МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 липня 2017 року N 393

Про затвердження Плану роботи робочої групи з питань розвитку сільських територій на 2017 рік

Відповідно до підпункту 4 пункту 6 (Постанова N 1119), пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Постанова N 1119), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119, наказую:

1. Затвердити План роботи робочої групи з питань розвитку сільських територій на 2017 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
28 липня 2017 року N 393

ПЛАН РОБОТИ
РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА 2017 РІК

N п/п

Мета

Зміст завдання та заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

I. Стратегічні питання розвитку сільських територій (сільського розвитку)

1.

Уточнення концептуальних засад державної політики у сфері сільського розвитку

1.1. Розробка пропозицій щодо уточнення на законодавчому рівні концептуальних засад державної політики у сфері сільського розвитку

IV квартал 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент стратегії та економічного розвитку

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо уточнення на законодавчому рівні концептуальних засад державної політики у сфері сільського розвитку, в тому числі визначення термінів (зокрема, "сільський розвиток", "сільські території" інше), мети, основних пріоритетів, шляхів реалізації основних пріоритетів та критеріїв оцінки втілення державної політики сільського розвитку, уточнення повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері розвитку сільських територій (сільського розвитку) тощо

1.2. Розробка відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент стратегії та економічного розвитку
Департамент правової та законопроектної роботи

Проекти відповідних законодавчих та нормативно-правових актів

1.3. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

2.

Поліпшення інституційного середовища, сприятливого для сільського розвитку

2.1. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій, яка утворена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1124

III - IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо удосконалення діяльності Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку сільських територій, в тому числі стосовно уточнення завдань, оптимізації складу, напрацювання дієвого формату роботи тощо

2.2. Розробка відповідного проекту нормативно-правового акту (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент правової та законопроектної роботи

Проект відповідного нормативно-правового акту

2.3. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідного проекту нормативно-правового акту (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

2.4. Розробка пропозицій щодо визначення Мінагрополітики головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сільського розвитку

III - IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент роботи з персоналом

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо визначення Мінагрополітики головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сільського розвитку, шляхом внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів

2.5. Розробка відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент роботи з персоналом
Департамент правової та законопроектної роботи

Проекти відповідних законодавчих та нормативно-правових актів

2.6. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

2.7. Розробка пропозицій щодо формування структурного підрозділу з питань сільського розвитку у структурі Мінагрополітики

III - IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо формування структурного підрозділу з питань розвитку сільських територій (сільського розвитку) у структурі Мінагрополітики

2.8. Розробка відповідного проекту нормативно-правового акту (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент роботи з персоналом
Департамент правової та законопроектної роботи

Проект відповідного нормативно-правового акту

2.9. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідного проекту нормативно-правового акту (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

2.10. Розробка пропозицій щодо:
- удосконалення системи управління сільським розвитком (створення агенцій сільського розвитку на загальнодержавному та/або регіональному рівні тощо);
- підготовки впровадження пілотних проектів стосовно системи управління сільським розвитком у 3 - 4 регіонах України

III - IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо удосконалення системи управління сільським розвитком та підготовки впровадження пілотних проектів у 3 - 4 регіонах України

2.11. Розробка відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент стратегії та економічного розвитку
Департамент фінансово-кредитної політики
Департамент правової та законопроектної роботи

Проекти відповідних законодавчих та нормативно-правових актів

2.12. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

3.

Організація впровадження положень Концепції розвитку сільських територій (Розпорядження N 995-р)

3.1. Забезпечити розробку та затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій (Розпорядження N 995-р)

III квартал 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент правової та законопроектної роботи

План заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. N 995-р (Розпорядження N 995-р)

4.

