ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 14 травня 2018 року N 436

Про організацію роботи комісій з підтвердження кваліфікації судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами

Відповідно до абзаців вісімнадцятого та дев'ятнадцятого частини першої статті 16-3 Закону України "Про транспорт", підпунктів 14 (Постанова N 103) та 34 пункту 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті (Постанова N 103), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 103, Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торгівельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07 жовтня 2014 року N 490 (Положення N 490), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2014 року за N 1324/26101 (далі - Положення), наказую:

1. Утворити за місцем знаходження територіальних органів Державної служби України з безпеки на транспорті кваліфікаційні комісії з підтвердження кваліфікації судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами (далі - Комісії), та затвердити склад, що додається.

2. Затвердити Графік засідань кваліфікаційної комісії з підтвердження кваліфікації на отримання посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, на 2018 рік (далі - Графік), що додається.

3. Комісії здійснювати підтвердження кваліфікації кандидатів на отримання посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами (далі - Судноводій), відповідно до вимог Положення.

4. Голові Комісії у визначені Графіком терміни забезпечити проведення засідання цих Комісій.

5. Керівнику територіального органу, що уповноважені видавати посвідчення Судноводія:

1) забезпечити організацію проведення засідань Комісії відповідно до Графіка.

2) забезпечити розміщення Графіка на інформаційних стендах у місцях роботи Комісії.

6. Управлінню документообігу та інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби України з безпеки на транспорті.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

В. Дідківський

 

Додаток
до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті
14.05.2018 N 436

СКЛАД
кваліфікаційних комісій з підтвердження кваліфікації судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами

1. В Управлінні Укртрансбезпеки у Одеській області:

Фролов Ю. В. - капітан всіх груп річкових суден, голова комісії (за згодою);

Коренчук О. Ф. - капітан всіх груп річкових суден, член комісії (за згодою);

Заржицький О. В. - капітан всіх груп річкових суден, член комісії (за згодою);

Чебанов С. В. - капітан всіх груп річкових суден, член комісії (за згодою);

Денчук А. О. - старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду на водному транспорті Управління Укртрансбезпеки в Одеські області, секретар комісії.

 

Начальник управління надання
адміністративних послуг на водному транспорті
Департаменту адміністративних послуг

Д. Балибердін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби України з безпеки на транспорті
14.05.2018 N 436

ГРАФІК
засідань кваліфікаційних комісій з підтвердження кваліфікації на отримання посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами, на 2018 рік

Управління Укртрансбезпеки в Одеські області

кожний перший та третій четвер поточного місяця

м. Ізмаїл

09.00 - 18.00

 

 

Примітки:

КК - кваліфікаційна комісія з підтвердження кваліфікації кандидатів на отримання посвідчення судноводія торгівельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами.

У разі неможливості проведення засідань КК у строки, зазначені у графіку, за форс-мажорними обставинами та у випадку наявності менше ніж п'яти кандидатів, відповідні засідання КК можуть не проводитися (можуть бути перенесені).

У разі потреби можуть бути проведені додаткові засідання КК.

 

Начальник управління надання
адміністративних послуг на водному транспорт
Департаменту адміністративних послуг

Д. Балибердін


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.