МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2012

м. Київ

N 514/41


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2012 р. за N 1318/21630

Про затвердження форм первинної облікової документації, форми звітності з питань реєстрації пацієнтів з хронічною хворобою нирок, трансплантованою ниркою або гострим пошкодженням нирок та інструкцій щодо їхнього заповнення

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467 (Указ N 467/2011),

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації N 167-1/о "Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) N ___" (додається).

1.2. Форму первинної облікової документації N 167-2/о "Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) N ___" (додається).

1.3. Форму звітності N 67 (річна) "Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік" (додається).

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 167-1/о "Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) N ___" (додається).

1.5. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 167-2/о "Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) N ___" (Наказ N 514/41) (додається).

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 67 (річна) "Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік" (Наказ N 514/41) (додається).

2. Обробка персональних даних пацієнтів здійснюється відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних.

3. Директору Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Хобзею М. К. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Керівникам органів та закладів охорони здоров'я забезпечити впровадження форм первинної облікової документації N 167-1/о "Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) N ___", N 167-2/о "Реєстраційна карта хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) N ___" та форми звітності N 67 (річна) "Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік".

5. Начальнику Державного закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України" Голубчикову М. В. надати форми, затверджені цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Толстанова О. К. та Віце-президента Національної академії медичних наук України Кундієва В. І.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

Президент Національної академії
медичних наук України

А. М. Сердюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України
11.07.2012 N 514/41


Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває заклад
__

 

 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 167-1/о

Затверджено
Наказ МОЗ, НАМН
N ________

Місцезнаходження _____
_________

Код
за ЄДРПОУ            |__|__|__|__|__|__|__|__|

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА
хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) N ___

1. Прізвище, ім'я, по батькові __

2. Стать: ч - 1, ж - 2              3. Дата народження: ____        4. Житель: міста - 1, села - 2  
                                                                                           (число, місяць, рік)

5. Місце проживання: область район _______
місто (село) ____ вул. _ буд. ______ кв. _____

6. Індекс маси тіла: ; не визначався - 0 

7. Де встановлено діагноз ____
                                                                        (найменування закладу охорони здоров'я)

8. Діагноз _____
___________ Код за МКХ-10 |__|__|__|__|__|

Стадія ХХН: I -1; II - 2; III - 3; IV - 4; V-a - 5; V-b - 6; V-c - 7; V-d - 8  

9. Діагноз основного захворювання підтверджений: морфологічно - 1, клінічно - 2  

10. Дата встановлення ХХН |__|__|__|__|__|__|__|__|                11. Взятий на облік |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                          (число, місяць, рік)                                                                (число, місяць, рік)

12. Хворий з ХХН V ст. отримує діаліз: ні - 1; ГД - 2; ПД - 3  

13. Рівень ШКФ (мл/хв.) на початку лікування діалізом: ; не визначався - 0  

14. Дата початку ГД, ПД |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                     (число, місяць, рік)

15. Найменування закладу охорони здоров'я, де проводиться лікування ГД чи ПД ___

16. Тривалість лікування протягом тижня ГД (годин):

17. Діалізатор має мембрану: низькопоточну - 1 ; високопоточну - 2  

18. Типи судинних доступів: артеріовенозна фістула - 1; центральний постійний венозний катетер - 2; судинний протез - 3; інші - 4  

19. Розташування артеріовенозної фістули: нижня третина передпліччя - 1; середня третина передпліччя - 2; нижня третина плеча - 3; табакерка - 4  

20. Показник ekt/v при лікуванні методом ГД: _; не визначався - 0  

21. Вміст у сироватці крові на ГД чи ПД: фосфору (ммоль/л): _; не визначався - 0 ,
кальцію (ммоль/л): ___; не визначався - 0  

22. Вміст паратиреоїдного гормона в сироватці крові на ГД чи ПД (пікограм/мл): __; не визначався - 0  

23. Альбумінемія (г/л) ; не визначалась - 0  

24. Методи антикоагуляції під час сеансу ГД: гепарин - 1; низькомолекулярні гепарини - 2  

25. Застосування при лікуванні анемії - еритропоетину: так - 1, ні - 2 ; резистентні до еритропоетину - 3  

26. Застосування препаратів заліза хворими на ГД чи ПД: перорально - 1; парентерально - 2; не застосовували - 3  

