпшення профілактики і оперативного реагування на події шляхом створення та розвитку Єдиного сервісно-аналітичного центру ГУНП в Донецькій області (UASC)

Цілі проекту:

Забезпечення публічної безпеки та порядку

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Населення, яке мешкає на підконтрольній території Донецької області

Стислий опис проекту:

Удосконалення системи ЦУНАМІ і адаптація її до роботи в умовах АТО; створення Єдиного сервісно-аналітичного центру для координації дій відділень поліції; створення 5 самостійних, 5 мікро Центрів (кластерів) для організації оперативного реагування, а також управління нарядами поліції; забезпечення взаємозамінності структурних частин Центрів в разі посилення бойових дій або надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; побудова системи за принципом максимальної автоматизації та надійності, який не залежав би від людського фактора; впровадження сучасного інтелектуального програмного забезпечення відеоспостереження та ідентифікації.

Очікувані результати:

Знижено рівень вуличної злочинності на 30 %.
Закуплено: 132 відео реєстратора, 121 камера відеоспостереження, 161 трекер.
Встановлено 400 камер на 300 позиціях.

Ключові заходи проекту:

2017 рік: закупівля обладнання, камер та встановлення в містах Бахмут, Мариуполь, Краматорськ, Покровськ, Слов'янськ, Волноваха
2018 рік: удосконалення серверних потужностей та програмного забезпечення для обробки додаткових камер, закупівля обладнання, камер та встановлення в населених пунктах: Мангуш, Торецьк, Костянтинівка, Дружківка, Олександрівна, Авдіївка, Мирноград, Добропілля, Селидове, Лиман, Нікольське, Велика Новосілка, Вугледар, Мар'їнка.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

67282,7

39413,7

323,5

100,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ГУНП в Донецькій області та підпорядковані їм відділи та відділення, ТОВ "Еверест лімітед", ТОВ ТВП "Формат",

Номер і назва завдання:

4.1.2. Підтримувати правоохоронні органи та органи правосуддя за для оперативного реагування на прояви корупції, організовану злочинність з метою захисту прав людини

Назва проекту N 4.5.:

Забезпечення надання кваліфікованої допомоги громадянам дільничними офіцерам поліції Донецької області

Цілі проекту:

Забезпечити умови для:
- створення робочого місця, яке відповідає міжнародним стандартам;
- надання кваліфікованої допомоги громадянам під час звернення до дільничного офіцера поліції, що сприятиме налаштуванню партнерських відносин між поліцією та населенням.

Територія на яку проект матиме вплив:

міста Маріуполь, Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ, Покровськ, смт Волноваха

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

понад 400 тис. осіб населення усіх соціальних груп, яке звертається до дільничних

Стислий опис проекту:

Більшість приміщень дільничних пунктів поліції перебуває на балансі міських, районних, селищних рад. Близько 40 % приміщень дільничних пунктів поліції потребує проведення ремонтних робіт, облаштування меблями та переоснащення комп'ютерною технікою та засобами зв'язку (телефон, інтернат). На 15 % ДПМ відсутнє опалення та освітлення.

Очікувані результати:

Відремонтовано та обладнано дільничні пункти поліції.

Ключові заходи проекту:

Проведення ремонтних робіт на дільничних пунктах.
Обладнання засобами зв'язку (телефон, інтернет), меблями, комп'ютерною та оргтехнікою.
Оснащення стендами наочної агітації.

Період здійснення:

2016 - 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

1930,0

432,5

432,5

432,5

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, державний бюджет та інші джерела фінансування

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

ГУНП в Донецькій області та підпорядковані їм відділи та відділення

Технічні завдання на проекти напряму 4.2. Відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля.

Номер і назва завдання:

4.2.3. Підвищувати рівень готовності відділів обласних і місцевих органів влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації та розвивати їхню інфраструктуру з реагування на надзвичайні ситуації.

Назва проекту N 4.6.:

Забезпечення непрацюючого населення області засобами індивідуального захисту

Цілі проекту:

Захист населення і території області від наслідків надзвичайних ситуацій

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Слов'янськ, Торецьк; райони: Добропільский, Костянтинівський, Олександрівський, Великоновосілківський, Слов'янський, Покровський, Нікольський, Ясинуватський, Черкаська селищна рада.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1,6 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Створення умов безпеки для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та в зоні можливого хімічного забруднення на території Донецької області (без урахування тимчасово не підконтрольної території)

Очікувані результати:

Придбано засоби індивідуального захисту для непрацюючого населення області

Ключові заходи проекту:

Забезпечення непрацюючого населення міст Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Торецьк, Добропільського, Великоновосілківського, Костянтинівського, Нікольського, Олександрівського, Покровського районів, Черкаської селищної ради засобами індивідуального захисту органів дихання.
Організації захисту населення при виникненні НС у м. Слов'янськ.
Розробка та підготовка пропозицій щодо механізму забезпечення населення ЗІЗ у м. Маріуполь, проведення семінар-наради з Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту з порушеного питання, проходження експертизи наданих пропозицій в Українському науково-дослідному інституті цивільного захисту, видання друкованої продукції - методичних посібників, за необхідності зйомка відеоматеріалів для навчальних цілей, демонстрація печатних та відеоматеріалів по засобам масової інформації (інтернет, телебачення, інше).

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. у т. ч.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

174507,8

56782,9

56787,9

 

Торецьк

90000,0

30000,0

30000,0

 

Мирноград

836,0

209,0

209,0

 

Олександрівський район

3000,0

1000,0

1000,0

 

Слов'янськ

6000,0

2000,0

2000,0

 

Костянтинівка

51000,0

17000,0

17000,0

 

Маріуполь

300,0

100,0

100,0

 

Авдіївка

6479,8

1619,9

1619,9

 

Костянтинівський район

1302,0

434,0

434,0

 

Краматорськ

4800,0

1200,0

1200,0

 

Дружківка

8500,0

2500,0

2500,0

 

Великоновосілківський район

30,0

 

 

 

Покровський район

100,0

 

 

 

Нікольський район

1500,0

500,0

500,0

 

Черкаська селищна рада

660,0

220,0

225,0

 

Джерела фінансування:

Кошти місцевих, державного бюджетів із залученням власних коштів хімічно небезпечних об'єктів, підприємств, організацій, установ, інші джерела.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Облдержадміністрація, міські ради, райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації тощо

Номер і назва завдання:

4.2.4. Приводити наявні захисні споруди цивільного захисту у готовність до використання за призначенням.

