Випуск опціонних сертифікатів

сукупність опціонних сертифікатів одного емітента, які мають один міжнародний ідентифікаційний номер, однаковий строк обігу і строк (термін) виконання та забезпечують однакові права їх власників на придбання (продаж) базового активу таких опціонних сертифікатів.

(Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії" від 23.03.2017 N 209 (Порядок N 209))


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.