ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 23.02.2017 р. N 2147/1/12-ДП-17

Державна служба України з питань праці розглянула лист [...] та повідомляє.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі - ПТЕЕС), затверджені наказом Мінпаливенерго від 25.07.2006 N 258, зареєстровані в Мін'юсті 25.10.2006 за N 1143/13017, є обов'язковими, зокрема, для працівників, які здійснюють випробування електроустановок споживачів і встановлюють відповідні норми та обсяги випробувань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів (додатки 1 - 5 до ПТЕЕС).

Стаття 21 Закону України "Про охорону праці" регламентує обов'язок роботодавця одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці (далі - експертна організація).

Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 N 1107 (Постанова N 1107) (далі - Порядок).

Порядком визначені переліки робіт підвищеної небезпеки (додаток 2 до Порядку (Постанова N 1107)) та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (додаток 3 до Порядку (Постанова N 1107)). Випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку, включено до переліку робіт, визначених додатком 2 до Порядку.

Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах, електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В внесено до переліку, визначеного додатком 3 до Порядку (Постанова N 1107).

Відповідно до пункту 9 Порядку (Постанова N 1107) роботодавець з метою отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки подає заяву та висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства про охорону праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт.

Відповідно до пункту 3 Порядку (Постанова N 1107) висновок експертизи - документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання та містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу.

Порядком встановлені форми дозволу (додаток 1 до Порядку (Постанова N 1107)) та заяви (додаток 4 до Порядку (Постанова N 1107)).

До дозволу вноситься інформація, що зазначена в документах, поданих суб'єктом господарювання, зокрема про об'єкт експертизи, щодо якого проводилась експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

 

Голова

Р. Чернега


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.