ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 вересня 2017 року N 89

Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити:

1) План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків), що додається;

2) Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.

2. Затвердити зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами) (далі - План рахунків N 280), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 919/9518 (зі змінами) (далі - Інструкція N 280), що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком (додаток 1).

4. Банкам України рекомендувати:

1) протягом періоду з 01 до 14 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків N 280 на відповідні рахунки Плану рахунків N 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів з рахунків для обліку дисконту, премії за наданими кредитами/залученими депозитами, короткострокових, довгострокових, прострочених кредитів/депозитів, прострочених нарахованих доходів/витрат за кредитами/депозитами (додаток 2);

2) протягом періоду з 18 до 24 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків N 280 на відповідні рахунки Плану рахунків N 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів за рахунками сформованих спеціальних резервів (додаток 3).

5. Банкам України забезпечити до 01 січня 2019 року поступовий перехід на здійснення операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" групи рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб" групи рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ" групи рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" розділу 26 класу 2 Плану рахунків.

6. Структурним підрозділам Національного банку України до 30 листопада 2017 року (включно) привести нормативно-правові акти Національного банку України у відповідність до вимог Плану рахунків.

7. Національний банк України не застосовує до банків заходів впливу за недотримання ними в період з 01 до 31 грудня 2017 року (включно) вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 946/11226 (зі змінами), Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (Постанова N 129) (зі змінами), у зв'язку з виконанням дій, визначених пунктом 4 цієї постанови, що пов'язані з переходом на План рахунків.

8. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови для використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:

1) пунктів 4, 5 Змін до Плану рахунків N 280 та пунктів 4, 5 Змін до Інструкції N 280, які набирають чинності з 01 жовтня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);

2) пунктів 1, 2, 3 Змін до Плану рахунків N 280 та пунктів 1, 2, 3 Змін до Інструкції N 280, які набирають чинності з 01 грудня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);

3) пунктів 1, 3 цієї постанови, які набирають чинності з 25 грудня 2017 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
11 вересня 2017 року N 89

План рахунків бухгалтерського обліку банків України

N
з/п

Рахунок

Назва

номер

ознака

1

2

3

4

1

Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції

2

Розділ 10 Готівкові кошти

3

Група 100 Банкноти та монети

4

1001

А1

Банкноти та монети в касі банку

5

1002

А

Банкноти та монети в касі відділень банку

6

1003

А

Банкноти та монети в обмінних пунктах

7

1004

А

Банкноти та монети в банкоматах

8

1005

А

Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

9

1007

А

Банкноти та монети в дорозі

10

Група 101 Дорожні чеки

11

1011

А

Дорожні чеки в касі банку

12

1012

А

Дорожні чеки в касі відділень банку

13

1013

А

Дорожні чеки в обмінних пунктах

14

1017

А

Дорожні чеки в дорозі

15

Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

16

1090

КА

Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

17

Розділ 11 Банківські метали

18

Група 110 Банківські метали

19

1101

А

Банківські метали в банку

20

1102

А

Банківські метали у відділенні банку

21

1107

А

Банківські метали в дорозі

22

Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

23

1190

КА

Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

24

Розділ 12 Кошти в Національному банку України

25

Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України

26

1200

А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

27

1203

А

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

28

1207

А

Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

29

1208

А

Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

30

Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

31

1211

А

Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

32

1212

А

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

33

1216

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

34

1218

А

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

35

Розділ 13 Кошти Національного банку України

36

Група 130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

37

1300

П

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

38

1308

П

Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку

39

Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

40

1310

П

Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

41

1311

П

Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

42

1312

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

43

1316

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

44

1318

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

45

Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України

46

1321

П

Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

47

1322

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України

48

1323

П

Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

49

1324

П

Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

50

1326

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України

51

1328

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

52

Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

53

1334

П

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

54

1336

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

55

1338

П

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

56

Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

57

Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

58

1400

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

59

1401

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

60

1402

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

61

1403

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

62

1404

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

63

1405

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

64

1406

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

65

1408

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

66

Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

67

1410

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

68

1411

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

69

1412

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

70

1413

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

71

1414

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

72

1415

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

73

1416

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

74

1418

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

75

1419

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

76

Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

77

1420

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

78

1421

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

79

1422

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

80

1423

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

81

1424

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

82

1426

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

83

1428

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

84

1429

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

85

Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

86

1430

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

87

1435

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

88

1436

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

89

1438

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

90

Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

91

1440

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

92

1446

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

93

1448

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

94

Група 145 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

95

1450

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

96

1455

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

97

1456

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

98

1458

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

99

Розділ 15 Кошти в інших банках

100

Група 150 Кошти на вимогу в інших банках

101

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

102

1502

А

Кошти банків у розрахунках

103

1507

П

Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

104

1508

АП

Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

105

1509

КА

Резерв за коштами на вимогу в інших банках

106

Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

107

1510

А

Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

108

1513

А

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

109

1516

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

110

1518

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

111

1519

КА

Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

112

Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

113

1520

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

114

1521

А

Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

115

1522

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

116

1524

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

117

1526

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

118

1528

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

119

1529

КА

Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

120

Група 153 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

121

1532

А

Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

122

1533

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

123

1535

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

124

1536

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

125

1538

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

126

Група 154 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

127

1542

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

128

1543

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

129

1545

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

130

1546

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

131

1548

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

132

1549

КА

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

133

Розділ 16 Кошти інших банків

134

Група 160 Кошти на вимогу інших банків

135

1600

АП

Кореспондентські рахунки інших банків

136

1602

П

Кошти в розрахунках інших банків

137

1607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

138

1608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

139

1609

КА

Резерв за коштами на вимогу інших банків

140

Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

141

1610

П

Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

142

1613

П

Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

143

1616

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

144

1618

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

145

Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

146

1621

П

Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

147

1622

П

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

148

1623

П

Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

149

1626

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

150

1628

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

151

Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

152

Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

153

1811

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

154

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

155

Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

156

1890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

157

Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

158

Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

159

1911

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

160

1912

П

Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

161

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

162

Клас 2 Операції з клієнтами

163

Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

164

Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

165

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

166

2016

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

167

2018

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

168

2019

КА

Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

169

Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

170

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

171

2026

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

172

2028

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

173

2029

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

174

Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

175

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

176

2036

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

177

2038

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

178

2039

КА

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

179

Група 204 Придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю

180

2040

А

Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

181

2041

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

182

2042

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

183

2043

А

Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

184

2044

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

185

2045

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

186

2046

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

187

2048

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

188

2049

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

189

Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

190

2060

А

Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання

191

2063

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

192

2066

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

193

2068

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

194

2069

КА

Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

195

Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

196

2071

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

197

2076

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

198

2078

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

199

2079

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

200

Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

201

2083

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

202

2086

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

203

2088

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

204

2089

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

205

Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

206

Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

207

2103

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

208

2106

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

209

2108

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

210

2109

КА

Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

211

Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

212

2113

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

213

2116

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

214

2118

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

215

2119

КА

Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

216

Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

217

2123

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

218

2126

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

219

2128

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

220

2129

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

221

Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

222

2133

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

223

2136

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

224

2138

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

225

2139

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

226

Група 214 Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

227

2140

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

228

2141

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

229

2142

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

230

2143

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

231

2146

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

232

2148

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

233

2149

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

234

Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

235

Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

236

2203

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

237

2206

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

238

2208

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

239

2209

КА

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

240

Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

241

2211

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

242

2216

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

243

2218

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

244

2219

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

245

Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

246

2220

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

247

2226

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

248

2228

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

249

2229

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

250

Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

251

2233

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

252

2236

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

253

2238

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

254

2239

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

255

Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

256

2240

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

257

2241

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

258

2242

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

259

2243

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

260

2246

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

261

2248

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

262

2249

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

263

Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю

264

Група 230 Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

265

2301

А

Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

266

2303

А

Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

267

2306

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

268

2307

АП

Переоцінка за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

269

2308

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

270

2309

АП

Резерв за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

271

Група 231 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

272

2310

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

273

2311

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

274

2316

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

275

2317

АП

Переоцінка за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

276

2318

А

Нараховані доходи за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

277

2319

АП

Резерв за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

278

Група 232 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

279

2320

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

280

2321

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

281

2326

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

282

2327

АП

Переоцінка за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

283

2328

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

284

2329

АП

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

285

Група 233 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

286

2330

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

287

2331

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

288

2336

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

289

2337

АП

Переоцінка за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

290

2338

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

291

2339

АП

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

292

Група 234 Фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

293

2340

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

294

2341

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

295

2346

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

296

2347

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

297

2348

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

298

2349

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

299

Група 235 Іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

300

2351

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

301

2353

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

302

2356

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

303

2357

АП

Переоцінка за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

304

2358

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

305

2359

АП

Резерв за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

306

Група 236 Кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

307

2360

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

308

2361

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

309

2362

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

310

2363

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

311

2366

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

312

2367

АП

Переоцінка за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

313

2368

А

Нараховані доходи за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

314

2369

АП

Резерв за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

315

Група 237 Кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

316

2370

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

317

2371

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

318

2372

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

319

2373

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

320

2376

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

321

2377

АП

Переоцінка за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

322

2378

А

Нараховані доходи за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

323

2379

АП

Резерв за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

324

Група 238 Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

325

2380

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

326

2381

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

327

2382

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

328

2383

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

329

2386

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

330

2387

АП

Переоцінка за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

331

2388

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

332

Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

333

2390

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

334

2391

А

Кредити за операціями репо, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

335

2392

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

336

2393

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

337

2394

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

338

2395

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

339

2396

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

340

2397

АП

Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

341

2398

А

Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

342

Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю

343

Група 240 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

344

2401

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

345

2403

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

346

2406

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

347

2407

АП

Переоцінка за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

348

2408

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

349

2409

АП

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

350

Група 241 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

351

2410

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

352

2411

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

353

2416

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

354

2417

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

355

2418

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

356

2419

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

357

Група 242 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

358

2420

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

359

2421

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

360

2426

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

361

2427

АП

Переоцінка за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

362

2428

А

Нараховані доходи за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

363

2429

АП

Резерв за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

364

Група 243 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

365

2431

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

366

2433

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

367

2436

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

368

2437

АП

Переоцінка за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

369

2438

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

370

2439

АП

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

371

Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

372

2450

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

373

2451

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

374

2452

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

375

2453

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

376

2456

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

377

2457

АП

Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

378

2458

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

379

Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

380

Група 251 Кошти Державного бюджету України

381

2512

П

Кошти Державного бюджету України цільового характеру

382

2513

П

Кошти Державного казначейства України

383

2518

П

Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

384

Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

385

2520

П

Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

386

2523

П

Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

387

2525

П

Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

388

2526

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

389

2528

П

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

390

Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

391

2530

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

392

2531

П

Кошти, що вилучені уповноваженими органами

393

2538

П

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

394

Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

395

2541

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

396

2542

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

397

2544

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

398

2545

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

399

2546

П

Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів

400

2548

П

Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

401

Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

402

2550

П

Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

403

2551

П

Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

404

2552

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

405

2553

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

406

2554

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

407

2555

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

408

2556

П

Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень

409

2558

П

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

410

Група 256 Кошти позабюджетних фондів

411

2560

П

Державні позабюджетні фонди

412

2561

П

Галузеві позабюджетні фонди

413

2562

П

Регіональні позабюджетні фонди

414

2565

П

Цільові кошти позабюджетних фондів

415

2568

П

Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

416

Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

417

2570

П

Кошти державного бюджету для виплат

418

2571

П

Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

419

2572

П

Кошти місцевих бюджетів для виплат

420

Розділ 26 Кошти клієнтів банку

421

Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

422

2600

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

423

2601

П

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

424

2602

П

Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

425

2603

П

Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

426

2604

П

Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

427

2605

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

428

2607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

429

2608

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

430

2609

КА

Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

431

Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання

432

2610

П

Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

433

2611

П

Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо

434

2616

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання

435

2618

П

Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

436

Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб

437

2620

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб

438

2622

П

Кошти в розрахунках фізичних осіб

439

2625

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

440

2627

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

441

2628

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

442

2629

КА

Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб

443

Група 263 Строкові кошти фізичних осіб

444

2630

П

Строкові вклади (депозити) фізичних осіб

445

2636

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб

446

2638

П

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

447

Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму

448

2640

П

Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України

449

2641

П

Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

450

2642

П

Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах

451

2643

П

Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

452

2644

П

Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму

453

Група 265 Кошти небанківських фінансових установ

454

2650

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

455

2651

П

Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

456

2655

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

457

2656

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

458

2657

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам

459

2658

П

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

460

2659

КА

Резерв за коштами небанківських фінансових установ

461

Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

462

Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

463

2701

П

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

464

2706

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

465

2708

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

466

Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

467

Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

468

2800

А

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

469

2801

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

470

2805

А

Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

471

2806

А

Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

472

2809

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

473

Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

474

2890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

475

Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

476

Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

477

2900

П

Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

478

2901

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

479

2902

П

Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

480

2903

П

Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

481

2904

П

Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима

482

2905

П

Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

483

2906

П

Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

484

2907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

485

2908

П

Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

486

2909

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

487

Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

488

2920

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

489

2924

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

490

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

491

Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

492

Група 300 Акції, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

493

3002

А

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

494

3003

А

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

495

3005

А

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

496

3007

АП

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

497

3008

А

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

498

Група 301 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

499

3010

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

500

3011

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

501

3012

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

502

3013

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

503

3014

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

504

3015

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

505

3016

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

506

3018

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

507

Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

508

3040

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

509

3041

А

Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

510

3042

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

511

3043

А

Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

512

3044

А

Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

513

3049

А

Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

514

Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

515

Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

516

3102

А

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

517

3103

А

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

518

3105

А

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

519

3107

АП

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

520

3108

А

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

521

Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

522

3110

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

523

3111

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

524

3112

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

525

3113

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

526

3114

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

527

3115

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

528

3116

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

529

3118

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

530

3119

КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

531

Група 314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

532

3140

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

533

3141

А

Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

534

3142

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

535

3143

А

Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

536

3144

А

Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

537

Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

538

Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

539

3210

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

540

3211

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

541

3212

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю

542

3213

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

543

3214

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю

544

3216

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

545

3218

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

546

3219

КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

547

Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання

548

Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

549

3300

П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

550

3301

П

Акцепти, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю

551

3303

П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

552

3305

П

Інші цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

553

3306

АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

554

3308

П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

555

Група 331 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

556

3310

П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

557

3313

П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

558

3314

П

Інші цінні папери, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

559

3315

АП

Переоцінка за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

560

3316

АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

561

3318

П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

562

Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

563

3320

П

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

564

3326

АП

Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

565

3328

П

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

566

Група 333 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

567

3330

П

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

568

3335

АП

Переоцінка за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

569

3336

АП

Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

570

3338

П

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

571

Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

572

3350

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

573

3351

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

574

3352

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

575

3353

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

576

3354

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

577

3359

П

Зобов'язання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

578

Група 336 Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

579

3360

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

580

3361

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

581

3362

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

582

3363

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

583

3364

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

584

Група 337 Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком

585

3370

П

Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком

586

3376

АП

Неамортизований дисконт/премія за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

587

3378

П

Нараховані витрати за привілейованими акціями, випущеними банком

588

Група 338 Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

589

3380

П

Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

590

3385

АП

Переоцінка фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

591

3386

АП

Неамортизований дисконт/премія за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

592

3388

П

Нараховані витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

593

Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу

594

Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу

595

3400

А

Запаси матеріальних цінностей на складі

596

3402

А

Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

597

3403

А

Дорогоцінні метали в банку

598

3407

А

Дорогоцінні метали в дорозі

599

3408

А

Необоротні активи, що утримуються з метою продажу

600

3409

А

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

601

Група 341 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

602

3412

А

Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

603

3413

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

604

3415

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

605

3418

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

606

Група 342 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

607

3422

А

Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

608

3423

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

609

3425

А

Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

610

3428

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

611

Розділ 35 Інші активи банку

612

Група 350 Витрати майбутніх періодів

613

3500

А

Витрати майбутніх періодів

614

Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

615

3510

А

Дебіторська заборгованість з придбання активів

616

3511

А

Договірний актив

617

3519

А

Дебіторська заборгованість за послуги

618

Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

619

3520

А

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

620

3521

А

Відстрочений податковий актив

621

3522

А

Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

622

Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

623

3540

А

Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

624

3541

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

625

3542

А

Дебіторська заборгованість за кредитними операціями

626

3548

А

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

627

Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

628

3550

А

Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

629

3551

А

Аванси працівникам банку на господарські витрати

630

3552

А

Нестачі та інші нарахування на працівників банку

631

3559

А

Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

632

Група 356 Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

633

3560

А

Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

634

3566

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

635

3568

А

Нараховані доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

636

3569

КА

Резерв за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

637

Група 357 Інші нараховані доходи

638

3570

А

Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

639

3578

А

Інші нараховані доходи

640

Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

641

3590

КА

Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

642

3599

КА

Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

643

Розділ 36 Інші пасиви банку

644

Група 360 Доходи майбутніх періодів

645

3600

П

Доходи майбутніх періодів

646

Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

647

3610

П

Кредиторська заборгованість з придбання активів

648

3611

П

Договірне зобов'язання

649

3615

П

Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

650

3619

П

Кредиторська заборгованість за послуги

651

Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

652

3620

П

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

653

3621

П

Відстрочені податкові зобов'язання

654

3622

П

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

655

3623

П

Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

656

Група 363 Розрахунки з акціонерами (власниками)

