ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 28.12.2015 р. N 38

Про затвердження Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки

З метою належного утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою міста, забезпечення необхідних умов використання об'єктів за призначенням відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.12.2015 N 949 та керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016 - 2018 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
28.12.2015 N 38

ПРОГРАМА
благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки

1. Загальна характеристика Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Розпорядження міського голови від 19.10.2015 р. N 612 щодо розроблення проекту Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки

3.

Розробник Програми

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

4.

Співрозробники Програми

Комунальні підприємства Житомирської міської ради:
"Житомиртеплокомуненерго";
"Житомирводоканал";
"Управління автомобільних шляхів";
"Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування";
"Зеленбуд";
"Експлуатація штучних споруд";
"Електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло";
"Інспекція з благоустрою м. Житомира"

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

6.

Учасники Програми

Комунальні підприємства Житомирської міської ради:
"Житомиртеплокомуненерго";
"Житомирводоканал";
"Управління автомобільних шляхів";
"Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування";
"Зеленбуд";
"Експлуатація штучних споруд";
"Електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло";
"Інспекція з благоустрою м. Житомира"

7.

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

I етап - 2016 рік
II етап - 2017 рік
III етап - 2018 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

373510,56 тис. грн.

 

у тому числі:

 

9.1.

коштів міського бюджету

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Місто Житомир - старовинне і, водночас, сучасне. Є адміністративним, економічним і культурним центром.

Загальна площа - становить 60,83 га.

Населення міста, що проживає на його території, становить 267,9 тисячі чоловік.

Основними проблемами є низька платоспроможність за спожиті послуги, що призводить до накопичення заборгованості населення та інших споживачів перед підприємствами житлово-комунального господарства. Розбалансованість системи теплозабезпечення через масове відключення від централізованого теплопостачання і встановлення мешканцями систем індивідуального опалення. Погіршення якості послуг з питного водопостачання та збільшення витрат енергоресурсів через незадовільний стан водопровідних мереж. Значні технологічні витрати та втрати питної води у зв'язку із значною зношеністю мереж водопостачання. Висока собівартість послуг водопостачання та водовідведення через значне енергоспоживання. Застарілі технології очистки та знезараження питної води, незадовільний стан каналізаційних очисних споруд, недостатня пропускна спроможність очисних споруд та низька якість очищення стоків. Недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної мережі. Потребують відновлення мережі зовнішнього освітлення вулиць міста. Недостатній рівень озеленення міста, велика кількість старих небезпечних дерев, неконтрольоване поширення карантинних рослин-алергенів та амброзії у зонах відпочинку. Занедбані та недоглянуті зони відпочинку, прибережні зони міських водосховищ. Наявність на території міста численних несанкціонованих звалищ і смітників твердих побутових відходів та відходів будівництва. Незадовільний стан вулично-дорожньої мережі.

Благоустрій міста представляє собою комплекс заходів, спрямованих на створення більш сприятливих, культурних і здоровіших умов життя, трудової діяльності й дозвілля населення в межах міста.

Необхідність комплексного благоустрою територій міста, продиктоване на сьогоднішній день необхідністю забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах та постійно зростаючому добробуті населення. Реалізація Програми дозволить здійснити проведення комплексу заходів, у тому числі організаційно-інформаційного характеру, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості й належного благоустрою та санітарного стану територій.

На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів із врахуванням досвіду провідних країн Європейського Союзу.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення ефективності та надійності функціонування комунального господарства, поліпшення загального благоустрою міських територій, реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Житомир та покращення його естетичного вигляду для створення комфортних умов проживання та відпочинку мешканців та гостей міста, покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Реалізація Програми відбудеться шляхом виконання організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території міста та створить сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме:

забезпечення якісного освітлення вулиць міста, належного утримання, поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення вулиць, автоматизації управління зовнішнім освітленням, проведення реконструкції зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

забезпечення окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев, проведення реконструкції (заміни) зелених насаджень, належного утримання, відновлення клумб, газонів, квітників міста;

забезпечення покращення благоустрою кладовищ, належних умов для поховань померлих, проведення будівництва нових секторів;

забезпечення належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах міста, ремонт та утримання мережі відведення дощових стоків, запровадження заходів з утримання мостів, шляхопроводів та штучних споруд;

забезпечення роботи та утримання міських фонтанів;

забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період.

