КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 р. N 657

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 657

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці працівників прокуратури

1. Пункт 32 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118; 2006 р., N 10, ст. 634; 2007 р., N 79, ст. 2959; 2008 р., N 21, ст. 601) виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2008 р., N 21, ст. 601, N 34, ст. 1139; 2010 р., N 86, ст. 3024; 2011 р., N 28, ст. 1193):

1) в абзаці першому пункту 1 слова "та класний чин" виключити, а цифри "59" замінити цифрами "58";

2) в абзаці другому підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 слова "класний чин," виключити;

3) додаток 59 до постанови виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 505 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 44, ст. 1697; 2015 р., N 80, ст. 2668):

1) у підпункті 1 пункту 2:

в абзаці п'ятому слова "надбавки за ранг державного службовця та" виключити;

в абзаці шостому слова "(ранг державного службовця)" виключити;

2) доповнити постанову пунктом 42 такого змісту:

"42. Установити, що оплата праці (грошове забезпечення) прокурорів, відряджених відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII) на роботу до державних органів, установ та організацій, проводиться виходячи із розмірів посадових окладів та інших складових заробітної плати (надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги) за посадами, які зазначені працівники займають у державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені.

Якщо нарахована заробітна плата (грошове забезпечення) відрядженого працівника є меншою від розміру заробітної плати (грошового забезпечення) без урахування виплат, які мають одноразовий характер, і премії за посадою в органах прокуратури, з якої його відряджено, йому проводиться відповідна доплата.

Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) відрядженим прокурорам проводиться за рахунок коштів державних органів, установ та організацій, до яких вони відряджені.";

3) додатки 1, 2 і 7 до постанови викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників Генеральної прокуратури України

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Генеральний прокурор

37000

Перший заступник Генерального прокурора

34000

Заступник Генерального прокурора

32000

Начальник департаменту

10000

Перший заступник Головного військового прокурора

9840

Заступник Головного військового прокурора, заступник начальника департаменту

9700

Начальник самостійного управління

9570

Заступник начальника самостійного управління

9500

Начальник управління у складі департаменту

9340

Заступник начальника управління у складі департаменту

9280

Начальник самостійного відділу

9140

Заступник начальника самостійного відділу

9070

Начальник відділу у складі управління

8940

Заступник начальника відділу у складі управління

8870

Старший слідчий в особливо важливих справах

7490

Слідчий в особливо важливих справах, прокурор прокуратури

7140


Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, військових прокуратур регіонів і прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим

за групами областей

поза групою, м. Київ

I

II,
м. Севастополь

Прокурор

9410

9370

8970

8670

Перший заступник прокурора

9040

8870

8520

8340

Заступник прокурора

8670

8500

8170

8000

Начальник управління

7930

7930

7370

7180

Заступник начальника управління

7840

7840

7290

7110

Начальник відділу

7750

7750

7210

7030

Заступник начальника відділу

7660

7660

7120

6940

Старший слідчий в особливо важливих справах

5880

5880

5880

5880

Слідчий в особливо важливих справах

5780

5780

5780

5780

Старший слідчий, прокурор прокуратури

5730

5730

5730

5730

Слідчий

5660

5660

5660

5660


Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.";

"Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 657)

СХЕМА
посадових окладів працівників місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів та прирівняних до них прокуратур

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Керівник місцевої прокуратури, військовий прокурор гарнізону

8000

Перший заступник керівника місцевої прокуратури, перший заступник військового прокурора гарнізону

7760

Заступник керівника місцевої прокуратури, заступник військового прокурора гарнізону

7460

Начальник відділу

6000

Заступник начальника відділу

5880

Старший слідчий, прокурор прокуратури

5660

Слідчий

5520


Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.";

4) доповнити постанову додатком 8 такого змісту:

"Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 505

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини

Класні чини

Розмір надбавки, гривень

Державний радник юстиції України

3200

Державний радник юстиції 1 класу

3000

Державний радник юстиції 2 класу

2800

Державний радник юстиції 3 класу

2600

Старший радник юстиції

2400

Радник юстиції

2200

Молодший радник юстиції

2000

Юрист 1 класу

1800

Юрист 2 класу

1600

Юрист 3 класу

1400

".

4. Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. N 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" (Постанова N 1013) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 100, ст. 3436; 2016 р., N 16, ст. 645, N 30, ст. 1211, N 61, ст. 2093) виключити.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.