НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 427

Про заяву ТОВ "ТРК "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 1481-п від 28.10.2014)

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл. (місцезнаходження суб'єкта господарювання: мікрорайон Южний, буд. 6, кв. 42, м. Курахове Донецької обл., 85612; директор Прутський Володимир Олексійович), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР N 1481-п від 28.10.2014 у зв'язку зі зменшенням кількості програм до 79 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 N 1187 (Рішення N 1187), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за N 1520/26297, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР N 1481-п від 28.10.2014 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., у зв'язку зі зменшенням кількості програм до 79 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), шляхом видачі ліцензії провайдера програмної послуги на новому бланку на підставі наданої інформації:

- кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 79 програм - 79 каналів;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл.;

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу - мікрорайон Южний, буд. 6, кв. 42, м. Курахове Донецької обл.

2. Затвердити ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) в ліцензії провайдера програмної послуги ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., зазначити:

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі - м. Курахове Донецької області;

- загальна кількість програм програмної послуги - 79, із них вітчизняних програм - 67;

- технологія розповсюдження програм - аналогова.

5. Провайдер програмної послуги ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

6. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зменшення кількості програм та зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., переоформлену ліцензію провайдера програмної послуги. Строк дії ліцензії залишається без змін - до 28.10.2024.

8. При видачі переоформленої ліцензії провайдера програмної послуги на новому бланку ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., попередній бланк ліцензії НР N 1481-п від 28.10.2014 вважається недійсним та вилучається.

9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 427

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЗЕНІТ", м. Курахове Донецької обл., у складі програмної послуги в м. Кураховому Донецької обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі

Перелік програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N
з/п

Програма

1.

КП "ТРК "Інфо - центр"*

2.

ТОВ "Телебачення "КАПРІ"

3.

ТОВ "Телевізійна компанія "Орбіта"

4.

ТОВ "Скіф-2"

5.

ТОВ ТРК "Україна" ("Донбас")

6.

ТРК "Юніон"*

7.

Національна телекомпанія України ("27 канал")

8.

ТОВ "БІТІВІ-КОМПАНІ"*

9.

ДП "Парламентський телеканал "Рада"

10.

Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ")

11.

Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К")


* - не включаються до завершення АТО

Загальна кількість програм програмної послуги - 79, кількість вітчизняних програм - 67.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

Т. Мироненко

Начальник управління ліцензування

Л. Запорожець


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.