МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2013

м. Київ

N 665

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2013 р. за N 1423/23955

Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до статті 18 Закону України "Про інформацію", статті 4 Закону України "Про охорону дитинства", статей 12, 13 Закону України "Про психіатричну допомогу", підпункту 4 пункту 4 (Указ N 467/2011) та пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (Указ N 467/2011), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, та з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров'я

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму звітності N 31 (річна) "Звіт про медичну допомогу дітям, за 20__ рік" (далі - форма звітності N 31 (річна)) та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.2. Форму звітності N 32 (піврічна) "Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, за ___ 20__ рік" (далі - форма звітності N 32 (піврічна)) та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

2. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (Хобзей М. К.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій, керівників інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров'я.

3. Державному закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" (Голубчиков М. В.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збору та обробки інформації за формою звітності N 31 (річна), формою звітності N 32 (піврічна).

3.2. Забезпечити подання зведеної інформації:

за формою звітності N 31 (річна) - до Державної служби статистики України;

за формою звітності N 32 (піврічна) - до Міністерства охорони здоров'я України.

3.3. Забезпечити структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій зразками форми звітності N 31 (річна), форми звітності N 32 (піврічна) та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4. Структурним підрозділам з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій:

4.1. Забезпечити збір, обробку та узагальнення інформації від закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування за формою звітності N 31 (річна).

4.2. Забезпечити подання зведеної інформації за формою звітності N 31 (річна), формою звітності N 32 (піврічна), затвердженими пунктом 1 цього наказу, в установлені строки до Державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

 

Міністр

Р. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Державної
служби статистики України

Н. С. Власенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.07.2013 N 665

Звітність

"Звіт про медичну допомогу дітям за 20__ рік"

Подають

Терміни подання

1. Дитячі лікарні (поліклініки, амбулаторії), дитячі відділення лікарень і
необ'єднаних поліклінік у містах і селищах міського типу, сільські,
дільничні і районні лікарні (амбулаторії), сімейні амбулаторії, центри
первинної медико-санітарної допомоги незалежно від наявності дитячих
відділень (останні - при відсутності у районному центрі дитячої
поліклініки) - головному лікарю центральної районної (міської) лікарні.

2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт та
керівники закладів іншого підпорядкування, форми власності -
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним
підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт щодо
закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони
здоров'я України, закладів іншого підпорядкування, форми власності -
Міністерству охорони здоров'я України.

4. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні -
Державній службі статистики України.

 
 
5 січня

 
 
 
згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 
згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України

 
 
 
15 квітня


 

Форма N 31
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
__________N _____

За погодженням з
Держстатом України

Респондент:

Найменування __________

Місцезнаходження _______
                                                   (поштовий індекс, область / Автономна республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_
                                                                               N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

Код за ЄДРПОУ

 

Таблиця 2100. Кількість дітей, які перебувають на обліку (не включаючи дані щодо дітей в будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах)

Найменування

Номер рядка

Знаходилось під наглядом на початок звітного року

У звітному році

Перебуває під наглядом на кінець звітного року

надійшли під нагляд

вибуло з-під нагляду

померло

у тому числі поза стаціонаром

усього

з них хлопчиків

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього дітей у віці 0 - 17 років включно

1

 

 

 

 

 

 

 

Діти у віці до 14 років включно

2

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі діти у віці до 1 року життя

3

 

 

 

 

 

 

 

Діти у віці 15 - 17 років включно

4

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2200. Кількість новонароджених, які надійшли під нагляд даного закладу охорони здоров'я

Найменування

Номер рядка

Усього

А

Б

1

Кількість новонароджених, які надійшли під нагляд

1

 


Таблиця 2300. Захворюваність і смертність дітей у віці до 1 року (кількість захворювань)

Найменування класів і окремих хвороб

Номер рядка

Шифр за МКХ-10

Зареєстровано захворювань вперше в житті

померли

Із загальної кількості померлих (гр. 3) - померло поза стаціонаром

усього

з них у хлопчиків

усього

з них хлопчиків

А

Б

В

1

2

3

4

5

Усього захворювань

1.0

A00 - T98

 

