ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

ЛИСТ

від 30.12.2016 р. N 3160/10/10-ЗВ-16

Державна служба України з питань праці розглянула Ваш лист щодо отримання дозволу на виконання робіт з неруйнівного контролю методами: візуально-оптичного, ультразвукового і капілярної дефектоскопії та в межах компетенції повідомляє.

У пункті 2 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - Порядок), затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 N 687, зі змінами, зазначено:

огляд - контроль технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами;

технічний огляд - комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устатковання (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.

Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які проводять огляд, випробування та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі - устатковання). перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України, а також на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і господарювання та фізичних осіб, що використовують найману працю, які мають намір розпочати або здійснюють експлуатацію такого устатковання (далі - підприємства).

Враховуючи вищезазначене, підприємство повинно отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до вимог пункту 1 додатка 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 N 1107 (Постанова N 1107), зі змінами, а саме: технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до цього Порядку N 1107 (Постанова N 1107).

 

Начальник управління
гірничого нагляду

Ю. Дорошенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.