657

3631

П

Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами

658

Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

659

3640

П

Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

660

3641

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

661

3642

П

Кредиторська заборгованість за кредитними операціями

662

3647

П

Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування

663

3648

П

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

664

Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

665

3650

П

Заборгованість працівникам банку на відрядження

666

3651

П

Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

667

3652

П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

668

3653

П

Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

669

3654

П

Нараховані відпускні до сплати

670

3658

П

Забезпечення оплати відпусток

671

3659

П

Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

672

Група 366 Субординований борг банку

673

3660

П

Субординований борг банку

674

3661

П

Облігації, випущені банком на умовах субординованого боргу

675

3666

АП

Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом

676

3668

П

Нараховані витрати за субординованим боргом

677

Група 367 Інші нараховані витрати

678

3670

П

Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

679

3678

П

Інші нараховані витрати

680

Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання

681

3690

П

Резерви за наданими фінансовими гарантіями

682

3692

П

Резерви за кредитними зобов'язаннями

683

3699

П

Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями

684

Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

685

Група 370 Клірингові рахунки

686

3705

АП

Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

687

Група 371 Дебетові суми до з'ясування

688

3710

А

Дебетові суми до з'ясування

689

Група 372 Кредитові суми до з'ясування

690

3720

П

Кредитові суми до з'ясування

691

Група 373 Транзитні рахунки

692

3739

АП

Транзитний рахунок за іншими розрахунками

693

Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

694

Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

695

3800

АП

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

696

3801

АП

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

697

Розділ 39 Розрахунки між філіями банку

698

Група 390 Розрахунки між філіями банку

699

3900

АП

Рахунки філій, що відкриті в банку

700

3901

АП

Рахунки, що відкриті для філій банку

701

3902

А

Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

702

3903

П

Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

703

3904

А

Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

704

3905

П

Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

705

3906

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

706

3907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

707

Група 392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

708

3928

А

Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

709

3929

П

Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

710

Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції

711

Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії

712

Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії

713

4102

А

Інвестиції в асоційовані банки

714

4103

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

715

4105

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії

716

4108

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії

717

Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії

718

Група 420 Інвестиції в дочірні компанії

719

4202

А

Інвестиції в дочірні банки

720

4203

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

721

4205

А

Інвестиції в інші дочірні компанії

722

4208

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

723

Розділ 43 Нематеріальні активи

724

Група 430 Нематеріальні активи

725

4300

А

Нематеріальні активи

726

4309

КА

Накопичена амортизація нематеріальних активів

727

Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

728

4310

А

Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

729

Група 432 Гудвіл, що виник у результаті придбання

730

4321

А

Гудвіл

731

Розділ 44 Основні засоби

732

Група 440 Основні засоби

733

4400

А

Основні засоби

734

4409

КА

Знос основних засобів

735

Група 441 Інвестиційна нерухомість

736

4410

А

Інвестиційна нерухомість

737

4419

КА

Знос інвестиційної нерухомості

738

Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами

739

4430

А

Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

740

4431

А

Обладнання, що потребує монтажу

741

Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи

742

Група 450 Інші необоротні матеріальні активи

743

4500

А

Інші необоротні матеріальні активи

744

4509

КА

Знос інших необоротних матеріальних активів

745

Група 453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

746

4530

А

Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

747

Клас 5 Капітал банку

748

Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку

749

Група 500 Статутний капітал банку

750

5000

П

Статутний капітал банку

751

5002

КП

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)

752

5004

П

Незареєстрований статутний капітал

753

Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески

754

5010

П

Емісійні різниці

755

5011

АП

Операції з акціонерами (власниками)

756

Група 502 Загальні резерви та фонди банку

757

5020

П

Загальні резерви

758

5021

П

Резервні фонди

759

5022

П

Інші фонди банку

760

Група 503 Результати минулих років

761

5030

П

Нерозподілені прибутки минулих років

762

5031

А

Непокриті збитки минулих років

763

Група 504 Результати звітного року

764

5040

П

Прибуток звітного року

765

5041

А

Збиток звітного року

766

Розділ 51 Результати переоцінки

767

Група 510 Результати переоцінки

768

5100

П

Результати переоцінки основних засобів

769

5101

П

Результати переоцінки нематеріальних активів

770

5102

АП

Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

771

5103

П

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

772

5104

АП

Результати переоцінки за операціями хеджування

773

5105

АП

Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання

774

5106

АП

Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

775

5107

АП

Результати переоцінки фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки на суму власного кредитного ризику

776

Розділ 52 Приписний капітал філії іноземного банку

777

Група 520 Приписний капітал філії іноземного банку

778

5200

П

Приписний капітал філії іноземного банку

779

Клас 6 Доходи

780

Розділ 60 Процентні доходи

781

Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

782

6000

П

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

783

6002

П

Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

784

6003

П

Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

785

Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

786

6010

П

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

787

6011

П

Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

788

6012

П

Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

789

6013

П

Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

790

6014

П

Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

791

6015

П

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

792

6016

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

793

6017

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

794

6018

П

Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

795

6019

П

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

796

Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

797

6020

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

798

6021

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

799

6022

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

800

6023

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

801

6024

П

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

802

6025

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

803

6026

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

804

6027

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

805

Група 603 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

806

6030

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

807

6031

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

808

6032

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

809

6033

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

810

6034

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

811

6035

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

812

Група 604 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

813

6040

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

814

6041

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

815

6042

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

816

6043

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

817

6044

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

818

6045

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

819

6046

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

820

6047

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

821

Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

822

6050

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

823

6052

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

824

6053

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

825

6054

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

826

6055

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

827

Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

828

6060

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

829

6061

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

830

6062

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

831

6063

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

832

Група 607 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

833

6070

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

834

6071

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

835

6072

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

836

6073

П

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

837

6074

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

838

6075

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

839

6076

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

840

6077

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

841

6078

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

842

6079

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

843

Група 608 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

844

6080

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

845

6081

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

846

6082

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

847

6083

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

848

6084

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

849

6085

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

850

6086

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

851

6087

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

852

Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

853

6090

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

854

6091

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

855

6092

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

856

6093

П

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

857

6094

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

858

6095

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

859

6096

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

860

Розділ 61 Процентні доходи

861

Група 610 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

862

6100

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

863

6101

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

864

6102

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

865

6103

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

866

6104

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

867

6105

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

868

6106

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

869

6107

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

870

Група 611 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

871

6110

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

872

6111

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

873

6112

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

874

6113

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

875

Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами

876

6120

П

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

877

6121

П

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

878

6122

П

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

879

6123

П

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

880

6124

П

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

881

6125

П

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

882

6126

П

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

883

6127

П

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

884

6128

П

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

885

Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку

886

6130

П

Процентні доходи за операціями з філіями банку

887

Група 614 Інші процентні доходи

888

6140

П

Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

889

6141

П

Інші процентні доходи

890

Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу

891

Група 620 Результат від переоцінки

892

6201

АП

Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів

893

6204

АП

Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів

894

6205

АП

Результат від переоцінки опціонних контрактів

895

6206

АП

Результат від переоцінки форвардних контрактів

896

6207

АП

Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів

897

6208

АП

Результат від переоцінки валютних своп-контрактів

898

6209

АП

Результат від переоцінки процентних своп-контрактів

899

Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу

900

6211

АП

Результат від операцій купівлі-продажу інших похідних фінансових інструментів

901

6214

АП

Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

902

6215

АП

Результат від операцій купівлі-продажу опціонних контрактів

903

6216

АП

Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів

904

6217

АП

Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів

905

6218

АП

Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів

906

6219

АП

Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів

907

Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями

908

6223

АП

Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

909

6224

АП

Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

910

6225

АП

Результат від операцій з фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

911

6226

АП

Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

912

Розділ 63 Інші операційні доходи

913

Група 630 Дохід у вигляді дивідендів

914

6300

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

915

6301

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

916

6302

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії

917

6303

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії

918

Група 631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

919

6310

П

Дохід від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

920

6311

П

Дохід від інвестицій в дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

921

Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів

922

6320

П

Дохід від модифікації фінансових активів

923

Група 633 Дохід від модифікації фінансових зобов'язань

924

6330

П

Дохід від модифікації фінансових зобов'язань

925

Група 634 Дохід від припинення визнання фінансових активів

926

6340

П

Дохід від припинення визнання фінансових активів

927

Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань

928

6350

П

Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань

929

Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

930

6380

П

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

931

Група 639 Інші операційні доходи

932

6390

П

Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

933

6391

АП

Результат переоцінки об'єкта хеджування

934

6392

АП

Результат переоцінки інструменту хеджування

935

6393

АП

Результат від продажу боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

936

6394

П

Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

937

6395

П

Дохід від оперативного лізингу (оренди)

938

6396

П

Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

939

6397

П

Штрафи, пені, що отримані банком

940

6398

П

Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

941

6399

П

Інші операційні доходи

942

Розділ 64 Інші доходи

943

Група 649 Інші доходи

944

6490

П

Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

945

6499

П

Інші доходи

946

Розділ 65 Комісійні доходи

947

Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками

948

6500

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

949

6501

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

950

6503

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

951

6504

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

952

6506

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

953

6508

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

954

6509

П

Інші комісійні доходи за операціями з банками

955

Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

956

6510

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

957

6511

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

958

6513

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

959

6514

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

960

6516

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

961

6518

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

962

6519

П

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

963

Група 652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

964

6520

П

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

965

Розділ 67 Повернення списаних активів

966

Група 671 Повернення списаних активів

967

6710

П

Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

968

6711

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

969

6712

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

970

6713

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

971

6714

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

972

6715

П

Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку

973

6717

П

Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку

974

Клас 7 Витрати

975

Розділ 70 Процентні витрати

976

Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України

977

7000

А

Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

978

7002

А

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо

979

7003

А

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

980

7004

А

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

981

7006

А

Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

982

Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків

983

7010

А

Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

984

7011

А

Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

985

7012

А

Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

986

7014

А

Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

987

7015

А

Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

988

7016

А

Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків

989

7017

А

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків

990

Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

991

7020

А

Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

992

7021

А

Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

993

7028

А

Процентні витрати за кредиторською заборгованістю за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю

994

Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

995

7030

А

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

996

Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами

997

7040

А

Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

998

7041

А

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

999

Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

1000

7060

А

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

1001

Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

1002

7070

А

Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

1003

7071

А

Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

1004

Розділ 71 Процентні витрати

1005

Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

1006

7120

А

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1007

7121

А

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1008

7122

А

Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1009

7123

А

Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1010

7124

А

Процентні витрати за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

1011

7125

А

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1012

Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку

1013

7130

А

Процентні витрати за операціями з філіями банку

1014

Група 714 Інші процентні витрати

1015

7140

А

Процентні витрати за субординованим боргом

1016

7141

А

Інші процентні витрати

1017

Розділ 73 Інші операційні витрати

1018

Група 730 Витрати на телекомунікації

1019

7300

А

Витрати на СЕП

1020

7301

А

Витрати на інші системи банківського зв'язку

1021

Група 731 Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

1022

7310

А

Витрати від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

1023

7311

А

Витрати від інвестицій у дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

1024

Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів

1025

7320

А

Витрати від модифікації фінансових активів

1026

Група 733 Витрати від модифікації фінансових зобов'язань

1027

7330

А

Витрати від модифікації фінансових зобов'язань

1028

Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів

1029

7340

А

Витрати від припинення визнання фінансових активів

1030

Група 735 Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань

1031

7350

А

Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань

1032

Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

1033

7380

А

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

1034

Група 739 Інші операційні витрати

1035

7390

А

Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

1036

7391

А

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

1037

7392

А

Витрати на аудит

1038

7394

А

Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

1039

7395

А

Витрати на оперативний лізинг (оренду)

1040

7396

А

Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

1041

7397

А

Штрафи, пені, що сплачені банком

1042

7398

А

Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

1043

7399

А

Інші операційні витрати

1044

Розділ 74 Загальні адміністративні витрати

1045

Група 740 Витрати на утримання персоналу

1046

7400

А

Основна і додаткова заробітна плата

1047

7401

А

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1048

7403

А

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

1049

7404

А

Витрати на підготовку кадрів

1050

7405

А

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

1051

7409

А

Інші витрати на утримання персоналу

1052

Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

1053

7410

А

Податок на додану вартість

1054

7411

А

Податок на землю

1055

7418

А

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1056

7419

А

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

1057

Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

1058

7420

А

Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

1059

7421

А

Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)

1060

7423

А

Амортизація

1061

Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати

1062

7430

А

Витрати на комунальні послуги

1063

7431

А

Господарські витрати

1064

7432

А

Витрати на охорону

1065

7433

А

Інші експлуатаційні витрати

1066

Група 745 Інші адміністративні витрати

1067

7450

А

Поштово-телефонні витрати

1068

7452

А

Витрати на відрядження

1069

7454

А

Представницькі витрати

1070

7455

А

Витрати на маркетинг і рекламу

1071

7456

А

Спонсорство та доброчинність

1072

7457

А

Інші адміністративні витрати

1073

Група 749 Інші витрати

1074

7490

А

Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

1075

7491

АП

Втрати від уцінки запасів на продаж

1076

7499

А

Інші витрати

1077

Розділ 75 Комісійні витрати

1078

Група 750 Комісійні витрати

1079

7500

А

Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

1080

7501

А

Комісійні витрати на кредитне обслуговування

1081

7503

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

1082

7504

А

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

1083

7506

А

Комісійні витрати на довірче обслуговування

1084

7508

А

Комісійні витрати за позабалансовими операціями

1085

7509

А

Інші комісійні витрати

1086

Група 752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

1087

7520

А

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

1088

Розділ 77 Відрахування в резерви

1089

Група 770 Відрахування в резерви

1090

7700

АП

Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1091

7701

АП

Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

1092

7702

АП

Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

1093

7703

АП

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

1094

7704

АП

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

1095

7705

АП

Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку

1096

7706

АП

Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат

1097

7707

АП

Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку

1098

Розділ 79 Податок на прибуток

1099

Група 790 Податок на прибуток

1100

7900

АП

Податок на прибуток

1101

Клас 8 Управлінський облік

1102

Клас 9 Позабалансові рахунки

1103

Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

1104

Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти

1105

9000

А

Надані гарантії

1106

9001

А

Підтверджені акредитиви

1107

9002

А

Надані акцепти

1108

9003

А

Надані авалі

1109

Група 903 Отримані гарантії

1110

9030

П

Гарантії, що отримані від Уряду України

1111

9031

П

Отримані гарантії

1112

9036

П

Отримані контргарантії

1113

Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

1114

Група 910 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

1115

9100

А

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

1116

Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

1117

9110

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

1118

9111

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

1119

Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

1120

9122

А

Непокриті акредитиви

1121

9129

А

Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

1122

Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

1123

Група 920 Валюта та банківські метали до отримання

1124

9200

А

Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот

1125

9201

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1126

9202

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1127

9203

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1128

9204

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1129

9206

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1130

9207

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1131

9208

А

Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами

1132

Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення

1133

9210

П

Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот

1134

9211

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1135

9212

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1136

9213

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1137

9214

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1138

9216

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1139

9217

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1140

9218

П

Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами

1141

Група 922 Валюта та банківські метали до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1142

9221

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1143

9224

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1144

9228

А

Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1145

Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1146

9231

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1147

9234

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1148

9238

П

Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1149

Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

1150

Група 930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу

1151

9300

А

Вимоги за андеррайтингом цінних паперів

1152

Група 931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу

1153

9310

П

Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів

1154

Група 932 Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1155

9321

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1156

9324

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1157

9328

А

Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1158

Група 933 Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1159

9331

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1160

9334

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1161

9338

П

Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1162

Група 935 Активи до отримання

1163

9350

А

Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

1164

9351

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1165

9352

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1166

9353

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1167

9354

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1168

9356

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1169

9357

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1170

9358

А

Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами

1171

9359

А

Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1172

Група 936 Активи до відправлення

1173

9360

П

Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

1174

9361

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1175

9362

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1176

9363

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1177

9364

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1178

9366

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

1179

9367

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1180

9368

П

Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами

1181

9369

П

Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

1182

Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги

1183

Група 950 Отримана застава

1184

9500

А

Отримана застава

1185

9501

А

Заставна за іпотечними кредитами

1186

9503

А

Застава за складськими свідоцтвами

1187

Група 951 Надана застава

1188

9510

П

Надана застава

1189

Група 952 Іпотека

1190

9520

А

Земельні ділянки

1191

9521

А

Нерухоме майно житлового призначення

1192

9523

А

Інші об'єкти нерухомого майна

1193

Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

1194

9530

П

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

1195

Група 954 Умовні зобов'язання

1196

9540

П

Умовні зобов'язання

1197

Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення

1198

Група 960 Не сплачені в строк доходи

1199

9600

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

1200

9601

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

1201

Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами

1202

9610

А

Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

1203

9611

А

Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

1204

9613

А

Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

1205

9615

А

Списана у збиток дебіторська заборгованість

1206

9617

А

Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

1207

9618

А

Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

1208

Група 962 Кошти до повернення

1209

9620

А

Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

1210

9621

А

Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

1211

Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

1212

Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

1213

9702

А

Цінні папери на зберіганні

1214

9703

А

Інші активи на зберіганні

1215

9704

А

Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

1216

Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки

1217

9710

А

Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

1218

9711

А

Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"

1219

9712

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

1220

9713

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

1221

9714

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

1222

9715

А

Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками

1223

9717

А

Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

1224

9718

А

Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації

1225

Група 973 Документи з приватизації - земельні бони

1226

9731

А

Земельні бони в установах ПАТ "Ощадбанк"

1227

9733

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

1228

9734

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

1229

9735

А

Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за земельними бонами

1230

9737

А

Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

1231

Група 974 Інші розрахунки

1232

9740

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

1233

9741

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

1234

9742

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно

1235

9743

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

1236

9744

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

1237

9745

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

1238

9746

А

Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації

1239

Група 976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"

1240

9760

А

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"

1241

Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

1242

9770

А

Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені

1243

9771

А

Бланки з приватизації в дорозі

1244

Група 978 Активні рахунки довірчого управління

1245

9780

А

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

1246

9781

А

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

1247

9782

А

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

1248

9783

А

Цінні папери в довірчому управлінні

1249

9784

А

Банківські метали в довірчому управлінні

1250

9786

А

Інші активи в довірчому управлінні

1251

9787

А

Витрати за операціями довірчого управління

1252

9788

А

Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління

1253

Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління

1254

9790

П

Фонди банківського управління

1255

9791

П

Рахунки установників

1256

9792

П

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

1257

9797

П

Доходи від операцій довірчого управління

1258

Розділ 98 Облік інших цінностей та документів

1259

Група 980 Документи за розрахунковими операціями

1260

9800

А

Розрахункові документи за факторинговими операціями

1261

9802

А

Акредитиви до виконання

1262

9803

А

Розрахункові документи клієнтів, які обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів

1263

9804

А

Документи суб'єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

1264

9805

А

Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями

1265

9806

А

Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

1266

9807

А

Документи інших банків за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

1267

9809

А

Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів

1268

Група 981 Інші цінності і документи

1269

9810

А

Нерозібрані посилки з цінностями

1270

9811

А

Отримані дозволи на випуск цінних паперів

1271

9812

А

Погашені цінності

1272

9817

А

Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

1273

9819

А

Інші цінності і документи

1274

Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку

1275

9820

А

Бланки цінних паперів

1276

9821

А

Бланки суворого обліку

1277

Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо

1278

9830

А

Документи і цінності, прийняті на інкасо

1279

9831

А

Документи і цінності, відправлені на інкасо

1280

Група 985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

1281

9850

А

Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

1282

Група 986 Операції з обслуговування кредитів

1283

9860

А

Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

1284

9861

А

Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

1285

Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

1286

9890

А

Бланки цінних паперів в підзвіті

1287

9891

А

Бланки цінних паперів в дорозі

1288

9892

А

Бланки суворого обліку в підзвіті

1289

9893

А

Бланки суворого обліку в дорозі

1290

9898

А

Інші цінності та документи в підзвіті

1291

9899

А

Інші цінності та документи в дорозі

1292

Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку

1293

Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95

1294

Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98

1295

Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

1296

9920

АП

Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами


1 За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А - активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний, КП - контрпасивний.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
11 вересня 2017 року N 89

Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.

За рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) дебіторська заборгованість - сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг;

2) капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань;

3) контрактивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;

4) контрарні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об'єктів обліку, що відображені в інших рахунках;

5) контрпасивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;

6) кредиторська заборгованість - сума зобов'язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг, інших зобов'язань банку;

7) План рахунків - систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності;

8) транзитні рахунки - рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з питань бухгалтерського обліку або договорами.

3. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов'язань.

4. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.

5. Призначення та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України визначено в додатку 1 до цієї Інструкції.

6. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.

7. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.

8. У Плані рахунків визначено номери та найменування синтетичних рахунків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків.

Перша цифра рахунку зазначає приналежність до класу рахунків, друга та третя - приналежність до групи рахунків, четверта - визначає подальшу деталізацію та розшифровку рахунків у групі рахунків.

9. План рахунків складається з дев'яти класів:

1) клас 1. Казначейські та міжбанківські операції;

2) клас 2. Операції з клієнтами;

3) клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання;

4) клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції;

5) клас 5. Капітал банку;

6) клас 6. Доходи;

7) клас 7. Витрати;

8) клас 8. Управлінський облік;

9) клас 9. Позабалансові рахунки.

10. Клас 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операцій з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, кредитів, що надані та отримані іншими банками та отримані від інших банків.

У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.

До міжбанківських операцій належать:

1) кредитні та депозитні операції між банками;

2) операції з ведення кореспондентських рахунків;

3) безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим;

4) інші операції згідно із законодавством України.

11. У розділі 11 "Банківські метали" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків обліковуються банківські метали.

Дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в розділі 34 "Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу" класу 3 "Запаси матеріальних цінностей" Плану рахунків.

У розділі 11 "Банківські метали" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків не мають обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.

12. У розділах 12 "Кошти в Національному банку України" та 13 "Кошти Національного банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків відображаються активи та зобов'язання банку за операціями з Національним банком України.

13. У класі 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами).

Рахунки класу 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб'єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, іншими юридичними особами, фізичними особами.

За рахунками суб'єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

14. За класом 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків відображаються:

1) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії);

2) запаси матеріальних цінностей та необоротних активів, утримуваних для продажу;

3) інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу;

4) сформовані банківські резерви;

5) субординований борг;

6) розрахунки між філіями одного банку;

7) позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами;

8) дебіторська заборгованість банку за фінансовими інструментами та господарською діяльністю;

9) розрахунки з працівниками банку;

10) розрахунки за податками та обов'язковими платежами.

15. Рахунки розділу 39 "Розрахунки між філіями банку класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків призначені для здійснення розрахунків між філіями банку.

У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків.

16. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції" Плану рахунків відображаються:

1) інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії;

2) операції з основними засобами і нематеріальними активами;

3) операції з інвестиційною нерухомістю, іншими необоротними матеріальними активами.

17. За рахунками класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків відображається капітал банку, який включає:

1) статутний капітал;

2) емісійні різниці;

3) загальні резерви та інші фонди;

4) результати минулих років;

5) результати переоцінки.

Рахунки класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 "Доходи" та 7 "Витрати" Плану рахунків під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік.

18. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" Плану рахунків незалежно від порядку їх оподаткування.

Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" Плану рахунків.

Під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного року" або 5041 "Збиток звітного року" групи 504 "Результати звітного року" розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків.

19. Рахунки в класі 8 "Управлінський облік" Плану рахунків відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 "Управлінський облік" Плану рахунків не враховуються під час складання фінансової звітності банку.

20. У класі 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

21. Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.

22. Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок.

Наприклад, рахунок 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" групи 910 "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" розділу 91 "Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - активний, тому що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю" розділу 15 "Кошти в інших банках" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків.

23. Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок.

Наприклад, рахунок 9110 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" групи 911 "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" розділу 91 "Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 "Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю" розділу 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків.

24. Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків використовуються для обліку зобов'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами:

1) зобов'язання з кредитування;

2) непокриті безвідкличні акредитиви;

3) гарантійні зобов'язання банку;

4) зобов'язання за цінними паперами;

5) вимоги та зобов'язання за операціями спот та операціями з похідними фінансовими інструментами;

6) інші операції банку, які обліковуються за позабалансовими рахунками.

Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків можуть бути активними або пасивними.

25. Рахунки розділів 96 - 98 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.

26. Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками розділів 90 - 98 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

Р. М. Борисенко

 

Додаток 1
до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
(пункт 5)

Призначення та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України

N
з/п

Рахунок

Назва

Призначення

номер

ознака

1

2

3

4

5

1

Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції

2

Розділ 10 Готівкові кошти

3

Група 100 Банкноти та монети

4

1001

А1

Банкноти та монети в касі банку

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах в операційній касі банку (філії).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси для зарахування на рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з Національного банку України, з філій (банків), відділень банку, з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки, що відправляються до Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв, у підзвіт

5

1002

А

Банкноти та монети в касі відділень банку

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах в операційній касі відділень банку.
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси відділень банку для зарахування на рахунки відділень та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з Національного банку України; з філій (банків), відділень банку; з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам відділення банку; суми готівки, що відправляються до Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв, у підзвіт

6

1003

А

Банкноти та монети в обмінних пунктах

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах, яка перебуває в обмінних пунктах банку (філій).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка надходить до обмінного пункту.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з обмінного пункту або повертається до операційної каси банку (філії, відділення)

7

1004

А

Банкноти та монети в банкоматах

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах у платіжних пристроях банку (філії, відділення).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла до платіжного пристрою.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з платіжного пристрою або повертається до операційної каси банку (філії, відділення)

8

1005

А

Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

Призначення рахунку: облік інкасованої готівки, яка підлягає зарахуванню на рахунки клієнтів. Рахунок використовується як транзитний. Залишків на рахунку на кінець операційного дня не повинно бути.
За дебетом рахунку проводяться суми інкасованої готівки, яка попередньо (до перерахування готівки) зараховується на рахунки клієнтів, та суми надлишків, що встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.
За кредитом рахунку проводяться суми перерахованої готівки, яка зараховується до операційної каси, та суми нестач, які встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта

9

1007

А

Банкноти та монети в дорозі

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах, яка відправлена банком (філією, відділенням).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка відправлена банком (філією, відділенням) до Національного банку України, до філії (банку), відділення банку, до іншого банку (філії, відділення), до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла за призначенням

10

Група 101 Дорожні чеки

11

1011

А

Дорожні чеки в касі банку

Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних дорожніх чеків до часу продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які продані, передані до кас філій, відділень, обмінних пунктів банку

12

1012

А

Дорожні чеки в касі відділень банку

Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі відділень банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які надійшли до каси відділень банку до часу продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які продані з каси відділень банку або повернені до операційної каси банку (філії)

13

1013

А

Дорожні чеки в обмінних пунктах

Призначення рахунку: облік суми дорожніх чеків, які перебувають в обмінному пункті.
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які надходять до обмінних пунктів.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які видані обмінним пунктом або повернені до операційної каси банку (філії)

14

1017

А

Дорожні чеки в дорозі

Призначення рахунку: облік дорожніх чеків, які відправлені емітентам, філіям, відділенням, обмінним пунктам банку, іншим банкам (філіям, відділенням).
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що відправлені.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що надійшли за призначенням

15

Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

16

1090

КА

Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за готівковими коштами, за якими втрачений контроль.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

17

Розділ 11 Банківські метали

18

Група 110 Банківські метали

19

1101

А

Банківські метали в банку

Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у касі банку (філії).
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що надходять до каси банку (філії).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що вибувають із каси банку (філії)

20

1102

А

Банківські метали у відділенні банку

Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у касі відділення банку (філії).
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що надходять до каси відділення банку (філії).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що вибувають з каси відділення банку (філії)

21

1107

А

Банківські метали в дорозі

Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що відправлені до філій, відділень банку, іншим банкам (їх філіям, відділенням).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що надійшли за призначенням

22

Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

23

1190

КА

Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за банківськими металами, за якими втрачений контроль.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

24

Розділ 12 Кошти в Національному банку України

25

Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України

26

1200

А

Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на користь банку та його клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються Національним банком України за дорученням банку - власника рахунку за власними операціями, операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між Національним банком України та банком

27

1203

А

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України

Призначення рахунку: облік обов'язкових резервів банків, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми обов'язкових резервів, що перераховані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми, що повертаються банку Національним банком України

28

1207

А

Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

Призначення рахунку: облік коштів для проведення розрахунків ліквідатором (після закриття кореспондентського рахунку) та в інших випадках, передбачених законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми залишку в разі закриття кореспондентського рахунку банку; суми, які надходять на користь банку після закриття кореспондентського рахунку.
За кредитом рахунку проводяться суми за розрахунками банку згідно з рішеннями ліквідатора

29

1208

А

Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

30

Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

31

1211

А

Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

Призначення рахунку: облік коштів, що надані Національному банку України за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів за операціями репо

32

1212

А

Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

Призначення рахунку: облік коштів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами)

33

1216

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів)

34

1218

А

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

35

Розділ 13 Кошти Національного банку України

36

Група 130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

37

1300

П

Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

Призначення рахунку: облік коштів Національного банку України на кореспондентському рахунку в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь Національного банку України та його клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються банком згідно з дорученням Національного банку України за його власними операціями та за операціями його клієнтів

38

1308

П

Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

39

Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

40

1310

П

Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України через постійно діючу лінію рефінансування строком на один робочий день.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт

41

1311

П

Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми, які повернені Національному банку України за операціями репо

42

1312

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми інших кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

43

1316

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

44

1318

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

45

Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України

46

1321

П

Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами

47

1322

П

Інші кредити, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від Національного банку України, крім тих, що обліковуються за рахунками 1321, 1323, 1324.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами

48

1323

П

Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунку: облік стабілізаційних кредитів, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих стабілізаційних кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами

49

1324

П

Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами

50

1326

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

51

1328

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

52

Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

53

1334

П

Строкові вклади (депозити) Національного банку України

Призначення рахунку: облік коштів за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів за строковими вкладами (депозитами)

54

1336

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів); суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

55

1338

П

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за отриманими строковими вкладами (депозитами) від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

56

Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України

57

Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

58

1400

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що продані

59

1401

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані

60

1402

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що продані

61

1403

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що продані

62

1404

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані

63

1405

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу

64

1406

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу цінних паперів; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані

65

1408

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених процентів у разі продажу цінних паперів

66

Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

67

1410

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані

68

1411

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані

69

1412

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що продані, погашені або рекласифіковані

70

1413

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що продані, погашені або рекласифіковані

71

1414

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або рекласифіковані

72

1415

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації

73

1416

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або рекласифікації цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані

74

1418

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів; суми нарахованих процентів під час рекласифікації цінних паперів

75

1419

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із збільшенням кредитного ризику боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

76

Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

77

1420

А

Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що погашені або рекласифіковані

78

1421

А

Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані

79

1422

А

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що погашені або рекласифіковані

80

1423

А

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що погашені або рекласифіковані

81

1424

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що погашені або рекласифіковані

82

1426

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунків: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі рекласифікації; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані

83

1428

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані

84

1429

КА

Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із збільшенням кредитного ризику боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

85

Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

86

1430

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що продані або погашені

87

1435

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми уцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми дооцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу

88

1436

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або погашення; суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані

89

1438

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу депозитних сертифікатів Національного банку України або погашення

90

Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

91

1440

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що погашені

92

1446

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі погашення

93

1448

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання або суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що погашені

94

Група 145 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

95

1450

А

Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що погашені

96

1455

АП

Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми уцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми дооцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу

97

1456

АП

Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі погашення; суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані

98

1458

А

Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання або суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що погашені

99

Розділ 15 Кошти в інших банках

100

Група 150 Кошти на вимогу в інших банках

101

1500

АП

Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках; вкладів (депозитів) на вимогу в інших банках; отриманих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком-кореспондентом та банком - власником рахунку, у тому числі отримані кредити овердрафт

102

1502

А

Кошти банків у розрахунках

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного в інших банках, які вимагає банк-контрагент за різними операціями, у тому числі за акредитивами.
За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями, у тому числі за акредитивами.
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням

103

1507

П

Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за отриманими кредитами овердрафт від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

104

1508

АП

Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, розміщеними в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

105

1509

КА

Резерв за коштами на вимогу в інших банках

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу в інших банках.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

106

Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

107

1510

А

Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік депозитів овернайт, що розміщені банками в інших банках строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених депозитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових депозитів

108

1513

А

Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів)

109

1516

АП

Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів)

110

1518

АП

Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

111

1519

КА

Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

112

Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

113

1520

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік заборгованості інших банків за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

114

1521

А

Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що надані іншим банкам строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми погашеної заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки з обліку кредитів у разі зміни початкової дати їх погашення

115

1522

А

Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків за операціями репо

116

1524

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих інших кредитів, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості

117

1526

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

118

1528

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

119

1529

КА

Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

120

Група 153 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

121

1532

А

Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, надані іншим банкам, за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків, за операціями репо

122

1533

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми інших кредитів, що надані іншим банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків

123

1535

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми уцінки за кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми за кредитами під час їх продажу або рекласифікації

124

1536

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

125

1538

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

126

Група 154 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

127

1542

А

Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартість через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, надані іншим банкам, за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків, за операціями репо

128

1543

А

Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми інших кредитів, що надані іншим банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків

129

1545

АП

Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми уцінки за кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми за кредитами під час їх продажу або рекласифікації

130

1546

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

131

1548

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

132

1549

КА

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

133

Розділ 16 Кошти інших банків

134

Група 160 Кошти на вимогу інших банків

135

1600

АП

Кореспондентські рахунки інших банків

Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті іншим банкам; вкладів (депозитів) на вимогу, залучених від інших банків; облік кредитів овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що списуються банком на підставі розпоряджень банків - власників рахунків за власними операціями та за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між банком та банком-кореспондентом; суми наданих кредитів овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що надходять на користь банків-кореспондентів та їх клієнтів

136

1602

П

Кошти в розрахунках інших банків

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття інших банків за різними операціями, у тому числі за акредитивами.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих коштів для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів за дорученням банку-емітента; списання коштів за призначенням

137

1607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

138

1608

АП

Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

139

1609

КА

Резерв за коштами на вимогу інших банків

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

140

Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

141

1610

П

Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік депозитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на депозити овернайт.
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових вкладів (депозитів)

142

1613

П

Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів)

143

1616

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів); суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

144

1618

АП

Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

145

Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

146

1621

П

Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки короткострокових, довгострокових кредитів; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами

147

1622

П

Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

148

1623

П

Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами

149

1626

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від інших банків; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період

150

1628

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

151

Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

152

Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

153

1811

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за готівку або суми готівки, що передається.
За кредитом рахунку проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою

154

1819

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми виплачених гарантій, що забезпечені контргарантією платоспроможного банку до їх погашення цим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з банками

155

Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

156

1890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

157

Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

158

Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

159

1911

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з готівкою.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою

160

1912

П

Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток

Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями репо з банками

161

1919

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми проданих дорожніх чеків до часу перерахування сум емітентам; кошти банків до настання дати валютування.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з банками

162

Клас 2 Операції з клієнтами

163

Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

164

Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

165

2010

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

166

2016

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

167

2018

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

168

2019

КА

Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

169

Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

170

2020

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку їх платежу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

171

2026

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час придбання векселів

172

2028

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

173

2029

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

174

Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

175

2030

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

176

2036

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

177

2038

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

178

2039

КА

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

179

Група 204 Придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю

180

2040

А

Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

181

2041

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за врахованими векселями, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

182

2042

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за придбаними (створеними) знеціненими вимогами за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

183

2043

А

Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів суб'єктів господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

184

2044

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитів

185

2045

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

186

2046

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за придбаними (створеними) знеціненими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

187

2048

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

188

2049

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

189

Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

190

2060

А

Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного у суб'єктів господарювання за різними операціями (гарантіями платежу, тендерними гарантіями).
За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за виконаними операціями

191

2063

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані суб'єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі для здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості

192

2066

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

193

2068

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

194

2069

КА

Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

195

Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

196

2071

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

197

2076

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою)

198

2078

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

199

2079

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

200

Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

201

2083

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

202

2086

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

203

2088

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

204

2089

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

205

Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

206

Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

207

2103

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

208

2106

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

209

2108

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

210

2109

КА

Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

211

Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

212

2113

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

213

2116

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

214

2118

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

215

2119

КА

Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

216

Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

217

2123

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

218

2126

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

219

2128

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

220

2129

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

221

Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

222

2133

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

223

2136

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

224

2138

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

225

2139

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

226

Група 214 Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

227

2140

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади

228

2141

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

229

2142

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

230

2143

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

231

2146

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за придбаними (створеними) знеціненими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

232

2148

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

233

2149

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

234

Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

235

Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

236

2203

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

237

2206

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

238

2208

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

239

2209

КА

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

240

Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

241

2211

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

242

2216

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою)