проведення роз'яснювальної роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного стану міста;

проведення роботи щодо покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

Вирішення загальних проблем та питань благоустрою буде здійснюватись наступними шляхами:

проведення інвентаризації об'єктів благоустрою міста;

підвищення якості ремонту та утримання об'єктів благоустрою;

захист об'єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збереження їх функцій та якості;

формування ефективних договірних відносин між усіма суб'єктами надання послуг;

систематичне висвітлення в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів;

покращення рівня ритуального обслуговування населення шляхом розширення переліку надання ритуальних послуг;

розчищення русел річок Кам'янка, Крошенка, Лісова, Путятинка.

Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні умови для виконання поставлених завдань.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов'язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.

Ресурсне забезпечення Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

114846,40

123684,02

134980,14

373510,56

міський бюджет

114846,40

123684,02

134980,14

373510,56

державний бюджет

 

 

 

 

5. Строки та етапи виконання Програми

Програма буде виконуватись протягом 2016 - 2018 років.

6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

• забезпечення, утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць;

• відновлення, утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення;

• забезпечення утримання та ремонту доріг та вулиць міста для безпечного руху транспорту та пішоходів;

• утримання та поточний ремонт кладовищ;

• утримання та поточний ремонт зливових мереж, штучних споруд, мостів та шляхопроводів;

• утримання та поточний ремонт фонтанів;

• забезпечення належної експлуатації водопідйомної греблі на річці Тетерів;

• забезпечення утримання місць загального користування;

• здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста.

• забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі;

• придбання та впровадження обладнання і машин для збору, транспортування та складування побутових і промислових відходів;

• забезпечення виконання природоохоронних заходів та санітарних вимог, поліпшення благоустрою та території міста;

• реконструкція комплексу очистки на очисних спорудах каналізації;

• монтаж та демонтаж Новорічної ялинки;

• будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі;

• забезпечення підтримки комунальних підприємств шляхом поповнення їх статутних капіталів.

Результативні показники Додаток 1.

Заходи Програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки Додаток 2.

7. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями Програми: управлінням комунального господарства міської ради та комунальними підприємствами Житомирської міської ради: "Житомиртеплокомуненерго"; "Житомирводоканал"; "Управління автомобільних шляхів"; "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування"; "Зеленбуд"; "Експлуатація штучних споруд"; "Електричних мереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло"; "Інспекція з благоустрою м. Житомира".

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та управлінням комунального господарства міської ради.

Зміни до Програми вносяться за процедурою, передбаченою розділами Порядку.

Управління комунального господарства для здійснення моніторингу Програми щоквартально, до 15 числа, наступного за звітним періодом місяця, подає департаменту економічного розвитку Житомирської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Щорічний звіт про виконання кожного етапу Програми має бути винесений на розгляд постійної комісії міської ради, на яку покладений контроль за її виконанням.

Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми здійснюється у встановленому законом порядку.

8. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- значне покращення санітарного стану та благоустрою міста;

- підвищення рівня благоустрою й поліпшення естетичного вигляду міста;

- розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення, систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення, покрашення якості надання житлово-комунальних послуг;

- відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого покриття на міських дорогах, капітальний ремонт мостів та пішохідних переходів, забезпечення безпеки дорожнього руху;

- покращення рівня ритуальних послуг, забезпечення охорони та впорядкування кладовищ;

- збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку, заміну застарілих насаджень та їх оновлення, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства міста;

- покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище та довкілля;

- підвищення ефективного функціонування підприємств з питань благоустрою;

- впровадження сучасних технологій та спеціалізованого обладнання;

- виконання низки суспільно значимих для міста завдань;

- створення належних умов для проживання мешканців, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя;

- підвищення якості житлово-комунальних послуг.

