ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 26.07.2017 р. N 29/3

Про утворення департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради

Відповідно до ст. ст. 25, 26, ч. 1 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", міська рада вирішила:

1. Утворити з 01.08.2017 департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

2. Викласти додаток до рішення міської ради від 23.12.2015 N 2/10 "Про затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів" (Рішення N 2/10) (зі змінами) у новій редакції (додаток 1).

3. Викласти пункт 2 рішення міської ради від 23.12.2015 N 2/10 (Рішення N 2/10) у новій редакції:

"2. Затвердити загальну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів у кількості 580".

4. Затвердити Положення про департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (додаток 2).

5. Припинити юридичну особу - управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради (код ЄДРПОУ 40529422, місцезнаходження - 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19) шляхом ліквідації.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 27.04.2016 N 7/14 "Про перейменування комітету по фізичній культурі та спорту Луцької міської ради" (Рішення N 7/14) з моменту ліквідації вищезазначеного управління.

7. Ліквідувати відділ у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради.

8. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 27.01.2011 N 5/30 "Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради" (зі змінами) з моменту ліквідації вищезазначеного відділу.

9. Секретарю міської ради Пустовіту Г. О. для ліквідації управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради створити ліквідаційну комісію.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму (Бунда Н. М.) та заступника міського голови Петрочука К. П.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 1
до рішення Луцької міської ради
26.07.2017 N 29/3

Структура виконавчих органів Луцької міської ради

1. Департамент житлово-комунального господарства

2. Департамент соціальної політики

3. Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку"

4. Департамент економічної політики

5. Департамент муніципальної поліції

6. Департамент фінансів та бюджету

7. Департамент культури

8. Департамент сім'ї, молоді та спорту

9. Управління містобудування та архітектури

10. Управління земельних ресурсів

11. Управління транспорту та зв'язку

12. Управління розвитку підприємництва та реклами

13. Управління капітального будівництва

14. Управління освіти

15. Управління охорони здоров'я

16. Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності

17. Управління туризму та промоції міста

18. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

19. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20. Юридичне управління

21. Служба у справах дітей

22. Відділ управління майном міської комунальної власності

23. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

24. Відділ екології

25. Відділ охорони праці

26. Відділ ведення Державного реєстру виборців

27. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

28. Відділ ведення Реєстру територіальної громади

29. Відділ оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи

30. Відділ обліку та звітності

31. Відділ кадрової роботи та нагород

32. Відділ програмно - комп'ютерного забезпечення

33. Відділ секретаріату міської ради

34. Відділ інформаційної роботи

35. Відділ зв'язків з громадськістю

36. Організаційний відділ

37. Загальний відділ

38. Господарсько-технічний відділ

39. Архівний відділ

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 2
до рішення Луцької міської ради
26.07.2017 N 29/3

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Луцької міської ради. Департамент є правонаступником управління з питань фізичної культури та спорту Луцької міської ради і відділу у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради.

1.2. Департамент підконтрольний і підзвітний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом обов'язків.

1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Законом України "Про фізичну культуру і спорт" постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, стандартом ISO 9001, рішеннями Луцької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням і іншими нормативними актами. З питань організації та методики ведення спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи Департамент керується рекомендаціями, інструкціями, програмами тощо центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту, з питань молодіжної та сімейної політики - центральним органом виконавчої влади з питань сім'ї та молоді.

1.4. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету. Штатний розпис Департаменту затверджує міський голова.

1.5. Положення про Департамент затверджується міською радою.

1.6. На посаду директора Департаменту призначаються особи, які мають вищу освіту, стаж роботи на керівних посадах. На посади працівників Департаменту призначаються особи, які мають вищу освіту. Усі працівники Департаменту приймаються і звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.7. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників Департаменту, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з питань їх основної діяльності, зокрема з питань розвитку фізичної культури та спорту.

1.8. Місце знаходження Департаменту: 43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 21.

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Департамент є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, рахунки в установах банків та інші атрибути, необхідні юридичній особі.

2.2. Департамент володіє, користується та розпоряджається майном в межах визначених чинним законодавством України.

2.3. Департамент є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів або їх частин для розподілу серед засновників чи працівників.

III. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Метою діяльності Департаменту є сприяння в реалізації державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту в місті Луцьку, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей, молоді, жінок, сім'ї, забезпечення їх рівних прав та можливостей, створення сприятливих умов для функціонування у м. Луцьку закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту.

