ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.03.2018 р. N 109

Про організацію прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців та забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва

Відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 N 939 (із змінами і доповненнями), з метою забезпечення охорони державної таємниці, а також іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави:

1. Визначити, що:

1.1. Рішення про можливість прийому обласною державною адміністрацією іноземних делегацій, груп та окремих іноземців (далі - іноземці) приймається головою обласної державної адміністрації або його заступником, відповідальним за прийом іноземців і проведення роботи з ними, вжиття необхідних заходів для охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави.

1.2. Безпосередню організацію прийому іноземних делегацій керівництвом обласної державної адміністрації і роботу з ними забезпечує відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіонального співробітництва Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації згідно з відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації. У структурних підрозділах обласної державної адміністрації, де такий підрозділ відсутній, організацію прийому іноземних делегацій і роботу з ними забезпечує спеціально призначена наказом керівника підрозділу посадова особа.

2. Призначити відповідальними за прийом іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в обласній державній адміністрації:

при прийомі головою обласної державної адміністрації - керівника апарату обласної державної адміністрації;

при прийомі заступниками голови обласної державної адміністрації - відділ забезпечення діяльності керівництва апарату обласної державної адміністрації.

3. При направленні делегацій та окремих груп за кордон відповідальною призначити особу, яка очолює делегацію чи групу.

4. Для забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва уповноважені посадові особи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівник апарату обласної державної адміністрації, помічники заступників голови обласної державної адміністрації завчасно інформують сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації щодо запланованої зустрічі керівництва обласної державної адміністрації з іноземцями.

5. Відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіонального співробітництва Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації спільно з сектором режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з урахуванням наявних відомостей щодо візиту, який має відбутися, визначають мету прийому, термін перебування, місце запланової зустрічі, коло питань, що будуть обговорюватись під час прийому, перелік службових приміщень, які планується відвідати та розробляють програму прийому і роботи з іноземцями, яка повинна містити:

- відомості про іноземців, найменування їх посад, а також про підприємство, установу чи організацію, яку вони представляють, період перебування в обласній державній адміністрації;

- мету прийому іноземців, перелік питань, які плануються для обговорення;

- список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними;

- перелік структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також приміщень, які планується відвідати іноземцями;

- маршрути і порядок пересування іноземців територією обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів;

- інші необхідні заходи.

6. Відомості, документи та інша документація, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані, до затвердження програми прийому і роботи з іноземцями, з метою вилучення відомостей, що становлять державну таємницю або службову інформацію, оцінюються експертною комісією, утвореною розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.12.2015 N 692 "Про створення експертної комісії" (Розпорядження N 692). Рішення комісії оформлюється актом, який затверджується головою комісії.

7. Сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації після отримання інформації щодо прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців від уповноважених посадових осіб інформує у письмовій формі управління Служби безпеки України в області про склад іноземної делегації із зазначенням посад, прізвищ, імен, а також про час її перебування та мету відвідання обласної державної адміністрації. Разом з письмовою інформацією надсилається копія програми прийому і роботи з іноземними громадянами.

8. Сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації, відповідні підрозділи та уповноважені особи структурних підрозділів обласної державної адміністрації на час перебування іноземців в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах розробляють та затверджують у керівництва або уповноважених ним посадових осіб плани забезпечення режиму секретності, які повинні передбачати:

- організаційні та технічні заходи щодо охорони державної таємниці для посилення режиму секретності в цілому, а також окремо в структурних підрозділах, які відвідуватимуть іноземці;

- контрольні заходи за підготовкою інформації, з якою будуть ознайомлені іноземці або яка буде їм передана;

- інструктажі працівників, призначених для прийому і проведення роботи з іноземцями, з питань забезпечення режиму секретності;

- підготовку приміщень для прийому іноземців і проведення роботи з ними та порядок відвідування таких приміщень;

- заходи щодо запобігання витоку державної таємниці технічними каналами;

- перевірку маршрутів пересування іноземців територією обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів з метою виявлення та усунення обставин, що можуть призвести до витоку секретної інформації;

- інші заходи залежно від характеру діяльності установи.

9. Копії планів забезпечення режиму секретності після їх затвердження завчасно надаються органам СБУ в області.

10. Контроль за виконанням планів забезпечення режиму секретності здійснюється сектором режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації.

11. Про факти порушень режиму секретності під час перебування іноземців в обласній державній адміністрації сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації своєчасно доповідає керівництву та вживає необхідних заходів для усунення виявлених порушень.

12. З працівниками обласної державної адміністрації, які залучатимуться до роботи з іноземцями та яким надано допуск до державної таємниці, представники сектору режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації проводять інструктажі, метою яких є роз'яснення їх обов'язків відповідно до плану забезпечення режиму секретності (в разі залучення зазначених працівників до участі в заходах з прийому іноземців).

13. Повноваження осіб, призначених для прийому іноземців і проведення роботи з ними, визначаються програмою прийому і роботи з іноземцями, а також письмовими дорученнями керівництва обласної державної адміністрації. Працівники, які беруть участь у прийомі іноземців і роботі з ними, повинні діяти лише в межах наданих повноважень, забезпечувати охорону державної таємниці.

14. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців на території обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів без супроводу.

15. Відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіонального співробітництва Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації на основі наданих матеріалів веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами, іноземними громадянами за формою 96 Порядку. До журналу заносяться відомості про зустрічі, організація і проведення яких доручено Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації та які проводяться безпосередньо у приміщеннях обласної державної адміністрації або Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.

Відповідні журнали обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами, іноземними громадянами за формою 96 Порядку, в разі прийому іноземців, ведуться безпосередньо в структурних підрозділах обласної державної адміністрації уповноваженими особами.

16. Відділ зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіонального співробітництва Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації, посадові особи інших підрозділів обласної державної адміністрації, де такий підрозділ відсутній, спеціально призначені наказом керівника відповідного підрозділу, що здійснюють організацію ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами, іноземними громадянами за результатами прийому іноземців складають звіт про виконання програми прийому, в якому зазначаються:

- відомості про іноземців, зміст проведених з ними бесід;

- інформація, яка використовувалась чи була передана їм, перелік відповідних матеріальних носіїв інформації;

- інформація, отримана від іноземців;

- пропозиції та рекомендації за результатами візиту.

Звіт складається у необхідній кількості примірників і надсилається органу СБУ та сектору режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації.

17. Сектор режимно-секретної роботи апарату обласної держадміністрації складає звіт про результати виконання плану забезпечення режиму секретності, копію якого після доповіді керівництву обласної державної адміністрації протягом п'яти робочих днів надсилає органу СБУ.

18. Працівники апарату обласної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, яким надано допуск та доступ до державної таємниці, перед виїздом до іншої країни зобов'язані повідомити про це голову обласної державної адміністрації та сектор режимно-секретної роботи апарату обласної державної адміністрації.

19. Контроль за виконанням розпорядження залишається за головою обласної державної адміністрації.

 

В. о. голови обласної
державної адміністрації

С. Ф. Сергієнко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.