НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 419

Про заяву ТОВ "ТРК "ВІККА", м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 00275-м від 05.12.2016) (ефірне, логотип: "ВІККА")

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІККА", м. Черкаси (місцезнаходження: вул. Горького, 27, м. Черкаси, 18016; генеральний директор Юлія Олександрівна Погостинська), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР N 00275-м від 05.12.2016 (ефірне регіональне телебачення з використанням 7 ТВК у м. Черкасах, потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу) у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Національна рада вирішила:

1. Переоформити додаток 4 (дата видачі додатка 05.12.2016) до ліцензії на мовлення НР N 00275-м від 05.12.2016 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІККА", м. Черкаси, у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІККА", м. Черкаси, ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення - в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІККА", м. Черкаси, видати переоформлений додаток 4 до ліцензії на мовлення НР N 00275-м від 05.12.2016.

4. При видачі переоформленого додатка 3 до ліцензії на мовлення НР N 00275-м від 05.12.2016 ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІККА", м. Черкаси, попередній додаток 4 (дата видачі додатка 05.12.2016) до ліцензії на мовлення вважається недійсним та вилучається.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 419

Програмна концепція мовлення ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ВІККА", м. Черкаси

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;

Частка програм (передач) власного виробництва: 10 годин на добу, 41,7 %;

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 17 годин на добу, 70,8 %;

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

---

---

---

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

---

---

---

___________
* Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 7 годин на добу, 29,2 %;

Формат: розважальний, фільмопоказ;

Розподіл програмного наповнення - не менше 65 % від загального обсягу мовлення

N
з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

2 години 15 хвилин

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

-

3

Науково-просвітницькі передачі

1 година

-

4

Розважальні передачі

6 годин

-

5

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

2 години

-

6

Підбірка музичних творів

-

-

7

Фільмопоказ

4 години 10 хвилин

-

8

Передачі іншого тематичного спрямування

-

-

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.