Назва проекту N 4.7.:

Використання, утримання та реконструкція наявного фонду захисних споруд цивільного захисту

Цілі проекту:

Захист населення і території області від надзвичайних ситуацій

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Торецьк, Краматорськ, Костянтинівка, Мирноград, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Слов'янськ, Покровськ; райони: Великоновосілківський, Добропільский, Костянтинівський, Покровський, Слов'янський, Нікольський, Олександрівський, Черкаська селищна рада

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1,6 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Використання, утримання та реконструкція наявного фонду захисних споруд цивільного захисту, укриття населення області від можливих надзвичайних ситуацій

Очікувані результати:

Приведено 83 одиниць наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність для використання за призначенням.

Ключові заходи проекту:

Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, Маріуполь, Торецьк Великоновосілківський, Нікольський, Олександрівський, Покровський райони, Черкаська селищна рада - відновлення та приведення до стану готовності згідно норм Кодексу цивільного захисту ( N 5403-VI) існуючого фонду захисних споруд.
Краматорськ - проведення ремонту систем життєзабезпечення та будівельних конструкцій захисних споруд цивільного захисту, створення формувань з обслуговування захисних споруд, використання їх для господарських, культурних та побутових потреб підприємств. Передача безхазяйних захисних споруд на баланс підприємств та в комунальну власність міста.
Слов'янськ - створення фонду захисних споруд.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. у т. ч.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

95590,5

28310,0

28310,0

 

Торецьк

16500,0

5500,0

5500,0

 

Олександрівський район

1400,0

500,0

500,0

 

Слов'янськ

3600,0

 

 

 

Костянтинівка

42000,0

14000,0

14000,0

 

Маріуполь

1200,0

450,0

450,0

 

Авдіївка

1800,0

500,0

500,0

 

Краматорськ

17440,0

4360,0

4360,0

 

Дружківка

10000,0

2500,0

2500,0

 

Великоновосілківський район

50,0

 

 

 

Покровський район

100,0

 

 

 

Нікольський район

1500,0

500,0

500,0

 

Черкаська селищна рада

0,5

 

 

 

Джерела фінансування:

Кошти місцевих, державного бюджетів, підприємств-балансоутримувачів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Міські ради, райдержадміністрації, облдержадміністрація, проектні інститути, підприємства балансоутримувачі тощо

Номер і назва завдання:

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО.

Назва проекту N 4.8.:

Впровадження комплексу заходів для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами

Цілі проекту:

Забезпечення екологічно безпечного поводження з відходами: збирання, перевезення, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, сортування, видалення, знешкодження, захоронення.

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Святогірськ, Слов'янськ, Дружківка, Добропілля, Вугледар, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Бахмут, Маріуполь, Покровськ, Бахмутський, Волноваський, Костянтинівський Слов'янський, Великоновосілківський райони

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

4,2 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Впровадження нових технологій з утилізації відходів, у тому числі сучасні системи поділу, сміттєспалювальні заводи-електростанції, переробка в альтернативне паливо (RDF, MDF - це паливо, отримане з відходів та сміття), утилізація відходів ТПВ в піролізних комплексах з метою вилучення теплової та електричної енергії, впровадження когенераційних установок (трансформування біогазу в електричну та теплову енергію). Розробка проектно-кошторисної документації та поетапна рекультивація території полігонів з виконанням всіх технологічних етапів заходу. Будівництво II черги регіонального полігону ТПВ у м. Краматорськ. Будівництво полігону у Великоновоселківському районі.

Очікувані результати:

Побудовано:
- 4 сміттєперевантажувальні станції з сортувальним обладнанням;
- 3 сміттєсортувальні станції;
- II чергу регіонального полігону у м. Краматорськ, полігони у м. Волноваха та Великоновосілківському районі;
Придбано 5000 контейнерів об'ємом 0,24 м3, 1300 контейнерів 1,1 м3.

Ключові заходи проекту:

Розробка проекту регіонального центру утилізації відходів,
Придбання, монтаж та випробування обладнання.
Вжиття заходів щодо залучення населення до впровадження роздільного збору сміття.
Будівництво сміттєперевантажувальних станцій з сортувальним обладнанням у м. Бахмут, Добропілля, Костянтинівка, Слов'янськ, сміттєсортувальних станцій у м. Волноваха, Покровськ та смт Велика Новосілка;
Оптимізація саночистки м. Покровськ;
Вирішення проблем поводження з ТПВ у Великоновоселківському районі;
Будівництво регіональних полігонів ТПВ у м. Краматорськ та Волноваха;
Рекультивація полігонів ТПВ у м. Слов'янськ та Маріуполь;
Придбання контейнерів.

