НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.06.2018 р. N 20-0009/32321

Департамент банківського нагляду

Банкам України

Про комісійні доходи, отримані від страхових компаній

Пунктом 24 розділу I Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27.02.2018 N 17, визначено, що банк відображає в бухгалтерському обліку, зокрема, доходи та витрати за операціями з фінансовими інструментами згідно з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти".

Згідно з пунктом 168 розділу XXVIII Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.02.2018 N 14 (Постанова N 14), банк для розрахунку ефективної ставки відсотка визначає потоки грошових коштів з урахуванням усіх умов за фінансовим інструментом, у тому числі включає всі комісії та інші суми, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту.

Отже, комісійні, які банки отримують від страхових компаній і які пов'язані зі створенням фінансового активу (кредиту) та компенсують ризики за таким кредитом (впливають на його вартість), незалежного від того, чи передбачені такі комісії у кредитному договорі, включаються в розрахунок ефективної ставки відсотка.

Відповідні роз'яснення надавалися Національним банком України листом від 12.04.2018 N 60-0006/20575 (Лист N 60-0006/20575).

Ураховуючи вищевикладене, керуючись статтею 57 Закону України "Про Національний банк України" та статтею 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", просимо у строк до 21.06.2018 подати до Департаменту банківського нагляду інформацію:

стосовно включення до розрахунку ефективної ставки відсотка комісій (винагород), які банки отримують від страхових компаній;

заповнену таблицю за форматом, наведеним у додатку до цього листа.

Додаток: у форматі xls.

 

Директор Департаменту
банківського нагляду

Н. М. Дегтярьова

 

Додаток

Інформація стосовно включення до розрахунку ефективної ставки відсотка комісій (винагород) від страхових компаній, отриманих та/або очікуваних до отримання за період з 01.01.2018 до 01.05.2018

тис. грн

Сума отриманих та/або очікуваних до отримання комісій (винагород) від страхових компаній

Сума отриманих та/або очікуваних до отримання комісій (винагород) від страхових компаній, які пов'язані зі створенням фінансового активу (кредиту) та компенсують ризики за таким кредитом (впливають на його вартість)

Сума комісій (винагород) від страхових компаній, які включено до розрахунку ефективної ставки відсотка

 

 

 


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.