3.2. Завданнями Департаменту є:

- сприяння в реалізації державної політики з питань молоді, жінок, сім'ї, організації оздоровлення дітей пільгових категорій, відпочинку та дозвілля молоді, з питань фізичної культури та спорту в м. Луцьку, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців, забезпечення їх рівних прав та можливостей;

- визначення пріоритетних видів спорту, напрямків діяльності в сфері фізичної культури в м. Луцьку; всебічна підтримка та розвиток різних видів спорту;

- сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста з питань фізичної культури та спорту, ефективного використання з цією метою природних, трудових і фінансових ресурсів;

- участь у формуванні та реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту на міському рівні, підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті;

- підготовка аналітичних, інформаційних і статистичних матеріалів, організація досліджень стану розвитку фізичної культури та спорту;

- організація роботи закладів, установ, організацій та підприємств комунальної власності територіальної громади міста, діяльність яких спрямована на вирішення питань сфери фізичної культури та спорту;

- реалізація соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для соціального становлення молоді; морально-духовного та національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, розвитку молодіжної ініціативи, організація роботи з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

- координації діяльності закладів, установ, організацій і підприємств усіх форм власності сфери фізичної культури та спорту м. Луцька;

- координація та контроль за роботою підвідомчих установ, закладів і організацій, які діють у сфері фізичної культури та спорту і відносяться до комунальної власності територіальної громади міста;

- забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту з органами державної влади, недержавними та громадськими організаціями;

- формування та реалізація кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту;

- надання організаційної та методичної підтримки закладам, установам, організаціям і підприємствам м. Луцька, що діють у сфері фізичної культури та спорту;

- сприяння роботі дитячих, молодіжних спілок, федерацій, асоціацій, інших громадських організацій у вирішенні питань фізичної культури та спорту;

- створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, впровадження системи відбору та підтримки обдарованих дітей та молоді;

- сприяння вирішенню питань соціального захисту, освіти, праці, побуту, охорони здоров'я, забезпечення прав та законних інтересів спортсменів, кадрових працівників сфери фізичної культури та спорту;

- організація роботи з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у мешканців м. Луцька;

- розроблення та реалізація разом з місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об'єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури та спорту;

- сприяння фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

- організація та проведення спортивно-масових заходів серед усіх верств населення, сприяння розвитку олімпійського та паралімпійського руху, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури та спорту, організація оздоровлення населення.

3.3. Департамент під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. У межах своєї компетенції, Департамент:

4.1.1. Розробляє проекти міських комплексних і цільових програм з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, виносить їх в установленому порядку на розгляд міської ради, а також вносить пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;

4.1.2. Бере участь у розробці проекту бюджету міста та міської програми економічного і соціального розвитку, формуванні та реалізації інвестиційної політики за основними напрямками діяльності;

4.1.3. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення громадян за заслуги в розвитку фізичної культури та спорту та у сфері роботи з сім'ями та молоддю;

4.1.4. Організовує спортивні змагання, навчально-тренувальні збори та інші фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, готує та подає пропозиції щодо залучення на договірних засадах підприємств, закладів, установ та організацій усіх форм власності до участі в розвитку напрямків роботи з сім'ями та молоддю, здійснює координацію цієї роботи;

4.1.5. Погоджує проведення в місті всеукраїнських і міжнародних заходів з питань, що входять до його компетенції;

4.1.6. Координує та сприяє в межах своєї компетенції діяльності федерацій з видів спорту, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

4.1.7. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо стану роботи з сім'ями, молоддю та у сфері фізичної культури та спорту в місті;

4.1.8. Здійснює моніторинг щодо дотримання стандартів, спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

4.1.9. Сприяє і всебічно підтримує розвиток олімпійського, паралімпійського руху та спорту ветеранів в місті;

4.1.10. Сприяє організації масового самодіяльного спорту, спорту інвалідів, організовує надання закладами фізичної культури та спорту оздоровчих послуг населенню;

4.1.11. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо відкриття, реорганізації та ліквідації установ для молоді, жінок та дітей.

4.1.12. Здійснює в установленому порядку інформаційно - пропагандистську діяльність, організовує випуск інформаційних та науково - методичних видань з питань основних напрямків діяльності.

4.1.13. Здійснює інформаційно-пропагандистську діяльність;

4.1.14. Вживає заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл олімпійського резерву, у межах своїх повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю;

4.1.15. Забезпечує в межах своїх повноважень участь спортсменів, спортивних команд міста в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

4.1.16. Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо медичного та диспансерного забезпечення спортсменів;

4.1.17. Перевіряє разом з іншими структурними підрозділами стан роботи з фізичної культури та спорту в навчальних і позашкільних закладах, а також на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності;

4.1.18. Бере участь в розробленні та впровадженні заходів щодо створення та зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів і споруд спортивного призначення, забезпечує утримання їх у належному стані, залучає до цієї роботи інвесторів;

4.1.19. Сприяє впровадженню в практику науково-обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищого рівня;

4.1.20. Вживає заходів щодо забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів і фахівців у сфері фізичної культури та спорту;

4.1.21. Бере участь у комплектуванні складу збірних команд міста з видів спорту, в організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях;