27. Використання фосфорзв'язуючих препаратів: ацетат кальцію - 1; карбонат кальцію - 2; синтетичні препарати 3; інші - 4  

28. Застосування вітаміну Д: перорально - 1; парентерально - 2; не застосовували - 3  

29. Рівень гемоглобіну (г/л): _

30. Зміна лікування: ГД на ПД - 1; ПД на ГД - 2  

31. Причини зміни: ускладнення судинного доступу - 1; ускладнення з боку черевної порожнини - 2;
неадекватність: ПД - 3; ГД - 4; відмова хворого від ГД, ПД - 5  

32. Гіпертензія у хворих з ХХН: тиск > 140/90 і отримують гіпотензивну терапію - 1; не отримують - 2; тиск < 140/90 - 3  

33. Добова протеінурія у хворих з I - IV ст. ХХН (гр/доб): _; не визначалась - 0  

34. ПД асоційовані інфекції: інфекція місця виходу катетера (кількість протягом року) _____; не було - 0 ;
тунельна інфекція (кількість протягом року) _____; не було - 0 ; перитоніт (кількість протягом року) _____; не було - 0  

35. Результати лікування ПД асоційованої інфекції: усунення катетера - 1 ; продовження лікування: на ПД - 2 ;
зміна ПД на ГД - 3 ; смерть - 4  

36. Транспортні характеристики очеревини: швидкий транспортер - 1; швидкий середній - 2; повільний середній - 3; повільний - 4; не визначались - 5  

37. Показник Kt/v при лікуванні методом ПД: ___; не визначався - 0  

38. Діурез на ПД (мл/доб): _; не визначався - 0  

39. Трансплантована нирка - 1                              39.1. Дата трансплантації нирки |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                                                                                                         (число, місяць, рік)

40. Де проведена трансплантація нирки _____
                                                                                                                   (найменування закладу охорони здоров'я)

41. Донори: живий донор, а саме - родичі - 1; подружжя - 2; нирка донора-трупа - 3  

42. Стан пацієнтів з ТН: нормально функціонуючий трансплантат - 1; порушена функція - 2  

43. Дата усунення трансплантата |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                    (число, місяць, рік)

44. Причини втрати трансплантата: хронічне відторгнення - 1; інфекційні ускладнення - 2; серцево-судинні - 3; інші - 4  

45. Дата повернення на ГД, ПД |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                 (число, місяць, рік)

46. Дата повторної пересадки |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                              (число, місяць, рік)

47. Дата повернення на ГД, ПД |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                (число, місяць, рік)

48. Вид замісної терапії: ГД-1, ПД-2          

49. Дата встановлення інфікування

50. Інфікування вірусним гепатитом: B - 1, C - 2, B + C - 3, HIV-4  

       вірусним гепатитом              |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                  (число, місяць, рік)


51. Смерть в додіалізний період: хворих з I - IV ст. ХХН - 1; хворих з V ст. без ГД чи ПД - 2 :

51.1. Смерть на ГД: < 90 днів - 1; і 90 днів та < 1 року - 2; протягом 1 - 3 років - 3; 4 - 5 років - 4; 6 - 10 років - 5; 11 - 15 років - 6; 16 - 20 років - 7; понад 20 років - 8 ;

51.2. Смерть на ПД: < 90 днів - 1; і 90 днів та < 1 року - 2; протягом 1 - 3 років - 3; 4 - 5 років - 4; 6 - 10 років - 5; 11 - 15 років - 6; 16 - 20 років - 7; понад 20 років - 8 ;

51.3. Смерть після ТН: < 90 днів - 1; і 90 днів та < 1 року - 2; протягом 1 - 3 років - 3; 4 - 5 років - 4; 6 - 10 років - 5; 11 - 15 років - 6; 16 - 20 років - 7; понад 20 років - 8; після повторної трансплантації - 9, на фоні ГД після ТН -10; ПД - 11        
_____
(зазначити кількість прожитих років після трансплантації)

52. Причини смерті на ГД, ПД чи ТН: серцево-судинні захворювання - 1; цереброваскулярні захворювання - 2; новоутворення - 3; інфекційні хвороби - 4; інші - 5  

53. Знятий з обліку |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                          (число, місяць, рік)