Період здійснення:

2016 - 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

У тому числі:

2018

2019

2020

1197904,2

121419,2

75734,0

3500,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний фонд ОНПС, місцеві фонди ОНПС, інші джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами"

Інше:

Відсутність необхідної кількості контейнерів та техніки для збирання й транспортування відходів сприяє накопиченню великих об'ємів відходів на майданчиках, які, як правило, не відповідають санітарним нормам. Парк контейнерів міст Донецької області знаходиться в незадовільному стані, більшість з них не відповідає санітарним вимогам, парк сміттєвозів також потребує оновлення. Поетапне оновлення контейнерного парку та техніки включено в Програму поводження з відходами в Донецькій області на 2016 - 2020 роки. Відповідно до ст. 32 Закону України "Про відходи" з 01.01.2018 забороняється захоронення неперероблених побутових відходів, внаслідок чого необхідним є будівництво і введення в експлуатацію сміттєпереробного комплексу, 4 сміттєперевантажувальних станцій з сортувальним комплексом та 3 сміттєсортувальних станцій. Необхідність рекультивації полігонів ТПВ виведених з експлуатації обумовлена високими екологічними ризиками забруднення ґрунтів і ґрунтових вод, а також пожежами та іншими НС, що призводить до забруднення атмосферного повітря. Всі звалища регіону є потенційними джерелами забруднення ґрунтів, водойм і атмосферного повітря. Крім цього в містах існують несанкціоновані звалища, що погіршує санітарно-епідеміологічну обстановку. Тому доцільним є будівництво регіональних полігонів ТПВ з застосуванням сучасного світового досвіду захисту довкілля.

Номер і назва завдання:

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО.

Назва проекту N 4.9.:

Будівництво та реконструкція очисних споруд у містах та районах області

Цілі проекту:

Забезпечення надійності надання послуг водопостачання та водовідведення населенню та підприємствам м. Дружківка
Реконструкція очисних споруд у містах Костянтинівка, Мирноград, Лиман, Миколаївка, Торецьк, Вугледар, смт Олександрівка (Олександрівський район), сел. Билбасівка, сел. Райгородок (Слов'янський район).
Будівництво блочних очисних споруд у м. Гірник, очисних споруд у м. Слов'янськ, м. Білицьке та смт Водянське.
Реконструкція станції біологічного очищення стічних вод (Мангушський район, с. Покровське)

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Дружківка, Миколаївка, Костянтинівка, Мирноград, Торецьк, Лиман, Слов'янськ, Гірник, Білицьке, Вугледар, смт Олександрівка та Водянське, сел. Билбасівка, сел. Райгородок, Мангушський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1500 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Відновлення роботи каналізаційної системи м. Мирноград, м. Покровськ та населених пунктів Покровського району, очисних споруд м. Вугледар.
Реконструкція споруд у смт Олександрівка, м. Лиман, сел. Райгородок, сел. Билбасівка, м. Костянтинівка. м. Торецьк.
Будівництво очисних споруд у містах Дружківка, Слов'янськ, Селидове.
Проектування та будівництво нових очисних споруд у м. Білицьке та смт Водянське.
Реконструкція станції біологічного очищення стічних вод, збільшення обсягу очищення з 70 до 120 тис. м. куб./добу

Очікувані результати:

Реконструйовано очисні споруди у 9 населених пунктах області.
Побудовано 4 очисні споруди.
Реконструйовано станцію біологічного очищення стічних вод.

Ключові заходи проекту:

1. Реконструкція споруд доочищення та знезаражування стічних вод (III етап реконструкції очисних споруд м. Миколаївка);
2. Монтаж технологічних трубопроводів;
3. Заміна електрообладнання, роботи з благоустрою;
4. Розробка проектно-кошторисної документації, проведення робіт з реконструкції очисних споруд м. Торецьк;
5. Розробка проектно-кошторисної документації, реконструкція об'єднаних очисних споруд м. Мирноград потужністю 20 тис. куб. м./добу;
6. Розробка проектно-кошторисної документації, будівництво комплексу очисних споруд м. Слов'янськ;
7. Будівництво блочних очисних споруд м. Дружківка, змінення схеми транспортування стічних вод на очисні споруди шляхом заміни напірного колектора від КНС-1 підйому до очисних споруд, будівництво лінії електропостачання з вузлом обліку, пусконалагоджувальні роботи;
8. Проектування та будівництво нових очисних споруд м. Білицьке, смт Водянське;
9. Заміна насосного обладнання та трубопроводів на очисних спорудах м. Костянтинівка, ремонт відстійників, реконструкція аеротенків, реконструкція вторинних відстійників, реконструкція ілової насосної станції, реконструкція насосно-повітродувної станції, роботи з благоустрою.
10. Реконструкція очисних споруд сел. Билбасівка, сел. Райгородок, м. Вугледар із заміною насосного та очисного обладнання
11. Розробка проектно-кошторисної документації, будівництво блочних очисних споруд в смт Олександрівка
12. Реконструкція очисних споруд потужністю 10 тис. м. куб./добу в м. Лиман
13. Будівництво блочних очисних споруд в м. Гірник
14. Реконструкція станції біологічного очищення стічних вод, приймання для очищення стоків населених пунктів узбережжя Азовського моря Мангушського району.

Період здійснення:

2016 - 2020 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

2304017,8

599025,0

601925,0

450925,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний фонд ОНПС, місцеві фонди ОНПС, міжнародні донори, інші джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Відділ капітального будівництва Костянтинівського міськвиконкому, Лиманська міська рада, Олександрівська районна рада, Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, КП Добропільське водопровідно-каналізаційне управління "Компанія "Вода Донбасу", Торецьке ВУВКГ КП "Компанія "Вода Донбасу", КП "Маріупольське ВУВКГ", Департамент капітального будівництва облдержадміністрації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, підрядні організації згідно результатів тендерів

Інше:

Виконання I та II етапів робіт з реконструкції очисних споруд м. Миколаївка проведено в рамках реалізації Переліку інфраструктурних проектів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівником облдержадміністрації від 18.03.2016 року N 213.
Перший етап реконструкції очисних споруд м. Костянтинівка виконано у 2016 році в рамках реалізації Переліку інфраструктурних проектів, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівником облдержадміністрації від 18.03.2016 року N 213
Є акт аварійності існуючих очисних споруд м. Дружківка, зношеність об'єкту складає 89 %, знос обладнання - 95 %. Витрати на енергопостачання КНС-2-го підйому складають 41 % від витрат на транспортування та очищення стоків взагалі. Устаткування встановлене на КОС і КНС-2-го підйому морально і фізично застаріло. У разі аварійної зупинки КНС-2-го підйому або напірного колектора, для запобігання затоплення насосної станції стічними водами, необхідне припинення водопостачання мікрорайонів міста Дружківка та смт Олексієво-Дружківка на період проведення ремонтних робіт.

