МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017

м. Київ

N 560

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 926/30794

Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України

Відповідно до статті 7 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", пункту 1 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877 (Постанова N 877),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України;

2) Правила внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України;

3) Перелік норм належності матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 року N 384 "Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ", зареєстрований у Міністерстві юстиції 09 серпня 1996 року за N 434/1459 (із змінами).

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів державної влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Генерального
прокурора України

А. Стрижевська

Заступник Міністра
освіти і науки України

П. Хобзей

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
03 липня 2017 року N 560

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 926/30794

ПОЛОЖЕННЯ
про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України

I. Загальні положення

1. Приймальники-розподільники для дітей (далі - ПРД) - спеціальні установи органів Національної поліції, призначені для тимчасового тримання дітей, які:

1) досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, - на строк, визначений слідчим суддею, судом у постановленій у кримінальному провадженні ухвалі про поміщення особи у ПРД;

2) підлягають направленню за рішенням суду, що набрало законної сили, до спеціальних навчальних закладів для дітей, які потребують особливих умов виховання, і є достатньо підстав вважати, що такі діти займатимуться протиправною діяльністю, - на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;

3) самовільно залишили спеціальні навчально-виховні заклади, у яких вони перебували, - на строк, необхідний для доставлення їх до спеціальних навчально-виховних закладів, але не більше 30 діб;

4) перебувають у розшуку як такі, що зникли, залишили сім'ї або навчально-виховні заклади (бродяжать), - на строк, необхідний для передавання їх уповноваженому підрозділу органів Національної поліції, який ініціював розшук, але не більше 36 годин;

5) залишили держави постійного проживання і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню до держав свого постійного проживання, - на строк, необхідний для передавання їх батькам, іншим законним представникам або працівникам спеціалізованих установ держав постійного проживання.

2. ПРД у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України ( N 4651-VI), Законами України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про охорону дитинства", міжнародними договорами України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Строк перебування дитини в ПРД визначається судом залежно від наявності об'єктивних підстав для її тримання в цій установі.

4. ПРД функціонують у складі головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП) та підпорядковуються керівництву цих головних управлінь. ПРД мають власні штампи і бланки, а також печатку зі своїм найменуванням, необхідні для здійснення їх діяльності.

5. Чисельність, структура і штатний розпис ПРД затверджуються керівництвом ГУНП. Категорія персоналу ПРД включає середній склад поліції, молодший склад поліції, цивільний персонал.

II. Основні завдання приймальників-розподільників для дітей

До основних завдань ПРД належать:

проведення індивідуальної профілактичної та виховної роботи з дітьми, запобігання вчиненню ними протиправних дій;

виявлення причин і умов, що призводять до скоєння дітьми злочинів та правопорушень;

дотримання прав дітей;

взаємодія з органами державної влади, навчальними закладами і громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи з дітьми, поміщеними до ПРД;

забезпечення належних, безпечних і здорових умов перебування дітей та працівників ПРД, запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.

III. Основні повноваження посадових осіб приймальника-розподільника для дітей

1. Начальник ПРД:

1) відповідає за життя та безпеку дітей, створює безпечні умови для перебування, виховання, навчання, відповідає за харчування, організацію медичної допомоги;

2) відповідає за виконання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

3) за дорученням керівництва ГУНП представляє ПРД у державних органах та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції;

4) відповідає у межах компетенції за покращення матеріально-технічного забезпечення ПРД;

5) розподіляє та затверджує функціональні обов'язки посадових осіб ПРД, організовує їх роботу згідно з функціональними обов'язками;

6) застосовує до дітей заходи заохочення та виховного впливу, визначені підпунктами 1 та 2 пункту 3 розділу II Правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для дітей органів Національної поліції України, затверджених наказом МВС України від 03 липня 2017 року N 560 (далі - Правила внутрішнього розпорядку);

7) організовує взаємодію з органами державної влади, навчальними закладами та громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи серед дітей, організації навчального процесу;

8) здійснює особистий прийом громадян, проводить перевірки за скаргами та заявами громадян, які реєструються в журналі прийому громадян приймальника-розподільника для дітей (додаток 1);

9) забезпечує режим тримання й організовує доставлення дітей до місця влаштування;

10) надсилає до закладів охорони здоров'я термінові повідомлення про виявлення інфекційних хворих та про групові захворювання вихованців;

11) організовує збереження матеріальних цінностей та інших речей, вилучених у дитини при поміщенні її в ПРД;

12) організовує навчання посадових осіб ПРД у системі службової підготовки;

13) за дорученням керівництва ГУНП проводить в установленому законодавством порядку службове розслідування щодо посадових осіб ПРД за фактами вчинення ними дисциплінарного проступку;

14) порушує клопотання перед керівництвом про заохочення працівників ПРД та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

2. Посадові особи ПРД:

1) забезпечують організацію роботи з виконання покладених завдань щодо проведення індивідуальної профілактичної та виховної роботи з метою недопущення вчинення дітьми злочинів та правопорушень у майбутньому;

2) забезпечують у межах компетенції взаємодію з органами державної влади, навчальними закладами та громадськими організаціями з питань проведення профілактичної та виховної роботи серед дітей, здійснення навчального процесу;

3) проводять з дітьми інформаційно-просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, профілактики інфекційних захворювань, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом;

4) за дорученням начальника здійснюють особистий прийом громадян, проводять перевірки за скаргами та заявами громадян;

5) у разі отримання інформації про вчинені правопорушення повідомляють органи поліції;

6) забезпечують дотримання дітьми розпорядку дня приймальників-розподільників для дітей (додаток 2), належні умови життя та здоров'я дітей, збереження матеріальних цінностей;

7) супроводжують дітей до місця їх влаштування;

8) забезпечують приймання-передавання чергування, про що роблять відмітку в журналі приймання-передавання чергувань приймальника-розподільника для дітей (додаток 3);

9) у разі наявності інформації про зберігання дітьми заборонених речей, визначених у Правилах внутрішнього розпорядку, проводять особистий огляд дітей, їх речей, посилок, передач, а також спальних та інших приміщень зі складанням протоколу особистого огляду дитини (приміщень приймальника-розподільника для дітей) (додаток 4), про що доповідають начальнику ПРД рапортом.

