ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 31 серпня 2017 року N 561-рш

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільності діяльності банків України Правління Національного банку України вирішило:

1. Схвалити Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою Правління Національного банку України від 02 червня 2009 року N 315 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Рішення набирає чинності з дня його підписання.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

СХВАЛЕНО
Рішення Правління Національного банку України
31 серпня 2017 року N 561-рш

Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 2:

1) в абзаці одинадцятому слово та літеру "або "G"." замінити словами та літерами "або "G", або "J".";

2) главу після абзацу одинадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Сума за рахунком 1590/5,6 КА у показнику Ар уключається за даними файла C5 зі значеннями параметра R012, що дорівнює "A" або "B", або "L".

Сума за рахунком 1592/6КА у показнику Ар уключається за даними файла C5 зі значеннями параметра R012, що дорівнює "I" або "J".

Сума за рахунком 1592/4,5 КА у показнику Ар уключається за даними файла C5 зі значеннями параметра R012, що дорівнює "K" або "L".".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно п'ятнадцятим - сімнадцятим;

3) в абзаці сімнадцятому в таблиці "Розподіл активів банку за групами ризику":

рядок за групою рахунків 304 розділу 30 класу 3 викласти в такій редакції:

"

Номери

Коефіцієнт ризику

класу

розділу

групи

рахунку

1

2

3

4

5

 

 

304

3040/5, 6,72
3040/92
3041/12
3041/22
3042/12
3042/22
3043/12
3043/22
3044/12

0
100
0
100
0
100
0
100
0

1

2

3

4

5

 

 

 

3044/22
3049/12
3049/22

100
0
100

";

рядок за групою рахунків 314 розділу 31 класу 3 викласти в такій редакції:

"

Номери

Коефіцієнт ризику

класу

розділу

групи

рахунку

1

2

3

4

5

 

 

314

3140/12
3140/22
3141/12
3141/22
3142/12
3142/22
3143/12
3143/22
3144/12
3144/22

0
100
0
100
0
100
0
100
0
100

";

рядок за групою рахунків 920 розділу 92 класу 9 викласти в такій редакції:

"

Номери

Коефіцієнт ризику

класу

розділу

групи

рахунку

1

2

3

4

5

 

92

920

9200/3, 8, A2
9200/42
9200/5, 62
9201/12
9201/22
9202/12
9202/22
9203
9204/12
9204/22
9206/12
9206/22
9207/12
9207/22
9208/12
9208/22

0
20
50
0
50
0
50
0
0
50
0
50
0
50
0
50

";

рядок за групою рахунків 935 розділу 93 класу 9 викласти в такій редакції:

"

Номери

Коефіцієнт ризику

класу

розділу

групи

рахунку

1

2

3

4

5

 

 

935

9350/12

0

1

2

3

4

5

 

 

 

9350/22
9351/12
9351/22
9352/12
9352/22
9353/12
9353/22
9354/12
9354/22
9356/12
9356/22
9357/12
9357/22
9358/12
9358/22
9359/12
9359/22

50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50

".

2. У главі 3:

1) в абзаці сьомому в розрахунку показника Рп цифри "+ 2606" виключити;

2) главу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"Під час розрахунку складової частини показників Ккр, Рп (1500A - - 1592/6 КА2) сума за рахунком 1592/6 КА включається до розрахунку за даними файла C5 із значенням параметра R012, що дорівнює "I".".

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим.

3. У главі 4:

1) в абзаці першому в розрахунку показника A:

після цифр "3042" доповнити цифрами "+ 3043 + 3044 + 3049";

після цифр "3142" доповнити цифрами "+ 3143 + 3144";

цифри та літери "- 1592/6КА14" виключити;

після цифр та літер "1600A - 1590/7 КА14" доповнити цифрами та літерами "- 1592/6КА14";

2) в абзаці другому:

цифри та літери "- 1592/6КА" виключити;

після цифр та літер "1590/7 КА" доповнити цифрами та літерами "- 1592/6КА";

3) в абзаці сьомому цифри та літери "1592/6 КА;" виключити;

4) абзац десятий викласти в такій редакції:

"Під час розрахунку активного/пасивного сальдо за операціями з іншими банками (1500A + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1,2,4 - 1516/1,2,4 КА + 1521 + 1522/2 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 6 - 1526/1, 2, 4, 5, 6 КА + 1600 A - 1590/7 КА - 1592/6 КА) у показниках A, Зп суми за рахунками 1590/7 КА та 1592/6 КА включаються до розрахунку за даними файла A7 з такими значеннями параметра R012:

сума за рахунком 1590/7 КА зі значеннями параметра R012, що дорівнює "A" або "F", або "J";

сума за рахунком 1592/6 КА зі значеннями параметра R012, що дорівнює "I" або "J".";

5) в абзаці дванадцятому в розрахунку показника Зп:

цифри "+ 2606" виключити;

після цифр "3352" доповнити цифрами "+ 3353 + 3354 + 3359";

після цифр "3362" доповнити цифрами "+ 3363 + 3364";

після цифр "3377" доповнити цифрами та літерами "+ 3380 + 3385 П - 3385 А - 3386 КП + 3387 ";

після цифр "9357" доповнити цифрами "+ 9358 + 9359";

цифри та літери "- 1592/6КА14" виключити;

після цифр та літер "- 1590/7 КА14" доповнити цифрами та літерами "- 1592/6КА14".