243

2218

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

244

2219

КА

Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

245

Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

246

2220

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам до настання строку платежу за векселем, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

247

2226

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час придбання векселів

248

2228

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

249

2229

КА

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

250

Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

251

2233

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

252

2236

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

253

2238

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

254

2239

КА

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

255

Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

256

2240

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

257

2241

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб

258

2242

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

259

2243

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

260

2246

АП

Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

261

2248

А

Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

262

2249

АП

Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

263

Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю

264

Група 230 Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

265

2301

А

Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів суб'єктів господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

266

2303

А

Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів у поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

267

2306

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

268

2307

АП

Переоцінка за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів у поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів у поточну діяльність; списані суми уцінки за кредитами, що надані на поточну діяльність органам влади під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів у поточну діяльність, що надані органам влади; списані суми за кредитами в поточну діяльність, що надані органам влади під час їх продажу або рекласифікації

269

2308

А

Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

270

2309

АП

Резерв за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

271

Група 231 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

272

2310

А

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

273

2311

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

274

2316

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

275

2317

АП

Переоцінка за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів репо суб'єктів господарювання; списані суми уцінки за кредитами репо суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів репо суб'єктів господарювання; списані суми кредитів репо суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації

276

2318

А

Нараховані доходи за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

277

2319

АП

Резерв за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

278

Група 232 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

279

2320

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

280

2321

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

281

2326

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період

282

2327

АП

Переоцінка за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання; списані суми уцінки за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання; списані суми кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання під час їх продажу або рекласифікації

283

2328

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

284

2329

АП

Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

285

Група 233 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

286

2330

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

287

2331

А

Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

288

2336

АП

Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

289

2337

АП

Переоцінка за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання; списані суми уцінки за вимогами, що придбані за операціями факторингу під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання; списані суми кредитів, що надані за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання під час їх продажу або рекласифікації

290

2338

А

Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

291

2339

АП

Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

292

Група 234 Фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

293

2340

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

294

2341

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання

295

2346

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою)

296

2347

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми уцінки за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації

297

2348

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

298

2349

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

299

Група 235 Іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

300

2351

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

301

2353

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

302

2356

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

303

2357

АП

Переоцінка за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості іпотечних кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) іпотечних кредитів суб'єктів господарювання; списані суми уцінки за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) іпотечних кредитів суб'єктів господарювання; списані суми іпотечних кредитів суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації

304

2358

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

305

2359

АП

Резерв за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

306

Група 236 Кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

307

2360

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам державної влади (крім іпотечних кредитів), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

308

2361

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам влади.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади

309

2362

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

310

2363

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

311

2366

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

312

2367

АП

Переоцінка за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів органів державної влади; списані суми уцінки за кредитами органів державної влади під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів; списані суми за кредитами органів державної влади під час їх продажу або рекласифікації

313

2368

А

Нараховані доходи за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

314

2369

АП

Резерв за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

315

Група 237 Кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

316

2370

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам місцевого самоврядування (крім іпотечних кредитів), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості, за наданими кредитами

317

2371

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

318

2372

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

319

2373

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

320

2376

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

321

2377

АП

Переоцінка за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів органів місцевого самоврядування; списані суми уцінки за кредитами органів місцевого самоврядування під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів органів місцевого самоврядування; списані суми за кредитами органів місцевого самоврядування під час їх продажу або рекласифікації

322

2378

А

Нараховані доходи за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

323

2379

АП

Резерв за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

324

Група 238 Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

325

2380

А

Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

326

2381

А

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

327

2382

А

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

328

2383

А

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

329

2386

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

330

2387

АП

Переоцінка за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування; списані суми уцінки за кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування; списані суми за кредитами під час їх продажу або рекласифікації

331

2388

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

332

Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

333

2390

А

Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

334

2391

А

Кредити за операціями репо, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів за операціями репо, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо

335

2392

А

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

336

2393

А

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік вартості прав вимоги за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу

337

2394

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

338

2395

А

Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

339

2396

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

340

2397

АП

Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів суб'єктів господарювання; списані суми уцінки за кредитами суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів суб'єктів господарювання; списані суми кредитів суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації

341

2398

А

Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

342

Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю

343

Група 240 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

344

2401

А

Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

345

2403

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

346

2406

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

347

2407

АП

Переоцінка за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів на поточні потреби; списані суми уцінки за кредитами на поточні потреби під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів на поточні потреби; списані суми кредитів на поточні потреби під час їх продажу або рекласифікації

348

2408

А

Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

349

2409

АП

Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

350

Група 241 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

351

2410

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

352

2411

А

Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам

353

2416

АП

Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом

354

2417

АП

Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми уцінки за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації

355

2418

А

Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

356

2419

АП

Резерв за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

357

Група 242 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

358

2420

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

359

2421

А

Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

360

2426

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час придбання векселів

361

2427

АП

Переоцінка за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів; списані суми уцінки за кредитами, під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів; списані суми кредитів, під час їх продажу або рекласифікації

362

2428

А

Нараховані доходи за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

363

2429

АП

Резерв за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

364

Група 243 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

365

2431

А

Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами

366

2433

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

367

2436

АП

Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

368

2437

АП

Переоцінка за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) іпотечних кредитів; списані суми уцінки за іпотечними кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) іпотечних кредитів; списані суми за іпотечними кредитами під час їх продажу або рекласифікації

369

2438

А

Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

370

2439

АП

Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

371

Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

372

2450

А

Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

373

2451

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

374

2452

А

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам до настання строку платежу за векселем, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем

375

2453

А

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами

376

2456

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами

377

2457

АП

Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані фізичним особам; списані суми уцінки за кредитами, що надані фізичним особам під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані фізичним особам; списані суми кредитів, що надані фізичним особам під час їх продажу або рекласифікації

378

2458

А

Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

379

Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

380

Група 251 Кошти Державного бюджету України

381

2512

П

Кошти Державного бюджету України цільового характеру

Призначення рахунку: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів.
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів.
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів за цільовим призначенням

382

2513

П

Кошти Державного казначейства України

Призначення рахунку: облік коштів Державного казначейства України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів Державного бюджету України, що надійшли на рахунки органів Державного казначейства України для подальшого здійснення платежів.
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум згідно з призначенням

383

2518

П

Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами Державного бюджету України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

384

Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

385

2520

П

Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунку: облік коштів бюджетних установ за загальним фондом державного бюджету.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, що надходять у встановленому порядку бюджетним установам.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що перераховуються згідно з призначенням

386

2523

П

Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунку: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів на визначені цілі.
За дебетом рахунку проводяться суми використання коштів

387

2525

П

Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів), що розміщені бюджетними установами.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених вкладів (депозитів)

388

2526

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням

389

2528

П

Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за бюджетними коштами.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

390

Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

391

2530

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціального фонду Державного бюджету України за дорученнями клієнтів

392

2531

П

Кошти, що вилучені уповноваженими органами

Призначення рахунку: облік коштів, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення законодавства України або виявлені іншими органами як безхазяйні і перебувають у тимчасовому розпорядженні цих органів.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення законодавства України або виявлені іншими органами як безхазяйні.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за дорученням правоохоронних, митних та фінансових органів на підставі постанови про відмову в порушенні кримінальної справи; для повернення коштів власнику, якщо такий виявився у термін, передбачений законодавством; для зарахування коштів до державного бюджету на підставі рішення суду або рішення виконавчого комітету районної, міської ради народних депутатів, винесених за заявою фінансового органу про визнання коштів безхазяйними

393

2538

П

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

394

Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

395

2541

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

Призначення рахунку: облік коштів місцевих бюджетів і коштів, що перераховані з місцевих бюджетів розпорядникам коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, що надходять у встановленому порядку до бюджетних установ.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються на поточні рахунки розпорядників коштів, а також видатки, які здійснюють розпорядники коштів, та повернення помилково зарахованих коштів

396

2542

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

Призначення рахунку: облік коштів місцевих бюджетів і коштів, що перераховані з місцевих бюджетів розпорядникам коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, що надходять у встановленому порядку до бюджетних установ.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються на поточні рахунки розпорядників коштів, а також видатки, які здійснюють розпорядники коштів, та повернення помилково зарахованих коштів

397

2544

П

Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

Призначення рахунку: облік коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру.
За кредитом рахунків проводяться суми місцевих бюджетів на визначені власниками цілі.
За дебетом рахунків проводиться використання коштів або повернення помилково зарахованих коштів

398

2545

П

Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

Призначення рахунку: облік коштів місцевих бюджетів на цільові програми.
За кредитом рахунку проводяться суми місцевих бюджетів на визначені власниками цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання коштів або повернення помилково зарахованих коштів

399

2546

П

Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів), що розміщені бюджетними установами.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених вкладів (депозитів)

400

2548

П

Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами місцевих бюджетів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

401

Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

402

2550

П

Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, що акумульовані фінансовим органом для подальшого розподілу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на ім'я відповідного місцевого фінансового органу до бюджету розвитку.
За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів

403

2551

П

Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку

Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, що надійшли з рахунків, відкритих на ім'я відповідних місцевих фінансових органів, та розподіляються між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.
За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

404

2552

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, що призначені для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням

405

2553

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів за дорученнями клієнтів

406

2554

П

Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням

407

2555

П

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів за дорученнями клієнтів

408

2556

П

Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень

Призначення рахунку: облік бюджетних коштів, отриманих небюджетними установами на виконання бюджетних призначень.
За кредитом рахунку проводяться суми надходження коштів, що призначені для виконання бюджетних призначень.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків, які здійснюють небюджетні установами відповідно до бюджетних призначень, та повернення залишку коштів, якщо немає відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період

409

2558

П

Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ, що утримуються за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

410

Група 256 Кошти позабюджетних фондів

411

2560

П

Державні позабюджетні фонди

Призначення рахунку: облік коштів державних позабюджетних фондів, що створюються відповідно до законодавства України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів, що отримані від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень до фондів, а також суми, що отримані банком від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.
За дебетом рахунку проводяться суми за дорученням фондів, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій і здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення

412

2561

П

Галузеві позабюджетні фонди

Призначення рахунку: облік коштів галузевих позабюджетних фондів для здійснення цільових платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що перераховують галузеві позабюджетні фонди на визначені ними цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання коштів

413

2562

П

Регіональні позабюджетні фонди

Призначення рахунку: облік коштів регіональних позабюджетних фондів, які створюються відповідно до законодавства України.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень до фондів.
За дебетом рахунку проводяться платежі за дорученнями фондів

414

2565

П

Цільові кошти позабюджетних фондів

Призначення рахунку: облік коштів цільових позабюджетних фондів для здійснення цільових платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що перераховують позабюджетні фонди на визначені ними цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання коштів

415

2568

П

Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами позабюджетних фондів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

416

Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

417

2570

П

Кошти державного бюджету для виплат

Призначення рахунку: облік коштів для проведення готівкових виплат з Державного бюджету України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсії з Державного бюджету України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, у тому числі за операціями щодо виплат соціального характеру, що надходять у встановленому порядку від органів Державного казначейства України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій

418

2571

П

Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

Призначення рахунку: облік коштів, що перераховуються Державним казначейством України для здійснення цільових виплат готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що перераховує Державне казначейство України на визначені цілі.
За дебетом рахунку проводиться виплата коштів готівкою

419

2572

П

Кошти місцевих бюджетів для виплат

Призначення рахунку: облік коштів для проведення виплат з місцевих бюджетів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку від органів Державного казначейства України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб

420

Розділ 26 Кошти клієнтів банку

421

Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

422

2600

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ), у тому числі поточні рахунки суб'єктів господарювання та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахунку також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом - власником рахунку; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів

423

2601

П

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

Призначення рахунку: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з договорами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам

424

2602

П

Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками, кошти, отримані як грошове покриття). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими чеками та разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та згідно з Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів, опублікованими Міжнародною торговельною палатою.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням

425

2603

П

Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань згідно з режимом роботи рахунків

426

2604

П

Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу, цілі використання яких обумовлені окремими законодавчими актами України.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат і перерахувань згідно з режимом роботи рахунків

427

2605

АП

Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ) для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунку; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів

428

2607

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання (крім небанківських фінансових установ).
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

429

2608

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ).
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

430

2609

КА

Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку

431

Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання

432

2610

П

Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від суб'єктів господарювання на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів)

433

2611

П

Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо

Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються суб'єктам господарювання за операціями репо

434

2616

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими коштами, що отримані від суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

435

2618

П

Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими коштами суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

436

Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб

437

2620

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб

Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів

438

2622

П

Кошти в розрахунках фізичних осіб

Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, грошове покриття, облік грошових сум, прийнятих у депозит нотаріуса). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України про нотаріат.
За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням

439

2625

АП

Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів

440

2627

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

441

2628

П

Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

442

2629

КА

Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

443

Група 263 Строкові кошти фізичних осіб

444

2630

П

Строкові вклади (депозити) фізичних осіб

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від фізичних осіб на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів)

445

2636

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими коштами, що отримані від фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

446

2638

П

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими коштами фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

447

Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму

448

2640

П

Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України

Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для проведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України

449

2641

П

Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації партії, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на фінансування передвиборної агітації партії, а також інші операції відповідно до законодавства України про вибори

450

2642

П

Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах

Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення передвиборної агітації місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах

451

2643

П

Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости

Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, а також інші операції відповідно до законодавства України про вибори

452

2644

П

Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму

Призначення рахунку: облік коштів фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування участі ініціативної групи під час референдуму, передбачені Законом України "Про всеукраїнський референдум" (Закон N 5475-VI).
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на фінансування участі ініціативної групи під час референдуму, передбачені Законом України "Про всеукраїнський референдум" (Закон N 5475-VI)

453

Група 265 Кошти небанківських фінансових установ

454

2650

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу небанківських фінансових установ, у тому числі поточні рахунки небанківських фінансових установ та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахунку також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб; суми, що обліковуються до часу їх унесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом - власником рахунку; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів

455

2651

П

Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від небанківських фінансових установ на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів)

456

2655

АП

Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів

457

2656

АП

Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими коштами, що отримані від небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

458

2657

А

Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

459

2658

П

Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу та залученими строковими коштами небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

460

2659

КА

Резерв за коштами небанківських фінансових установ

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

461

Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій

462

Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

463

2701

П

Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами

464

2706

АП

Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від інших міжнародних організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

465

2708

П

Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

466

Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

467

Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

468

2800

А

Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів за дорученням клієнтів банку та за рахунок коштів клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

469

2801

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості із виконанням договорів доручень (комісій) клієнтів за операціями з цінними паперами та за рахунок коштів клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами для клієнтів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами

470

2805

А

Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями

471

2806

А

Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень

472

2809

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Призначення рахунку: облік сум іншої дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. За цим рахунком не обліковуються продані активи з відстроченням платежу. Такі кредити обліковуються за відповідними рахунками розділів 20 - 24.
За дебетом рахунку проводяться суми за операціями з клієнтами банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку

473

Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

474

2890

КА

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку. Відрахування до резервів здійснюється відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми списання безнадійної заборгованості; суми зменшення резервів

475

Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

476

Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

477

2900

П

Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

Призначення рахунку: облік сум, перерахованих клієнтами, або сум, що підлягають перерахуванню на рахунки клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів згідно з договором-дорученням.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані від клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів, або суми повернених клієнтам коштів

478

2901

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями клієнтів з цінними паперами, у тому числі за операціями з доміциляції векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком від або для клієнтів на придбання (продаж) цінних паперів; кошти на здійснення операцій з доміциляції векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за операціями клієнтів з цінними паперами, або суми повернених клієнтам коштів

479

2902

П

Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

Призначення рахунку: облік сум платежів, які за дорученням клієнтів мають бути перераховані за призначенням отримувачам платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми податкових, страхових, комунальних платежів, виручка торговельних та побутових організацій, добровільні внески від населення та організацій, суми держмита, інші платежі, які надалі підлягають зарахуванню на рахунки отримувачів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за призначенням на відповідні рахунки отримувачів коштів, або суми повернених клієнтам коштів

480

2903

П

Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості банку перед клієнтами за недіючими рахунками.
За кредитом рахунку проводяться суми згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми повернення коштів власникам згідно з їх розпорядженнями та в інших випадках згідно із законодавством України

481

2904

П

Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима

Призначення рахунку: облік сум зобов'язань банку за випущеними електронними грошима.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надходять від користувачів та/або агентів в обмін на випущені банком електронні гроші.
За дебетом рахунку проводяться суми виконання зобов'язань банку з погашення випущених ним електронних грошей

482

2905

П

Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями

483

2906

П

Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень

484

2907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з цінними паперами колишнього СРСР.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з цінними паперами колишнього СРСР.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

485

2908

П

Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за іншими операціями колишнього СРСР.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за іншими операціями колишнього СРСР.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за іншими операціями колишнього СРСР

486

2909

П

Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Призначення рахунку: облік сум іншої кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку, наприклад, невиплачені перекази для бенефіціарів, які не мають рахунку в банку; суми коштів, що отримані для зарахування на вклади клієнтів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку

487

Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

488

2920

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

Призначення рахунку: облік сум за операціями, здійсненими через платіжні пристрої з використанням платіжних карток.
За дебетом рахунку проводяться суми готівкових коштів, що видані клієнту через платіжні пристрої з урахуванням комісійних.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що надходять з відповідних рахунків клієнтів банків на відшкодування виданих сум та оплату послуг, що надані держателям платіжних карток через платіжні пристрої

489

2924

АП

Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Призначення рахунку: облік коштів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток згідно з інформацією, що надається процесинговим центром, інші операції з використанням платіжних карток

490

Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання

491

Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

492

Група 300 Акції, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

493

3002

А

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік акцій, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводиться вартість акцій, що випущені банками, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводиться вартість акцій, що випущені банками у разі їх продажу або рекласифікації

494

3003

А

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік акцій, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводиться вартість акцій, що випущені небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводиться вартість акцій, що випущені небанківськими фінансовими установами в разі їх продажу або рекласифікації