 

 

 

 

з них
деякі інфекційні та паразитарні хвороби

2.0

A00 - B99

 

 

 

 

 

у тому числі кишкові інфекційні хвороби

2.1

A00 - A09

 

 

 

 

 

туберкульоз

2.2

A15 - A19

 

 

 

 

 

хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

2.3

B20 - B24

 

 

 

 

 

Новоутворення

3.0

C00 - D48

 

 

 

 

 

у тому числі злоякісні новоутворення - усього

3.1

C00 - C97

 

 

 

 

 

Хвороби крові і кровотворних органів

4.0

D50 - D89

 

 

 

 

 

у тому числі анемії

4.1

D50 - D64

 

 

 

 

 

гемофілія

4.2

D66, 67, 68.0,1,4

 

 

 

 

 

Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин

5.0

E00 - E90

 

 

 

 

 

у тому числі уроджений гіпотиреоз

5.1

E03.0,1

 

 

 

 

 

цукровий діабет

5.2

E10 - E14

 

 

 

 

 

фенілкетонурія

5.3

E70.0

 

 

 

 

 

Розлади психіки і поведінки

6.0

F51, F93, F94, F98.2,3,4, F99.2

 

 

 

 

 

Хвороби нервової системи

7.0

G00 - G99

 

 

 

 

 

у тому числі дитячий церебральний параліч

7.1

G80

 

 

 

 

 

Хвороби ока та придаткового апарату

8.0

H00 - H59

 

 

 

 

 

у тому числі ретинопатія недоношених

8.1

H35.1,2, H33.4

 

 

 

 

 

Хвороби вуха та соскоподібного відростка

9.0

H60 - H95

 

 

 

 

 

Хвороби системи кровообігу

10.0

I00 - I90

 

 

 

 

 

Хвороби органів дихання

11.0

J00 - J99

 

 

 

 

 

у тому числі гострі інфекції верхніх дихальних шляхів, пневмонії, грип

11.1

J00 - J06,
J10 - J18
J20 - J22

 

 

 

 

 

Хвороби органів травлення

12.0

K00 - K93

 

 

 

 

 

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

13.0

L00 - L99

 

 

 

 

 

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

14.0

M00 - M99

 

 

 

 

 

Хвороби сечостатевої системи

15.0

N00 - N99

 

 

 

 

 

Окремі стани, які виникли в перинатальному періоді

16.0

P05 - P96

 

 

 

 

 

Уроджені аномалії

17.0

Q00 - Q99

 

 

 

 

 

у тому числі розщілина хребта

17.1

Q05

 

 

 

 

 

інші вроджені вади розвитку нервової системи

17.2

Q00 - Q04,
Q06-Q07

 

 

 

 

 

уроджені вади розвитку системи кровообігу

17.3

Q20 - Q28

 

 

 

 

 

розщеплення губи та піднебіння

17.4

Q35 - Q37

 

 

 

 

 

уроджена відсутність, атрезія та стеноз тонкої кишки

17.5

Q41

 

 

 

 

 

інші вроджені вади розвитку органів травлення

17.6

Q38 - Q40,
Q42 - Q45

 

 

 

 

 

неопущення яєчка

17.7

Q53

 

 

 

 

 

інші вроджені вади розвитку сечостатевої системи

17.8

Q50 - Q52,
Q54 - Q64

 

 

 

 

 

уроджені деформації стегна

17.9

Q65

 

 

 

 

 

уроджені деформації ступні

17.10

Q66

 

 

 

 

 

інші вроджені вади розвитку та деформації кістково-м'язової системи

17.11

Q67 - Q79

 

 

 

 

 

інші вроджені вади розвитку

17.12

Q10 - Q18,
Q30 - Q34,
Q80 - Q89

 

 

 

 

 

хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках

17.13

Q90 - Q99

 

 

 

 

 

з них хвороба Дауна

17.14

Q90

 

 

 

 

 

Симптоми, ознаки та відхилення від норми

18.0

R00 - R99

 

