ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.01.2013 р.

Справа N 5011-66/8456-2012

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: головуючого, судді - Кузьменка М. В., судді - Васищака І. М., судді - Палій В. М., розглянувши касаційну скаргу ОСОБА_1 на рішення господарського суду міста Києва від 15.08.2012 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2012 р. у справі N 5011-66/8456-2012 за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства "Гіпроцивільпромбуд" про визнання недійсними рішення Загальних зборів акціонерів відповідача в частині щодо питань: зміна найменування, затвердження нової редакції статуту, прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу, за участю представників сторін: від позивача: ОСОБА_2 - довіреність у справі, від відповідача: І. Ю. П. - довіреність у справі, встановив:

ОСОБА_1 звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Гіпроцивільпромбуд" і просить суд визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд" щодо зміни найменування товариства "Гіпроцивільпромбуд" з закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство, затвердження нової редакції статуту товариства у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", збільшення розміру статутного капіталу товариства до 2528325 грн. на суму індексації основних фондів шляхом викупу акцій нової номінальної вартості - 75 грн. за акцію.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем вимог ч. 1 ст. 43, ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов'язкового використання бюлетенів при голосуванні за прийняття загальними зборами оспорюваних рішень, оформлених протоколом N 6 від 21.04.2011 р. Позивач стверджує, що відсутність бюлетенів при голосуванні на загальних зборах призвело до неясності у визначені осіб, які голосували проти прийняття цих рішень, та до порушення його права вимагати обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій.

Заперечуючи проти задоволення позову відповідач посилається на те, що порядок прийняття загальними зборами оспорюваних рішень регулювався статтями 1 - 49 Закону України "Про господарські товариства".

Рішенням господарського суду міста Києва від 15.08.2012 р. (суддя Гончаров С. А.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2012 р. (головуючий, суддя Зубець Л. П., судді Новіков М. М., Мартюк А. І.), у задоволенні позову відмовлено.

Вказані рішення та постанова мотивовані тим, що під час проведення 21.04.2011 р. загальних зборів відповідач правомірно керувався положеннями Закону України "Про господарські товариства" та статутом товариства, які не містили вимог щодо обов'язкового використання бюлетенів для голосування.

Не погоджуючись з ухваленими у справі судовими актами, позивач звернувся до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить суд їх скасувати як такі, що ухвалені з порушенням норм матеріального та процесуального права, та ухвалити нове рішення про задоволення позову.

Колегія суддів, беручи до уваги межі перегляду справи у касаційній інстанції, обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування норм матеріального та процесуального права при ухваленні оскаржуваних судових актів, знаходить касаційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню з таких підстав.

Судами встановлено, що позивач є акціонером відповідача, якому належать 100 акцій товариства.

21.04.2011 р. відбулися загальні збори акціонерів ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд" на яких прийняті такі рішення з 7 - 9 питань порядку денного: про зміну найменування товариства з закритого акціонерного товариства "Гіпроцивільпромбуд" на публічне акціонерне товариство "Гіпроцивільпромбуд", про затвердження нової редакції статуту товариства у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", про збільшення розміру статутного капіталу товариства до 2528325 грн. на суму індексації основних фондів шляхом випуску акцій нової номінальної вартості - 75 грн. за акцію.

Вказані рішення прийняті більшістю голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах, а саме 30033 голосів голосували "за", а 114 голосів - "проти", що підтверджується протоколом N 6 від 21.04.2011 р.

Як на підставу недійсності оспорюваних рішень позивач посилається на недотримання відповідачем встановленого ст. ст. 43, 68 Закону України "Про акціонерні товариства" порядку голосування з використанням відповідних бюлетенів для голосування.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", при голосуванні з питань, зазначених у статті 68 цього Закону, зокрема про зміну розміру статутного капіталу, використання бюлетенів є обов'язковим.

Заперечуючи заявлені вимоги відповідач посилається на те, що на момент прийняття оспорюваних рішень товариство керувалося положеннями Закону України "Про господарські товариства" та статутом, що не містили вимог щодо проведення голосування з використанням бюлетенів.

Колегія суддів погоджується з висновком судів про те, що на час проведення 21.04.2011 р. загальних зборів акціонерів дія Закону України "Про акціонерні товариства" щодо особливостей порядку проведення загальних зборів та організації голосування на них не розповсюджувалася з огляду на таке.

Відповідно до п. п. 1, 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім другого речення частини другої статті 20, яке набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону. Через два роки з дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність статті 1 - 49 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р. N 49, ст. 82) у частині, що стосується акціонерних товариств.

Момент набрання Законом України "Про акціонерні товариства" чинності - 6 місяців з дня його опублікування, тобто з 30.04.2009 р., а момент втрати чинності ст. ст. 1 - 49 Закону України "Про господарські товариства" в частині, яка стосується акціонерних товариств - через 2 роки з дня набрання Законом України "Про акціонерні товариства" чинності, а саме: з 01.05.2011 р.

За вимогами ч. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність із норами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство.

Таким чином, вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" стають обов'язковими для створених до набрання ним сили акціонерних товариств з моменту приведення їх статутів у відповідність з даним Законом, але не пізніше, ніж 01.05.2011 р.

Разом з тим, пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що у разі якщо після набрання чинності цим Законом загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свій статут та внутрішні положення у відповідність із цим Законом.

Невнесення таких змін до статуту та внутрішніх положень акціонерного товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства.

Отже закон не містить заборони щодо одночасного прийняття загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності Законом України "Про акціонерні товариства", рішень про зміну розміру статутного капіталу товариства та про приведення свого статуту у відповідність із названим Законом, а визначає лише, що наслідком невнесення відповідних змін до статуту є відмова в державній реєстрації випуску цінних паперів.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд" на момент прийняття загальними зборами акціонерів оспорюваних рішень свій статут у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства" не привело, а тому станом на 21.04.2011 р. правомірно керувалося положеннями Закону України "Про господарські товариства" та прийнятим на його підставі статутом, які не містили вимог щодо обов'язковості проведення голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Аналогічна позиція міститься і в пп. 7.1.1 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 року N 04-5/14 "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин", згідно якого до акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про акціонерні товариства", застосовуються положення ст. ст. 1 - 49 Закону України "Про господарські товариства" до втрати ними чинності або до моменту приведення статутів акціонерних товариств у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".

За таких обставин, оскаржувані рішення та постанова прийняті з дотриманням норм матеріального права, а тому підстав для їх зміни або скасування немає.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119 - 11111 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів постановила:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 15.08.2012 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.11.2012 р. у справі N 5011-66/8456-2012 - без змін.

 

Головуючий, суддя

М. В. Кузьменко

Суддя

І. М. Васищак

Суддя

В. М. Палій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.