АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 8 лютого 2018 року N 56-р

Про надання дозволу на узгоджені дії

Антимонопольний комітет України, розглянувши заяву уповноважених представників компаній "Vallourec Tubes S.A.S." (м. Булонь-Біянкур, Франція) та "Interpipe Limited" (м. Нікосія, Кіпр) про надання дозволу компаніям "Vallourec Tubes S.A.S." та "Interpipe Limited" на узгоджені дії у вигляді реалізації положень договору купівлі Європейського бізнесу від 28 липня 2017 року, укладеного між компаніями "Interpipe Limited", "Interpipe Europe SA" (м. Парадізо, Швейцарія), "Interpipe Central Trade GmbH" (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) і "Vallourec Deutschland GmbH" (м. Дюссельдорф, Німеччина) (далі - Договір купівлі Європейського бізнесу), та договору акціонерів від 28 липня 2017 року, укладеного між компаніями "Vallourec Tubes S.A.S." та "Interpipe Limited" (далі - Договір акціонерів), встановив:

За інформацією заявників:

узгоджені дії полягають в реалізації положень Договору купівлі Європейського бізнесу, Договору акціонерів та додаткових договорів, укладання яких передбачене Договором Акціонерів, а саме: договору довгострокової поставки, договору на переробку давальницької сировини, договору технічної підтримки, договору оренди та договору про надання послуг, що будуть укладені між компаніями "Vallourec Tubes S.A.S.", "Interpipe Limited" та/або їх дочірніми компаніями (далі разом - Трансакційні документи), метою укладання яких є співробітництво в галузі певних сталевих безшовних труб для європейського ринку шляхом створення спільного підприємства (далі - Трансакція);

створення спільного підприємства (далі - СП) буде здійснено відповідно до умов Договору акціонерів таким чином. Спочатку компанії "Vallourec Tubes S.A.S." та "Interpipe Limited" планують придбати частки у статутному капіталі компанії, що була створена спеціально для цілей Трансакції (далі - HoldCo). Надалі HoldCo створить юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю за законодавством України (далі - Операційна компанія). HoldCo буде володіти 100 відсотками часток у статутному капіталі Операційної компанії;

також, відповідно до статті 6 Договору купівлі Європейського бізнесу, учасники узгоджених дій домовились, що компанія "Interpipe Limited" (через свої дочірні компанії) зобов'язується не здійснювати прямо або опосередковано продаж та просування або розповсюдження продукції, яка конкурує з продукцією СП (як цей термін визначено у Договорі купівлі Європейського бізнесу) у межах Території (як цей термін визначено у Договорі купівлі Європейського бізнесу), яка не включає Україну;

"строк узгоджених дій, передбачених Трансакційними документами, обумовлений строком дії Договору акціонерів та за домовленістю учасників Узгоджених дій складає п'ять років (але може бути подовжений після спливу цього терміну);

Положення про утримання від конкуренції, передбачене Договором купівлі Європейського бізнесу, набуває чинності з "Дати здійснення Трансакції" (як цей термін визначено у Договорі купівлі Європейського бізнесу) та залишається в силі до настання однієї з таких умов: (і) спливу п'ятирічного терміну, починаючи з "Дати здійснення Трансакції", або (іі) дати, коли Договір акціонерів буде належним чином припинений, або (ііі) дати, з якої компанії "Interpipe Limited" та/або "Vallourec Tubes S.A.S." більше не володітимуть прямо або опосередковано, на юридичній або іншій підставі, частками у статутному капіталі холдингової компанії СП";

компанія "Interpipe Limited" є холдинговою компанією, яка здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання - резидентів та нерезидентів України, пов'язаних з нею відносинами контролю, що разом утворюють Групу Interpipe;

до складу Групи Interpipe входять:

суб'єкти господарювання - резиденти України, які здійснюють діяльність з: виробництва та реалізації трубної продукції; частин локомотивів чи рухомого складу залізничного транспорту; вапна негашеного та металургійного для виробництва сталі; посуду сталевого та флюсу зварювального; безперервно литої круглої заготівки для виробництва труб та коліс тощо; реалізації електроенергії; оптової торгівлі брухтом з чорних металів та надання послуг з переробки брухту і відходів чорних металів; поставки брусів, інших товарів та надання послуг у незначних обсягах у межах Групи Interpipe; надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів; консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій, комп'ютерної техніки, бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг та аудиту, податкового консультування, щодо керування підприємством та іншого керування; юридичних послуг; проведення технічних досліджень та випробувань з визначення властивостей сировини і матеріалів, які використовуються при виробництві труб та коліс, на предмет відповідності заявленим характеристикам, та впливу зазначених характеристик на технологічний процес та властивості кінцевого продукту;

суб'єкт господарювання - резидент України, який не здійснює господарської діяльності;

суб'єкти господарювання - нерезиденти України, які не здійснюють господарської діяльності на території України;

кінцевими власниками акцій компанії "Interpipe Limited" є дискретні трасти, бенефіціарами яких є фізичні особи - громадяни України, що пов'язані відносинами контролю із:

суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснюють діяльність з: надання послуг бізнес-консалтингу; надання банківських послуг; управління корпоративними правами; здавання в оренду житлової нерухомості та благодійну діяльність; створення (комплектування) і розповсюдження програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових телеприймачів;

суб'єктами господарювання - резидентами України, які не здійснюють господарської діяльності;

крім того, фізичні особи - громадяни України є бенефіціарами дискретних трастів, які пов'язані відносинами контролю із суб'єктами господарювання - резидентами України, які здійснюють діяльність у сфері нафти і газу, телебачення та радіомовлення тощо;

компанія "Vallourec Tubes S.A.S." є холдинговою компанією, що здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання - нерезидентів України, пов'язаних з нею відносинами контролю, та не здійснює господарської діяльності на території України;

компанія "Vallourec Tubes S.A.S." пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які разом утворюють Групу Vallourec, що здійснює діяльність з виробництва трубної продукції, надає супутні послуги щодо такої продукції та не здійснює господарської діяльності на території України.

Заявлені узгоджені дії не призводять до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року N 26-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 березня 2002 року за N 238/6526 (зі змінами), Антимонопольний комітет України постановив:

Надати дозвіл компаніям "Vallourec Tubes S.A.S." (м. Булонь-Біянкур, Франція) та "Interpipe Limited" (м. Нікосія, Кіпр) на узгоджені дії у вигляді реалізації положень договору купівлі Європейського бізнесу від 28 липня 2017 року, укладеного між компаніями "Interpipe Limited", "Interpipe Europe SA" (м. Парадізо, Швейцарія), "Interpipe Central Trade GmbH" (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) і "Vallourec Deutschland GmbH" (м. Дюссельдорф, Німеччина), та договору акціонерів від 28 липня 2017 року, укладеного між компаніями "Vallourec Tubes S.A.S." та "Interpipe Limited", строком на п'ять років.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.