Сприяння взаємному розумінню політик України та ЄС у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій

4.1. Забезпечити підтримку підготовки до проведення Урядом України перемовин з Єврокомісією щодо визначення аграрного сектору та сільських територій, як пріоритету у взаємовідносинах Україна - ЄС

протягом 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Робоча група з питань розвитку ринків збуту
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент міжнародного співробітництва
Департамент правової та законопроектної роботи

Пропозиції щодо визначення аграрного сектору та сільських територій, як пріоритету у взаємовідносинах Україна - ЄС

4.2. Супроводження (експертне та організаційне) підготовки відповідних документів в частині організації проведення Урядом України перемовин з Єврокомісією щодо визначення аграрного сектору та сільських територій, як пріоритету у взаємовідносинах Україна - ЄС

протягом 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

Підготовка відповідних документів в частині організації проведення Урядом України перемовин з Єврокомісією щодо визначення аграрного сектору та сільських територій, як пріоритету у взаємовідносинах Україна - ЄС

4.2. Напрацювання пропозицій, спрямованих на реалізацію заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій

протягом 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент міжнародного співробітництва

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітичні довідки) в частині реалізації заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій

II. Диверсифікація сільської економіки та підвищення рівня доходів сільського населення

5.

Впровадження кластерних моделей сільського розвитку

5.1. Розробка пропозицій щодо впровадження кластерних моделей сільського розвитку

III - IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо впровадження кластерних моделей сільського розвитку

6.

Створення умов введення на офіційний ринок сільськогосподарської продукції (в тому числі тваринного походження) від дрібно-товарних виробників

6.1. Напрацювання пропозиції щодо змін до законодавства в частині формування сприятливих умов для реалізації дрібно-товарними виробниками виробленої ними продукції в межах визначеної території (без виключень у сфері контролю безпечності та якості продукції):

III - IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент продовольства
Департамент тваринництва
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо необхідних змін до законодавства в частині формування сприятливих умов для реалізації дрібно-товарними виробниками виробленої ними продукції в межах визначеної території

6.1.1. створення традиційних продуктів (рецептур та назв);

6.1.2. створення локальних брендів;

6.1.3. введення поняття "дрібно-товарний виробник" (для цілей контролю у сфері безпечності харчових продуктів);

6.1.4. створення за декларативним принципом реєстру виробників продукції тваринного походження (на рівні дрібно-товарного виробництва)

6.2. Розробка відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент продовольства
Департамент правової та законопроектної роботи
Департамент тваринництва
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Проекти відповідних законодавчих та нормативно-правових актів

6.3. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

6.4. Напрацювання пропозицій стосовно отримання експлуатаційних дозволів на потужності дрібно-товарного виробництва із гнучким підходом до дозвільних процедур, окрім питань безпечності та якості кінцевого продукту, призначеного для споживача, та питань екології

III - IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент продовольства
Департамент тваринництва
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо необхідних змін до законодавства в частині отримання експлуатаційних дозволів на потужності дрібно-товарного виробництва із гнучким підходом до дозвільних процедур, окрім питань безпечності та якості кінцевого продукту, призначеного для споживача, та питань екології

6.5. Розробка відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент продовольства
Департамент тваринництва
Департамент правової та законопроектної роботи
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Проекти відповідних законодавчих та нормативно-правових актів

6.6. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

6.7. Напрацювання пропозицій щодо застосування географічних позначень як елементу створення доданої вартості сільськогосподарської продукції

IV квартал 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Робоча група з питань розвитку ринків збуту
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент продовольства

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо застосування географічних позначень

7.

Розвиток малого і середнього сільськогосподарського підприємництва

7.1. Напрацювання пропозиції щодо змін до законодавства в частині удосконалення механізмів надання державної підтримки малим і середнім виробникам сільськогосподарської продукції та продуктів харчування

IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент фінансово-кредитної політики

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо необхідних змін до законодавства в частині удосконалення механізмів надання державної підтримки дрібно-товарним виробникам сільськогосподарської продукції та продуктів харчування

8.

