ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 10.02.2017 р. N 1524/1/5-ДП-17

Державна служба України з питань праці розглянула лист щодо забезпечення працівників спеціальним одягом та повідомляє.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про охорону праці" на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

Згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" ЗІЗ, що передбачені у нормативно-правових актах з охорони праці, повинні бути видані працівникам залежно від характеру й умов праці на строк носіння, який в будь-якому разі не має перевищувати строку придатності, визначеного документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами).

Строки використання ЗІЗ за календарними днями обчислюються з дня їх фактичної видачі за Нормами безоплатної видачі ЗІЗ та не мають перевищувати їх строків придатності.

ЗІЗ, повернені працівниками до закінчення строків їх придатності, але ще придатні для застосування, повинні бути очищені, відремонтовані та використані за призначенням, а непридатні для використання - списані в установленому законодавством порядку.

Чергові ЗІЗ повинні утримуватися у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані. Вони видаються під відповідальність керівників робіт або керівників змін.

Строки використання чергових ЗІЗ у кожному конкретному випадку залежно від характеру й умов роботи працівників встановлюються роботодавцем за узгодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок). При цьому строки використання чергових ЗІЗ мають бути не менше строків використання відповідних ЗІЗ, що видаються в індивідуальне користування згідно з Нормами безоплатної видачі ЗІЗ.

Використання ЗІЗ після закінчення строків їх придатності положеннями НПАОП 0.00-4.01-08 не передбачено.

Водночас інформуємо, що листи Держпраці не встановлюють норм права і мають інформаційний характер.

 

Голова

Р. Чернега


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.