 

 

 

 

у тому числі лабораторне виявлення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ)

18.1

R75

 

 

х

х

 

синдром раптової смерті немовляти

18.2

R95

х

х

 

 

 

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

19.0

S00 - T98

 

 

 

 

 

Крім того, безсимптомна інфекція, спричинена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

20.0

Z21

 

 

 

 

 

Таблиця 2400. Грудне вигодовування дітей у віці до 1 року, які перебувають на обліку

Найменування

Номер рядка

Усього

З них перебувало на виключно грудному годуванні

до 3 місяців

до 6 місяців

А

Б

1

2

3

Кількість дітей, що досягли в звітному році 1 року

1

 

 

 


Таблиця 2500. Профілактичні огляди дітей та їх результати

Найменування

Номер рядка

Оглянуто

Виявлено при профілактичних оглядах

з пониженням гостроти

з дефектами мови

зі сколіозом

з порушенням осанки

слуху

зору

усього

з них хлопчиків

усього

з них хлопчиків

усього

з них хлопчиків

усього

з них хлопчиків

усього

з них хлопчиків

усього

з них хлопчиків

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього дітей віком 0 - 17 років включно

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі дошкільного віку

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що почали навчання з 6 років

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з 7 років

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школярі 2 - 8 класів

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школярі 9 - 11 класів

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, діти, яких передали під нагляд поліклініки для дорослих

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата "___" 20__ року

 

Керівник закладу _
                                                   (підпис)

Виконавець ________
_
     (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

М. П.

 
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директору Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.07.2013 N 665

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2013 р. за N 1423/23955

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 31 (річна) "Звіт про медичну допомогу дітям за 20__ рік"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 31 (річна) "Звіт про медичну допомогу дітям за 20__ рік" (далі - форма звітності N 31 (річна)).

1.2. У звіті наводиться інформація щодо надання медичної допомоги дітям у віці до 17 років включно, які перебувають на обліку у закладі охорони здоров'я.

До звіту не включаються дані про дітей, які постійно перебувають у будинках дитини, дитячих будинках та школах-інтернатах.

1.3. Шифри хвороб у таблиці 2300 "Захворюваність і смертність дітей у віці до 1 року" (далі - таблиця 2300) заповнюються відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду, прийнятої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 01 січня 1993 року (далі - МКХ-10).

II. Порядок заповнення звіту

2.1. Звіт заповнюють заклади охорони здоров'я, які мають під наглядом контингент дітей та надають їм амбулаторно-поліклінічну допомогу (за винятком фельдшерсько-акушерських пунктів).

2.2. В адресній частині бланка чітко без скорочень указуються найменування закладу охорони здоров'я, його місцезнаходження.

2.3. Форму звітності N 31 (річна) заповнюють на підставі форм облікової статистичної документації N 112/о "Історія розвитку дитини" (далі - форма N 112/о) та N 131/о "Карта обліку диспансеризації" (далі - форма N 131/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302.

2.4. У таблиці 2100 "Кількість дітей, які перебувають на обліку (не включаючи дані щодо дітей в будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах)" (далі - таблиця 2100) указуються дані про контингент дітей у віці від 0 до 17 років включно, який перебуває на обліку у закладі охорони здоров'я.

У таблицю 2100 не включаються дані про дітей, що перебувають у будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах.

У графі 1 вказується кількість дітей, які перебували під наглядом закладу охорони здоров'я на початок звітного року; у графі 2 вказується кількість дітей, які надійшли під нагляд протягом звітного року; у графах 3, 4, 5 - кількість дітей, яких з різних причин знято з нагляду: вибули (графа 3) і померли (графа 4), у тому числі померли поза стаціонаром (графа 5). До кількості дітей, що вибули, включають тільки тих, які змінили місце проживання або перейшли під нагляд інших закладів охорони здоров'я. Дані графи 5 не повинні перевищувати дані графи 4.

У графі 6 - кількість дітей, що перебувають під наглядом на кінець звітного року, з них хлопчики (графа 7). Дані графи 7 не повинні перевищувати дані графи 6.