54. Причина: помер від ускладнень основного захворювання -1; ускладнень лікування - 2; нещасного випадку - 3; змінив місце проживання - 4; інші - 5  

55. Прізвище, ім'я, по батькові лікаря-нефролога ___  __________
                                                                                                                                                                 (підпис)

Я, ___________, надаю згоду на обробку моїх персональних даних ________
          (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                      (найменування закладу охорони здоров'я)
в обсязі, визначеному даною реєстраційною картою

"___" 20__ року                   
                                                                                       (підпис)


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України
11.07.2012 N 514/41


Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває заклад __

 

 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 167-2/о

Затверджено
Наказ МОЗ, НАМН
N ________

Місцезнаходження _____
_________

Код
за ЄДРПОУ            |__|__|__|__|__|__|__|__|

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА
хворого з гострим пошкодженням нирок (ГПН) N ___

1. Прізвище, ім'я, по батькові __

2. Стать: ч - 1, ж - 2                     3. Дата народження:    4. Житель: міста - 1, села - 2  
                                                                                                               (число, місяць, рік)

5. Місце проживання: область район _______
місто (село) ____ вул. ______ буд. ______ кв. _____

6. Де встановлено діагноз
                                                                     (найменування закладу охорони здоров'я)

7. Діагноз _____
___________ Код за МКХ-10 |__|__|__|__|__|

8. Стадія важкості ГПН: I - 1; II - 2; III - 3  

9. Вага, кг _; не визначалась - 0   10. Зріст, см _; не визначався - 0 

11. Максимальне значення креатиніну в крові (мкмоль/л): _; не визначалось - 0  

12. Максимальне значення сечовини в крові (ммоль/л): _; не визначалось - 0  

13. Мінімальний добовий діурез (мл/кг/год): _; не визначався - 0  

14. ГПН: олігоуричне - 1 ; неолігоуричне - 2  

15. Етіологія ГПН: медикаментозна - 1; сепсис - 2; гіповолемія - 3; кардіоренальний синдром - 4; гепаторенальний синдром - 5; інтерстиціальний нефрит - 6; швидко прогресуючий гломерулонефрит - 7; обструкція сечових шляхів - 8; невідома - 9  

16. Отримував лікування ДНЗТ: ні - 1, так - 2   17. Вид ДНЗТ: інтермітуюча - 1; гібридна - 2; тривала - 3  

18. Методика ДНЗТ: ГД - 1; ГДФ - 2; ГФ - 3; ПАПД - 4; АПД - 5  

19. Результат лікування: повне одужання - 1; часткове одужання - 2; ХХН-V ст. - 3; смерть у ВРІТ - 4; смерть госпітальна - 5; необхідне проведення ДНЗТ при виписці - 6  

20. Показник eKt/v при лікуванні методом ГД: _; не визначався - 0  

21. Показник Kt/v при лікуванні методом ПД: ___; не визначався - 0  

22. Останнє значення сечовини в крові (ммоль/л): _; не визначалось - 0  

23. Останнє значення креатиніну в крові (кмоль/л): _; не визначалось - 0  

24. Останнє значення добового діурезу (мл/кг/год) __ 25. Тривалість госпіталізації (днів) _

26. Прізвище, ім'я, по батькові лікаря-нефролога ______             
                                                                                                                                                                                      (підпис)

Я, ___________, надаю згоду на обробку моїх персональних даних ________
          (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                       (найменування закладу охорони здоров'я)
в обсязі, визначеному даною реєстраційною картою

"___" 20__ року                   
                                                                                      (підпис)


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України
11.07.2012 N 514/41


Звітність

Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН), за 20__ рік

Подають

Терміни подання

 
Форма N 67
(річна)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ, НАМН
11 липня 2012 року N 514/41

 

за погодженням
з Державною службою статистики України

1. Керівники міських, районних або міжрайонних центрів нефрології та діалізу - головному нефрологу МОЗ Автономної Республіки Крим, Головним управлінням охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головному управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлінню охорони здоров'я та курортів Вінницької, управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управлінню охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Головний нефролог МОЗ Автономної Республіки Крим, Головні управління охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головне управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій - ДУ "Інститут нефрології НАМН України".

