НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 22 серпня 2017 року N 639

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України "Про інститути спільного інвестування" (Закон N 5080-VI), та з метою захисту прав інвесторів у цінні папери, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Зупинити з "23" серпня 2017 року внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариств згідно переліку, що додається (додаток 1), крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів.

2. Заборонити ПАТ "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код юридичної особи 30370711, та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку відносно цінних паперів Товариств згідно переліку, що додається (додаток 1), крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів.

3. Зобов'язати ПАТ "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код юридичної особи 30370711, невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації "Українські фондові торговці", ідентифікаційний код юридичної особи 33338204, Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), ідентифікаційний код юридичної особи 23152037, Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), ідентифікаційний код юридичної особи 24382704, довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код юридичної особи 30370711, у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом п'яти робочих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення Товариствам згідно переліку, що додається (додаток 1), та ПАТ "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код юридичної особи 30370711.

7. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом трьох робочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціацію "Українські фондові торговці", ідентифікаційний код юридичної особи 33338204, Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), ідентифікаційний код юридичної особи 23152037, Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), ідентифікаційний код юридичної особи 24382704.

8. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 22 серпня 2017 р. N 47

 

Додаток 1

N з/п

ІКЮО

Назва товариства

1

37396482

ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНТАЖ"

2

36641770

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "МАШБУДІНВЕСТ"


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.