У рядку 1 указується загальна чисельність дітей у віці до 17 років включно, у рядках 2 - 4 - кількість їх в окремих вікових групах. Сума рядків 2 і 4 повинна дорівнювати рядку 1 за всіма графами.

У рядку 3 із загальної кількості дітей у віці до 14 років включно виділяються діти у віці до 1 року життя.

Дані графи 6 рядка 1 повинні дорівнювати кількості дітей, які перебували на початок звітного року (графа 1), плюс кількість дітей, які надійшли за звітний рік (графа 2), мінус кількість дітей, які вибули (графа 3) та померли (графа 4).

У рядках 2 - 4 зазначений контроль не ведеться, оскільки дітям, яким на початок року було, наприклад, 14 років і 2 місяці (рядок 2, графа 1), на кінець звітного року виповниться 15 років і 2 місяці, - вони будуть ураховані у рядку 4 за графою 6.

2.5. У таблиці 2200 "Кількість новонароджених, які надійшли під нагляд даного закладу охорони здоров'я" (далі - таблиця 2200) указується кількість новонароджених, які надійшли під нагляд даного закладу у звітному році. Дані таблиці 2200 не повинні перевищувати дані таблиці 2100 за рядком 3, графою 2.

2.6. У таблиці 2300 "Захворюваність та смертність дітей у віці до 1 року життя (кількість захворювань)" (далі - таблиця 2300) указуються дані щодо кількості зареєстрованих захворювань вперше в житті у дітей у віці до 1 року протягом звітного року (графа 1) та кількості померлих у віці до 1 року (графа 3).

Із загальної кількості зареєстрованих хвороб і померлих (графи 1 і 3) у графах 2 і 4 указується кількість зареєстрованих хвороб у хлопчиків і померлих дітей чоловічої статі. Дані у графах 2 і 4 не повинні перевищувати дані граф 1 і 3.

Із загальної кількості дітей, що померли (графа 3), у графі 5 указується кількість померлих дітей поза стаціонаром. Дані у графі 5 не повинні перевищувати дані графи 3, а також дані графи 5 рядка 3 таблиці 2100.

Захворювання, що стали причиною смерті (графи 3, 4, 5) і були встановлені вперше посмертно, повинні бути враховані у графах 1, 2. Винятком може бути випадок синдрому раптової смерті немовляти (шифр відповідно до МКХ-10 R95) у здорової дитини.

У рядку 1.0 "Усього захворювань" вказуються дані щодо всіх випадків захворювань, зареєстрованих у хворих, які були виявлені протягом року.

У рядках 2.0 - 19.0 включаються дані щодо захворювань, розподілених за класами хвороб та окремими нозологіями відповідно до МКХ-10.

У рядок 2.0 включаються дані щодо хворих на венеричні, грибкові та інші інфекційні та паразитарні хвороби, які приймають лікування або закінчили його і перебувають під диспансерним наглядом, і не включаються дані щодо здорових осіб, які були в контакті з хворими на венеричні хвороби і приймали профілактичне лікування.

У рядок 2.2 включаються дані щодо осіб, які хворі на активний туберкульоз і перебувають під диспансерним наглядом.

Дані рядка 2.0 за графами 1 - 4 мають бути більшими суми рядків 2.1, 2.2, 2.3.

У рядку 3.1 вказується кількість злоякісних новоутворень, яка має бути меншою за дані рядка 3.0 або дорівнювати йому.

У рядку 4.0 вказуються дані щодо кількості хвороб крові, кровотворних органів і деяких порушень із залученням імунного механізму, які мають бути більшими за дані рядків 4.1 і 4.2.

Дані рядка 5.0 "Хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин" мають бути більшими суми рядків 5.1, 5.2 і 5.3.

У рядку 6.0 "Розлади психіки та поведінки" вказуються розлади психіки та поведінки, що мають місце у дітей у віці до 1 року, а саме: розлади сну неорганічної природи, емоційні розлади, розлад соціального функціонування з початком, специфічним для дитячого віку, розлади харчування, поїдання неїстівного (пікацизм) у малюковому віці, стереотипні рухові розлади тощо.