  
до 5 січня
  
  
  
  
  
  
згідно з наказом МОЗ
  
  
 
 
до 1 лютого


Респондент:

Найменування __

Місцезнаходження __________
                                                                                 (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 


Загальні відомості про хворих з хронічною хворобою нирок

Таблиця 100


Найменування показника

Номер рядка

Хворі з ХХН

Стадії ХХН

I

II

III

IV

V

на ГД, ПД чи ТН

без ГД, ПД чи ТН

А

Б

1

2

3

4

5

6*

7

Усього

1

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених у звітному році

2

 

 

 

 

 

 

 

                                    з них:
діабетична нефропатія (E10.2; E11.2)
- усього

3

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених у звітному році

4

 

 

 

 

 

 

 

хронічний гломерулонефрит (N03) - усього

5

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених у звітному році

6

 

 

 

 

 

 

 

гіпертензивна нефропатія (I 12.0) - усього

7

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених у звітному році

8

 

 

 

 

 

 

 

хронічний пієлонефрит (N11) - усього

9

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених у звітному році

10

 

 

 

 

 

 

 

полікістоз нирок (Q61.2) - усього

11

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених у звітному році

12

 

 

 

 

 

 

 

інші - усього

13

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених у звітному році

14

 

 

 

 

 

 

 

не уточнені - усього

15

 

Х

Х

Х

Х

 

 

у тому числі вперше виявлених у звітному році

16

 

Х

Х

Х

Х

 

 * У графі 6 у рядках 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 зазначаються дані про хворих з ХХН, які вперше розпочали лікування методами НЗТ у звітному році.


Розподіл хворих з хронічною хворобою нирок за статтю, віком та місцем проживання

Таблиця 101


Найменування показника

Стать

Номер рядка

Хворі з ХХН

Жителі міста

Жителі села

вік

вік

0 - 17

18 - 44

45 - 64

> 64

0 - 17

18 - 44

45 - 64

> 64

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Хворі з ХХН - усього

ч

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених
у звітному році

ч

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рівень швидкості клубочкової фільтрації у хворих з V стадією хронічної хвороби нирок на початку лікування діалізом

Таблиця 102


Найменування показника

Номер рядка

Рівень ШКФ (мл/хв):

> 15

< 15 і > 10

< 10

А

Б

1

2

3

Кількість хворих

1

 

 

 


Лікування хворих з хронічною хворобою нирок V стадії методами ниркової замісної терапії

Таблиця 200


Найменування показника

Стать

Номер рядка

Хворі з ХХН

Жителі міста

Жителі села

вік

вік

0 - 17

18 - 44

45 - 64

> 64

0 - 17

18 - 44

45 - 64

> 64

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Хворі з ХХН
отримували ГД - усього

ч

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше
у звітному році

ч

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ХХН
отримували ПД - усього

ч

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше
у звітному році

ч

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ТН - усього

ч

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі у звітному році

ч

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість хворих з
V ст. ХХН, які не отримали лікування ГД, ПД чи ТН

ч

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількісні показники лікування хворих з хронічною хворобою нирок, які лікувалися методом гемодіалізу

Таблиця 201


Найменування показника

Номер рядка

Кількість хворих на ГД

у тому числі з тривалістю лікування протягом тижня

Кількість діалізів

Методи антикоагуляції під час сеансу ГД

усього

мембрани діалізаторів

гепарин

низькомолекулярні гепарини

< 12 годин

 і 12 годин

низькопоточні

високопоточні

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Хворі з ХХН отримували ГД

1

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість гемодіалізних апаратів

Таблиця 202

Кількість гемодіалізних апаратів _________


Якісні показники лікування хворих з хронічною хворобою нирок методом гемодіалізу

Таблиця 203


Найменування показника

Номер рядка

Кількість хворих з показником ekt/v

Кількість хворих індексом маси тіла

Кількість пацієнтів з рівнем гемоглобіну (г/л)

Кількість пацієнтів з гіпоальбумінемією
(менше ніж 35,0 г/л)

Кількість хворих, які мають гіпертензію

з них

Тиск < 140/90

тиск > 140/90

< 1.2

 і 1.2

< 25

 і 25

< 110

 і 110

отримують гіпотензивну терапію

не отримують гіпотензивну терапію

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Хворі з ХХН отримували ГД

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Типи судинних доступів у хворих з хронічною хворобою нирок, які лікувались методом гемодіалізу