 

Начальник управління

О. В. Марцун

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 1
до Програми

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення

1

 

Показник затрат:

 

 

 

 

 

 

 

4116060

кількість світлоточок всього:

од.

акти інвентаризації та технічні паспорти мереж

12524

12524

12524

 

в т. ч. - з лампами розжарювання

 

 

1905

1905

1905

 

- ДНаТ 70

од.

 

 

 

 

 

- ДНаТ 100

од.

 

3477

3477

3477

 

- ДНаТ 150

од.

 

2437

2437

2437

 

- ДНаТ 250

од.

 

2187

2187

2187

 

- світлодіодні

од.

 

229

229

229

 

- лампи металогалогенні

од.

 

 

 

 

 

- прожектори

од.

 

176

176

176

 

загальна протяжність електричних мереж

км

акти інвентаризації та технічні паспорти мереж

476,92

476,924

476,924

 

видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню

тис. грн.

розрахунок до кошторису

2117,80

2243

2369,1

 

видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.

тис. грн.

рішення про міський бюджет

6363,90

7165,8

7825

 

видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

розрахунок до кошторису

4773,90

5374,8

5868,7

 

видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

розрахунок до кошторису

1590,00

1791

1956,3

 

видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

розрахунок до кошторису

1988,00

1989,2

2172,2

 

2

 

Показники продукту:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік

кВт

акт технічного обстеження

2160479,0

2432661,0

2656528,0

 

кількість світлоточок які знаходяться на утриманні

од.

акт технічного обстеження

12508

12508

12508

 

кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту

од.

акт технічного обстеження

2360

2360

2360

 

кількість світлоточок які планується відремонтувати

од.

акт технічного обстеження

220

220

220

 

протяжність електричних мереж, які планується відремонтувати (поточний ремонт)

км

акт технічного обстеження

5,5

5,6

5,8

 

3

 

Показники ефективності:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку

кВт

розрахунок

172,73

194,49

212,39

 

середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж

грн.

розрахунок

10009,77

11269,72

12305,31

 

середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж

грн.

розрахунок

289090,91

319821,43

337293,10

 

4

 

Показники якості:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком

%

розрахунок

122,2

112,6

109,2

 

відсоток протяжності електромереж, які планується відремонтувати до загальної протяжності електромереж

%

розрахунок

1,15

1,2

1,28

 

відсоток кількості світлоточок, які планується відремонтувати до загальної кількості світлоточок

%

розрахунок

18,9

18,9

18,9

 

Завдання 2. Відновлення, утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення

1

 

Показники затрат:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

видатки на виконання заходів Програми

тис. грн.

рішення про міський бюджет

12060,9

13580,6

14830,1

 

Екологічний фонд

тис. грн.

рішення про міський бюджет

4303,0

4787,5

5227,9

 

висаджування багаторічних рослин: дерев, кущів, квітів та посівів газону

тис. грн.

рішення про міський бюджет

539,0

606,9

662,8

 

догляд за зеленими насадженнями

тис. грн.

рішення про міський бюджет

2192,0

2468,2

2695,3

 

боротьба з омелою

тис. грн.

рішення про міський бюджет

687,0

773,6

844,7

 

ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів

тис. грн.

рішення про міський бюджет

245,0

275,9

301,3

 

інвентаризація зелених насаджень

тис. грн.

рішення про міський бюджет

400,0

450,4

491,8

 

придбання посадкового матеріалу для висаджування на об'єктах міста

тис. грн.

рішення про міський бюджет

239,0

269,1

293,9

 

- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави

тис. грн.

рішення про міський бюджет

214,6

241,6

263,9

 

- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення

тис. грн.

рішення про міський бюджет

6676,4

7517,2

8208,8

 

- видатки на виконання робіт по знесенню дерев

тис. грн.

рішення про міський бюджет

226,4

254,9

278,4

 

- видатки на обрізування крон дерев

тис. грн.

рішення про міський бюджет

146,9

165,4

180,6

 

- викошування газонів

тис. грн.

