ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

17.04.2014 р.

Справа N 805/2795/14

Колегія суддів Донецького апеляційного адміністративного суду у складі: головуючого, судді: Чумака С. Ю., суддів: Ляшенко Д. В. та Ястребової Л. В., при секретарі - Пеньковій А. В., за участі представника позивача - Р. К. К., представників відповідача: О. Д. В., Г. Д. Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Донецьку апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БІК" на ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 31 березня 2014 року у справі N 805/2795/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БІК" до посадової особи Публічного акціонерного товариства "Донецькміськгаз" інженера метрології О. Д. В. про визнання дій неправомірними, встановила:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просив визнати неправомірними дії відповідача щодо:

- застосування способу виявлення витоку газу шляхом омилювання різьблення з'єднання лічильника, з'єднання імпульсної лінії датчику тиску;

- складання акта перевірки технічного стану вузла обліку від 10 лютого 2013 року;

- складання акта про виявлення порушення від 10 лютого 2013 року N 00147397.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 31 березня 2014 року провадження в адміністративній справі закрито на підставі пункту 1 частини 1 статті 157 КАС України, оскільки справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Не погодившись з ухвалою суду, позивач подав апеляційну скаргу, в якій, з підстав зазначених у позові, просить ухвалу суду скасувати та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Колегія суддів, заслухавши суддю-доповідача, пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, вважає останні необґрунтованими, а ухвалу суду такою, що підлягає залишенню без змін з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що відносини між сторонами врегульовані договором на постачання природного газу за регульованим тарифом N 896-г від 14.12.2011 року /а. с. 9 - 12/.

Згідно частини 1 статті 2 КАС України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання ними делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

У пункті 1 частини 1 статті 3 КАС України справу адміністративної юрисдикції визначено як переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно частини 1 статті 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Відповідно до п. 1 частини 2 статті 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів або правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

За приписами п. 7 частини 1 статті 3 КАС України суб'єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

З огляду на вказані законодавчі норми колегія суддів вважає, що відповідач у справі не є суб'єктом владних повноважень, а спір між сторонами виник не у сфері публічно-правових відносинам, а у зв'язку з виконанням господарського договору між двома суб'єктами господарювання.

Згідно статті 12 Господарського процесуального кодексу господарським судам підвідомчі, зокрема, справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна та з інших підстав.

Таким чином, вказаний спір підвідомчий господарському суду.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 157 КАС України суд закриває провадження у справі, якщо справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства. За приписами частини 3 статті 157 КАС України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу.

За правилами ч. 2 ст. 157 КАС України, якщо провадження у справі закривається з підстави, встановленої п. 1 ч. 1 цієї статті, суд повинен роз'яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ.

Як зазначалось вище, захист прав та інтересів позивача має здійснюватися за правилами господарського судочинства.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що ухвала суду першої інстанції прийнята з додержанням норм матеріального та процесуального права, у зв'язку з чим підстав для її скасування не вбачається.

Повний текст складений 17 квітня 2014 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 195, 196, 199, 200, 206, 211, 212, 254 КАС України, ухвалила:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БІК" залишити без задоволення.

Ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 31 березня 2014 року у справі N 805/2795/14 залишити без змін.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги протягом двадцяти днів з дня складення в повному обсязі до Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий, суддя

С. Ю. Чумак

Судді:

Д. В. Ляшенко

Л. В. Ястребова


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.