МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.08.2017 р. N 1/9-443

Керівникам вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління
Міністерства освіти і науки України

Щодо обсягів державного замовлення у 2017 році за освітніми ступенями бакалавра та магістра

З метою моніторингу розподілу обсягу державного замовлення у 2017 році за освітніми ступенями бакалавра та магістра відповідно до абзацу сьомого та восьмого пункту 3 розділу XI Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року N 1236 (Умови N 1236), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за N 1515/29645, листів МОН від 04.08.2017 N 1/9-430, від 11.08.2017 N 1/9-437 просимо надати інформацію, заповнену у табличному редакторі MS Excel згідно з додатками 1, 2, 3 (додаються), в електронному вигляді до 18.00 години 19 серпня 2017 року на адресу VK-2@MON.GOV.UA, зокрема:

- перерозподіл вакантних місць державного замовлення, використаних для переведення на навчання за кошти державного бюджету осіб, які були зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до Умов прийому (Умови N 1236) та листів МОН від 04.08.2017 N 1/9-430, від 11.08.2017 N 1/9-437), із зазначенням з якої та на яку спеціальність вакантне місце було перерозподілено (таблиця Додаток 1);

- невикористані місця державного замовлення, що вважаються нерозміщеними у відповідному вищому навчальному закладі та мають бути повернуті МОН (таблиця Додаток 2).

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на місця державного замовлення осіб із спеціальними умовами вступу, осіб, які вступали через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", внутрішньо перемішених осіб, осіб, що мають високі рейтинги, особливі здобутки у навчальній, громадській, дослідницькій діяльності, осіб з числа дітей соціально незахищених категорій (діти-сироти, діти з числа багатодітних сімей тощо), обдарованих дітей та талановитої молоді, вищий навчальний заклад надсилає до МОН запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих (таблиця Додаток 3).

Остаточне рішення щодо зміни кількості місць державного замовлення буде прийнято на засіданні конкурсної комісії МОН з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів в межах повернутих місць.

Просимо звернути увагу, що інформація повинна бути сформована станом на 18 серпня 2017 року.

Паперовий варіант за підписом керівника вищого навчального закладу з додаванням відповідних копій документів, що посвідчують право осіб на навчання за кошти державного бюджету, надіслати до департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Консультаційну допомогу щодо заповнення таблиць можна отримати за телефоном 481-32-64.

Додаток: 3 арк.

 

Заступник Міністра

Ю. М. Рашкевич

 

Додаток 1

Перерозподіл місць державного замовлення відповідно до листів МОН від 04.08.2017 N 1/9-430 та від 11.08.2017 N 1/9-437

Код ВНЗ в ЄДЕБО

N З/П

Освітній ступінь

Спеціальність, з якої використане вакантне місце державного замовлення

Спеціальність, на яку передано вакантне місце державного замовлення

Прізвище, ім'я, по батькові особи, якій надано місце державного замовлення

Спеціальні умови вступу вид, серія, номер документа, що посвідчує право особи на переведення на навчання за кошти державного бюджету та/або конкурсний бал
(для спеціальностей
Додатка 4 Умов прийому (Умови N 1236))

Код спеціальності (спеціалізації)

Назва спеціальності (спеціалізації)

База вступу

Форма навчання

Код спеціальності (спеціалізації)

Назва спеціальності (спеціалізації)

База вступу

Форма навчання

Кількість місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
           (Керівник вищого навчального закладу)

_
(Підпис)

 

Додаток 2

Невикористані місця державного замовлення

Код ВНЗ в ЄДЕБО

N
З/П

Освітній ступінь

База вступу

Код спеціальності
(спеціалізації)

Назва спеціальності
(спеціалізації)

Доведений обсяг державного замовлення

Кількість невикористаних місць

Денна

Заочна

Денна

Заочна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
           (Керівник вищого навчального закладу)

_
(Підпис)

 

Додаток 3

Запит на додаткові місця державного замовлення (за освітніми ступенями бакалавра та магістра)

Код ВНЗ в ЄДЕБО

N
З/П

Освітній ступінь

База вступу

Код спеціальності
(спеціалізації)

Назва спеціальності
(спеціалізації)

Форма навчання

Загальні обсяги необхідних додаткових місць державного замовлення, на які претендує ВНЗ

Кількість місць для осіб зі спеціальними умовами вступу

Примітка
(при необхідності додаткових місць для осіб із спеціальними умовами вступу вказується прізвище, ім'я, по батькові, вид, серія, номер документа, що посвідчує право особи на переведення на навчання за кошти державного бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
             (Керівник вищого навчального закладу)

_
(Підпис)


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.