Номер і назва завдання:

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО.

Назва проекту N 4.10.:

Оздоровлення водних об'єктів

Цілі проекту:

Розчищення нульового ставку в парку "Ювілейний"
Реконструкція гідровузла Клебан-Бицького водосховища
Реконструкція кріплення берегів та розчистка русла р. Бахмутка в межах м. Бахмут Донецької області. Реконструкція і озеленення набережної р. Бахмутка у м. Бахмут.
Забезпечення екологічної безпеки, попередження підтоплення території м. Краматорськ

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Краматорськ та територія прилеглих населених пунктів, Костянтинівський район, м. Бахмут, м. Покровськ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 430 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Розчищення нульового ставку в парку "Ювілейний" (м. Покровськ)
Розчищення русел малих річок м. Краматорська (р. Біленька, р. 2-га Біленька, р. Маячка, р. Бичок) як один з етапів заходу "Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях"
Реконструкція гідровузла Клебан-Бицького водосховища.
Реконструкція кріплення берегів та розчистка русла р. Бахмутка в межах м. Бахмут Донецької області. Реконструкція і озеленення набережної р. Бахмутка у м. Бахмут

Очікувані результати:

Створено відпочинково-оздоровчу зону на території нульового ставку в парку "Ювілейний"
Розчищено русла річок басейну р. Казенний Торець.
Реконструйовано гідровузол Клебан-Бицького водосховища.
Покращено екологічний стан р. Бахмутка, створено рекреаційну зону у м. Бахмут.

Ключові заходи проекту:

1. Проведення геофізичних робіт, розчищення дна нульового ставку від сміття, озеленення прилеглої території.
2. Розробка проектно-кошторисної документації.
3. Виконання робіт з розчищення річок.
4. Підготовчі роботи, заміна споруди, додаткові заходи щодо збереження елементів середовища Клебан-Бицького водосховища;
5. Розчистка русла ріки в межах міста Бахмут. Укріплення берегів з улаштуванням набережної (0,5 км), озеленення та благоустрій території набережної.

Період здійснення:

2016 - 2018 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

62500,0

11500,0

 

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний фонд ОНПС, місцеві фонди ОНПС.

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Краматорська міська рада, Покровська міська рада, Бахмутська міська рада, Костянтинівська райдержадміністрація, підрядні організації, обласне управління водних ресурсів, будівельно-монтажні організації

Інше:

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів замовило розробку техніко-економічного обґрунтування заходу "Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях".
У 2015 році виконані роботи з реконструкції набережної та розчищення русла ріки Бахмутка протяжністю 1,1 км. Для оздоровлення ріки та покращення її гідрологічного стану необхідно продовжити розчистку русла (в межах міста).
Сучасний стан гідротехнічних споруд Клебан-Бицького водосховища не дозволяє експлуатацію водосховища в розрахованому режимі: металоконструкції водозабірної вежі, криниці деформовані, поїдені корозією. Запорна арматура повністю зношена, трубопроводи течуть.
Реалізація проекту веде до поліпшення екологічного стану, використання водоймищ, нижніх б'єфів і територій, що примикають до них, для розвитку туризму, забезпечення рекреації, рекультивації земель і залучення їх у господарську діяльність.

Номер і назва завдання:

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО.

Назва проекту N 4.11.:

Збереження та рекреаційне облаштування територій регіональних ландшафтних парків "Клебан-Бик", "Краматорський"

Цілі проекту:

Створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших
видів рекреаційної діяльності в природних умовах та сприяння екологічній освітньо-виховній роботі.

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Краматорськ, Костянтинівський район

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

500 тис. чоловік

Стислий опис проекту:

Охорона, відтворення та рекреаційне використання природних комплексів та об'єктів РЛП "Краматорський" та "Клебан-Бик"

Очікувані результати:

Облаштовано рекреаційні зони на території 2 регіональних ландшафтних парків.

Ключові заходи проекту:

Виділення та облаштування рекреаційних зон на території парків
Створення експозицій, реконструкція приміщень візит-центрів
Реконструкція, ремонт під'їзних шляхів
Забезпечення наочною інформацією екологічної тематики місць відпочинку населення
Видання поліграфічної продукції природоохоронної тематики

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

60000,0

15000,0

15000,0

15000,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації, підрядні організації

Інше:

З метою збереження типових природних комплексів, їх ландшафтного та біологічного різноманіття, припинення деградації унікальних степових екосистем Донбасу розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації від 20.10.2016 N 921 затверджено Проект організації території регіонального ландшафтного парку "Клебан-Бик", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів та порядку його реалізації в новій редакції.

Номер і назва завдання:

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО.

Назва проекту N 4.12.:

Розробка та впровадження системи моніторингу навколишнього природного середовища

Цілі проекту:

Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища в Донецькій області

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Цільові групи проекту: діти дошкільного та шкільного віку; працездатне населення; громадяни пенсійного віку та інваліди. Загалом близько - 4265 тис. жителів Донецької області та жителі Луганської області.

Стислий опис проекту:

Стаціонарні та пересувні пости спостереження інформуватимуть про загрози забруднення атмосферного повітря для прийняття управлінських рішень органами місцевої та державної влади
Організація автоматизованого посту контролю на р. Сіверський Донець в місті централізованого водозабору для потреб Донецької області
Організація автоматизованого посту контролю на ділянці р. Сіверський Донець вище питного водозабору в канал Сіверський Донець - Донбас (565 км)

Очікувані результати:

Встановлено 6 стаціонарних постів контролю, 2 пересувні лабораторії спостереження за станом атмосферного повітря.
Встановлено 2 автоматизовані пости контролю кількісних та якісних показників води р. Сіверський Донець, які забезпечать отримання своєчасної оперативної інформації про зміни якості та кількості води.