Розвиток кооперації

8.1. Опрацювання разом із громадськими організаціями, кооперативними організаціями концептуальних засад розвитку сільськогосподарської кооперації

III - IV квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Проведення обговорення із громадськими організаціями концептуальних засад розвитку сільськогосподарської кооперації.
Підготовка за результатами обговорення рекомендацій для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка)

8.2. Напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства в частині діяльності сільськогосподарських кооперативів, в тому числі в частині їх оподаткування, визначення механізмів державної підтримки тощо

IV квартал 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент фінансово-кредитної політики

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо необхідних змін до законодавства в частині діяльності сільськогосподарських кооперативів, в тому числі в частині їх оподаткування, визначення механізмів державної підтримки тощо

8.3. Розробка відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент фінансово-кредитної політики
Департамент правової та законопроектної роботи

Проекти відповідних законодавчих та нормативно-правових актів

8.4. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

9.

Розвиток сільськогосподарської дорадчої діяльності

9.1. Напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства в частині модернізації державної системи сільськогосподарських дорадчих служб та спрямування їх діяльності передусім на сільські громади

IV квартал 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо необхідних змін до законодавства в частині модернізації державної системи сільськогосподарських дорадчих служб та спрямування їх діяльності передусім на сільські громади

9.2. Розробка відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент правової та законопроектної роботи

Проекти відповідних законодавчих та нормативно-правових актів

9.3. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

10.

Розвиток інших видів підприємницької діяльності у сільській місцевості

10.1. Напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства в частині стимулювання розвитку сільського (зеленого) туризму, народних промислів та підприємництва

IV квартал 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо необхідних змін до законодавства в частині стимулювання розвитку сільського (зеленого) туризму, народних промислів та підприємництва

10.2. Розробка відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі
Департамент фінансово-кредитної політики
Департамент правової та законопроектної роботи

Проекти відповідних законодавчих та нормативно-правових актів

10.3. Супроводження (експертне та організаційне) розробки відповідних проектів законодавчих та нормативно-правових актів (за потреби)

IV квартал 2017 року

Координатор та експерт робочої групи

III. Екологічні аспекти сільського розвитку

11.

Екологічно безпечне стале сільськогосподарське виробництво

11.1. Напрацювання пропозицій в частині визначення мінімальних та підвищених стандартів належної сільськогосподарської практики (сталого агрогосподарювання) в Україні

IV квартал 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Рекомендації для керівництва Мінагрополітики (аналітична довідка) щодо необхідності визначення мінімальних та підвищених стандартів належної сільськогосподарської практики (сталого агрогосподарювання) в Україні

IV. Комунікаційні заходи та інформаційно-просвітницька кампанія

12.

Створення електронного паспорту ресурсного потенціалу регіонів

12.1. Розробка концепції створення, наповнення та функціонування порталу розвитку сільських територій (сільського розвитку)

II - III квартали 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Концепція створення, наповнення та функціонування порталу розвитку сільських територій (сільського розвитку)

13.

Інформаційно-просвітницька кампанія

13.1. Організація проведення:

протягом 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Кількість проведених заходів та чисельність залучених осіб, до зазначених заходів

13.1.1. днів сільського розвитку в регіонах

13.1.2. навчання для працівників Мінагрополітики, громадських організації

13.1.3. круглих столів, конференцій

13.2. Оприлюднення інформації про результати діяльності робочої групи в мережі Інтернет

Регулярність оприлюднення інформації про результати діяльності робочої групи

14.

Сприяння координації діяльності між зацікавленими особами

14.1. Проведення координаційних зустрічей з представниками центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань сільського розвитку

протягом 2017 року

Робоча група з питань розвитку сільських територій
Департамент науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі

Кількість проведених заходів

14.2. Проведення координаційних зустрічей з представниками проектів міжнародної технічної допомоги в частині сільського розвитку

 

Директор Департаменту
науково-освітнього забезпечення
та розвитку підприємництва на селі

А. Стефанович


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.