З хвороб нервової системи (рядок 7.0) відокремлюється дитячий церебральний параліч (рядок 7.1). Дані рядка 7.1 не можуть бути більшими за дані рядка 7.0.

З хвороб ока та придаткового апарату (рядок 8.0) відокремлюється ретинопатія недоношених (рядок 8.1). Дані рядка 8.1 не можуть бути більшими за дані рядка 8.0.

У рядку 9.0 вказуються хвороби вуха та сосковидного відростка.

У рядку 10.0 вказуються хвороби системи кровообігу.

З хвороб органів дихання (рядок 11.0) відокремлюються гострі інфекції верхніх дихальних шляхів, пневмонії, грип (рядок 11.1). Дані рядка 11.1 не повинні перевищувати дані рядка 11.0.

У рядках з 12.0 по 16.0 вказуються захворювання відповідно до таких класів - хвороби органів травлення (рядок 12.0), хвороби шкіри та підшкірної клітковини (рядок 13.0), хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини (рядок 14.0), хвороби сечостатевої системи (рядок 15.0) та окремі стани, які виникли в перинатальному періоді (рядок 16.0).

З уроджених аномалій (рядок 17.0) у рядках 17.1 - 17.13 указуються окремі ізольовані вади розвитку, деформації та хромосомні порушення.

При наявності декількох вад розвитку однієї системи їх слід реєструвати як множинні вади цієї системи. При наявності вад розвитку декількох систем або органів їх слід реєструвати як синдром відповідної хвороби або множинні вроджені вади розвитку.

Сума даних у рядках 17.1 - 17.13 повинна дорівнювати даним у рядку 17.0 за усіма графами.

Дані рядка 17.14, де вказані хворі на хворобу Дауна, не повинні перевищувати дані рядка 17.13, де вказуються усі хромосомні аномалії.

У рядку 18.0 вказуються випадки, коли симптом, ознака або відхилення від норми є основним станом, з приводу якого проводилось лікування або дослідження протягом даного випадку допомоги, і не пов'язані з іншими станами, записаними лікуючим лікарем.

До станів, ознак і симптомів, уключених до рубрик МКХ-10 перегляду R00 - R99, належать:

а) випадки, коли більш точна діагностика неможлива навіть після вивчення всіх фактичних даних, про які було повідомлено;

б) транзиторні симптоми або ознаки, причини яких не могли бути з'ясовані;

в) випадки, коли встановлений попередній діагноз неможливо було підтвердити, оскільки хворий не з'явився для подальшого обстеження чи лікування;

г) випадки направлення хворого до іншого закладу для обстеження чи лікування до того, як був поставлений остаточний діагноз;

ґ) випадки, коли більш точний діагноз не був поставлений з будь-якої іншої причини;

д) окремі симптоми, які є важливою проблемою при наданні медичної допомоги і для класифікації яких передбачено додаткову інформацію.

З рядка 18.0 у рядку 18.1 відокремлюються випадки лабораторного виявлення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) (шифр відповідно МКХ-10 R75) у дітей протягом 18 місяців життя.

У рядку 18.2 вказується синдром раптової смерті немовляти у здорової дитини.

Дані рядків 18.1 і 18.2 не повинні перевищувати дані рядка 18.0.

У рядку 19 вказується кількість травм, отруєнь та деяких інших наслідків дії зовнішніх причин, шифр за МКХ-10 S00 - T98.

У рядку 20.0, крім того, вказуються випадки безсимптомного носійства вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

2.7. У таблиці 2400 "Грудне вигодовування дітей у віці до 1 року, які перебувають на обліку" (далі - таблиця 2400) указуються відомості про дітей, яким у звітному році виповнився 1 рік (графа 1).

У графі 2 указується кількість дітей, які знаходились на грудному годуванні лише перші 3 місяці і надалі переведені на доповнене або штучне вигодовування; у графі 3 - відповідно до 6 місяців.