Ключові заходи проекту:

Встановлення стаціонарних постів контролю кількісних та якісних показників атмосферного повітря по містах Маріуполь, Миколаївка, Курахове, Бахмут, Краматорськ, селищу Новолуганське.
Встановлення 2 пересувних лабораторій контролю за станом атмосферного повітря в м. Курахове, сел. Новолуганське.
Встановлення 2 автоматизованих посіву контролю кількісних та якісних показників води р. Сіверський Донець, які забезпечать отримання своєчасної оперативної інформації про зміни якості та кількості води.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

84000,0

30000,0

10000,0

10000,0

Джерела фінансування:

Обласний фонд ОНПС

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Проектувальник, підрядні організації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Департамент капітального будівництва облдержадміністрації

Інше:

Функціонування автоматизованих та пересувних постів дозволяє в реальному часі вимірювати концентрації по забруднюючих речовинах в атмосферному повітрі.
Встановлення автоматизованих гідропостів дозволить не тільки встановити характер і динаміку основних гідрологічних показників та характеристик важливої водної артерії, але і одержати надзвичайно важливий і значний банк даних для оцінки і прогнозування екологічного стану басейну ріки.

Номер і назва завдання:

4.2.5. Усувати екологічні загрози, в тому числі які виникли внаслідок проведення АТО.

Назва проекту N 4.13.:

Нарощування греблі золовідвалу до позначки 178 м (Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго")

Цілі проекту:

Недопущення забруднення нових земель відходами виробництва

Територія на яку проект матиме вплив:

м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Населення м. Світлодарськ, п. Луганське, п. Миронівський.

Стислий опис проекту:

У зв'язку з переповненням ємності золовідвалу виникла необхідність у нарощуванні греблі з позначки 175 м до позначки 178 м, що надасть можливість ефективного використання площі золовідвалу

Очікувані результати:

Нарощено греблю золовідвалу до позначки 178 м.

Ключові заходи проекту:

Організація нарощування греблі місцевими суглинками до позначки 178 м.

Період здійснення:

2017 - 2019 роки.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

61929,0

20643,0

20643,0

 

Джерела фінансування:

Кошти підприємства, МТД, МФО, державний бюджет, інщі джерела

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Обираються за результатами тендерних торгів

Технічні завдання на проекти напряму 4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації.

Номер і назва завдання:

4.3.1. Розвивати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру.

Назва проекту N 4.14.:

Створення веб-пораталу "Вільна Донеччина"

Цілі проекту:

Підвищення рівня довіри населення до облдержадміністрації через забезпечення відкритості, прозорості та публічності в її діяльності.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

4 млн 265 тисяч

Стислий опис проекту:

Новий веб-портал "Вільна Донеччина" дасть змогу мешканцям області отримувати інформацію з єдиного ресурсу, а також дозволить долучитись до громадських обговорень, створити свою електронну петицію, переглянути хід виконання робіт по відновленню області, а також в онлайн-режимі "бути присутнім" на засіданні колегії, урочистих заходах, які проходять як у приміщенні облдержадміністрації, так і на площах районних центрів.

Очікувані результати:

Створено веб-портал "Вільна Донеччина"

Ключові заходи проекту:

Реалізація проекту:
1. Проектування веб-порталу, в тому числі складання ТЗ;
2. Розробка дизайну англійської та української версії, а також узгодження макету дизайну з власником;
3. Розробка програмного забезпечення відповідно до ТЗ;
4. Об'єднання дизайну та програмного забезпечення;
5. Перевірка працездатності та налаштування;
6. Відбір надавача послуг з хостингу;
7. Розміщення порталу в мережі Інтернет (фінальна перевірка коректності роботи веб-портал та надання вільного доступу до нього для користувачів);
8. Супроводження веб-порталу.

Період здійснення:

2017 - 2019 роки

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

2500,0

100,0

100,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, ДФРР, обласний бюджет, міжнародні організації

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Виконавці робіт обладнання будуть визначені за результатами проведення процедури тендерних торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro

Номер і назва завдання:

4.3.7. Підвищення обізнаності населення щодо поводження з вибухонебезпечними предметами.

Назва проекту N 4.15.:

Проведення нетехнічної розвідки з визначення забрудненості вибухонебезпечними предметами території Донецької області та впровадження ефективної взаємодії з благодійними некомерційними організаціями

Цілі проекту:

Недопущення травмування і загибелі людей від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 4 млн. громадян.

Стислий опис проекту:

Основним завданням нетехнічної розвідки є підтвердження існування ознак (доказів) щодо наявності на території вибухонебезпечних предметів, масштабів небезпеки та визначення кордонів небезпечних ділянок з відповідним маркуванням ділянок місцевості.
Посилення розповсюдження серед населення попереджувальних інформаційно-роз'яснювальних матеріалів поводження з вибухонебезпечними предметами.

Очікувані результати:

Проведено нетехнічну розвідку з визначення забрудненості вибухонебезпечними предметами території області

Ключові заходи проекту:

Визначити відповідальних осіб у міських, районних, сільських та селищних радах, суб'єктах господарювання з питань організації взаємодії з розрахунками нетехнічної розвідки Головного управління ДСНС України у Донецькій області.
Організація взаємодії з благодійними некомерційними організаціями які займаються проведенням нетехнічного обстеження територій.
Вирішити питання по забезпеченню розрахунків нетехнічної розвідки Головного управління ДСНС України у Донецькій області паливно-мастильними матеріалами для виконання завдань з нетехнічної розвідки.
Друк попереджувальних інформаційно-роз'яснювальних матеріалів поводження з вибухонебезпечними предметами.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2019 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

250,0

80,0

50,0

 

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Технічні завдання на проекти напряму 4.4. Створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації.

Номер і назва завдання:

4.4.1. Забезпечувати наявність нормативної кількості матеріального регіонального резерву.

