ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.03.2018 р. N 131

Про прийняття переданих повноважень

Відповідно до статей 2, 14, 15, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року N 831-р "Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки" (Розпорядження N 831-р):

1. Прийняти до завершення процедури передачі з державної у комунальну власність підпорядкованих Міністерству освіти і науки державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, розташованих у Чернігівській області (далі - заклади професійної освіти) для тимчасового виконання таких повноважень:

1.1. Розроблення та виконання регіональних програм підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

1.2. Організація діяльності регіональних рад професійно-технічної освіти.

1.3. Оперативне управління майном закладів освіти.

1.4. Здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти, аналізу та контролю за провадженням їх фінансово-господарської діяльності.

1.5. Проведення моніторингових досліджень потреб регіонального ринку праці, формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

1.6. Здійснення контролю за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

1.7. Надання Міністерству освіти і науки України пропозицій щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

1.8. Складення середньострокового прогнозу потреби у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці.

1.9. Здійснення контролю за організацією навчально-виробничого процесу у закладах освіти, створення на їх базі навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням), сприяння впровадженню сучасних виробничих технологій.

1.10. Призначення на посаду директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів за результатами конкурсів шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

1.11. Заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів освіти.

2. Установити, що виконання функцій з управління закладами професійної освіти, прийнятими згідно з пунктом 1 цього розпорядження, забезпечують структурні підрозділи обласної державної адміністрації відповідно до встановлених їм завдань і функцій, а саме:

2.1. Управління освіти і науки обласної державної адміністрації - пункти 1.1 - 1.11.

2.2. Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації - пункти 1.1, 1.5, 1.8.

2.3. Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації - пункти 1.1, 1.5, 1.8.

3. З метою забезпечення координації роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади спільно зі структурними підрозділами по забезпеченню належної реалізації прийнятих повноважень:

3.1. Чернігівському обласному центру зайнятості щодо прийнятих повноважень - пункти 1.1, 1.5, 1.8.

3.2. Регіональному відділенню фонду державного майна України по Чернігівській області, відповідно до своїх повноважень, здійснювати дії щодо передачі в оренду, списання та відчуження державного майна закладів освіти.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. П. Куліч


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.