Сума даних у графах 2 і 3 завжди буде меншою за дані графи 1. У таблиці 2400 у графах 2 і 3 указуються відомості про грудне вигодовування дітей, що досягли першого року життя у звітному році, незалежно від того, у звітному чи попередньому році їм виповнилось 3 або 6 місяців:

а) діти, яким у звітному році виповнився рік у жовтні, листопаді та грудні, могли знаходитись на грудному вигодовуванні до 3 місяців у звітному році (так як їм 3 місяці виповнилось у січні, лютому та березні);

б) діти, яким у звітному році виповнився рік у липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді та грудні, могли знаходитись на грудному вигодовуванні до 6 місяців у звітному році (так як їм 6 місяців виповнилось у січні, лютому, березні, квітні, травні та червні);

в) дані про грудне вигодовування дітей, яким виповнився 1 рік у звітному році, необхідно доповнити даними попереднього року.

2.8. У таблиці 2500 "Профілактичні огляди дітей та їх результати" (далі - таблиця 2500) указується кількість дітей у віці 0 - 17 років включно (рядок 1), які були охоплені комплексними профілактичними оглядами відповідними спеціалістами. Незалежно від частоти оглядів у таблицю 2500 включається один раз фізична особа (дитина), яка пройшла огляд за останнім записом згідно з формою N 112/о або формою N 131/о і знаходиться на обліку у закладі охорони здоров'я на кінець звітного року.

Із загальної кількості оглянутих дітей (рядок 1) виділяються діти дошкільного віку (рядок 2), до яких включаються і діти, що відвідують дитячі дошкільні заклади і проживають у районі обслуговування цим закладом; далі виділяються діти, які почали навчатися з 6-ти років; з 7-ми років (рядки 3 i 4). При цьому діти, які почали навчатися з 6-ти та 7-ми років, не вказуються у рядку 2. У рядках 5 і 6 вказується решта школярів 2 - 8 класів і 9 - 11 класів. У рядку 7 указуються дані щодо осіб, яких передано у звітному році під нагляд поліклініки для дорослих.

Сума даних рядків 2 - 6 повинна дорівнювати даним рядка 1.

Дані рядка 7 не можуть перевищувати дані таблиці 2100 рядка 4, графи 3.

У графах 3 - 12 указуються виявлені при профілактичних оглядах відхилення: зниження гостроти слуху (графи 3, 4) та зору (графи 5, 6), дефекти мови (графи 7, 8), сколіоз (графи 9, 10) та порушення осанки (графи 11, 12).

Сума даних граф 3 - 11 може бути більшою за дані у графі 1, а сума даних граф 4 - 12 відповідно більша за дані у графі 2 за рахунок виявлення у одної дитини 2 - 3 і більше відхилень у стані здоров'я.

2.9. У звіті повинні бути заповнені всі графи та рядки. Якщо які-небудь дані відсутні, то ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений чітко і розбірливо.

2.10. У разі ведення форми звітності N 31 (річна) в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.07.2013 N 665

Звітність

"Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин,
за 20__ рік"

Подають:

Терміни подання

1. Лікувально-профілактичні заклади районного
рівня, які обслуговують осіб з розладами психіки
через уживання психоактивних речовин, - до
Республіканського Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських
наркологічних диспансерів.

2. Республіканський Автономної Республіки Крим,
обласні, Київський та Севастопольський міські
наркологічні диспансери - Міністерству охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, структурним
підрозділам з питань охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.

3. Міністерство охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, структурні підрозділи з питань
охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій -
Міністерству охорони здоров'я України.