495

3005

А

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводиться вартість інших цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводиться вартість інших цінних паперів у разі їх продажу або рекласифікації

496

3007

АП

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунків проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми уцінки за акціями та іншими цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення вартості (уцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми дооцінки за акціями та іншими цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації

497

3008

А

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів;
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів

498

Група 301 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

499

3010

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових державних цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що продані або рекласифіковані

500

3011

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що продані або рекласифіковані

501

3012

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що продані або рекласифіковані

502

3013

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що продані або рекласифіковані

503

3014

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані або рекласифіковані

504

3015

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунків проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації

505

3016

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані

506

3018

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів або рекласифікації

507

Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

508

3040

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

509

3041

А

Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

510

3042

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

511

3043

А

Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за валютними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

512

3044

А

Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за процентними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

513

3049

А

Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за іншими похідними фінансовими інструментами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

514

Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

515

Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

516

3102

А

Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості акції, що випущені банками, які придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості акції, що випущені банками, у разі їх продажу або рекласифікації

517

3103

А

Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, у разі їх продажу або рекласифікації

518

3105

А

Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, у разі їх продажу або рекласифікації

519

3107

АП

Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунків проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми уцінки під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення вартості (уцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми дооцінки за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком під час їх продажу або рекласифікації

520

3108

А

Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів

521

Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

522

3110

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових державних цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що продані, погашені або рекласифіковані

523

3111

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що продані, погашені або рекласифіковані

524

3112

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що продані, погашені або рекласифіковані

525

3113

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що продані, погашені або рекласифіковані

526

3114

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або рекласифіковані

527

3115

АП

Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунків проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації

528

3116

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані

529

3118

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів у разі продажу або рекласифікації

530

3119

КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

531

Група 314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

532

3140

А

Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

533

3141

А

Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

534

3142

А

Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

535

3143

А

Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за валютними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

536

3144

А

Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за процентними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення

537

Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

538

Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

539

3210

А

Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових державних цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що погашені або рекласифіковані

540

3211

А

Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що погашені або рекласифіковані

541

3212

А

Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що погашені або рекласифіковані

542

3213

А

Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що погашені або рекласифіковані

543

3214

А

Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що погашені або рекласифіковані

544

3216

АП

Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю, які придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі рекласифікації; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані

545

3218

А

Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані

546

3219

КА

Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів;
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

547

Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання

548

Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

549

3300

П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості простих векселів, випущених банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених простих векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості простих векселів, що погашаються

550

3301

П

Акцепти, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік акцептів, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми наданих акцептів.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати за наданими акцептами переказних векселів

551

3303

П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік облігацій, випущених банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених облігацій.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати за розміщеними облігаціями

552

3305

П

Інші цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших цінних паперів власного боргу, крім депозитних сертифікатів, випущених банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених цінних паперів власного боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів власного боргу, що погашаються

553

3306

АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення цінних паперів; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

554

3308

П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

555

Група 331 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

556

3310

П

Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості простих векселів, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених простих векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості простих векселів, що погашаються

557

3313

П

Облігації, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік облігацій, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених облігацій.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати за розміщеними облігаціями

558

3314

П

Інші цінні папери, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших цінних паперів власного боргу, крім депозитних сертифікатів, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених цінних паперів власного боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів власного боргу, що погашаються

559

3315

АП

Переоцінка за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації

560

3316

АП

Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення цінних паперів; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

561

3318

П

Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

562

Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

563

3320

П

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за ощадними (депозитними) сертифікатами

564

3326

АП

Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

565

3328

П

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

566

Група 333 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

567

3330

П

Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за ощадними (депозитними) сертифікатами

568

3335

АП

Переоцінка за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості ощадних (депозитних) сертифікатів, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) ощадних (депозитних) сертифікатів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) ощадних (депозитних) сертифікатів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації

569

3336

АП

Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

570

3338

П

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за ощадними (депозитними) сертифікатами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів за ощадними (депозитними) сертифікатами, що рекласифіковані

571

Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

572

3350

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за проданими опціонними контрактами під час їх від'ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

573

3351

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов'язань за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за форвардними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

574

3352

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за ф'ючерсними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

575

3353

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов'язань за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за валютними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

576

3354

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов'язань за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за процентними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

577

3359

П

Зобов'язання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов'язань за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за іншими похідними фінансовими інструментами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

578

Група 336 Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування

579

3360

П

Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за проданими опціонними контрактами під час їх від'ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

580

3361

П

Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік зобов'язань за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за форвардними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

581

3362

П

Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за ф'ючерсними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

582

3363

П

Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік зобов'язань за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за валютними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

583

3364

П

Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік зобов'язань за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за процентними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення

584

Група 337 Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком

585

3370

П

Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком

Призначення рахунку: облік привілейованих акцій банку, за якими в емітента є зобов'язання викупу за фіксованою сумою чи сумою, що підлягає визначенню, на фіксовану дату чи майбутню дату, що підлягає визначенню.
За кредитом рахунку проводиться облік номінальної вартості випущених банком привілейованих акцій.
За дебетом рахунку проводиться облік викуплених привілейованих акцій

586

3376

АП

Неамортизований дисконт/премія за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення привілейованих акцій, випущених банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення

587

3378

П

Нараховані витрати за привілейованими акціями, випущеними банком

Призначення рахунку: облік нарахованих процентних витрат за привілейованими акціями, випущеними банком.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

588

Група 338 Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

589

3380

П

Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми фінансових зобов'язань, які випущені банком.
За дебетом рахунку проводяться суми фінансових зобов'язань банку в разі їх продажу або погашення

590

3385

АП

Переоцінка фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості (дооцінки) фінансових зобов'язань банку; списані суми уцінки за фінансовими зобов'язаннями банку під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості (уцінки) фінансових зобов'язань банку; списані суми дооцінки за фінансовими зобов'язаннями банку під час їх продажу

591

3386

АП

Неамортизований дисконт/премія за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час випуску фінансового зобов'язання банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час випуску фінансового зобов'язання банком; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення фінансового зобов'язання банку

592

3388

П

Нараховані витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат за фінансовими зобов'язаннями банку під час їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат за фінансовими зобов'язаннями банку

593

Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу

594

Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу

595

3400

А

Запаси матеріальних цінностей на складі

Призначення рахунку: облік запасів матеріальних цінностей на складі, ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості матеріальних цінностей, що надійшли на склад; суми вартості придбаних ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості запасів матеріальних цінностей, що передані зі складу в експлуатацію, під звіт або реалізовані чи списані в разі вибуття; суми вартості реалізованих ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України

596

3402

А

Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

Призначення рахунку: облік запасів матеріальних цінностей, що видані в тимчасове користування, для ремонту чи реалізації.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманих підзвітними особами матеріальних цінностей.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості списаних матеріальних цінностей з підзвітної особи

597

3403

А

Дорогоцінні метали в банку

Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних металів у банку.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних дорогоцінних металів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені

598

3407

А

Дорогоцінні метали в дорозі

Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних металів, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що надійшли за призначенням

599

3408

А

Необоротні активи, утримувані для продажу

Призначення рахунку: облік вартості необоротних активів, утримуваних з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, щодо яких прийнято рішення про продаж; суми збільшення вартості (дооцінки) необоротних активів у межах попередньої їх уцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, що вибули з балансу; суми зменшення вартості (уцінки) необоротних активів

600

3409

А

Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

Призначення рахунку: облік вартості майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави та утримується з метою подальшого продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманого у власність майна на підставі договору застави; суми збільшення чистої вартості реалізації в межах раніше здійсненої уцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості майна, що реалізовано; суми уцінки до чистої вартості реалізації

601

Група 341 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

602

3412

А

Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунку: облік інвестицій в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані банки, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації

603

3413

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунку: облік інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації

604

3415

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунку: облік інвестицій банку в інші асоційовані компанії, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації

605

3418

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів

606

Група 342 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

607

3422

А

Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунку: облік інвестицій у дочірні банки, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій у дочірні банки, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації

608

3423

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунку: облік інвестицій у дочірні небанківські фінансові установи, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій у дочірні небанківські фінансові установи, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації

609

3425

А

Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунку: облік інвестицій банку в інші дочірні компанії, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в інші дочірні компанії, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації

610

3428

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів

611

Розділ 35 Інші активи банку

612

Група 350 Витрати майбутніх періодів

613

3500

А

Витрати майбутніх періодів

Призначення рахунку: облік витрат банку, здійснених у звітному періоді, що належать до майбутніх звітних періодів. На цьому рахунку обліковується також різниця між відпускною ціною Національного банку України та номінальною вартістю ювілейних монет, які є засобом платежу.
За дебетом рахунку проводяться суми здійснених витрат, що належать до майбутніх звітних періодів.
За кредитом рахунку проводиться списання сум, що належать до витрат звітного періоду

614

Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

615

3510

А

Дебіторська заборгованість з придбання активів

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості з придбання активів.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання активів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання активів

616

3511

А

Договірний актив

Призначення рахунку: облік сум, які відшкодовуватимуться покупцями за передані активи/надані послуги між датою поставки активів/надання послуг та датою сплати відшкодування за них (або датою, коли таке відшкодування підлягає сплаті).
За дебетом рахунку проводяться суми визнаного договірного активу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що перераховані на рахунки дебіторської заборгованості з часу виникнення безумовного права на отримання відшкодування за передані активи/надані послуги

617

3519

А

Дебіторська заборгованість за послуги

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за послуги.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за послуги

618

Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

619

3520

А

Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

Призначення рахунку: облік сум авансових платежів за податком на прибуток.
За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за податком на прибуток.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податку на прибуток

620

3521

А

Відстрочений податковий актив

Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах.
За дебетом рахунку проводяться суми податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах унаслідок тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, який не включено до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на наступні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді не можна.
За кредитом рахунку відображається зменшення відстроченого податкового активу

621

3522

А

Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

Призначення рахунку: облік сум авансових платежів за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком обліковуються авансові платежі за податком на додану вартість.
За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

622

Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

623

3540

А

Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів

624

3541

А

Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку

625

3542

А

Дебіторська заборгованість за кредитними операціями

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за кредитними операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за кредитними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за кредитними операціями

626

3548

А

Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

627

Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

628

3550

А

Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих працівникам банку з витрат на відрядження.
За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на відрядження.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами

629

3551

А

Аванси працівникам банку на господарські витрати

Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати.
За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами

630

3552

А

Нестачі та інші нарахування на працівників банку

Призначення рахунку: облік нестач активів банку та інших нарахувань на працівників банку. За цим рахунком обліковується заборгованість касових працівників у разі виявлення нестач, неплатіжних і фальшивих грошей; заборгованість підзвітних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми виявлених нестач активів банку в підзвіті або нарахувань на працівників банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що відшкодовані працівниками банку або списані відповідно до законодавства України

631

3559

А

Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку та іншими особами за заробітною платою та іншими виплатами.
За дебетом рахунку проводяться суми виплаченої заробітної плати та інших виплат штатним і позаштатним працівникам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками

632

Група 356 Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

633

3560

А

Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

Призначення рахунку: облік кредитів (депозитів), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених кредитів (депозитів), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення кредитів (депозитів), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

634

3566

АП

Неамортизована премія/дисконт за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення коштів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період дисконту під час розміщення коштів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

635

3568

А

Нараховані доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

636

3569

КА

Резерв за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу

Призначення рахунку: облік резервів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

637

Група 357 Інші нараховані доходи

638

3570

А

Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів за виконаними банком операціями згідно з умовами договору.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

639

3578

А

Інші нараховані доходи

Призначення рахунку: облік інших нарахованих доходів, що не передбачені іншими рахунками з обліку нарахованих доходів класів 1 - 3.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

640

Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

641

3590

КА

Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

Призначення рахунку: облік сформованих резервів за нефінансовою дебіторською заборгованістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку

642

3599

КА

Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку

Призначення рахунку: облік резервів під фінансову дебіторську заборгованість.
За кредитом рахунку проводиться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів

643

Розділ 36 Інші пасиви банку

644

Група 360 Доходи майбутніх періодів

645

3600

П

Доходи майбутніх періодів

Призначення рахунку: облік доходів, що отримані у звітному періоді, але належать до майбутніх звітних періодів.
За кредитом рахунку проводиться суми доходів банків, що отримані у звітному періоді, але належать до майбутніх звітних періодів.
За дебетом рахунку проводиться списання сум, що належать до доходів звітного періоду

646

Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

647

3610

П

Кредиторська заборгованість з придбання активів

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості з придбання активів.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання активів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання активів

648

3611

П

Договірне зобов'язання

Призначення рахунку: облік сум, які відшкодовані покупцями за активи/послуги, що будуть передані/надані банком між датою сплати покупцями відшкодування (або датою, коли таке відшкодування підлягає сплаті) та датою поставки активів/надання послуг.
За кредитом рахунку проводяться суми визнаного договірного зобов'язання.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманого відшкодування, в межах яких згідно з договорами з покупцями передаються активи/надаються послуги

649

3615

П

Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою)

650

3619

П

Кредиторська заборгованість за послуги

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за послуги.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за послуги

651

Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

652

3620

П

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за податком на прибуток. Порядок обчислення, сплати податку до бюджету регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами України.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за податком на прибуток, що підлягають сплаті.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податком на прибуток

653

3621

П

Відстрочені податкові зобов'язання

Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах із тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
За кредитом рахунку проводяться суми податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення відстроченого податкового зобов'язання

654

3622

П

Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком обліковується кредиторська заборгованість за податком на додану вартість.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток, що підлягають сплаті.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

655

3623

П

Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

656

Група 363 Розрахунки з акціонерами (власниками)

657

3631

П

Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами

Призначення рахунку: облік нарахованих банком дивідендів власникам акцій (часток, паїв) після прийняття рішення загальними зборами акціонерів (власниками).
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих дивідендів за акціями (паями, частками).
За дебетом рахунку проводяться суми виплачених акціонерам (власниками) дивідендів

658

Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

659

3640

П

Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів

660

3641

П

Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку

661

3642

П

Кредиторська заборгованість за кредитними операціями

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за кредитними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за кредитними операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за кредитними операціями

662

3647

П

Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за зобов'язаннями з кредитування.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за зобов'язаннями з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за зобов'язаннями з кредитування

663

3648

П

Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

664

Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

665

3650

П

Заборгованість працівникам банку на відрядження

Призначення рахунку: облік сум, нарахованих працівникам банку на відрядження.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку на відрядження.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку на відрядження

666

3651

П

Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

Призначення рахунку: облік сум, нарахованих працівникам банку на господарські витрати.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку на господарські витрати.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку на господарські витрати

667

3652

П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

Призначення рахунку: облік нарахованих сум за заробітною платою та іншими виплатами відповідно до законодавства України штатним і позаштатним працівникам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами

668

3653

П

Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

Призначення рахунку: облік сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників банку, у тому числі податку на доходи фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводиться стягнення сум на користь третіх осіб.
За дебетом рахунку проводиться перерахування чи виплата сум на користь третіх осіб

669

3654

П

Нараховані відпускні до сплати

Призначення рахунку: облік нарахованих відпускних до сплати згідно із законодавством України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відпускних до сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми сплачених відпускних

670

3658

П

Забезпечення оплати відпусток

Призначення рахунку: облік сум, що спрямовуються на створення забезпечення оплати відпусток.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахування забезпечень оплати відпусток.
За дебетом рахунку проводяться суми використаних забезпечень

671

3659

П

Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

Призначення рахунку: облік інших нарахувань працівникам банку та іншим особам, які не обліковуються за іншими рахунками групи 365.
За кредитом рахунку проводяться суми інших нарахувань працівникам банку та іншим особам.
За дебетом рахунку проводяться суми, які сплачені за іншими нарахуваннями працівникам банку та іншим особам

672

Група 366 Субординований борг банку

673

3660

П

Субординований борг банку

Призначення рахунку: облік коштів, що залучені на умовах субординованого боргу банку на підставі довгострокового договору.
За кредитом рахунку проводяться суми зарахування субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми повернення субординованого боргу відповідно до діючих договорів або в разі банкрутства чи ліквідації банку після погашення вимог усіх інших кредиторів банку

674

3661

П

Облігації, випущені банком на умовах субординованого боргу

Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій, випущених банком на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених облігацій, випущених банком, на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій, що погашаються

675

3666

АП

Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за субординованим боргом.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час залучення коштів субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час залучення коштів субординованого боргу; суми амортизації премії

676

3668

П

Нараховані витрати за субординованим боргом

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за субординованим боргом.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

677

Група 367 Інші нараховані витрати

678

3670

П

Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за розрахунково-касове обслуговування.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

679

3678

П

Інші нараховані витрати

Призначення рахунку: облік інших нарахованих витрат, що не обліковуються на інших рахунках класів 1 - 3.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

680

Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання

681

3690

П

Резерви за наданими фінансовими гарантіями

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за наданими гарантіями, за зобов'язаннями з кредитування та за іншими зобов'язаннями кредитного характеру.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку

682

3692

П

Резерви за кредитними зобов'язаннями

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за кредитними зобов'язаннями.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку

683

3699

П

Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями

Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат від інших операцій.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку

684

Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки

685

Група 370 Клірингові рахунки

686

3705

АП

Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

Призначення рахунку: облік взаємних грошових зобов'язань між учасниками платіжної системи за результатами клірингу під час здійснення розрахунків з використанням платіжних карток. Відкривається на балансі розрахункового банку.
За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми за результатами клірингу

687

Група 371 Дебетові суми до з'ясування

688

3710

А

Дебетові суми до з'ясування

Призначення рахунку: облік сум, які на час здійснення платежу не можуть бути списані з відповідних рахунків через відсутність необхідних реквізитів документів.
За дебетом рахунку зараховуються суми до з'ясування необхідних реквізитів документів.
За кредитом рахунку здійснюється списання сум після з'ясування їх фактичних платників та отримання підтверджень від банку-кореспондента