рішення про міський бюджет

417,1

469,7

512,9

 

- ремонтно-будівельні роботи

тис. грн.

рішення про міський бюджет

76,5

86,1

94,1

 

кількість дерев на зелених зонах міста

од.

акт інвентаризації

15430,0

15430,0

15430,0

 

площа зелених насаджень

га

акт інвентаризації

59,8

59,8

59,8

 

площа газонів

га

акт інвентаризації

48,2

48,2

48,2

 

площа квітників

га

акт інвентаризації

0,3

0,3

0,3

 

кількість скверів

од.

акт інвентаризації

55

55

55

 

кількість лавок

од.

акт обстеження

144

144

144

 

протяжність лавок

п. м

акт обстеження

530

530

530

 

площа доріжок

м2

акт обстеження

106120,00

106120,00

106120,00

 

кількість аварійних дерев

од.

 

498

490

485

 

2

 

Показники продукту:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

кількість аварійних дерев, що планується зрізати

од.

акт обстеження

141

150

160

 

кількість дерев, що планується обрізати та кронувати

од.

акт обстеження

459

460

460

 

площа об'єктів, що потребує прибирання

га

розрахунок

28,2

28,2

28,2

 

площа газонів, що потребує викошування

га

розрахунок

51,68

51,68

51,68

 

площа об'єктів, яку планується прибирати

га

розрахунок

24,2

24,2

24,2

 

3

 

Показники ефективності:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева

грн.

розрахунок

1605,67

1699,33

1740,00

 

середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева

грн.

розрахунок

320,04

359,57

392,61

 

середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою

грн.

розрахунок

22990,36

25885,67

28267,22

 

4

 

Показники якості:

 

 

х

х

х

 

 

4116060

відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста

%

розрахунок

28,3

30,6

33,0

 

відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев

%

розрахунок

3,0

3,0

3,0

 

Завдання 3. Утримання та поточний ремонт кладовищ

1

 

Показники затрат:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.

тис. грн.

рішення про міський бюджет

7815,50

8800,30

9609,90

 

видатки на утримання кладовищ

тис. грн.

розрахунок до кошторису

5009,60

5640,80

6159,80

 

видатки на охорону кладовищ

тис. грн.

розрахунок до кошторису

1438,80

1620,10

1769,10

 

видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік

тис. грн.

розрахунок до кошторису

1234,60

1390,20

1518,10

 

видатки на поточний ремонт кладовищ

тис. грн.

розрахунок до кошторису

132,5

149,2

162,9

 

загальна площа кладовищ з прилеглою територією

га

акт інвентаризації та землекористування

137,63

137,63

137,63

 

2

 

Показники продукту:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

площа кладовищ, яка підлягає прибиранню

га

санітарні норми

36,86

36,86

36,86

 

площа кладовищ, яка підлягає охороні

га

наказ

110,04

110,04

110,04

 

кількість аварійних дерев, що планується зрізати

од.

розрахунок до кошторису

104

105

105

 

3

 

Показники ефективності:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ

грн.

розрахунок

3113,46

3505,77

4310,68

 

середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ

грн.

розрахунок

1089,61

1226,91

1508,60

 

середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян

грн.

розрахунок

102884,58

115848,66

142446,94

 

середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева

грн.

розрахунок

1111,36

1251,40

1538,72

 

4

 

Показники якості:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)

%

розрахунок

100

100

100

 

динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)

%

розрахунок

116,6

112,6

109,2

 

Завдання 4. Утримання та поточний ремонт зливових мереж, штучних споруд, мостів та шляхопроводів

1

 

Показники затрат:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків

од.

акт інвентаризації

16

16

16

 

кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток

од.

акт інвентаризації

744

744

744

 

площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків

кв. м

акт інвентаризації (обстеження)

31089

31089

31089

 

площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах

м2

акт інвентаризації (обстеження)

16364

16364

16364

 

протяжність колекторів зливової каналізації

км

акт інвентаризації (обстеження)

82,6

82,6

82,6

 

протяжність дренажної мережі

км

акт інвентаризації (обстеження)

160

160

160

 

протяжність колесовідбійної огорожі

м

акт інвентаризації (обстеження)

5070

5070

5070

 

видатки на виконання заходів Програми, в т. ч.

