ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 28.02.2017 р. N 2315/3/5.3-ДП-17

Державна служба України з питань праці розглянула звернення [...] щодо розроблення плану локалізації і ліквідації можливих аварій (далі - ПЛЛА) у системі газопостачання підприємства та повідомляє.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (далі - Закон):

ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки - порядок визначення об'єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних об'єктів;

потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Згідно з вимогами ст. 9 Закону суб'єкт господарської діяльності ідентифікує об'єкти підвищеної небезпеки ВІДПОВІДНО до КІЛЬКОСТІ порогової маси небезпечних речовин. Нормативи порогової маси небезпечних речовин, порядок ідентифікації, форма та зміст оповіщення про її результати визначаються та встановлюються Кабінетом Міністрів України (Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки, затверджені постановою КМУ від 11.07.2002 N 956; далі - Нормативи).

Згідно з пунктом 1 Нормативів для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки до небезпечних речовин за їх властивостями належать у тому числі такі категорії речовин, як горючі (займисті) гази - гази, які утворюють у повітрі при нормальному тиску суміші, що сприяють поширенню полум'я в детонаційному чи дефлаграційному режимі або можуть горіти в повітрі в дифузійному режимі при витіканні струменем (факельне горіння).

Згідно з пунктом 2 Нормативів за видами аварій, що можуть статися виходячи з властивостей небезпечних речовин, та за впливом уражальних факторів цих аварій категорії небезпечних речовин об'єднуються в групи. Група 1 (вибух) - горючі (займисті) гази, горючі рідини, перегріті під тиском, ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини, речовини-окислювачі, речовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів.

Якщо за результатами ідентифікації встановлено, що об'єкт належить до об'єктів підвищеної небезпеки, то відповідно до ст. 11 Закону в порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, зазначені у частині п'ятій ст. 10 Закону, одночасно з розробленням декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати.

Вимоги щодо розроблення ПЛЛА на потенційно небезпечних об'єктах та інших, які не регламентуються Законом, визначаються відповідними НПАОП.

Якщо на підприємстві експлуатується система газопостачання, а в топкових приміщеннях використовуються побутові газові котли (до 100 кВт), на них поширюється розділ 3 глави V Правил безпеки систем газопостачання (Наказ N 285) (далі - НПАОП 0.00-1.76-15), а саме "Вимоги безпечної експлуатації газопроводів і установок, що використовують газ, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств комунально-побутового обслуговування виробничого характеру".

Згідно з пунктом 3.30 розділу 3 глави V НПАОП 0.00-1.76-15 (Наказ N 285) на підприємствах мають бути розроблені плани локалізації і ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.

Вимоги щодо форми, змісту, погодження ПЛЛА та інше НПАОП не передбачені.

Водночас інформуємо, що листи Держпраці не встановлюють норм права і мають інформаційний характер.

 

Заступник Голови

І. Шумелюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.