4. У главі 5:

1) в абзаці першому в розрахунку показника Ал:

після цифр "3042" доповнити цифрами "+ 3043 + 3044 + 3049";

після цифр "3142" доповнити цифрами "+ 3143 + 3144";

після цифр та літери "1500А" цифри та літери "- 1592/6КА14" виключити;

після цифр та літер "1600А - 1590/7 КА14" доповнити цифрами та літерами "- 1592/6КА14";

2) в абзаці другому:

після цифр та літери "1500А" цифри та літери "- 1592/6КА" виключити;

після цифр та літер "1590/7 КА" доповнити цифрами та літерами "- 1592/6КА";

3) в абзаці восьмому цифри та літери "1592/6 КА;" виключити;

4) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Під час розрахунку активного/пасивного сальдо за операціями з іншими банками (1500А + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1,2,4 - 1516/1,2,4 КА + 1521 + 1522/2 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 5, 6 - 1526/1, 2, 4, 5, 6 КА + 1600 А - 1590/7 КА - 1592/6 КА) у показниках Ал, З1 суми за рахунками 1590/7 КА та 1592/6 КА включаються до розрахунку за даними файла А7 з такими значеннями параметра R012:

сума за рахунком 1590/7 КА зі значеннями параметра R012, що дорівнює "A" або "F", або "J";

сума за рахунком 1592/6 КА зі значеннями параметра R012, що дорівнює "I" або "J".";

5) в абзаці тринадцятому в розрахунку показника З1:

цифри "+ 2606" виключити;

після цифр "3352" доповнити цифрами "+ 3353 + 3354 + 3359";

після цифр "3362" доповнити цифрами "+ 3363 + 3364";

після цифр "3377" доповнити цифрами та літерами "+ 3380 + 3385 П - - 3385 А - 3386 КП + 3387";

після цифр "9357" доповнити цифрами "+ 9358 + 9359".

цифри та літери "- 1592/6КА14" виключити;

після цифр та літер "1590/7 КА14" доповнити цифрами та літерами "- 1592/6КА14".

5. У главі 6:

1) в абзаці першому в розрахунку показника Зс:

після цифр та літер "1508/52АП" доповнити цифрами та літерами "- 1592/4,62КА";

після цифр "3042" доповнити цифрами "+ 3043 + 3044 + 3049";

після цифр "3142" доповнити цифрами "+ 3143 + 3144";

2) главу після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Сума за рахунком 1592/6 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "I", не включається до розрахунку показника Зс.

Сума за рахунком 1592/4 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "K", не включається до розрахунку показника Зс.".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим.

6. У главі 7:

1) в абзаці першому в розрахунку показника Зв:

після цифр та літер "1508/52АП" доповнити цифрами та літерами "- 1592/4,62КА";

після цифр "3042" доповнити цифрами "+ 3043 + 3044 + 3049";

після цифр "3142" доповнити цифрами "+ 3143 + 3144";

2) главу після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Сума за рахунком 1592/6 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "I", не включається до розрахунку показника Зв.

Сума за рахунком 1592/4 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "K", не включається до розрахунку показника Зв.".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим.

7. У главі 8:

1) в абзаці першому в розрахунку показника Зін:

після цифр та літер "1508/52АП" доповнити цифрами та літерами "- 1592/4,62КА";

після цифр "3042" доповнити цифрами "+ 3043 + 3044 + 3049";

після цифр "3142" доповнити цифрами "+ 3143 + 3144";

2) главу після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Сума за рахунком 1592/6 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "I", не включається до розрахунку показника Зін.

Сума за рахунком 1592/4 КА за даними файла C5 зі значенням параметра R012, що дорівнює "K", не включається до розрахунку показника Зін.".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим.

8. В абзаці другому глави 11 у розрахунку показника П:

цифри "+ 2606" виключити;

після цифр "3352" доповнити цифрами "+ 3353 + 3354 + 3359";

після цифр "3362" доповнити цифрами "+ 3363 + 3364";

після цифр та літер "3378 АП" доповнити цифрами та літерами "+ 3380 + 3385 АП - 3386 КП + 3387 + 3388 АП".

9. У главі 12:

1) в абзаці третьому в розрахунку показника ВПа:

після цифр "3042" доповнити цифрами "+ 3043 + 3044 + 3049";

після цифр "3142" доповнити цифрами "+ 3143 + 3144";

після цифр "9207" доповнити цифрами "+ 9208";

після цифр "9357" доповнити цифрами "+ 9358 + 9359";

2) в абзаці четвертому в розрахунку показника ВПз:

цифри "+ 2606" виключити;

після цифр "3352" доповнити цифрами "+ 3353 + 3354 + 3359";

після цифр "3362" доповнити цифрами "+ 3363 + 3364";

після цифр та літер "3378 АП" доповнити цифрами та літерами "+ 3380 + 3385 АП - 3386 КП + 3387 + 3388 АП";

після цифр "9217" доповнити цифрами "+ 9218";

після цифр "9367" доповнити цифрами "+ 9368 + 9369.".

10. В абзаці першому глави 13 у розрахунку показника СА:

після цифр "3042" доповнити цифрами "+ 3043 + 3044 + 3049";

після цифр "3142" доповнити цифрами "+ 3143 + 3144".

11. В абзаці першому глави 14 у розрахунку показника Оп1:

після цифр "3042" доповнити цифрами "+ 3043 + 3044 + 3049";

після цифр "3142" доповнити цифрами "+ 3143 + 3144".

12. Таблицю 2 додатка до Методики доповнити чотирма новими рядками такого змісту:

"

1

2

I

Резерви, сформовані під заборгованість інших банків (у частині рахунку 1500 А)

J

Резерви, сформовані під заборгованість інших банків (у частині рахунку 1502 А)

K

Резерви, сформовані під заборгованість за нарахованими доходами за коштами на вимогу в інших банках (у частині рахунку 1500 А)

L

Резерви, сформовані під заборгованість за нарахованими доходами за коштами в розрахунках в інших банках (у частині рахунку 1502 А)

".

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.