 
 
10 січня
10 липня

 
 
 
 
15 січня
15 липня

 
 
 
 
20 січня
20 липня


 

Форма N 32
(піврічна)

Затверджено
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
N _____

За погодженням з Держстатом України

Респондент:

Найменування ___________

Місцезнаходження ________
_______
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
_
                              ______
                                                                             N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

Код за ЄДРПОУ

 

Таблиця 2100. Контингент та лікування осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин

Розлади психіки і поведінки через уживання:

N рядка

Взято під нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом

Перебуває під наглядом на кінець звітного періоду

Охоплені лікуванням - всього

диспансерна група

профілактична група

диспансерна група

профілактична група

диспансерна група
(з графи 3)

профілактична група
(з графи 4)

з них (з графи 5)

амбулаторним

стаціонарним

примусовим у

закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України

ВТУ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

алкоголю

всього

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крім того, гострі психотичні алкогольні розлади

всього

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наркотичних речовин

всього

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опіоїдів

всього

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канабіноїдів

всього

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кокаїну

всього

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

галюциногенів

всього

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількох наркотичних та інших психоактивних речовин

всього

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інших (крім алкоголю, наркотичних) психоактивних речовин

всього

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усіх груп психоактивних речовин

всього

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діти 0 - 17 р. включно

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особи 15 - 35 років

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільські жителі

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__ рік

__
                (прізвище, N телефону виконавця)

Керівник _____
                                                                   (підпис)

                            (прізвище, ім'я, по батькові, N телефону)

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
31.07.2013 N 665

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2013 р. за N 1424/23956

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 32 (піврічна) "Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, за ___ 20__ рік"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 32 (піврічна) "Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, за ___20__ рік" (далі - форма звітності N 32 (піврічна)).

2. Форму звітності N 32 (піврічна) складають заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, які надають медичну допомогу особам з розладами психіки і поведінки через уживання психоактивних речовин (далі - особи з наркологічними розладами).

3. В адресній частині форми звітності N 32 (піврічна) чітко та без скорочень указуються найменування закладу охорони здоров'я, відповідальні особи якого заповнили форму, його місцезнаходження.

4. Форма звітності N 32 (піврічна) складається на підставі:

форми первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N _____" (далі - форма N 025/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 (Форма N 110), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

форм первинної облікової документації N 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" (Форма N 435) (далі - форма N 066-1/о) та N 030-1/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин" (Форма N 435) (далі - форма N 030-1/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 990/23522.

5. Діагнози осіб з наркологічними розладами кодуються відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10), прийнятої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 01 січня 1993 року.

6. Заповнення таблиці 2100 "Контингент та лікування осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин".

6.1. Графа 1 відображає дані щодо кількості осіб з наркологічними розладами, які взяті під диспансерний нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом. Кількість осіб повинна відповідати кількості форм N 030-1/о (Форма N 435), які заповнені у звітному періоді.

6.2. Графа 2 відображає дані щодо кількості осіб з наркологічними розладами, які взяті під профілактичний нагляд з уперше у житті встановленим діагнозом. Кількість осіб повинна відповідати кількості форм N 025/о (Форма N 110), які заповнені у звітному періоді.

6.3. Графи 3, 4 включають дані щодо кількості осіб, які знаходяться під наглядом на кінець звітного періоду, а саме: графа 3 - диспансерним, графа 4 - профілактичним.

6.4. Графи 5 - 10 відображають дані щодо кількості осіб під наглядом, які закінчили курс лікування, і не включають даних щодо кількості осіб з наркологічними розладами, які охоплені лікуванням, але були зняті з-під нагляду у звітному періоді.

6.5. У графах 5, 6 кількість осіб, які охоплені усіма видами лікування, розподілена відповідно до груп нагляду: графа 5 - диспансерного, графа 6 - профілактичного.

6.6. Графа 7 відображає дані щодо кількості осіб з наркологічними розладами з диспансерної групи нагляду, які закінчили амбулаторне лікування.

6.7. Графа 8 включає дані щодо кількості осіб з диспансерної групи нагляду, які закінчили стаціонарне лікування на кінець звітного періоду, в тому числі проліковані у денних наркологічних стаціонарах, і не включає дані щодо кількості осіб, які були проліковані у наркологічному стаціонарі (або на наркологічних ліжках, розгорнутих у будь-якому закладі охорони здоров'я, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України), але не знаходилися під диспансерним наглядом у наркологічних закладах охорони здоров'я.

