НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2017 року N 287

м. Київ

Про накладення штрафу на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 березня 2017 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 27 лютого 2017 року N 5, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2017 рік, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 грудня 2016 року N 2125 (Постанова N 2125) (із змінами), наказу НКРЕКП від 16 січня 2017 року N 2, посвідчення на проведення планової перевірки від 07 лютого 2017 року N 13, установлено, що ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС" (52521, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, село Воронове, вул. Дніпровська, буд. 28, код ЄДРПОУ 03564045, ліцензія безстрокова, начальник - Смірнов Віктор Ігорович) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року N 279 (Умови N 279), зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1468/21780 (далі - Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю,

абзацу третього статті 14 Закону України "Про природні монополії" щодо обов'язкового виконання суб'єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2015 року N 901 "Про встановлення тарифу на централізоване водопостачання Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства "Дніпро-Західний Донбас" (Постанова N 901), від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення" (Постанова N 1141) (зі змінами),

частин другої та дев'ятої статті 26 Закону України "Про електроенергетику" в частині зобов'язання додержуватись вимог договору про постачання енергії та за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності такої,

Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року N 3933-VI (Закон N 3933-VI), у частині розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання,

пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 552 (Постанова N 552), щодо зобов'язання суб'єкта господарювання під час виконання інвестиційної програми дотримуватися фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів,

пунктів 6 (Постанова N 750), 7 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Постанова N 750), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 750, у частині:

щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм;

використання коштів зі спеціального рахунка виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди,

пункту 2.1 Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року N 202 (Постанова N 202), у частині необхідності ґрунтування всіх показників звітів на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних;

підпункт 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності встановлених приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;

підпункт 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо своєчасного забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд;

абзаци сьомі підпунктів 3.4.1 (Умови N 279), 3.4.2 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів водопостачання та водовідведення відповідно до вимог законодавства;

абзаци дев'яті підпунктів 3.4.1 (Умови N 279), 3.4.3 (Умови N 279) та абзац сьомий підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо здійснення централізованого водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води, транспортування питної води із застосуванням приладів обліку;

підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подання до органу ліцензування відповідного повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни;

абзац перший підпункту 3.5.2 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо дотримання вимог, установлених Комісією, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про природні монополії", статей 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Накласти штраф у розмірі 51000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень на ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС" (52521, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, село Воронове, вул. Дніпровська, буд. 28, код ЄДРПОУ 03564045, начальник - Смірнов Віктор Ігорович) за порушення:

пункту 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю,

абзацу третього статті 14 Закону України "Про природні монополії" щодо обов'язкового виконання суб'єктами природних монополій рішень національних комісій регулювання природних монополій, а саме постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2015 року N 901 "Про встановлення тарифу на централізоване водопостачання Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства "Дніпро-Західний Донбас", від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення" (Постанова N 901) (зі змінами),

частин другої та дев'ятої статті 26 Закону України "Про електроенергетику" в частині зобов'язання додержуватись вимог договору про постачання енергії та за умови неповної оплати за спожиту електричну енергію обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності такої,

пункту 5 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 552 (Постанова N 552), щодо зобов'язання суб'єкта господарювання під час виконання інвестиційної програми дотримуватися фінансового плану використання коштів, передбачених для її виконання, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів,

пунктів 6 (Постанова N 750), 7 Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Постанова N 750), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 750, у частині:

щоденного перерахування на спеціальний рахунок коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм;

використання коштів зі спеціального рахунка виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди,

пункту 2.1 Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року N 202 (Постанова N 202), у частині необхідності ґрунтування всіх показників звітів на достовірних даних первинного обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних;

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності встановлених приладів обліку у кожній точці розподілу послуг;

підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо своєчасного забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд;

абзаців сьомих підпунктів 3.4.1 (Умови N 279), 3.4.2 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів водопостачання та водовідведення відповідно до вимог законодавства;

абзаців дев'ятих підпунктів 3.4.1 (Умови N 279), 3.4.3 (Умови N 279) та абзацу сьомого підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо здійснення централізованого водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води, транспортування питної води із застосуванням приладів обліку;

підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; у разі виникнення таких змін протягом десяти робочих днів подання до органу ліцензування відповідного повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують зазначені зміни;

абзацу першого підпункту 3.5.2 пункту 3.5 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо дотримання вимог, установлених Комісією, щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. Зобов'язати ДЕРЖАВНЕ МІЖРАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС":

до 31 грудня 2017 року усунути порушення:

пункту 2.1 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю;

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг;

підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо своєчасного забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, а також відповідних приладів обліку, повірки або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд;

абзаців дев'ятих підпунктів 3.4.1 (Умови N 279), 3.4.3 (Умови N 279) та абзацу сьомого підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов (Умови N 279) щодо здійснення централізованого водопостачання, виробництва на етапах підйому та очищення води, транспортування питної води із застосуванням приладів обліку;

до 01 травня 2017 року надати до НКРЕКП Інвестиційну програму на 2017 рік, включивши статті "Невикористані кошти Інвестиційної програми на 2016 рік" у сумі 2403,33 тис. грн (без ПДВ), у тому числі інвестиційні заходи з водопостачання в сумі 2403,33 тис. грн, передбачивши їх виконання без додаткового фінансування.

У разі ненадання в установлений термін Інвестиційної програми на 2017 рік НКРЕКП розгляне питання щодо зняття невикористаних коштів Інвестиційної програми 2016 року з тарифу на централізоване водопостачання.

 

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.