Назва проекту N 4.16.:

Створення матеріального регіонального резерву

Цілі проекту:

Створення регіонального матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Соціально незахищене населення Донецької області та населення, що постраждало в наслідок надзвичайної ситуації

Стислий опис проекту:

З'явиться запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів

Очікувані результати:

Створено регіональний матеріальний резерв

Ключові заходи проекту:

Підготовка до затвердження номенклатури та обсягів накопичення матеріального регіонального резерву.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

825973,0

270282,6

270282,6

270282,6

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій, гуманітарна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Фінансування облдержадміністрацією, міжнародними організаціями, у т. ч. міжнародними гуманітарними організаціями

Номер і назва завдання:

4.4.1. Забезпечувати наявність нормативної кількості матеріального регіонального резерву.

Назва проекту N 4.17.:

Створення місцевого матеріального резерву

Цілі проекту:

Створення місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

Територія на яку проект матиме вплив:

міста: Краматорськ, Костянтинівка, Мирноград, Авдіївка, Торецьк, Новогродівка, Селидове, Слов'янськ, Вугледар, Дружківка; райони: Великоновосілківський, Добропільський, Костянтинівський, Мангушський, Нікольський, Олександрівський, Покровський, Ясинуватський, Черкаська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Соціально незахищене населення Донецької області та населення, що постраждало в наслідок надзвичайної ситуації

Стислий опис проекту:

З'явиться запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів

Очікувані результати:

Створено місцевий матеріальний резерв

Ключові заходи проекту:

Підготовка до затвердження номенклатури та обсягів накопичення матеріального регіонального резерву.

Період здійснення:

з січня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. у т. ч.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

119782,1

38400,3

38205,1

33170,5

м. Краматорськ

2470,0

585,0

585,0

715,0

м. Костянтинівка

6000,0

2000,0

2000,0

-

м. Мирноград

1055,0

293,0

369,0

-

Олександрівський район

80,0

20,0

20,0

-

м. Авдіївка

95244,95

31665,5

31665,48

31665,5

м. Торецьк

800,0

200,0

200,0

200,0

м. Новогродівка

560,0

290,0

-

-

м. Селидове

644,6

216,8

220,6

-

м. Слов'янськ

6000,0

2000,0

2000,0

-

Костянтинівський район

300,0

100,0

100,0

-

Мангушський район

800,0

300,0

300,0

-

Великоновосілківський район

135,0

-

-

-

м. Вугледар

495,0

120,0

135,0

90,0

Ясинуватський район

2767,5

-

-

-

м. Дружківка

300,0

100,0

100,0

-

Покровський район

100,0

-

-

-

Нікольський район

2000,0

500,0

500,0

500,0

Черакська ОТГ

30,0

10,0

10,0

-

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти міжнародних фінансових організацій, гуманітарна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Фінансування міською радою, райдержадміністраціями, міжнародними організаціями, у т. ч. міжнародними гуманітарними організаціями

Номер і назва завдання:

4.4.2. Удосконалювати систему реагування на надзвичайні ситуації шляхом проведення закладки матеріально-технічних засобів в регіональний резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення у відповідності до затвердженої номенклатури.

Назва проекту N 4.18.:

Проведення поетапної реконструкції та модернізації регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення (РАСЦО) населення Донецької області у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій

Цілі проекту:

Забезпечення надійного та своєчасного оповіщення відповідних служб, посадових осіб та населення регіону про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
Забезпечення стійкого функціонування автоматизованих процесів ТАСЦО та переведення до цифрових систем зв'язку щодо оперативного доведення до чергових служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів, підприємств, установ, організацій та населення сигналів і повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального та військового характеру, що склалася у зоні можливого ураження

Територія на яку проект матиме вплив:

Міста: Краматорськ, Лиман, Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Слов'янськ, Покровськ, Селидове, Волноваха, смт: Велика Новосілка, Нікольське, Октябрьське, Черкаське, Мангуш, Мар'їнка, Олександрівка.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Більше 1500 тис. осіб

Стислий опис проекту:

В наслідок захвату окремих територій незаконними збройними формуваннями було порушено стабільне функціонування ТАСЦО в області.
Зазначеним проектом визначаються комплекс пріоритетних завдань щодо телекомунікаційного керування територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також при проведенні евакуації населення області.

Очікувані результати:

Побудовано автоматизовану систему централізованого оповіщення

Ключові заходи проекту:

1. Розробка проектно-кошторисної документації для населених пунктів області на проведення поетапного розвитку та модернізації ТАСЦО.
2. Розробка документації на поставку виробів для комплектації ТАСЦО та її частин в області.
3. Розробка завдань на проектування у суміжних частина проекту ТАСЦО та її частин.
4. Розробка робочої документації ТАСЦО та її частин.
5. Побудова ТАСЦО Донецької області та адаптація програм.
6. Введення в дію ТАСЦО, попереднє випробування, опитна експлуатація
7. Супровід розробником експлуатації ТАСЦО.

Період здійснення:

з травня 2017 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

60000,0

25000,0

15000,0

 

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Будь-які організації, які потенційно можуть мати відношення до виконання робіт з побудови ТАСЦО Донецької області

Номер і назва завдання:

4.4.3. Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах області.

Назва проекту N 4.19.:

"Забезпечення безпеки людей на узбережжі Азовського моря та водних об'єктах Донецької області на 2017 - 2020 роки"

Цілі проекту:

1. Підвищення безпеки життєдіяльності населення.
2. Своєчасна реалізація заходів, спрямованих на запобігання надзвичайних ситуацій на водних об'єктах.
3. Ліквідація та мінімізація наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на воді, які загрожують життю людей, навколишньому середовищу та можуть спричинити нанесення матеріальних збитків.

Територія на яку проект матиме вплив:

Великоновосілківський, Бахмутський, Волноваський, Нікольський, Добропільський, Костянтинівський, Покровський, Мар'їнський, Мангушський, Новоазовський, Олександрівський, Слов'янський, Ясинуватський райони, м. Лиман

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

2297 тис. осіб.