6.8. Графа 9 включає дані щодо кількості осіб з диспансерної групи нагляду, які охоплені примусовим лікуванням (із звичайним, посиленим, суворим наглядом) у закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

6.9. Графа 10 включає дані щодо кількості осіб, які за рішенням суду закінчили примусове лікування за місцем покарання у виправно-трудових установах (ВТУ), що перебувають у сфері Державної пенітенціарної служби України і щодо яких надійшли відомості у заклад охорони здоров'я, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, який формує даний звіт.

6.10. У графи 5 - 10 не включаються дані щодо кількості осіб, які проліковані у даних закладах охорони здоров'я анонімно.

6.11. Дані рядків з 1 по 40 за кожною синдромонозологічною групою, зазначеною нижче, розподіляються на: всього, дітей віком 0 - 17 років включно, осіб 15 - 35 років, сільських жителів.

6.12. Дані рядків 1 - 4 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки і поведінки через уживання алкоголю, шифри відповідно до МКХ-10 F10.2, 3, 6, 7, 8, 9 - для диспансерної групи нагляду; F10.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.13. Дані рядків 5 - 8 об'єднують групу гострих психотичних алкогольних розладів, шифри відповідно до МКХ-10 F10.4,5 - для диспансерної групи нагляду, F10.03 - для профілактичної групи нагляду.

6.14. Дані рядків 9 - 12 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання наркотичних речовин, шифри відповідно до МКХ-10 F11.2-9, F12.2-9, F14.2-9, F15.2-9 (частина), F16.2-9, F19.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F11.0,1, F12.0,1, F14.0,1, F15.0,1 (частина), F16.0,1, F19.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.15. Дані рядків 13 - 16 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання опіоїдів, шифри відповідно до МКХ-10 F11.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F11.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.16. Дані рядків 17 - 20 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання канабіноїдів, шифри відповідно до МКХ-10 F12.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F12.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.17. Дані рядків 21 - 24 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання кокаїну, шифри відповідно до МКХ-10 F14.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F14.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.18. Дані рядків 25 - 28 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання галюциногенів, шифри відповідно до МКХ-10 F16.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F16.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.19. Дані рядків 29 - 32 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання кількох наркотичних та інших психоактивних речовин, шифри відповідно до МКХ-10 F19.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F19.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.20. Дані рядків 33 - 36 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання інших (крім алкоголю, наркотичних) психоактивних речовин, шифри відповідно до МКХ-10 F13.2-9, F15.2-9 (частина), F17.2-9, F18.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F13.0,1, F15.0,1 (частина), F17.0,1, F18.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.21. Дані рядків 37 - 40 об'єднують усі синдромонозологічні групи розладів психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади), шифри відповідно до МКХ-10 F10.2-9 - F19.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F10.0,1 - F19.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

7. Арифметичний контроль таблиці 2100.

7.1. Рядок 37 за всіма графами має збігатися з підсумком рядків 1, 5, 9, 33.

7.2. Рядок 38 за всіма графами має збігатися з підсумком рядків 2, 6, 10, 34.

7.3. Рядок 39 за всіма графами має збігатися з підсумком рядків 3, 7, 11, 35.

7.4. Рядок 40 за всіма графами має збігатися з підсумком рядків 4, 8, 12, 36.

7.5. Рядок 9 за всіма графами може бути більшим або дорівнювати даним рядків 13, 17, 21, 25, 29.

7.6. Рядок 10 може бути більшим або дорівнювати даним рядків 14, 18, 22, 26, 30.

7.7. Рядок 11 може бути більшим або дорівнювати даним рядків 15, 19, 23, 27, 31.

7.8. Рядок 12 може бути більшим або дорівнювати даним рядків 16, 20, 24, 28, 32.

8. Відповідно до МКХ-10 шифр F15 включає розлади психіки та поведінки через уживання інших стимуляторів, включно з кофеїном. До цієї групи ввійшли розлади психіки та поведінки через уживання ефедрону, який віднесений до наркотичних речовин згідно з наказом Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України від 23 березня 1998 року N 7 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 року за N 390/2830.

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.