тис. грн.

рішення про міський бюджет

3124,90

3518,6

3842,3

 

видатки на прибирання мостів та шляхопроводів

тис. грн.

розрахунок до кошторису

882,70

993,9

1085,7

 

видатки на фарбування бар'єрної огорожі та бордюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб

тис. грн.

розрахунок до кошторису

212,30

239,1

261,1

 

видатки на промивку та прочищення зливових мереж

тис. грн.

розрахунок до кошторису

780,30

878,6

959,8

 

витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району

тис. грн.

розрахунок до кошторису

326,10

367,2

401,1

 

підтримка вакууму в сифоні

тис. грн.

розрахунок до кошторису

33,90

38,2

41,7

 

видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів

тис. грн.

розрахунок до кошторису

238,80

268,9

293,7

 

видатки на встановлення зливоприймальних решіток та люків

тис. грн.

розрахунок до кошторису

236,20

266

290,5

 

2

 

Показники продукту:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що потребують ремонту

од.

акт обстеження

16

16

16

 

площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати

м2

розрахунок до кошторису

31089

31089

31089

 

кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати

од.

акт обстеження

81

86

93

 

кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати

од.

розрахунок до кошторису

81

86

93

 

протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити

км

акт обстеження

83,2

83,2

83,2

 

протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити

км

розрахунок до кошторису

31

32

32,5

 

протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення

км

акт обстеження

0

0

0

 

протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати

км

розрахунок до кошторису

0

0

0

 

площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати

м2

акт обстеження

2700

2800

2900

 

площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати

м2

розрахунок до кошторису

2700

2800

2900

 

3

 

Показники ефективності:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

середні видатки на утримання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік

грн.

розрахунок

55168,75

62118,75

67856,25

 

середні видатки на ремонт та встановлення 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки, люку

грн.

розрахунок

5864,20

6219,77

6281,72

 

середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації

грн.

розрахунок

25170,97

27456,25

29532,31

 

середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах

грн.

розрахунок

78,63

85,39

90,03

 

4

 

Показники якості:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати

%

розрахунок

100

100

100

 

питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити

%

розрахунок

37,3

38,5

39,1

 

питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати

%

розрахунок

100

100

100

 

Завдання 5. Утримання та поточний ремонт фонтанів

1

 

Показники затрат:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

кількість фонтанів

од.

акт інвентаризації

6

6

6

 

кількість насосних агрегатів

од.

акт інвентаризації

14

14

14

 

видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів

тис. грн.

розрахунок

703,80

792,48

865,4

 

видатки на водопостачання в рік

тис. грн.

розрахунок

80,30

85

89,8

 

2

 

Показники продукту:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

кількість працюючих фонтанів

од.

акт обстеження

6

6

6

 

кількість працюючих насосних агрегатів

од.

акт обстеження

14

14

14

 

3

 

Показники ефективності:

 

 

х

х

х

 

 

4116060

кількість місяців роботи фонтанів в рік*

міс.

 

6

6

6

 

середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан

грн.

розрахунок

2,23

2,36

2,49

 

середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану

грн.

розрахунок

19,55

22,01

24,04

 

4

 

Показники якості:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року

%

розрахунок

100

100

100

 

динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік

%

розрахунок

100

100

100

 

Завдання 6. Утримання місць загального користування

1

 

Показники затрат:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

площа території, яку необхідно утримувати

кв. м

акт інвентаризації

205105,0

205105,0

205105,0

 

видатки на утримання місць загального користування

тис. грн.

розрахунок

2871,00

3232,70

3530,20

 

2

 

Показники продукту:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

кількість працюючих для виконання робіт

од.