689

Група 372 Кредитові суми до з'ясування

690

3720

П

Кредитові суми до з'ясування

Призначення рахунку: облік сум, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів у документах.
За кредитом рахунку проводяться суми до з'ясування отримувачів коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються після з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку-кореспондента або повернення сум платника, якщо підтвердження не надходить

691

Група 373 Транзитні рахунки

692

3739

АП

Транзитний рахунок за іншими розрахунками

Призначення рахунку: облік сум за іншими розрахунками для подальшого зарахування на рахунки банку або рахунки клієнтів.
За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми, що надалі шляхом розподілу зараховуються на відповідні рахунки за призначенням

693

Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

694

Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

695

3800

АП

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. Рахунок використовується для відображення операцій з іноземною валютою та банківськими металами.
За дебетом рахунку відображається вартість іноземної валюти чи банківських металів, що збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію.
За кредитом рахунку відображається вартість іноземної валюти, що збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію

696

3801

АП

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів, що обліковується за рахунком 3800.
За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію.
За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію

697

Розділ 39 Розрахунки між філіями банку

698

Група 390 Розрахунки між філіями банку

699

3900

АП

Рахунки філій, що відкриті в банку

Призначення рахунку: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валютах між філіями банку. Відкриваються на балансі філії.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів

700

3901

АП

Рахунки, що відкриті для філій банку

Призначення рахунку: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валютах між філіями банку. Відкриваються на балансі банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів

701

3902

А

Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

Призначення рахунку: облік сум коштів, що надані філіям банку.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані філіям банку.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що повернені філіями банку

702

3903

П

Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані від філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що повернені філіям банку

703

3904

А

Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами, що надані філіям банку.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання

704

3905

П

Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами, що отримані від філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

705

3906

А

Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку

706

3907

П

Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми з погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку

707

Група 392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

708

3928

А

Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

Призначення рахунку: відкриваються на балансі регіональних розрахункових палат банку для обліку дебетових сум, що не були підтверджені протягом робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито рахунок у банку. Залишків за рахунком станом на звітну дату не повинно бути.
За дебетом рахунку враховуються дебетові суми, за якими не надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу.
За кредитом рахунку здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу

709

3929

П

Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

Призначення рахунку: відкриваються на балансі розрахункових палат банку для обліку кредитових сум, що не були підтверджені протягом робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито рахунок у банку. Залишків за рахунком станом на звітну дату не повинно бути.
За кредитом рахунку враховуються суми, за якими не надійшло електронне підтвердження від одержувача коштів.
За дебетом рахунку здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу

710

Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції

711

Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії

712

Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії

713

4102

А

Інвестиції в асоційовані банки

Призначення рахунку: облік сум інвестицій в асоційовані банки.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані банки.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані банки

714

4103

А

Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

Призначення рахунку: облік сум інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи

715

4105

А

Інвестиції в інші асоційовані компанії

Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в інші асоційовані компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в інші асоційовані компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій

716

4108

А

Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії

Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів

717

Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії

718

Група 420 Інвестиції в дочірні компанії

719

4202

А

Інвестиції в дочірні банки

Призначення рахунків: облік сум інвестицій у дочірні банки.
За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій у дочірні банки.
За кредитом рахунків проводяться суми повернення інвестицій

720

4203

А

Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

Призначення рахунку: облік сум інвестицій у дочірні небанківські фінансові установи.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій у дочірні небанківські фінансові установи.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій

721

4205

А

Інвестиції в інші дочірні компанії

Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в інші дочірні компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в інші дочірні компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій

722

4208

А

Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів

723

Розділ 43 Нематеріальні активи

724

Група 430 Нематеріальні активи

725

4300

А

Нематеріальні активи

Призначення рахунку: облік вартості нематеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних і створених нематеріальних активів; суми їх дооцінки; суми, пов'язані з поліпшенням нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості нематеріальних активів, що вибули з балансу; суми їх уцінки

726

4309

КА

Накопичена амортизація нематеріальних активів

Призначення рахунку: облік сум накопиченої амортизації нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводиться сума нарахованої амортизації.
За дебетом рахунку проводиться сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, що вибули з балансу

727

Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

728

4310

А

Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами

Призначення рахунку: облік вартості капітальних інвестицій з придбання чи створення нематеріальних активів. Цей рахунок використовується до часу введення в дію нематеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми з придбання чи створення нематеріальних активів до часу введення їх у дію.
За кредитом рахунку проводяться суми введених у дію нематеріальних активів

729

Група 432 Гудвіл, що виник у результаті придбання

730

4321

А

Гудвіл

Призначення рахунку: облік гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої компанії, шляхом об'єднання компаній.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої компанії, шляхом об'єднання компаній.
За кредитом рахунку проводяться суми втрат від зменшення корисності гудвілу

731

Розділ 44 Основні засоби

732

Група 440 Основні засоби

733

4400

А

Основні засоби

Призначення рахунку: облік вартості власних та отриманих у фінансовий лізинг (оренду) основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних основних засобів; суми їх дооцінки; суми витрат, спрямованих на капітальні інвестиції, що пов'язані з поліпшенням основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості основних засобів, що вибули з балансу; суми їх уцінки

734

4409

КА

Знос основних засобів

Призначення рахунку: облік сум зносу основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу основних засобів, що вибули з балансу

735

Група 441 Інвестиційна нерухомість

736

4410

А

Інвестиційна нерухомість

Призначення рахунку: облік вартості інвестиційної нерухомості.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаної або створеної інвестиційної нерухомості; суми збільшення вартості (дооцінки) інвестиційної нерухомості.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) інвестиційної нерухомості; суми вартості інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу

737

4419

КА

Знос інвестиційної нерухомості

Призначення рахунку: облік сум зносу інвестиційної нерухомості.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу

738

Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами

739

4430

А

Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами

Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій за незавершеним будівництвом, придбаними основними засобами, а також засобами, що отримані у фінансовий лізинг (оренду) і потребують поліпшення та невведені в експлуатацію.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на придбання, будівництво; суми додаткових вкладень за основними засобами, що потребують поліпшення.
За кредитом рахунку проводяться суми витрат у разі введення в експлуатацію основних засобів

740

4431

А

Обладнання, що потребує монтажу

Призначення рахунку: облік вартості придбаного банком обладнання, що потребує монтажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаного обладнання, що потребує монтажу, переданого в монтаж.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості обладнання, введеного в експлуатацію у встановленому порядку

741

Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи

742

Група 450 Інші необоротні матеріальні активи

743

4500

А

Інші необоротні матеріальні активи

Призначення рахунку: облік вартості інших необоротних матеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних інших необоротних матеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості інших необоротних матеріальних активів, що вибули

744

4509

КА

Знос інших необоротних матеріальних активів

Призначення рахунку: облік сум нарахованого зносу інших необоротних матеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу інших необоротних матеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу інших необоротних матеріальних активів у разі їх вибуття

745

Група 453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

746

4530

А

Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду).
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на створення та поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди) до часу його завершення.
За кредитом рахунку проводяться суми завершених капітальних інвестицій у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів

747

Клас 5 Капітал банку

748

Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку

749

Група 500 Статутний капітал банку

750

5000

П

Статутний капітал банку

Призначення рахунку: облік статутного капіталу банку. Облік акцій ведеться за номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення статутного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення статутного капіталу

751

5002

КП

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)

Призначення рахунку: облік вартості викуплених банком акцій (часток, паїв). Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та вартістю викупу списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунку 5010, а потім - з рахунку 5022.
За дебетом рахунку проводяться суми викуплених акцій (часток, паїв).
За кредитом рахунку проводяться суми проданих та анульованих акцій (часток, паїв)

752

5004

П

Незареєстрований статутний капітал

Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані від засновників (акціонерів, учасників) банку за акціями або паями, а також сум прибутку або його частини до реєстрації статутного капіталу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком в оплату акцій або паїв до реєстрації статутного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого статутного капіталу або суми, що повертаються в разі відмови в погодженні статуту банку

753

Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески

754

5010

П

Емісійні різниці

Призначення рахунку: облік сум витрат на операцію; різниці між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення. Під час подальшого викупу власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною викупу акцій списується з цього самого рахунку в межах залишку.
За кредитом рахунку проводяться суми позитивної різниці в разі первинного та подальшого розміщення акцій.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на операцію; суми списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у межах залишку під час викупу власних акцій

755

5011

АП

Операції з акціонерами (власниками)

Призначення рахунку: облік суми прибутків або збитків від операцій з акціонерами.
За дебетом рахунку проводиться перерахування отриманої суми прибутку за рішенням акціонерів банку або суми збитку від операцій з акціонерами.
За кредитом рахунку проводиться сума прибутку від операцій з акціонерами або суми покриття збитку за рішенням акціонерів

756

Група 502 Загальні резерви та фонди банку

757

5020

П

Загальні резерви

Призначення рахунку: облік загальних резервів, що створені за рішенням акціонерів (учасників) під різні ризики.
За кредитом рахунку проводяться суми прибутку, що спрямовані на формування резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів

758

5021

П

Резервні фонди

Призначення рахунку: облік резервних фондів банку. Фонди створюються згідно із законодавством України. Резервні фонди банку утворюються за рахунок прибутку. Кошти резервних фондів призначені для покриття можливих збитків та інших витрат. Відрахування в резервні фонди здійснюється в розмірах, передбачених законодавством України.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень у резервні фонди.
За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків та інших витрат, передбачених законодавством України

759

5022

П

Інші фонди банку

Призначення рахунку: облік інших фондів банку, що створені за рахунок прибутку.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень в інші фонди банку.
За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків звітного та/або минулих років; суми відрахувань до загальних і резервних фондів; суми списань емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунку 5010; суми сплати дивідендів за привілейованими акціями та інші суми відповідно до законодавства України

760

Група 503 Результати минулих років

761

5030

П

Нерозподілені прибутки минулих років

Призначення рахунку: облік сум прибутків минулих років до їх розподілу.
За кредитом рахунку відображаються суми прибутків минулих років; перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття, суми коригування в результаті зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок.
За дебетом рахунку відображаються суми розподіленого прибутку згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) відповідно до законодавства України, суми коригування в результаті зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок

762

5031

А

Непокриті збитки минулих років

Призначення рахунку: облік сум збитків минулих років до їх покриття.
За дебетом рахунку відображаються суми непокритих збитків минулих років, суми коригування в результаті зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок.
За кредитом рахунку відображаються суми покриття збитків минулих років, суми коригування в результаті зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок

763

Група 504 Результати звітного року

764

5040

П

Прибуток звітного року

Призначення рахунку: облік прибутку звітного року.
За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року.
За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року; суми розподілу прибутку; суми нерозподіленого прибутку на рахунок 5030

765

5041

А

Збиток звітного року

Призначення рахунку: облік збитку звітного року.
За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року.
За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року; суми покриття збитку; суми збитків на рахунок 5031 до їх покриття

766

Розділ 51 Результати переоцінки

767

Група 510 Результати переоцінки

768

5100

П

Результати переоцінки основних засобів

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки основних засобів і відновлення їх корисності; суми визнаних відстрочених податків за результатами уцінки основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки основних засобів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів основних засобів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття; суми визнаних відстрочених податків за результатами дооцінки основних засобів

769

5101

П

Результати переоцінки нематеріальних активів

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки нематеріальних активів і відновлення їх корисності.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки нематеріальних активів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття

770

5102

АП

Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації боргових цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності боргових цінних паперів або їх реалізації

771

5103

П

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії до часу реалізації інвестицій.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії на частку інвестора в сумі зміни величини власного капіталу об'єкта інвестування.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії на частку інвестора в сумі зміни величини капіталу об'єкта інвестування; суми дооцінки в разі реалізації інвестицій

772

5104

АП

Результати переоцінки за операціями хеджування

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки інструментів хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інструменту хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інструменту хеджування

773

5105

АП

Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання

Призначення рахунку: облік результатів коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання за операціями з акціонерами.
За дебетом рахунку проводиться сума збитку під час первісного визнання фінансового інструменту за операціями з акціонерами банку не за справедливою вартістю.
За кредитом рахунку проводиться сума прибутку під час первісного визнання фінансового інструменту за операціями з акціонерами банку не за справедливою вартістю

774

5106

АП

Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до часу їх реалізації.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації акцій та інших фінансових інвестицій.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності інструментів капіталу або їх реалізації

775

5107

АП

Результати переоцінки фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки на суму власного кредитного ризику

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки на суму власного кредитного ризику.
За кредитом рахунку відображається сума уцінки в разі збільшення власного кредитного ризику за фінансовим зобов'язанням.
За дебетом рахунку відображається сума дооцінки в разі зниження власного кредитного ризику за фінансовим зобов'язанням

776

Розділ 52 Приписний капітал філії іноземного банку

777

Група 520 Приписний капітал філії іноземного банку

778

5200

П

Приписний капітал філії іноземного банку

Призначення рахунку: облік приписного капіталу філії іноземного банку.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових коштів, наданих іноземним банком філії для її акредитації; суми збільшення приписного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення приписного капіталу

779

Клас 6 Доходи

Доходи банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 6 Доходи наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:
за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 "Прибуток звітного року";
за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 "Збиток звітного року".
За кредитом рахунків проводяться суми нарахованих, отриманих доходів, що належать до звітного періоду.
За дебетом рахунків проводяться суми зменшення доходів, що виникають за операціями; суми, що списуються під час формування результату діяльності банку за звітний рік.

780

Розділ 60 Процентні доходи

781

Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

782

6000

П

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

 

783

6002

П

Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

 

784

6003

П

Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

 

785

Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках

786

6010

П

Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

787

6011

П

Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

788

6012

П

Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

789

6013

П

Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

790

6014

П

Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

791

6015

П

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

792

6016

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

793

6017

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю

 

794

6018

П

Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

795

6019

П

Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

796

Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

797

6020

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

798

6021

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

799

6022

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

800

6023

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

801

6024

П

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

802

6025

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

803

6026

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю

 

804

6027

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

805

Група 603 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

806

6030

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

807

6031

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

808

6032

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

809

6033

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

810

6034

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

811

6035

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

812

Група 604 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

813

6040

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

814

6041

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

815

6042

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

816

6043

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

817

6044

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

818

6045

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

819

6046

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

820

6047

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

821

Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

822

6050

П

Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

823

6052

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

824

6053

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю

 

825

6054

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

826

6055

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

827

Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

828

6060

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

829

6061

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

830

6062

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

831

6063

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

832

Група 607 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

833

6070

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

834

6071

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

835

6072

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

836

6073

П

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

837

6074

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктами господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

838

6075

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

839

6076

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

840

6077

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

841

6078

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

842

6079

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

843

Група 608 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

844

6080

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

845

6081

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

846

6082

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

847

6083

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

848

6084

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

849

6085

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

850

6086

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

851

6087

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

852

Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

853

6090

П

Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

854

6091

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

855

6092

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

856

6093

П

Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

857

6094

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

858

6095

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

859

6096

П

Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

860

Розділ 61 Процентні доходи

861

Група 610 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

862

6100

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

863

6101

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

864

6102

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

865

6103

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

866

6104

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

867

6105

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

868

6106

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

869

6107

П

Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

870

Група 611 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

871

6110

П

Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

872

6111

П

Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

873

6112

П

Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

874

6113

П

Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

875

Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами

876

6120

П

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

877

6121

П

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

878

6122

П

Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

879

6123

П

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

880

6124

П

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

881

6125

П

Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

882

6126

П

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

883

6127

П

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

884

6128

П

Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

885

Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку

886

6130

П

Процентні доходи за операціями з філіями банку

 

887

Група 614 Інші процентні доходи

888

6140

П

Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу

 

889

6141

 

Інші процентні доходи

 

890

Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу

891

Група 620 Результат від переоцінки

892

6201

АП

Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів

 

893

6204

АП

Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів

 

894

6205

АП

Результат від переоцінки опціонних контрактів

 

895

6206

АП

Результат від переоцінки форвардних контрактів

 

896

6207

АП

Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів

 

897

6208

АП

Результат від переоцінки валютних своп-контрактів

 

898

6209

АП

Результат від переоцінки процентних своп-контрактів

 

899

Група 621 Результат від операцій з купівлі-продажу

900

6211

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу інших похідних фінансових інструментів

 

901

6214

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

 

902

6215

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу опціонних контрактів

 

903

6216

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу форвардних контрактів

 

904

6217

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів

 

905

6218

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу валютних своп-контрактів

 

906

6219

АП

Результат від операцій з купівлі-продажу процентних своп-контрактів

 

907

Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями

908

6223

АП

Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

909

6224

АП

Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

910

6225

АП

Результат від операцій з фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

911

6226

АП

Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

912

Розділ 63 Інші операційні доходи

913

Група 630 Дохід у вигляді дивідендів

914

6300

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

915

6301

П

Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

916

6302

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії

 

917

6303

П

Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії

 

918

Група 631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

919

6310

П

Дохід від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

 

920

6311

П

Дохід від інвестицій в дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

 

921

Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів

922

6320

П

Дохід від модифікації фінансових активів

 

923

Група 633 Дохід від модифікації фінансових зобов'язань

924

6330

П

Дохід від модифікації фінансових зобов'язань

 

925

Група 634 Дохід від припинення визнання фінансових активів

926

6340

П

Дохід від припинення визнання фінансових активів

 

927

Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань

928

6350

П

Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань

 

929

Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

930

6380

П

Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

 

931

Група 639 Інші операційні доходи

932

6390

П

Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

 

933

6391

АП

Результат переоцінки об'єкта хеджування

 

934

6392

АП

Результат переоцінки інструменту хеджування

 

935

6393

АП

Результат від продажу боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

936

6394

П

Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

937

6395

П

Дохід від оперативного лізингу (оренди)

 

938

6396

П

Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

 

939

6397

П

Штрафи, пені, що отримані банком

 

940

6398

П

Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

 

