МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2017

м. Київ

N 398

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2017 р. за N 1036/30904

Про затвердження Змін до Положення про сторожову охорону

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 195 "Про впорядкування охорони об'єктів Збройних Сил", з метою удосконалення порядку несення служби сторожовою охороною

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про сторожову охорону, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 25 жовтня 2016 року N 561 (Положення N 561), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за N 1480/29610, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
СПО сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
31 липня 2017 року N 398

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2017 р. за N 1036/30904

ЗМІНИ
до Положення про сторожову охорону (Положення N 561)

У розділі I:

пункт 7 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"заступник начальника охорони (сторожової);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

пункт 9 викласти в такій редакції

"9. Склад команди сторожової охорони встановлюється відповідно до типового розрахунку (наводяться можливі варіанти)

Найменування посад

Кількість посад

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Начальник охорони (сторожової)

-

1

1

1

1

1

1

1

Заступник начальника охорони (сторожової)

-

1

1

1

1

1

1

1

Начальник групи (сторожової)

1

1 - 2

3

4

4

4

4

4

Сторож

5 - 7

10 - 12

15 - 19

20 - 25

26 - 34

35 - 50

51 - 66

67 - 95

Усього

6 - 8

13 - 16

20 - 24

26 - 31

32 - 40

41 - 56

57 - 72

73 - 101

У командах сторожової охорони за необхідності і в межах виділеного ліміту чисельності сторожової охорони дозволяється утримувати посади завідувача бюро перепусток, чергового бюро перепусток і контролерів на контрольно-пропускних пунктах.".

 

Начальник Головного управління
підготовки Збройних Сил України -
заступник начальника Генерального
штабу Збройних Сил України
генерал-лейтенант

В. Г. Бокій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.