НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2017 року N 187

Про заяву ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 1243-п від 11.06.2013)

Розглянувши заяву ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, м. Ромни Сумської обл. (місцезнаходження суб'єкта господарювання: 1-й провулок Маяковського, буд. 2-а, м. Ромни Сумської обл., 42001; директор Іваненко Наталія Анатоліївна), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР N 1243-п від 11.06.2013 у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 141 каналу, зменшенням кількості програм до 73, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції (Положення N 2979), затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 N 1187 (Рішення N 1187), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за N 1520/26297, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР N 1243-п від 11.06.2013 ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, м. Ромни Сумської обл., у зв'язку зі збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 141 каналу, зменшенням кількості програм до 73, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), шляхом видачі ліцензії провайдера програмної послуги на новому бланку на підставі наданої інформації:

- кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової та цифрової технологій, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 73 програм - 141 канал;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "Телемережі "ЮСАНА", м. Ромни Сумської обл.;

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу - 1-й провулок Маяковського, буд. 2-а, м. Ромни Сумської обл.

2. Затвердити ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) в ліцензії провайдера програмної послуги ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., зазначити:

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі - м. Ромни Сумської області;

- загальна кількість програм програмної послуги - 73, із них вітчизняних програм - 65;

- технології розповсюдження програм - аналогова та цифрова.

5. Провайдер програмної послуги ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

6. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу багатоканальної телемережі, зменшення кількості програм, зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., переоформлену ліцензію провайдера програмної послуги. Строк дії ліцензії залишається без змін - до 11.06.2023.

8. При видачі переоформленої ліцензії провайдера програмної послуги на новому бланку ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., попередній бланк ліцензії НР N 1243-п від 11.06.2013 вважається недійсним та вилучається.

9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
16.02.2017 N 187

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) ТРК КТ "ІДЕАЛ" У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., у складі програмної послуги в м. Ромнах Сумської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі

Перелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N з/п

Програма

1.

Національна телекомпанія України ("UA: СУМИ")

2.

ТОВ "ТРК "Академ-TV"

3.

ДП "Парламентський телеканал "Рада"

4.

Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ")

5.

Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К")

6.

Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")**

7.

Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")**

8.

Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")**


* при використанні цифрової технології програми поширюються у відкритому вигляді.

** для цифрової технології.

Загальна кількість програм програмної послуги - 73, кількість вітчизняних програм - 65.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

Т. Мироненко

Начальник управління ліцензування

Л. Запорожець


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.