Стислий опис проекту:

Проблеми забезпечення безпеки населення на воді потребують комплексного вирішення питань: відновлення функціонування рятувальної станції, яка була закрита в 2010 році; обладнання відповідним вимогам Правил охорони життя людей на водних об'єктах України місць для масового відпочинку на воді; забезпечення їх наочною агітацією з профілактики та попередження нещасних випадків на воді та пропаганда здорового образу життя; навчання населення правилам безпечної поведінки на воді.

Очікувані результати:

Відновлено функціонування 1 рятувальної станції,
Відремонтовано 3 рятувальних станцій.
Обладнано 3 рятувальні пости.
Придбано 3 комплекти водолазного спорядження

Ключові заходи проекту:

1. Відновлення функціонування рятувальної станції N 10 (берег Краснооскольського водосховища), розташованої за адресою: м. Лиман, смт Яцьківка, вул. Оскольська.
2. Придбання 3 комплектів водолазного майна та спорядження, яке забезпечує життєдіяльність водолаза під водою при проведенні аварійно-рятувальних робіт.
3. Здійснення поточного ремонту будівель і приміщень рятувальних станцій N 7 (смт Ялта), N 9 (м. Лиман, с. Щурове), N 10 (смт Яцьківка).
4. Вдосконалення системи пропаганди безпечної поведінки людей на водоймищах.
5. Створення місць для масового відпочинку населення на водних об'єктах та їх обладнання рятувальними постами (Пляж "Маленька Куба", озеро Гаряче, м. Слов'янськ; зони кліматкування "Слов'янський курорт", озеро Репне, м. Слов'янськ).
6. Фінансова підтримка Комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби.
7. Виготовлення агітаційно-пропагандистського та інформаційного матеріалу з метою навчання населення правил поведінки на воді.

Період здійснення:

з січня 2017 року до жовтня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

12756,3

3105,0

3265,0

3565,0

Джерела фінансування:

Місцеві бюджети, кошти від ведення господарчої діяльності

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації (головний розпорядник коштів), департамент фінансів облдержадміністрації.

Номер і назва завдання:

4.4.3. Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах області.

Назва проекту N 4.20.:

Ефективна система швидкого реагування на надзвичайні ситуації у пригородах міста Маріуполя та прилеглих сільських територіях "Радіус безпеки"

Цілі проекту:

Вирішення проблеми надання допомоги населенню околиць міста та прилеглих сільських громад у випадках надзвичайних ситуацій та небезпечних подій у побуті (далі - НС та НП), підвищення ефективності та оперативності ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей.

Територія на яку проект матиме вплив:

Селища Сартана, Талаківка, Гнутове, Виноградне, Піонерське, Старий Крим, Черненкі, Павлопіль та Центральний, Кальміуський, Приморський, Лівобережний райони м. Маріуполя

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 480 тис. осіб

Стислий опис проекту:

На сьогодні мешканці пригороду міста Маріуполь та прилеглих сільських громад нерідко змушені чекати на переміщення сил реагування, що базуються на значній відстані. Проблема вирішується поширенням зони реагування підрозділів РАВС шляхом створення нових аварійно-рятувальних постів, оснащених сучасною рятувальною технікою, обладнанням та спорядженням.
Проект передбачає створення та дооснащення постійних та пересувних постів, у тому числі оснащення підрозділу РАВС в с. Сартана спеціальним автомобілем підвищеної прохідності та рятувальним обладнанням, створення аварійно-рятувального підрозділу РАВС в с. Виноградне та оснащення його спеціальним автомобілем підвищеної прохідності та водолазно-пошуковим катером.

Очікувані результати:

Створено аварійно-рятувальний підрозділ РАВС в с. Виноградне
Поширено оперативний захист населення від НС та НП на територію селищ Сартана, Талаківка, Гнутове, Виноградне, Піонерське, Старий Крим, Черненкі, Павлопіль.
Оснащення підрозділи РАВС в с. Сартана та с Виноградне 2 спеціальними автомобілями, рятувальним обладнанням та водолазно-пошуковим катером.
Забезпечено максимальна готовність сил і засобів Рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у Центральному, Кальміуському, Приморському, Лівобережному районах м. Маріуполя.

Ключові заходи проекту:

- Закупівля техніки та обладнання.
- Закупівля спеціальних автомобілів підвищеної прохідності для мобільних аварійно-рятувальних груп - 2 од. та водолазно-пошукового катеру - 1 од;
- Розробка нового плану дій та реагування на НС та НП;
- Навчання та перепідготовка особового складу РАВС;
- Розгортання постійного аварійно-рятувального посту РАВС у с. Виноградне;
- Створення нових мобільних груп швидкого реагування РАВС;
- Поширення основних зон реагування нових мобільних груп на пригород м. Маріуполя, у с. Сартана, Талаківка, Гнутове, Виноградне, Піонерське, Старий Крим, Черненкі, Павлопіль;
- Дооснащення аварійно-рятувальних постів РАВС у м. Маріуполь для максимально ефективного реагування у Центральному, Кальміуському, Приморському, Лівобережному районах м. Маріуполя.

Період здійснення:

з січня 2018 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

2000,0

600,0

800,0

600,0

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Департамент цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації, Маріупольська міська рада, Департамент екології, енергоменеджменту, охорони праці та цивільної безпеки міської ради, Рятувальна аварійно-водолазна служба міської ради

Інше:

Пріоритетною є закупівля спеціальних автомобілів підвищеної прохідності для мобільних аварійно-рятувальних груп - 2 од. та водолазно-пошукового катеру 1 од.

Номер і назва завдання:

4.4.3. Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах області.

