МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2017

м. Київ

N 65

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2017 р. за N 264/30132

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року N 683

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року N 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 1037)

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року N 683 "Про умови оплати праці працівників Державного гемологічного центру України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2005 року за N 1252/11532 (зі змінами), такі зміни:

доповнити пункт 1 примітки до додатка 1 до цього наказу абзацом другим такого змісту:

"Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Установити з 01 січня 2017 року у штатному розписі Державного гемологічного центру України нові розміри посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

3. Забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

4. Директору Державного гемологічного центру України Лисенку О. Ю. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2017 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства фінансів України.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

Перший заступник Голови
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.