акт обстеження

69

69

69

 

3

 

Показники ефективності:

 

 

х

 

 

 

 

 

середньомісячні видатки на утримання 1 кв. м місць загального користування

грн.

розрахунок

1,17

1,31

1,43

 

4

 

Показники якості:

 

 

х

 

 

 

 

4116060

відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування

%

розрахунок

100

100

100

 

Завдання 7. Забезпечення належного стану доріг міста для безпечного руху транспорту та пішоходів

1

 

Показники затрат:

 

 

 

 

 

 

 

4116650

Кількість штатних працівників управління

од.

штатний розпис

128

128

128

 

Обсяги фінансування на виконання заходів Програми, в т. ч.

тис. грн.

рішення про бюджет

42509,00

47865,10

52268,70

 

утримання доріг

тис. грн.

рішення про бюджет

14905,00

16783,00

18327,10

 

поточний ремонт доріг

тис. грн.

рішення про бюджет

9157,00

10310,80

11259,40

 

капітальний ремонт доріг

тис. грн.

рішення про бюджет

18447,00

20771,30

22682,30

 

Протяжність вулиць

км

акт інвентаризації

198,5

198,5

198,5

 

покриття асфальтобетонне

т. м2

акт інвентаризації

1429

1429

1429

 

покриття щебневе

т. м2

акт інвентаризації

87,8

87,8

87,8

 

Протяжність провулків

км

акт інвентаризації

130,1

130,1

130,1

 

покриття асфальтобетонне

т. м2

акт інвентаризації

148,3

148,3

148,3

 

покриття щебневе

т. м2

акт інвентаризації

87,5

87,5

87,5

 

Протяжність проїздів

км

акт інвентаризації

19,5

19,5

19,5

 

покриття асфальтобетонне

т. м2

акт інвентаризації

30,9

30,9

30,9

 

покриття щебневе

т. м2

акт інвентаризації

4,9

4,9

4,9

 

Площі, майдани: покриття асфальтобетонне

км

акт інвентаризації

42,4

42,4

42,4

 

2

 

Показники продукту:

 

 

 

 

 

 

 

4116650

Загальна протяжність доріг, що підлягає прибиранню

км

акт інвентаризації

1429

1429

1429

 

протяжність доріг, що підлягає поточному ремонту

км

дефектний акт

22,9

25,8

28,1

 

Площі доріг, капітальний ремонт, яких планується провести

т. м2

дефектний акт

61,5

69,2

75,6

 

3

 

Показники ефективності:

 

 

 

 

 

 

 

4116650

Середньомісячні витрати на утримання 1 км доріг

грн.

розрахунок

10430,4

11744,6

12825,15

 

Витрати на капітальний ремонт 1 м2 доріг

грн.

розрахунок

 

 

 

 

4

 

Показники якості:

 

 

 

 

 

 

 

4116650

Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати

%

розрахунок

100

100

100

 

Питома вага доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг

%

розрахунок

11,5

13,0

14,2

 

 

Начальник управління
комунального господарства
міської ради

О. В. Марцун

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток
2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми благоустрою та комунального господарства м. Житомира на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

I етап 2016

II етап 2017

III етап 2018

1.

1.1. Реконструкція, утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць;

1.1.1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "ЕМЗО Міськсвітло"

Міський бюджет

6363,90

7165,8

7825,1

 

1.1.2. Розрахунки за спожиту електроенергію

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "ЕМЗО Міськсвітло"

Міський бюджет

2117,80

2243

2369,1

 

1.1.3. Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С. П. Корольова, святкове освітлення новорічних ялинок

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "ЕМЗО Міськсвітло"

Міський бюджет

99,90

112,50

122,90

 

1.2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т. ч. проектні роботи*

1.2.1. Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "ЕМЗО Міськсвітло"

Міський бюджет

1981,2

2230,8

2436,1

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

10562,80

11752,10

12753,20

 

2.

