МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 жовтня 2016 року N 649

Про списання державного майна з балансу ВП "Шахта "Родинська" ДП "Красноармійськвугілля"

Відповідно до Господарського кодексу України; Закону України "Про управління об'єктами державної власності"; постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності"; протоколу від 05.10.2016 N 295 засідання Постійної комісії щодо розпорядження державним майном, що належить до сфери управління Міненерговугілля, та майном господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, утвореної наказом Міненерговугілля від 17.06.2014 N 450 (Положення N 450) (зі змінами); і на підставі звернення Державного підприємства "Красноармійськвугілля" (лист від 24.05.2016 N 10-5/158) наказую:

1. Погодити пропозиції Державного підприємства "Красноармійськвугілля" про списання з балансу його відокремленого підрозділу "Шахта "Родинська" державного майна:

- гірничих виробок у кількості 2 інвентарних одиниць загальною первісною вартістю 1663488,83 (один мільйон шістсот шістдесят три тисячі чотириста вісімдесят вісім) гривень 83 копійки та загальною залишковою вартістю 1498518,13 (один мільйон чотириста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 13 копійок станом на 13.04.2016, згідно з додатком 1* до цього наказу;

- гірничих виробок у кількості 3 інвентарних одиниць загальною первісною вартістю 2623010,53 (два мільйони шістсот двадцять три тисячі десять) гривень 53 копійки та загальною залишковою вартістю 2407491,99 (два мільйони чотириста сім тисяч чотириста дев'яносто одна) гривня 99 копійок станом на 16.05.2016, згідно з додатком 2* до цього наказу,

у порядку, визначеному чинним законодавством, за умови затвердження фінансового плану підприємства, відсутності на момент списання судових позовів, арешту, застави на це майно, а також якщо не застосовано процедури санації або ліквідації у справі про банкрутство державного підприємства.


* Не наводиться.

2. Керівнику Державного підприємства "Красноармійськвугілля":

2.1. Забезпечити списання державного майна, зазначеного у пункті 1 цього наказу, з дотриманням вимог чинного законодавства в частині списання об'єктів державної власності.

2.2. Надати Міненерговугілля у місячний термін після завершення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна, згідно з додатком 3 до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 N 1314.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А. В.

 

Міністр

І. Насалик


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.