ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

16.08.2017 р.

N 826/7898/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді - Арсірія Р. О., розглянув в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Київської міської ради, третя особа - ОСОБА_2, про визнання протиправними дії, зобов'язати вчинити дії, ОСОБА_1 звернулась до суду з позовною заявою, в якій просить: визнати незаконним п. 13.3 Порядку демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у Правилах благоустрою міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051; зобов'язати Комунальне підприємство "Київблагоустрій" повернути ОСОБА_1 вилучений після демонтажу тентовий павільйон.

Як вбачається з матеріалів справи, під час розгляду справи представником відповідача заявлено клопотання про залишення позовної заяви ОСОБА_1 без розгляду в частині позовних вимог щодо визнання незаконним п. 13.3 Порядку демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у Правилах благоустрою міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051, зауваживши, що вказаний порядок прийнятий відповідачем 25.12.2008 та опублікований в газеті "Хрещатик" 25.02.2009 у випуску 142 (575).

Крім того, представник відповідача зазначив, що рішенням відповідача від 28.05.2015 N 566/1430 "Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, затвердженого рішення Київської міської ради" внесені зміни в п. 13.3 Правил благоустрою міста Києва, про що також опубліковано в газеті "Хрещатик" 19.06.2015 у випуску N 75 (4845).

Таким чином, представник відповідача наголошує, що строк звернення позивача до адміністративного суду сплинув 19.12.2015, однак позивач звернувся з даним позовом лише 25.05.2016.

Позивач та третя особа, щодо заявленого клопотання про залишення позовної заяви без розгляду в частині позовної вимоги про визнання незаконним п. 13.3 Порядку демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у "Правилах благоустрою міста Києва", затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 та строку звернення до суду жодних пояснень не надали.

Розглянувши в письмовому провадження матеріали справи та клопотання про залишення позовної заяви без розгляду в частині позовних вимог, суд зазначає наступне.

Строк звернення до адміністративного суду встановлено ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Відповідно до ст. 99 КАС України адміністративний позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Статтею 100 КАС України передбачено, що адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.

Позовна заява може бути залишена без розгляду як на стадії вирішення питання про відкриття провадження в адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 155 КАС України суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду, якщо позовну заяву подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними.

Як вбачається з матеріалів позовної заяви, позивач просить, зокрема: визнати незаконним п. 13.3 Порядку демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у Правилах благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051.

При цьому, зазначене рішення опубліковане в газеті "Хрещатик" 25.02.2009 у випуску N 142 (575), що підтверджується наявною в матеріалах справи копією газети (а. с. 48).

Крім того, рішенням відповідача від 28.05.2015 N 566/1430 "Про внесення змін до Правил благоустрою міста Києва, затвердженого рішення Київської міської ради" (Рішення N 566/1430) внесені зміни до п. 13.3 Правил благоустрою міста Києва, про що також опубліковано в газеті "Хрещатик" 19.06.2015 у випуску N 75 (4845).

У той же час, на поважність причин пропуску строку звернення до суду з позовною заявою в частині визнання незаконним п. 13.3 Порядку демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у Правилах благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051, позивачем жодних доводів не наведено.

Суд зазначає, що причин поважності пропуску звернення з даним позовом до суду, які б свідчили про поважність причин пропуску встановленого чинним законодавством України строку, позивач суду не навів.

Клопотання про визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними позивачем не заявлено.

Беручи до уваги все вищевикладене, враховуючи те, що позивач звернувся до суду з пропущенням встановленого ч. 2 ст. 99 КАС України строку для звернення до адміністративного суду без обґрунтувань та доказів, що свідчать про наявність поважних причин пропуску строку звернення до суду, а саме: існування обставин, які є об'єктивно непереборними та не залежать від волевиявлення сторони і пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного звернення до суду, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання представника відповідача про залишення позовної заяви ОСОБА_1 в частині позовних вимог про визнання незаконним п. 13.3 Порядку демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у "Правилах благоустрою міста Києва", затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051, без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 99, 100, 155, 160, 165 КАС України, постановив:

1. Задовольнити клопотання Київської міської ради про залишення позовної заяви ОСОБА_1 в частині позовних вимог про визнання незаконним п. 13.3 Порядку демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у Правилах благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051, без розгляду.

2. Адміністративний позов ОСОБА_1 в частині позовних вимог про визнання незаконним п. 13.3 Порядку демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у Правилах благоустрою міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 N 1051/1051 - залишити без розгляду.

3. Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у порядку та строки встановлені ст. ст. 185 - 187 КАС України.

 

Суддя

Р. О. Арсірій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.