МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2017

м. Київ

N 175

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2017 р. за N 972/30840

Про затвердження Положення про функціональну підсистему безпеки у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства єдиної державної системи цивільного захисту

Відповідно до статті 9 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11), та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року N 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" (Постанова N 101)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему безпеки у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Сектору з питань цивільного захисту (Калінніков А. А.) разом з Юридичним департаментом (Дорофеєв М. Ю.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Негоду В. А.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Г. Зубко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
19 липня 2017 року N 175

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2017 р. за N 972/30840

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему безпеки у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства єдиної державної системи цивільного захисту

1. Це Положення визначає мету, завдання, організацію управління, склад сил і засобів, порядок їх взаємодії та діяльності функціональної підсистеми безпеки у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства єдиної державної системи цивільного захисту (далі - функціональна підсистема).

2. У цьому Положенні термін "функціональна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, до якої входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, суб'єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Кодексі цивільного захисту України ( N 5403-VI) та Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11).

3. Метою створення функціональної підсистеми є:

захист працюючого персоналу, населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення на об'єктах житлово-комунального господарства суб'єктів господарювання, які надають комунальні послуги (далі - суб'єкти господарювання), а також на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі - державні підприємства);

координація заходів щодо забезпечення цивільного захисту, пов'язаних із безпечною експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.

4. Завданнями функціональної підсистеми є:

1) здійснення заходів цивільного захисту у сфері експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства на державних підприємствах та суб'єктах господарювання;

2) забезпечення готовності сил і засобів державних підприємств та суб'єктів господарювання до дій, спрямованих на запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;

3) організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства та їх розвитку, визначення ризиків виникнення таких надзвичайних ситуацій;

4) своєчасне і достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства;

5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства;

6) забезпечення планування заходів цивільного захисту;

7) організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління функціональної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту;

8) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування державних підприємств та суб'єктів господарювання в особливий період;

9) навчання працівників державних підприємств та суб'єктів господарювання щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

10) здійснення заходів щодо укриття працівників державних підприємств та суб'єктів господарювання у захисних спорудах цивільного захисту;

11) розроблення та забезпечення виконання галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;

12) створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства.

5. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснюється Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України через заступника Міністра, до повноважень якого належать питання формування та реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

6. До складу функціональної підсистеми входять органи управління житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, підпорядковані їм сили цивільного захисту, державні підприємства, суб'єкти господарювання та їх сили і засоби.

7. Управління функціональною підсистемою здійснюють:

на державному рівні - заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, до повноважень якого належать питання формування та реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, через структурний підрозділ з питань цивільного захисту Мінрегіону;

на регіональному рівні - керівники підрозділів регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

на об'єктовому рівні - керівники державних підприємств та суб'єктів господарювання.

8. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

на державному рівні - диспетчерська служба Мінрегіону;

на регіональному рівні - оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

на об'єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби державних підприємств та суб'єктів господарювання (у разі утворення).

Для забезпечення сталого управління у сфері житлово-комунального господарства та реалізації функцій, передбачених на особливий період, Мінрегіоном використовується державна система пунктів управління.

9. Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і спеціального призначення, а також державна система урядового зв'язку.

10. До сил цивільного захисту функціональної підсистеми належать:

спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;

об'єктові аварійно-рятувальні служби;

об'єктові формування цивільного захисту;

галузеві та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

добровільні формування цивільного захисту.

11. Залежно від масштабу й особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, встановлюється один із таких режимів діяльності функціональної підсистеми:

повсякденного функціонування;

підвищеної готовності;

надзвичайної ситуації;

надзвичайного стану.

12. Режими функціонування функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11 - 15 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (Постанова N 11).

13. Залежно від режиму діяльності основними завданнями, що виконуються функціональною підсистемою, є:

1) у режимі повсякденного функціонування:

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

розроблення і виконання галузевих програм і планів заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства та запобігання їх виникненню і зменшення можливих втрат;

розроблення і здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів цивільного захисту у сфері житлово-комунального господарства;

ведення спостереження та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства і прилеглих до них територіях;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства для забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства;

підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми про загрозу виникнення надзвичайної ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства та інформування про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на державних підприємствах і суб'єктах господарювання, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій, працівників державних підприємств і суб'єктів господарювання від можливих надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті житлово-комунального господарства та інформування про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який здійснюватиме керівництво силами цивільного захисту функціональної підсистеми під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті житлово-комунального господарства, або утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків такої надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єкті житлово-комунального господарства, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної підсистеми;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення захисту працівників державних підприємств і суб'єктів господарювання від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на об'єктах житлово-комунального господарства і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації на об'єкті житлово-комунального господарства та заходи, що здійснюються;

4) у режимі надзвичайного стану - виконання завдань відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та з урахуванням особливостей, що визначаються Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами.

14. В особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) та з урахуванням особливостей, що визначаються Законами України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами.

Переведення функціональної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.

15. Функціональна підсистема провадить свою діяльність відповідно до плану основних заходів цивільного захисту та галузевого плану основних заходів цивільного захисту Мінрегіону на рік.

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства здійснюється згідно з планами реагування на такі надзвичайні ситуації відповідного рівня.

16. На об'єктах підвищеної небезпеки житлово-комунального господарства розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.

17. Органи управління функціональної підсистеми здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання і передачу інформації з питань цивільного захисту та надають населенню через засоби масової інформації оперативну й достовірну інформацію про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.

Оприлюднення інформації про наслідки таких надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.

Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

18. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, а також інших підприємств, установ та організацій, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI).

19. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення, ліквідацію такого штабу та його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

20. Роботи, пов'язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію на об'єктах житлово-комунального господарства або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту суб'єктів господарювання, де виникла така ситуація.

У разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого, регіонального та державного рівнів на об'єктах житлово-комунального господарства до виконання цих робіт залучаються сили цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи, її ланки, яким надають допомогу відповідні підрозділи ДСНС, МВС, МОЗ.

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.

Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт в автономному режимі протягом не менше трьох діб.

21. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах житлово-комунального господарства здійснюється згідно з планами реагування на такі надзвичайні ситуації відповідного рівня у порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

22. Підготовка функціональної підсистеми до виконання завдань цивільного захисту в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.

23. Заходи щодо цільової мобілізації передбачаються у відповідних мобілізаційних планах.

24. У функціональній підсистемі з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства організовується взаємодія з питань:

визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, складу і кількості сил (засобів) реагування на них;

погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;

організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;

всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.

25. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується між штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та:

центральними органами виконавчої влади, їх силами цивільного захисту, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, - на державному рівні;

територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, їх силами цивільного захисту, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію, - на регіональному рівні;

державними підприємствами і суб'єктами господарювання, які надають допомогу під час реагування на надзвичайну ситуацію, - на об'єктовому рівні.

26. Для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації використовуються матеріальні резерви, які створюються заздалегідь.

У разі нестачі матеріальних та фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайної ситуації зазначені ресурси можуть бути виділені відповідно до Закону України "Про державний матеріальний резерв" на підставі звернення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

Завідувач Сектору
з питань цивільного захисту

А. А. Калінніков


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.