2.1. Відновлення, утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення;

2.1.1. Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Зеленбуд"

Міський бюджет

11601,30

13063,1

14264,9

 

2.1.2. Розрахунки за спожитий газ

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Зеленбуд"

Міський бюджет

214,6

241,6

263,9

 

2.1.3. Встановлення та придбання новорічних ялинок

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Зеленбуд"

 

 

 

 

 

2.2. Забезпечення природоохоронних заходів

2.2.1. Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Зеленбуд"

Міський бюджет

245,00

275,90

301,30

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

12060,90

13580,60

14830,10

 

3.

3.1. Реконструкція, будівництво, утримання та поточний ремонт кладовищ;

3.1.1. Утримання та поточний ремонт міських кладовищ

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "СККПО"

Міський бюджет

7815,50

8800,30

9609,90

 

3.2. Будівництво кладовища

3.2.1. Забезпечення будівництва кладовища

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "СККПО"

Міський бюджет

2500,00

2815,00

3074,00

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

10315,50

11615,30

12683,90

 

4.

4.1. Реконструкція, капітальний ремонт, утримання та поточний ремонт зливових мереж і штучних споруд;

4.1.1. Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Експлуатація штучних споруд"

Міський бюджет

2710,30

3051,80

3332,60

 

4.1.2. Утримання та поточний ремонт водопідйомної греблі на річці Тетерів

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Експлуатація штучних споруд"

Міський бюджет

300,40

338,30

369,40

 

4.2. Забезпечення природоохоронних заходів

4.2.1. Упорядкування прибережних захисних смуг та розчищення русел річок. Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення скель "Чотири брати", "Голова Чацького"

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Експлуатація штучних споруд"

Міський бюджет

414,60

466,80

509,80

 

4.3. Капітальний ремонт

4.3.1. Обладнання та капітальний ремонт підвісного пішохідного моста через р. Тетерів в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Житомир

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Експлуатація штучних споруд"

Міський бюджет

1446,80

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

4872,10

3856,90

4211,80

 

5.

5.1. Реконструкція, утримання та поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення

5.1.1. Утримання та поточний ремонт фонтанів

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Житомирводоканал"

Міський бюджет

737,30

830,20

906,60

 

5.1.2. Розрахунки за спожиту воду

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Житомирводоканал"

Міський бюджет

80,30

85,00

89,80

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

817,60

915,20

996,40

 

6.

6.1. Реконструкція, утримання та поточний ремонт мереж з централізованого теплопостачання та постачання гарячої води;

 

2016 - 2018

УКГ міської ради

Міський бюджет

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

 

7.

7.1. Реконструкція, утримання, капітальний та поточний ремонт вулиць;

7.1.1. Утримання вулиць та доріг

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Управління автомобільних шляхів"

Міський бюджет

14905,00

16783,00

18327,10

 

7.1.2. Поточний ремонт вулиць та доріг

 

УКГ міської ради
КП "Управління автомобільних шляхів"

Міський бюджет

9157,00

10310,80

11259,40

 

7.1.3. Капітальний ремонт доріг

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Управління автомобільних шляхів"

Міський бюджет

48447,00

54551,32

59570,04

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

72509,00

81645,12

89156,54

 

8.

8.1. Здійснення контролю за виконанням робіт по реконструкції, будівництву, утриманню та поточному ремонту на об'єктах комунального господарства міста.

8.1.1. Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою

2016 - 2018

УКГ міської ради
відділ технічного нагляду за об'єктами благоустрою

Міський бюджет

271,50

305,70

333,80

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

271,50

305,70

333,80

 

9.

9.1. Сприяння забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м. Житомирі.

9.1.1. Надання трансфертів КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" з метою забезпечення реалізації проекту

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира"

Міський бюджет

516,00

581,00

634,50

 

9.1.2. Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира"

Міський бюджет

50,00

56,30

61,50

 

9.1.3. Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою для утримання в належному санітарному стані

2016 - 2018

УКГ міської ради
КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира"

Міський бюджет

2871,00

3232,70

3530,20

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

3437,00

3870,00

4226,20

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

114846,40

123684,02

134980,14

 

 

Начальник управління
комунального господарства
міської ради

О. В. Марцун

Секретар міської ради

Н. М. Чиж


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.