941

6399

П

Інші операційні доходи

 

942

Розділ 64 Інші доходи

943

Група 649 Інші доходи

944

6490

П

Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

 

945

6499

П

Інші доходи

 

946

Розділ 65 Комісійні доходи

947

Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками

948

6500

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

 

949

6501

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

 

950

6503

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

 

951

6504

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

 

952

6506

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

 

953

6508

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

 

954

6509

П

Інші комісійні доходи за операціями з банками

 

955

Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

956

6510

П

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

 

957

6511

П

Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

 

958

6513

П

Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

 

959

6514

П

Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

 

960

6516

П

Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

 

961

6518

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

 

962

6519

П

Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

 

963

Група 652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

964

6520

П

Комісійні доходи за операціями з філіями банку

 

965

Розділ 67 Повернення списаних активів

966

Група 671 Повернення списаних активів

967

6710

П

Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

 

968

6711

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

 

969

6712

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

 

970

6713

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

971

6714

П

Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

972

6715

П

Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку

 

973

6717

П

Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку

 

974

Клас 7 Витрати

Витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 7 Витрати наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:
за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 "Прибуток звітного року",
за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 "Збиток звітного року".
За дебетом рахунків проводяться суми витрат, які належать до звітного періоду.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення витрат і суми витрат, що списуються під час формування результату діяльності банку за звітний рік

975

Розділ 70 Процентні витрати

976

Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України

977

7000

А

Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

 

978

7002

А

Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо

 

979

7003

А

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

 

980

7004

А

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності

 

981

7006

А

Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

 

982

Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків

983

7010

А

Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків

 

984

7011

А

Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків

 

985

7012

А

Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

 

986

7014

А

Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

 

987

7015

А

Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

 

988

7016

А

Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків

 

989

7017

А

Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків

 

990

Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

991

7020

А

Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

992

7021

А

Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

993

7028

А

Процентні витрати за кредиторською заборгованістю за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю

 

994

Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

995

7030

А

Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

 

996

Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами

997

7040

А

Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

 

998

7041

А

Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб

 

999

Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

1000

7060

А

Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій

 

1001

Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

1002

7070

А

Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

 

1003

7071

А

Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

 

1004

Розділ 71 Процентні витрати

1005

Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу

1006

7120

А

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

1007

7121

А

Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

1008

7122

А

Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

1009

7123

А

Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

1010

7124

А

Процентні витрати за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком

 

1011

7125

А

Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

 

1012

Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку

1013

7130

А

Процентні витрати за операціями з філіями банку

 

1014

Група 714 Інші процентні витрати

1015

7140

А

Процентні витрати за субординованим боргом

 

1016

7141

А

Інші процентні витрати

 

1017

Розділ 73 Інші операційні витрати

1018

Група 730 Витрати на телекомунікації

1019

7300

А

Витрати на СЕП

 

1020

7301

А

Витрати на інші системи банківського зв'язку

 

1021

Група 731 Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

1022

7310

А

Витрати від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

 

1023

7311

А

Витрати від інвестицій у дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі

 

1024

Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів

1025

7320

А

Витрати від модифікації фінансових активів

 

1026

Група 733 Витрати від модифікації фінансових зобов'язань

1027

7330

А

Витрати від модифікації фінансових зобов'язань

 

1028

Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів

1029

7340

А

Витрати від припинення визнання фінансових активів

 

1030

Група 735 Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань

1031

7350

А

Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань

 

1032

Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

1033

7380

А

Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

 

1034

Група 739 Інші операційні витрати

1035

7390

А

Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

 

1036

7391

А

Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

 

1037

7392

А

Витрати на аудит

 

1038

7394

А

Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

 

1039

7395

А

Витрати на оперативний лізинг (оренду)

 

1040

7396

А

Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

 

1041

7397

А

Штрафи, пені, що сплачені банком

 

1042

7398

А

Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

 

1043

7399

А

Інші операційні витрати

 

1044

Розділ 74 Загальні адміністративні витрати

1045

Група 740 Витрати на утримання персоналу

1046

7400

А

Основна і додаткова заробітна плата

 

1047

7401

А

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

1048

7403

А

Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

 

1049

7404

А

Витрати на підготовку кадрів

 

1050

7405

А

Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

 

1051

7409

А

Інші витрати на утримання персоналу

 

1052

Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

1053

7410

А

Податок на додану вартість

 

1054

7411

А

Податок на землю

 

1055

7418

А

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

1056

7419

А

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

 

1057

Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

1058

7420

А

Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

 

1059

7421

А

Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)

 

1060

7423

А

Амортизація

 

1061

Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати

1062

7430

А

Витрати на комунальні послуги

 

1063

7431

А

Господарські витрати

 

1064

7432

А

Витрати на охорону

 

1065

7433

А

Інші експлуатаційні витрати

 

1066

Група 745 Інші адміністративні витрати

1067

7450

А

Поштово-телефонні витрати

 

1068

7452

А

Витрати на відрядження

 

1069

7454

А

Представницькі витрати

 

1070

7455

А

Витрати на маркетинг і рекламу

 

1071

7456

А

Спонсорство та доброчинність

 

1072

7457

А

Інші адміністративні витрати

 

1073

Група 749 Інші витрати

1074

7490

А

Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

 

1075

7491

АП

Втрати від уцінки запасів на продаж

 

1076

7499

А

Інші витрати

 

1077

Розділ 75 Комісійні витрати

1078

Група 750 Комісійні витрати

1079

7500

А

Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

 

1080

7501

А

Комісійні витрати на кредитне обслуговування

 

1081

7503

А

Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

 

1082

7504

А

Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

 

1083

7506

А

Комісійні витрати на довірче обслуговування

 

1084

7508

А

Комісійні витрати за позабалансовими операціями

 

1085

7509

А

Інші комісійні витрати

 

1086

Група 752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

1087

7520

А

Комісійні витрати за операціями з філіями банку

 

1088

Розділ 77 Відрахування в резерви

1089

Група 770 Відрахування в резерви

1090

7700

АП

Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

 

1091

7701

АП

Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

 

1092

7702

АП

Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

 

1093

7703

АП

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

 

1094

7704

АП

Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю

 

1095

7705

АП

Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку

 

1096

7706

АП

Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат

 

1097

7707

АП

Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку

 

1098

Розділ 79 Податок на прибуток

1099

Група 790 Податок на прибуток

1100

7900

АП

Податок на прибуток

 

1101

Клас 8 Управлінський облік

1102

Клас 9 Позабалансові рахунки

1103

Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій

1104

Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти

1105

9000

А

Надані гарантії

Призначення рахунку: облік усіх видів гарантій і поручительств, що надані. За цим рахунком здійснюється облік гарантій, для яких отримані контргарантії, що обліковуються за рахунком 9036.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих гарантій і поручительств.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних гарантій і поручительств після закінчення строку їх дії; суми виплачених гарантій і поручительств

1106

9001

А

Підтверджені акредитиви

Призначення рахунку: облік підтверджених банком акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань. Цей рахунок не використовується банком, що відкрив акредитив (банком-емітентом).
За дебетом рахунку проводяться суми підтверджених акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних акредитивів після закінчення строку їх дії, суми виплачених акредитивів та виконаних рамбурсних зобов'язань

1107

9002

А

Надані акцепти

Призначення рахунку: рахунок відкривається в банку, який акцептує платіжний документ на користь іншого банку.
За дебетом рахунку проводяться суми акцептованих документів.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних акцептів після закінчення строку їх дії; або виплачених зобов'язань за акцептами

1108

9003

А

Надані авалі

Призначення рахунку: облік наданих авалів.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих авалів.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов'язання за наданим авалем

1109

Група 903 Отримані гарантії

1110

9030

П

Гарантії, що отримані від Уряду України

Призначення рахунків: облік гарантій і поручительств, що отримані від Уряду України. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії, що видана іншому контрагенту.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.
За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх строку дії; суми використаних гарантій і поручительств

1111

9031

П

Отримані гарантії

Призначення рахунків: облік гарантій і поручительств, що отримані від банків та клієнтів, крім Уряду України. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії, що видана іншому контрагенту.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.
За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх строку дії; суми використаних гарантій і поручительств

1112

9036

П

Отримані контргарантії

Призначення рахунку: облік контргарантій і поручительств, що отримані. Для цих гарантій і поручительств існує пов'язана гарантія, що видана іншому контрагенту та яка обліковується за рахунком 9000.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих контргарантій і поручительств.
За дебетом рахунку проводяться суми використаних контргарантій і поручительств; суми невикористаних гарантій після закінчення строку їх дії

1113

Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані

1114

Група 910 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

1115

9100

А

Зобов'язання з кредитування, що надані банкам

Призначення рахунку: облік кредитних ліній та інших зобов'язань перед банками.
За дебетом рахунку проводяться суми зобов'язань з кредитування.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку дії кредитного договору

1116

Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

1117

9110

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків

Призначення рахунку: облік усіх видів зобов'язань з кредитування, що отримані від банків.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку їх дії

1118

9111

П

Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Призначення рахунку: облік усіх видів зобов'язань з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина кредитів, яка переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку їх дії

1119

Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

1120

9122

А

Непокриті акредитиви

Призначення рахунку: облік непокритих безвідкличних акредитивів у банку-емітенті. Цей рахунок також використовується в разі акцепту банком-емітентом або за його дорученням платіжних документів за акредитивом.
За дебетом рахунку проводяться суми відкритих непокритих акредитивів; суми акцептів щодо акредитивів.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів; суми сплачених зобов'язань за ними

1121

9129

А

Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам

Призначення рахунку: облік інших зобов'язань з кредитування, що надані клієнтам.
За дебетом рахунку проводяться суми виданих зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань; суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку дії кредитного договору

1122

Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

1123

Група 920 Валюта та банківські метали до отримання

1124

9200

А

Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот

Призначення рахунку: облік купленої національної, іноземної валюти та банківських металів між датою укладення договорів і датою здійснення розрахунків за операціями спот.
За кредитом рахунку проводяться суми проданої, але невідправленої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманої валюти та банківських металів

1125

9201

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1126

9202

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1127

9203

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1128

9204

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1129

9206

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1130

9207

А

Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1131

9208

А

Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами

Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до отримання між датою укладення валютних своп-контрактів та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1132

Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення

1133

9210

П

Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот

Призначення рахунку: облік проданої національної, іноземної валюти та банківських металів між датою укладення договорів і датою здійснення розрахунків за операціями спот.
За кредитом рахунку проводяться суми проданої, але невідправленої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманої валюти та банківських металів

1134

9211

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1135

9212

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1136

9213

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1137

9214

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1138

9216

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф'ючерсних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1139

9217

П

Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф'ючерсних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1140

9218

П

Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами

Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення валютних своп-контрактів та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1141

Група 922 Валюта та банківські метали до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1142

9221

А

Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення та датою погашення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1143

9224

А

Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення та датою погашення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1144

9228

А

Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до отримання між датою укладення та датою погашення валютних своп-контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1145

Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1146

9231

П

Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення та датою погашення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1147

9234

П

Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення та датою погашення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1148

9238

П

Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення та датою погашення валютних своп-контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1149

Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

1150

Група 930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу

1151

9300

А

Вимоги за андеррайтингом цінних паперів

Призначення рахунку: облік зобов'язань емітентів цінних паперів з андеррайтингу, тобто прав вимоги на отримання обумовленої суми цінних паперів після закінчення їх випуску. На цьому рахунку обліковується вартість цінних паперів до отримання з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов'язання.
За дебетом рахунку проводиться вартість цінних паперів до отримання.
За кредитом рахунку проводиться вартість отриманих цінних паперів; суми зменшення зобов'язань після реєстрації емісії

1152

Група 931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу

1153

9310

П

Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів

Призначення рахунку: облік вартості цінних паперів за договорами андеррайтингу, що мають бути розміщені банком-емітентом. На цьому рахунку обліковується вартість цінних паперів з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов'язання.
За кредитом рахунку проводиться вартість цінних паперів, що розміщені банком.
За дебетом рахунку проводиться вартість відправлених цінних паперів після закінчення емісії

1154

Група 932 Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1155

9321

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення та датою погашення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1156

9324

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення та датою погашення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1157

9328

А

Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік грошових потоків до отримання між датою укладення та датою погашення процентних своп-контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1158

Група 933 Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

1159

9331

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення та датою погашення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1160

9334

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення та датою погашення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1161

9338

П

Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)

Призначення рахунку: облік грошових потоків до відправлення між датою укладення та датою погашення процентних своп-контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів

1162

Група 935 Активи до отримання

1163

9350

А

Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

Призначення рахунку: облік сум куплених або розміщених активів між датою укладення договорів та датою здійснення розрахунків за спотовими контрактами.
За дебетом рахунку проводяться суми куплених або розміщених активів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих активів

1164

9351

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення форвардних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1165

9352

А

Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1166

9353

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення опціонних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1167

9354

А

Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1168

9356

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення ф'ючерсних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1169

9357

А

Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення ф'ючерсних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1170

9358

А

Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами

Призначення рахунку: облік грошових потоків до отримання між датою укладення процентних своп-контрактів та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1171

9359

А

Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення контрактів за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів

1172

Група 936 Активи до відправлення

1173

9360

П

Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

Призначення рахунку: облік сум проданих активів до відправлення або залучених депозитів від дати укладення договорів на строк не більший, ніж звичайний для відповідного ринку за спотовими контрактами.
За кредитом рахунку проводяться суми проданих активів до відправлення; суми залучених депозитів, розрахунки за якими відстрочуються.
За дебетом рахунку проводяться суми відправлених активів або суми залучених депозитів

1174

9361

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення форвардних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1175

9362

П

Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1176

9363

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення опціонних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1177

9364

П

Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1178

9366

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення ф'ючерсних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1179

9367

П

Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення ф'ючерсних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1180

9368

П

Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами

Призначення рахунку: облік грошових потоків до відправлення між датою укладення процентних своп-контрактів та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1181

9369

П

Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення контрактів за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів

1182

Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги

1183

Група 950 Отримана застава

1184

9500

А

Отримана застава

Призначення рахунку: облік отриманих застав усіх видів, крім застави за складськими свідоцтвами та іпотеки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості заставленого майна.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості заставленого майна під час повернення кредитів; суми пошкодження та знецінення заставленого майна; суми реалізації та набуття у власність заставленого майна

1185

9501

А

Заставна за іпотечними кредитами

Призначення рахунку: облік заставної, виданої умовами іпотечного договору.
За дебетом рахунку проводяться суми виданої заставної.
За кредитом рахунку проводяться суми списаної заставної

1186

9503

А

Застава за складськими свідоцтвами

Призначення рахунку: облік застави, оформленої складськими свідоцтвами.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманої застави.
За кредитом рахунку проводяться суми списаної застави після закінчення строку або отримання заставодержателем платежу (від реалізації застави)

1187

Група 951 Надана застава

1188

9510

П

Надана застава

Призначення рахунку: облік активів, наданих заставодавцем у заставу.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості активів, наданих у заставу.
За дебетом рахунку проводяться суми списання наданих у заставу активів після повернення кредиту або в разі реалізації заставленого майна

1189

Група 952 Іпотека

1190

9520

А

Земельні ділянки

Призначення рахунку: облік вартості земельної ділянки як забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості земельної ділянки для забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості земельної ділянки в разі припинення основного зобов'язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, наявності інших підстав, передбачених законодавством України

1191

9521

А

Нерухоме майно житлового призначення

Призначення рахунку: облік вартості нерухомого майна житлового призначення як забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості нерухомого майна житлового призначення для забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості нерухомого майна житлового призначення в разі припинення основного зобов'язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), за умови невідновлення її іпотекодавцем, наявності інших підстав, передбачених законодавством України

1192

9523

А

Інші об'єкти нерухомого майна

Призначення рахунку: облік вартості інших об'єктів нерухомого майна як забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості інших об'єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості інших об'єктів нерухомого майна в разі припинення основного зобов'язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), за умови невідновлення її іпотекодавцем, наявності інших підстав, передбачених законодавством України

1193

Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

1194

9530

П

Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

Призначення рахунку: облік вартості наданого забезпечення щодо запасів готівки, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За кредитом рахунку проводяться суми наданого забезпечення за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми списання наданого забезпечення за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

1195

Група 954 Умовні зобов'язання

1196

9540

П

Умовні зобов'язання

Призначення рахунку: облік умовних зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми наданих умовних зобов'язань.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення умовних зобов'язань або суми зобов'язань, щодо яких визнані забезпечення на балансі

1197

Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення

1198

Група 960 Не сплачені в строк доходи

1199

9600

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

Призначення рахунків: облік списаних за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками.
За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих, але не отриманих доходів, що списані за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку

1200

9601

А

Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Призначення рахунків: облік списаних за рахунок спеціальних резервів сум нарахованих, але не отриманих доходів.
За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих, але не отриманих доходів, що списані за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку

1201

Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами

1202

9610

А

Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

Призначення рахунку: облік сум заборгованості за коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках [вклади (депозити) на вимогу] та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках [вклади (депозити) на вимогу] та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли як погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку

1203

9611

А

Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

Призначення рахунків: облік сум заборгованості за кредитними операціями банків, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку

1204

9613

А

Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

Призначення рахунку: облік сум заборгованості за операціями з цінними паперами, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за операціями з цінними паперами, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку

1205

9615

А

Списана у збиток дебіторська заборгованість

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку

1206

9617

А

Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

Призначення рахунків: облік сум заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані згідно з законодавством України

1207

9618

А

Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

Призначення рахунків: облік сум заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку

1208

Група 962 Кошти до повернення

1209

9620

А

Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

Призначення рахунку: облік валютних коштів підприємств та організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів підприємств та організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів

1210

9621

А

Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

Призначення рахунку: облік валютних коштів фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії та кореспондентських рахунках банків, які здійснювали розрахунки через Зовнішекономбанк Росії.
За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів

1211

Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

1212

Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

1213

9702

А

Цінні папери на зберіганні

Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів на зберіганні.
За дебетом рахунку проводяться суми цінних паперів, переданих банку на зберігання, за їх номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, повернених клієнтам банку згідно з договором про зберігання