3. Психолог ПРД складає психологічну характеристику доставлених до ПРД дітей, розробляє рекомендації для роботи з ними.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС України

В. Є. Боднар

 

Додаток 1
до Положення про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України
(підпункт 8 пункту 1 розділу III)

ЖУРНАЛ
прийому громадян

                               приймальника-розподільника для дітей _______
                                                                                                                                                (найменування ПРД)

Розпочато ___ _________ 20___ року
Закінчено ___ _________ 20___ року

N
з/п

Дата приймання

Прізвище, ім'я, по батькові заявника

Зміст заяви

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ПРД, яка прийняла заяву

Куди направлено заяву

1

2

3

4

5

6

Примітка.

Журнал нумерується, прошивається, скріплюється підписом начальника та печаткою ПРД.

 

Додаток 2
до Положення про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України
(підпункт 6 пункту 2 розділу III)

РОЗПОРЯДОК ДНЯ
приймальників-розподільників для дітей

Час проведення

Заходи з понеділка по п'ятницю

08.00

Підйом

08.10 - 09.00

Ранковий туалет, гімнастика, прибирання спального місця, гігієнічні процедури, одягання

09.00 - 09.30

Сніданок

09.30 - 10.00

Прибирання приміщень

10.00 - 11.40

Навчання

11.40 - 12.00

Перерва

12.00 - 12.45

Індивідуальна та профілактична робота з дітьми

12.45 - 13.00

Підготовка до обіду

13.00 - 13.45

Обід

13.45 - 16.00

Прогулянка, рухливі ігри та спортивні заняття на майданчику або в спортзалі

16.00 - 17.00

Робота вихователя з дітьми. Консультації з психологом

17.00 - 18.30

Година дозвілля, читання художньої літератури, малювання, перегляд телепередач, інтернет-мережі, самопідготовка

18.30 - 19.00

Вечеря

19.00 - 20.00

Санітарний час, прибирання приміщень

20.00 - 20.30

Психологічне розвантаження, перегляд телепередач

20.30 - 21.00

Гігієнічні процедури

21.00 - 08.00

Сон

Час проведення

Заходи у вихідні та святкові дні

08.30

Підйом

08.40 - 09.00

Ранковий туалет,гімнастика, прибирання спального місця, гігієнічні процедури, одягання

09.00 - 09.30

Сніданок

09.30 - 11.30

Прогулянка, рухливі ігри та спортивні заняття на майданчику

11.30 - 12.45

Робота вихователя з дітьми

12.45 - 13.00

Підготовка до обіду

13.00 - 13.45

Обід

13.45 - 15.30

Змістовне дозвілля дітей (перегляд телепередач, настільні ігри, читання художньої літератури, малювання тощо)

15.30 - 16.00

Перерва

16.00 - 17.00

Робота вихователя з дітьми

17.00 - 18.30

Година дозвілля (читання художньої літератури, перегляд телепередач, особистий час)

18.30 - 19.00

Вечеря

19.00 - 20.00

Санітарний час, прибирання приміщень

20.00 - 20.30

Психологічне розвантаження, перегляд телепередач, особистий час

20.30 - 21.00

Гігієнічні процедури

21.00 - 08.00

Сон

 

Додаток 3
до Положення про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України
(підпункт 8 пункту 2 розділу III)

ЖУРНАЛ
приймання-передавання чергувань

                                приймальника-розподільника для дітей _______
                                                                                                                                                (найменування ПРД)

Розпочато ___ _________ 20___ року
Закінчено ___ _________ 20___ року

N
з/п

Дата чергування

Посада, прізвище, ініціали чергового

Відмітка про приймання чергування

Інформація за добу

Примітки

1

2

3

4

5

6

Примітка.

Журнал нумерується, прошивається, скріплюється підписом начальника та печаткою ПРД.

 

Додаток 4
до Положення про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України
(підпункт 9 пункту 2 розділу III)

ПРОТОКОЛ
особистого огляду дитини
(приміщень приймальників-розподільників для дітей)

___ _____ 20__ року

___ год. ___ хв.

Я, __________,
                                                                                           (П. І. Б. посадової особи ПРД)
у присутності _
                                                                                     (П. І. Б. посадових осіб ПРД та інших осіб)
_
провів:

1. Особистий огляд дитини _
                                                                                                                        (П. І. Б., дата народження,
_
                                                                                  причини доставлення до ПРД)

Під час огляду вилучено ____
                                                                                                      (назва, кількість та прикмети вилучених речей)
_

2. Огляд ПРД _

_
                                                                                               (оглянуті приміщення)
_
                                                                                        (виявлені речі і їх належність)
_
Виявлені речі передано на зберігання
_
                                                                                                     (куди і кому)
_

Посадова особа, яка проводила огляд _____
                                                                                                                                                     (підпис)
Особи, які були присутні при огляді: ______
                                                                                                                                                    (підписи)

Відомості про повернення вилучених грошових цінностей, документів та речей _
                                                                              (вилучені цінності, документи та речі,
_
                                                                                      П. І. Б. особи, якій їх передано)

Посадова особа ПРД, яка повернула речі __
                                                                                                                                                      (підпис)
Особа, яка отримала речі ___
                                                                                                                                    (підпис)

Примітка.

Протокол заповнюється без скорочень та долучається до облікової справи.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.