4.1.22. Вживає заходів для розширення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, координує участь спортсменів, тренерів і команд у міжнародних взаємообмінах спортивними делегаціями;

4.1.23. Здійснює контроль за цільовим використанням і технічним станом об'єктів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості в місті;

4.1.24. Забезпечує своєчасний розгляд у встановленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та вживає заходів для усунення причин, що їх спричинили;

4.1.25. Забезпечує формування та затвердження календарних планів навчально-тренувальних зборів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів, положень (регламентів) про проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів (змагань);

4.1.26. Забезпечує проведення заходів, затверджених календарним планом навчально-тренувальних зборів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту;

4.1.27. Забезпечує організацію спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання, організовує літнє оздоровлення дітей;

4.1.28. Сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці фізкультурно-спортивних громадських організацій, спортивних клубів, що функціонують на території міста;

4.1.29. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

4.1.30. Отримує в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;

4.1.31. Укладає в установленому порядку угоди про співробітництво з фізкультурно-спортивними громадськими організаціями;

4.1.32. Укладає угоди та договори від свого імені в межах компетенції Департаменту;

4.1.33. Представляє та захищає інтереси спортсменів в державних органах, органах місцевого самоврядування та громадських організаціях;

4.1.34. Організовує роботу щодо будівництва, капітального ремонту, реконструкції спортивних об'єктів, виступає замовником таких робіт;

4.1.35. Організовує та бере участь у проведенні науково - практичних конференцій, семінарів, засідань, "круглих столів" з питань, що належать до компетенції Департамент;

4.1.36. Формує пропозиції щодо розгляду та внесення зауважень до проектів планів підприємств, установ та організацій, що діють у сфері роботи з сім'ями та молоддю, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка висновків, внесення пропозицій до відповідних органів;

4.1.37. Надає пропозиції щодо розвитку та вдосконалення мережі закладів усіх форм власності по роботі з сім'ями та молоддю, участь в організації роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів;

4.1.38. Веде облік розташованих на території міста закладів сфери роботи з сім'ями та молоддю незалежно від форм власності та місцевих благодійних організацій та фондів, інших неприбуткових організацій, що діють у зазначеній вище сфері;

4.1.39. Проводить роботу щодо залучення міжнародної фінансової допомоги, міжнародних грантів, благодійної допомоги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують допомоги;

4.1.40. Здійснює загальне керівництво комунальними закладами фізичної культури та спорту, які підпорядковуються Департаменту:

- комунальний заклад "Луцький міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Луцької міської ради;

- комунальний заклад "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради";

- комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа N 3 Луцької міської ради";

а також комунальним закладом "Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьку";

4.1.41. Департамент у межах своїх повноважень, на підставі і на виконання актів законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання;

4.1.42. Накази Департаменту, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності, що підпорядковані Департаменту;

4.1.43. Забезпечує розвиток всіх видів фізичної культури та спорту;

4.1.44. Веде облік розташованих на території м. Луцька закладів спортивної направленості незалежно від форми власності;

4.1.45. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

V. КЕРІВНИЦТВО ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. Департамент очолює директор.

5.2. Директор Департаменту:

- здійснює керівництво діяльністю Департаментом та підвідомчими закладами відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань та прийняті ним рішення;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами, виділеними з бюджету на діяльність Департаменту;

- укладає угоди, договори, контракти від імені Департаменту для забезпечення діяльності та виконання завдань і функцій, представляє без доручення Департамент у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами;

- планує роботу Департаменту, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови;

- затверджує в установленому порядку структуру та штатні розписи підвідомчих закладів фізичної культури та спорту;

- розробляє Положення про Департамент, посадові інструкції працівників Департаменту, подає їх на затвердження в установленому порядку;

- забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує та координує роботу з документами, координує стан трудової та виконавської дисципліни;

- веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та вирішує інші питання діяльності Департаменту в межах і порядку, визначених законодавством і цим Положенням;

- готує в установленому порядку пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ, організацій і закладів у сфері фізичної культури та спорту, розташованих на території міста, які перебувають у комунальній власності;

- призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з міським головою директорів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл підпорядкованих Департаменту;

- виконує інші завдання та функції передбачені його посадовою інструкцією.

VI. СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

6.1. До складу департаменту входять відділи.

6.2. Положення про відділи Департаменту затверджуються розпорядженням міського голови.

6.3. При департаменті функціонує централізована бухгалтерія. Положення, штатний розпис та посадові інструкції працівників централізованої бухгалтерії затверджуються директором Департаменту за погодженням з міським головою.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ

7.1. Повноваження розподіляються між працівниками Департаменту директором та закріплюються у посадових інструкціях. Працівники Департаменту несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків та завдань, визначених у посадових інструкціях у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Департаменту притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог законодавства України.

8.2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

Положення складається з восьми розділів та надруковане на дев'яти сторінках.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.