Назва проекту N 4.21.:

Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Донецькій області

Цілі проекту:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків, надання допомоги постраждалому населенню, виконання аварійно-рятувальних робіт, проведення розвідки під час гасіння пожеж, евакуювання матеріальних цінностей для особового складу підпорядкованих підрозділах Головного управління ДСНС України у Донецькій області

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Близько 1,9 млн. осіб

Стислий опис проекту:

Реалізація проекту дасть можливість технічно переоснастити підрозділи ГУ ДСНС України у Донецькій області шляхом переозброєння й модернізації спеціальної, інженерної техніки, пожежного устаткування, підвищити рівень готовності пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів до оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації

Очікувані результати:

Мінімізовано загрози населення при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Ключові заходи проекту:

Технічне переоснащення підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Донецькій області, а саме за рахунок придбання: колінчатих автопідіймачів, автодрабин, спеціальних аварійно-рятувальних машин - ВС (водолазна станція), засобів індивідуального захисту органів дихання (апаратів на стисненому повітрі), пневмокаркасних модулів, автомобілю газодимозахисної служби, спеціальної машини радіаційної та хімічної розвідки зі спеціальним обладнанням

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2020 року:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

94668,0

21500,0

5500,0

10000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області

Номер і назва завдання:

4.4.3. Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах області.

Назва проекту N 4.22.:

Організація заходів цивільного захисту населення спроможних територіальних громад

Цілі проекту:

Створення умов для забезпечення безпеки населення та територій громади;
Здійснення комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, своєчасного реагування і ліквідації їх наслідків;
Запровадження ефективної системи захисту населення та територій громад від надзвичайних ситуацій.

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

457,5 тис. осіб

Стислий опис проекту:

Одним з головних завдань, що постають від час формування об'єднаних територіальних громад, є створення системи забезпечення цивільного захисту населення, пожежної безпеки та правопорядку.
Проектом передбачено будівництво комплексних Центрів безпеки громадян на території 20 об'єднаних територіальних громад: Лиманська, Октябрьська, Черкаська, Іллінівська, Дружківська, Сартанська, Мирненська, Новодонецька, Хлібодарівська, Олександрівська, Нікольська, Костянтинопільська, Сіверська, Святогірська, Торецька, Очеретинська, Селидівська, Мангушська, Великоновосілківська, Комарська.
В Центрі безпеки громади буде знаходитись пожежно-рятувальна служба, підрозділи поліції та швидкої медичної допомоги, що дозволить створити сучасну та ефективну систему захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, оперативно та на високому рівні забезпечувати безпеку людини, а у разі необхідності, - надавати їй своєчасну допомогу.

Очікувані результати:

Створено 20 Центрів безпеки громадян на території об'єднаних територіальних громад

Ключові заходи проекту:

Визначення завдань, повноважень та структури системи захисту населення та територій громади від надзвичайних ситуацій.
Створення постійно-діючих органів управління системою захисту населення, пожежно-рятувальних підрозділів (Центрів безпеки громадян).
Створення матеріально-технічної бази (витрати для раціонування одного Центру безпеки громадян складають 8000 тис. грн.):
- видатки разового характеру для будівництва, придбання техніки і обладнання;
- видатки постійного характеру: видатки на оплату праці та нарахування (податки, збори); видатки на придбання палива, оплату комунальних послуг, та інших поточних видатків.
Створити у 2016 році - 3 Центри, 2017 році - 10, 2018 році - 3, 2019 році - 2, 2020 році - 2.

Період здійснення:

з січня 2016 року до грудня 2020 року:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

151860,0

24000,0

16000,0

16000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Об'єднані територіальні громади, Головне управління ДСНС України у Донецькій області, Департамент інформаційної та внутрішньої політики ОДА.

Номер і назва завдання:

4.4.3. Сприяти забезпеченню пожежно- та аварійно-рятувальних підрозділів необхідною спецтехнікою та обладнанням, своєчасному їх переоснащенню, забезпеченню нормативної кількості пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах області.

Назва проекту N 4.23.:

Забезпечення діяльності піротехнічних підрозділів ГУ ДСНС України

Цілі проекту:

Забезпечення роботи саперів при виконанні робіт з розмінування місцевості та знешкодження саморобних вибухонебезпечних пристроїв

Територія на яку проект матиме вплив:

Територія Донецької області, підконтрольна українській владі

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

Протягом 2016 року піротехнічні підрозділи ДСНС України на території Донецької області залучалися - 2799 рази для виконання завдань за призначенням та виконали наступний обсяг робіт: обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів загальною площею понад 4935,3 га, з них - понад 47 % складають території земель сільськогосподарського призначення, виявили, вилучили і знищили 24943 одиниці вибухонебезпечних предметів (з них 550 одиниць спеціально встановлених розтяжок і мін-пасток).
Своєчасне забезпечення піротехнічних підрозділів Головного управління ДСНС України у Донецький області технікою, спеціальним обладнанням та спорядженням призведе до більш ефективного виконання завдань за призначенням, що зумовить покращення результатів.

Стислий опис проекту:

Забезпечення обладнанням спеціалізованих аварійно-рятувальних підрозділів для розмінування, знешкодження або знищення вибухонебезпечних предметів.

Очікувані результати:

Придбано засоби оперативного зв'язку, засоби пошуку вибухонебезпечних предметів, а саме бронежилети, бронешоломи, захисні костюми, радіостанції тощо.
Забезпечено повернення до ефективного використання земельних та інших ресурсів очищених територій від вибухонебезпечних предметів у господарських цілях, відновлення роботи об'єктів інфраструктури та життєзабезпечення, збереження унікальних екосистем.
Мінімізовано загрози настання, нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами.

Ключові заходи проекту:

Придбання засобів індивідуального захисту, спеціального обладнання для проведення піротехнічних робіт, засобів оперативного зв'язку, засобів пошуку вибухонебезпечних предметів, а саме бронежилети, бронешоломи, захисні костюми, радіостанції тощо.

Період здійснення:

з січня 2018 року до грудня 2020 року

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.:

Всього за проектом

у тому числі:

2018

2019

2020

6600,0

2200,0

2200,0

2200,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області

 

Заступник керівника
апарату облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.