1214

9703

А

Інші активи на зберіганні

Призначення рахунку: облік інших активів клієнтів на зберіганні.
За дебетом рахунку проводяться суми інших активів, переданих банку на зберігання, за їх номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми інших активів, повернених клієнтам банку згідно з договором про зберігання

1215

9704

А

Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів, що придбані банком згідно з договором доручення на купівлю.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості цінних паперів, що придбані банком або передані банку для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, що реалізовані банком згідно з договором доручення на продаж або передані клієнтам відповідно до договору доручення на купівлю

1216

Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки

1217

9710

А

Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

Призначення рахунку: облік емісії приватизаційних житлових чеків.
За дебетом рахунку проводиться сума емісії.
За кредитом рахунку проводиться списання емісії після її зарахування на позабалансовий рахунок 9711 ПАТ "Ощадбанк"

1218

9711

А

Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"

Призначення рахунку: облік житлових чеків з приватизації в установах ПАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться суми, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ПАТ "Ощадбанк", суми індексації номінальної вартості приватизаційних житлових чеків.
За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування суми житлових чеків з депозитного рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника

1219

9712

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації Державного житлового фонду під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, які надійшли на оплату приватизованого житла.
За кредитом рахунку проводиться списання вартості житлових чеків після перевірки тотожності залишків з даними Державного фонду приватизації

1220

9713

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації Державного житлового фонду під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, які надійшли на оплату приватизованого житла.
За кредитом рахунку проводиться списання вартості житлових чеків після перевірки тотожності залишків з даними Державного фонду приватизації

1221

9714

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації Державного житлового фонду під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, які надійшли на оплату приватизованого житла.
За кредитом рахунку проводиться списання вартості житлових чеків після перевірки тотожності залишків з даними Державного фонду приватизації

1222

9715

А

Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками

Призначення рахунку: облік операцій за житловими чеками установ ПАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ПАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за житловими чеками, надані філіями ПАТ "Ощадбанк".
За кредитом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за житловими чеками, які підлягають відсиланню безпосередньо установі банку отримувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації) з проміжним відображенням за рахунком 9770

1223

9717

А

Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

Призначення рахунку: облік сум житлових чеків громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми житлових чеків, що надійшли на рахунки фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми житлових чеків, що перераховані за придбані об'єкти приватизації

1224

9718

А

Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації

Призначення рахунку: облік сум житлових чеків, що акумульовані для приватизації майна державних підприємств.
За дебетом рахунку проводяться суми житлових чеків, що надійшли для приватизації майна державних підприємств.
За кредитом рахунку проводяться суми житлових чеків, що перераховані на оплату приватизованого майна державних підприємств

1225

Група 973 Документи з приватизації - земельні бони

1226

9731

А

Земельні бони в установах ПАТ "Ощадбанк"

Призначення рахунку: облік земельних бонів.
За дебетом рахунку проводяться суми земельних бонів, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ПАТ "Ощадбанк"; суми індексації номінальної вартості земельних бонів.
За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування земельних бонів з депозитного рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника

1227

9733

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від продажу об'єктів приватизації до фондів приватизації під час розрахунків земельними бонами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості земельних бонів, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться списання земельних бонів після перевірки тотожності залишків з даними Фонду державного майна

1228

9734

А

Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від продажу об'єктів приватизації до фондів приватизації під час розрахунків земельними бонами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості земельних бонів, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться списання земельних бонів після перевірки тотожності залишків з даними Фонду державного майна

1229

9735

А

Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за земельними бонами

Призначення рахунку: облік операцій із земельними бонами установ ПАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ПАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за земельними бонами, надані установами ПАТ "Ощадбанк".
За кредитом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за земельними бонами, що підлягають відсиланню безпосередньо установі банку одержувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації)

1230

9737

А

Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

Призначення рахунку: облік сум земельних бонів громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми земельних бонів, що надійшли на рахунки фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми земельних бонів, що перераховані за придбані об'єкти приватизації

1231

Група 974 Інші розрахунки

1232

9740

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли до фондів приватизації від приватизації майна державних підприємств під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації

1233

9741

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли до фондів приватизації від приватизації майна державних підприємств під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації

1234

9742

А

Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли до фондів приватизації від приватизації майна державних підприємств під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації

1235

9743

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду під час розрахунків майновими сертифікатами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду.
За кредитом рахунку проводиться сума приватизаційних майнових сертифікатів, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації

1236

9744

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду під час розрахунків майновими сертифікатами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду.
За кредитом рахунку проводиться сума приватизаційних майнових сертифікатів, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації

1237

9745

А

Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду під час розрахунків майновими сертифікатами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду.
За кредитом рахунку проводиться сума приватизаційних майнових сертифікатів, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації

1238

9746

А

Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації

Призначення рахунку: облік приватизаційних документів (майнових і компенсаційних сертифікатів, житлових чеків), що прийняті від фізичних осіб в обмін на сертифікати, акції інвестиційних компаній згідно з укладеними договорами

1239

Група 976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"

1240

9760

А

Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"

Призначення рахунку: облік нарахованої суми компенсації грошових заощаджень за вкладами населення. Рахунок відкривається на балансі установ ПАТ "Ощадбанк"

1241

Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

1242

9770

А

Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені

Призначення рахунку: облік коштів, цінностей і документів з приватизації, що відправлені безпосередньо банкам - отримувачам коштів до отримання підтвердження від них.
За дебетом рахунку проводиться сума вартості коштів, цінностей і документів за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені за призначенням.
За кредитом рахунку проводиться списання коштів, цінностей і документів за придбаними об'єктами приватизації після отримання підтвердження про їх одержання

1243

9771

А

Бланки з приватизації в дорозі

Призначення рахунку: облік бланків документів з приватизації, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку обліковуються бланки документів з приватизації, що перебувають у дорозі.
За кредитом рахунку списуються бланки документів після отримання підтвердження від банку про надходження документів

1244

Група 978 Активні рахунки довірчого управління

1245

9780

А

Готівкові кошти за операціями довірчого управління

Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті, отриманої за договорами довірчого управління від установників - фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми надходження готівкових коштів від установників.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що зарахована на поточний рахунок управителя; суми готівки, що повернена установникам

1246

9781

А

Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

Призначення рахунку: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з договорами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій.
За кредитом рахунку проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам

1247

9782

А

Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з управління коштами та активами установників за договорами довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками під час здійснення операцій довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління

1248

9783

А

Цінні папери в довірчому управлінні

Призначення рахунку: облік вартості цінних паперів, що придбані або отримані управителем згідно з договорами про довірче управління. Номінальна вартість цінних паперів у документарній формі, що придбані (отримані) за операціями довірчого управління, обліковується за рахунком 9702.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних (отриманих) цінних паперів, а також суми переоцінки цінних паперів у зв'язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, що погашені, продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки цінних паперів у зв'язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості

1249

9784

А

Банківські метали в довірчому управлінні

Призначення рахунку: облік банківських металів, що придбані або отримані управителем згідно з договорами про довірче управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних (отриманих) банківських металів, а також суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми банківських металів, що продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів

1250

9786

А

Інші активи в довірчому управлінні

Призначення рахунку: облік інших активів, переданих установниками в довірче управління або придбаних управителем згідно з договором про довірче управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості інших активів, що надійшли в довірче управління або були куплені управителем.
За кредитом рахунку проводиться сума вартості реалізованих активів під час довірчого управління або повернених клієнтам активів після закінчення дії договору про довірче управління

1251

9787

А

Витрати за операціями довірчого управління

Призначення рахунку: облік сум витрат за операціями довірчого управління та результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат за операціями довірчого управління, а також зменшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми витрат, що відшкодовуються відповідно до умов договору про довірче управління

1252

9788

А

Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за активами, що придбані управителем або передані установником згідно з договорами про довірче управління. Доходи обліковуються в тому періоді, до якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; доходи, що не отримані; суми заборгованості, за якими визнані витрати

1253

Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління

1254

9790

П

Фонди банківського управління

Призначення рахунку: облік коштів, цінних паперів, інших активів, що належать установникам та об'єднані управителем з метою довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з договором, а також кошти за операціями із збільшення частки установників.
За дебетом рахунку проводяться суми, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління

1255

9791

П

Рахунки установників

Призначення рахунку: облік вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором про довірче управління.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором, а також суми коштів, що належать установникам за результатами операцій довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості цінностей, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління

1256

9792

П

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління

1257

9797

П

Доходи від операцій довірчого управління

Призначення рахунку: облік сум доходів за операціями довірчого управління та результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів за операціями довірчого управління; суми збільшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми доходів, що належать установникам; суми винагороди управителю; відшкодування витрат за операціями довірчого управління відповідно до умов договору

1258

Розділ 98 Облік інших цінностей та документів

1259

Група 980 Документи за розрахунковими операціями

1260

9800

А

Розрахункові документи за факторинговими операціями

Призначення рахунку: облік банком платіжних документів за номіналом (документів за факторинговими операціями, що передані клієнтом банку).
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості платіжних документів, що підлягають оплаті.
За кредитом рахунку списуються суми, що сплачені боржником за платіжними документами або в разі списання заборгованості

1261

9802

А

Акредитиви до виконання

Призначення рахунку: облік акредитивів до виконання.
За дебетом рахунку проводяться суми акредитивів до виконання.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних або невикористаних акредитивів

1262

9803

А

Розрахункові документи клієнтів, які обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів

Призначення рахунку: облік несплачених платіжних доручень клієнтів, що здійснюється відповідно до укладених цивільно-правових договорів.
За дебетом рахунку проводяться суми несплачених платіжних доручень клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що сплачені згідно з платіжними дорученнями клієнтів, або суми повернених клієнтам платіжних доручень

1263

9804

А

Документи суб'єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

Призначення рахунку: облік документів суб'єктів господарювання та документів інших осіб за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів, за грошовими вимогами до банку не виконаних ним у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів за грошовими вимогами до банку

1264

9805

А

Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями

Призначення рахунку: облік сум векселів, якими оформлена прострочена заборгованість за кредитами.
За дебетом рахунку проводиться сума векселів, якими оформлена прострочена заборгованість за кредитами.
За кредитом рахунку проводиться списання сум векселів у разі настання терміну платежу за векселем

1265

9806

А

Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

Призначення рахунку: облік документів фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів не виконаних банком у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів

1266

9807

А

Документи інших банків за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

Призначення рахунку: облік документів інших банків за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів за грошовими вимогами до банку не виконаних ним у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів грошовими вимогами до банку

1267

9809

А

Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів

Призначення рахунку: облік документів про обмеження права клієнта щодо розпорядження коштами, що зберігаються на його рахунках, та інших документів за розрахунками. Наприклад, постанови державного виконавця про зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта, постанови державного виконавця про арешт коштів за рахунком клієнта. На цьому рахунку документи враховуються за умовною оцінкою - 1 гривня.
За дебетом рахунку проводяться документи, що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться списані документи в разі їх виконання

1268

Група 981 Інші цінності і документи

1269

9810

А

Нерозібрані посилки з цінностями

Призначення рахунку: облік нерозібраних посилок з цінностями, які не зараховані за призначенням у день їх отримання.
За дебетом рахунку проводяться суми цінностей, зазначені на посилках, що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться суми цінностей, що зараховані за призначенням, після розбирання посилок

1270

9811

А

Отримані дозволи на випуск цінних паперів

Призначення рахунку: облік отриманих свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих дозволів.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних або відкликаних свідоцтв, що анульовані

1271

9812

А

Погашені цінності

Призначення рахунку: облік оплачених облігацій, що виграли і вийшли в тиражі погашення; сертифікатів, лотерейних білетів та інших погашених цінностей, що обліковуються в банку до їх знищення. Облік здійснюється за номінальною вартістю або в умовній оцінці (1 гривня).
За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінностей.
За кредитом рахунку проводяться суми відправлених або знищених паперів

1272

9817

А

Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком

Призначення рахунку: облік запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми запасів готівки, що надійшли із запасів готівки Національного банку України, а також із операційної каси банку, який забезпечує їх зберігання.
За кредитом рахунку проводяться суми запасів готівки, які відправлені до Національного банку України, а також передані до операційної каси банку, який забезпечує їх зберігання

1273

9819

А

Інші цінності і документи

Призначення рахунку: облік цінностей і документів, які не враховуються на інших позабалансових рахунках, наприклад, дорожні чеки, що отримані від емітентів на консигнацію; цінностей і документів, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні балансові та позабалансові рахунки (наприклад, платіжні картки та конверти з ПІН-кодами, дублікати ключів, отримані на зберігання від іншої установи банку разом з копіями опису і супровідного листа; у банку-надавача зазначені документи про здавання дублікатів ключів на зберігання разом з копіями опису і супровідного листа обліковуються за позабалансовим рахунком 9898), а також цінностей і документів, списаних з інших рахунків, але не виданих за призначеннями. На цьому рахунку цінності і документи враховуються за номінальною вартістю або за умовною оцінкою - 1 гривня.
За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих цінностей і документів.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виданих і відправлених за призначенням цінностей і документів

1274

Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку

1275

9820

А

Бланки цінних паперів

Призначення рахунку: облік бланків цінних паперів, до яких належать акції, облігації внутрішніх республіканських та місцевих позик, казначейські зобов'язання, ощадні (депозитні) сертифікати, приватизаційні папери, інші бланки цінних паперів, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих бланків цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми бланків цінних паперів, виданих клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, знищених, зіпсованих, дефектних та списаних бланків

1276

9821

А

Бланки суворого обліку

Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих бланків суворого обліку.
За кредитом рахунку проводяться суми бланків, виданих клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, знищених, зіпсованих, дефектних та списаних бланків

1277

Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо

1278

9830

А

Документи і цінності, прийняті на інкасо

Призначення рахунку: облік цінностей, прийнятих на інкасо від клієнтів або банків. Цінності обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці.
За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих на інкасо цінностей.
За кредитом рахунку списуються відправлені або повернені цінності

1279

9831

А

Документи і цінності, відправлені на інкасо

Призначення рахунку: облік відправлених цінностей і документів, що були прийняті на інкасо.
За дебетом рахунку проводяться цінності і документи, відправлені на інкасо.
За кредитом рахунку проводяться суми відправлених на інкасо цінностей та документів після отримання інкасованої суми або після повернення їх через відмову банку-платника

1280

Група 985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

1281

9850

А

Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

Призначення рахунку: облік коштів на будівництво, переданих генеральним забудовникам у порядку пайової участі.
За дебетом рахунку проводяться суми, перераховані на рахунки генеральних забудовників згідно з укладеними з ними договорами.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з актами або іншими документами, які підтверджують передавання банку сплаченої ним частки в будівлях, уведених в експлуатацію, і суми, повернені генеральними забудовниками

1282

Група 986 Операції з обслуговування кредитів

1283

9860

А

Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку

Призначення рахунку: облік кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що передані на обслуговування до банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашених кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку

1284

9861

А

Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

Призначення рахунку: облік процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За дебетом рахунку проводяться суми процентних доходів до отримання за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку

1285

Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

1286

9890

А

Бланки цінних паперів в підзвіті

Призначення рахунку: облік бланків цінних паперів в підзвіті.
За дебетом рахунку проводяться суми бланків цінних паперів, виданих під звіт.
За кредитом рахунку проводяться суми списаних бланків цінних паперів в підзвіті на основі звітів

1287

9891

А

Бланки цінних паперів в дорозі

Призначення рахунку: облік бланків цінних паперів в дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми бланків цінних паперів в дорозі.
За кредитом рахунку проводяться суми списаних бланків цінних паперів в дорозі після отримання підтвердження про їх одержання

1288

9892

А

Бланки суворого обліку в підзвіті

Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку в підзвіті.
За дебетом рахунку проводяться суми бланків суворого обліку виданих під звіт.
За кредитом рахунку проводяться суми списаних бланків суворого обліку в підзвіті на основі звітів

1289

9893

А

Бланки суворого обліку в дорозі

Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку в дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми бланків і цінностей в дорозі.
За кредитом рахунку проводяться суми списаних бланків суворого обліку в дорозі після отримання підтвердження про їх одержання

1290

9898

А

Інші цінності та документи в підзвіті

Призначення рахунку: облік цінностей та документи в підзвіті.
За дебетом рахунку проводяться суми інших цінностей та документів в підзвіті.
За кредитом рахунку проводяться суми інших цінностей та документів в підзвіті на основі звітів

1291

9899

А

Інші цінності та документи в дорозі

Призначення рахунку: облік інших цінностей та документи в дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми інших цінностей та документи в дорозі.
За кредитом рахунку проводяться суми інших цінностей та документи в дорозі після отримання підтвердження про їх одержання

1292

Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку

1293

Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95

1294

Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98

1295

Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

1296

9920

АП

Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

 


1 За номером рахунку зазначається ознака синтетичного рахунку: А - активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний, КП - контрпасивний.

 

Додаток 2
до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України
(пункт 7)

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку

I. Усі номери рахунків аналітичного обліку банки мають формувати за такою схемою:

1. АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,

де АААА - номер балансового (позабалансового) рахунку (4 символи);

К - ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - інформація щодо аналітичного рахунку (до 9 символів);

2. Довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунку становить 14 символів, мінімальна - 5 символів.

3. Сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ банки визначають самостійно. До складу сегмента ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ можуть включатися:

1) код контрагента;

2) порядковий номер рахунку;

3) номер філії;

4) код валюти;

5) інші параметри.

4. До розрахунку ключового розряду входять сегменти АААА, ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ номера рахунку та коду банку.

II. Приклади обчислення ключового розряду в номері рахунку:

1. Приклад 1. Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к728011234 для банку/код банку 300001/ [або 30000 - без ключового (контрольного) розряду] здійснюється таким чином:

1) запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4;

2) множимо його цифри порозрядно на умовну суму:


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.