АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 08 грудня 2016 року N 530-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/155-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою - громадянином України Цоєм Володимиром Валерійовичем у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "МТІ" (далі - ТОВ "МТІ") (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

Фізична особа - громадянин України Цой В. В. набув частку у статутному капіталі ТОВ "МТІ", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, 20 грудня 2013 року відповідно до державної реєстрації змін до статуту товариства.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2012 рік перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент здійснення концентрації), тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

Згідно з частиною п'ятою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої цієї статті, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу фізичній особі - громадянину України Цою В. В. на набуття у власність частки в статутному капіталі ТОВ "МТІ", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 05 серпня 2016 року, тобто вже після здійснення зазначеної концентрації.

Отже, дії фізичної особи - громадянина України Цоя В. В. у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність частки в статутному капіталі ТОВ "МТІ", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

За наданою заявником інформацією:

ТОВ "МТІ" здійснює діяльність з оптової торгівлі одягом, взуттям та аксесуарами; комп'ютерною технікою, електронним устаткуванням та їх частинами; ювелірними виробами; парфумерно-косметичними товарами, мийними засобами; книгами, газетами, журналами, а також надає послуги з ремонтування комп'ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів; послуги складування та зберігання товарів;

ТОВ "МТІ" пов'язане відносинами контролю з:

товариством з обмеженою відповідальністю "ІНКОМТЕХ" (с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.), яке здійснює діяльність з реалізації протикрадіжних датчиків суб'єктам господарювання, з якими воно пов'язане відносинами контролю;

приватним підприємством "КОМФОРТБУД-ЛЮКС" (м. Київ), яке не здійснює господарської діяльності;

учасниками ТОВ "МТІ" на момент здійснення концентрації були фізичні особи - громадяни України Цой В. В. (40 %), Башлаков С. В. (30 %) та Дон О. Б. (30 %);

після здійснення концентрації учасниками ТОВ "МТІ" стали фізичні особи - громадяни України Цой В. В. (57,14 %) та Башлаков С. В. (42,86 %);

фізична особа - громадянин України Цой В. В. пов'язаний відносинами контролю з:

товариством з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙН ТХЕКВОНДО ПРОМОУШН" (м. Київ), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі спортивними товарами;

товариством з обмеженою відповідальністю "МТІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ" (м. Київ), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі відеозаписувальною та відеовідтворювальною апаратурою;

суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України;

фізична особа - громадянин України Башлаков С. В. пов'язаний відносинами контролю з:

товариством з обмеженою відповідальністю "МТІ ФЕШН" (м. Київ), яке здійснює діяльність з оптової торгівлі чоловічим та жіночим одягом і взуттям, аксесуарами до них; ювелірними виробами;

товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕНКА ЛОДЖІСТІКС" (м. Київ), яке створене 01 березня 2016 року та здійснює діяльність з надання складських послуг;

учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, крім зазначених.

Зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

На подання з попередніми висновками у справі N 24-26.13/155-16 представники фізичної особи - громадянина України Цоя В. В. листом від 26 жовтня 2016 року б. н. (зареєстрований у Комітеті 28.11.2016 за N 8-01/10348) повідомили, що Цой В. В. погоджується з висновками Антимонопольного комітету України.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Оскільки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік у фізичної особи - громадянина України Цоя В. В. немає, відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою - громадянином України Цоєм Володимиром Валерійовичем порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:

фізична особа - громадянин України Цой Володимир Валерійович звернувся до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію;

фізична особа - громадянин України Цой Володимир Валерійович співпрацював під час розгляду справи з Комітетом, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення такого порушення.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції", підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 19 лютого 2002 року за 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за N 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 N 14-рп (Розпорядження N 14-рп)), Антимонопольний комітет України постановив:

1. Визнати, що фізична особа - громадянин України Цой Володимир Валерійович вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "МТІ" (м. Київ, податковий номер 13669756), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на фізичну особу - громадянина України Цоя Володимира Валерійовича штраф у розмірі 102000 (сто дві тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі - громадянину України Цою Володимиру Валерійовичу на набуття у власність частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "МТІ", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

В. о. Голови Комітету

М. Ніжнік


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.