Таблиця 204


Найменування показника

Номер рядка

Усього

у тому числі

артеріовенозна фістула

з них розташування артеріовенозної фістули

центральний постійний венозний катетер

судинний протез

інші

нижня третина передпліччя

середня третина передпліччя

нижня третина плеча

табакерка

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Хворі з ХХН отримували ГД

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вміст фосфору, кальцію, паратиреоїдного гормона в сироватці крові хворих з хронічною хворобою нирок, які лікувались методами гемодіалізу чи перитонеального діалізу

Таблиця 205


Найменування показника

Номер рядка

Кількість хворих, у яких проведено дослідження на вміст

фосфору
(ммоль/л)

кальцію
(ммоль/л)

паратиреоїдного гормона

у тому числі з рівнем паратиреоїдного гормона
(пікограм/мл)

усього

0,87 - 1,45

> 1,45

усього

< 2,1

2,1 - 2,65

> 2,65

< 150

150 - 600

> 600

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Хворі з ХХН отримували ГД

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ХХН отримували ПД

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Характеристика лікування хворих з хронічною хворобою нирок методами гемодіалізу чи перитонеального діалізу

Таблиця 300


Найменування показника

Номер рядка

Кількість хворих, які отримували еритропоетин при лікуванні анемії

з них резистентні до еритропоетину

Використання препаратів заліза

Використання фосфорзв'язуючих препаратів

усього

з них приймали

усього

з них

перорально

паренте-
рально

ацетат кальцію

карбонат кальцію

синтетичні препарати

інші

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Хворі з ХХН отримували ГД

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ХХН отримували ПД

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 300 (продовження)


Найменування показника

Номер рядка

Використання пацієнтами активних форм вітаміну Д

усього

з них приймали

перорально

парентерально

А

Б

11

12

13

Хворі з ХХН отримували ГД

1

 

 

 

Хворі з ХХН отримували ПД

2

 

 

 


Особливості лікування хворих з хронічною хворобою нирок методами гемодіалізу чи перитонеального діалізу

Таблиця 301


Найменування показника

Номер рядка

Хворі, яким змінено метод ліку-
вання

Причини зміни лікування

ПД асоційовані інфекції

Результати лікування ПД асоційованих інфекцій

ГД на ПД

ПД на ГД

усклад-
нення судин-
ного доступу

усклад-
нення з боку черевної порож-
нини

неадекват-
ність

відмова хворих від ГД чи ПД

інфекція місця виходу катетера

тунельна інфекція

пери-
тоніт

усу-
нення кате-
тера

продов-
ження лікування методами

смерть

ГД

ПД

ПД

ГД

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Значення показника

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Якісні показники лікування хворих з хронічною хворобою нирок методом перитонеального діалізу

Таблиця 302


Найменування показника

Номер рядка

Кількість хворих з транспортними характеристиками очеревини

Кількість хворих з показником Kt/v

Кількість пацієнтів з рівнем гемоглобіну
(г/л)

Кількість хворих з діурезом на ПД
(мл/доб)

швидкий транспортер

швидкий середній

повільний середній

повільний

< 1,7

 і 1,7

< 110

 і 110

< 200

200 - 1000

> 1000

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Значення показника

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблиця 302 (продовження)


Найменування показника

Номер рядка

Кількість хворих з індексом маси тіла:

Кількість хворих, які мають гіпертензію

з них

Тиск < 140/90

тиск > 140/90

< 25

 і 25

отримують гіпотензивну терапію

не отримують гіпотензивну терапію

А

Б

12

13

14

15

16

17

Значення показника

1

 

 

 

 

 

 


Розподіл хворих за тривалістю лікування гемодіалізом, перитонеальним діалізом і трансплантованою ниркою

Таблиця 400


Найменування показника

Номер рядка

Усього

з них

< 90 днів

 і 90 днів < 1 рік

1 - 3 роки

4 - 5 років

6 - 10 років

11 - 15 років

16 - 20 років

понад 20 років

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тривалість лікування: ГД

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТН

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інфікованість хворих вірусами B, C або імунодефіциту, пролікованих методами ниркової замісної терапії

Таблиця 500


Найменування показника

Номер рядка

ГД

ПД

ТН

інфіко-
ваних на ГД

з них

інфіко-
ваних на ПД

з них

інфіко-
ваних з ТН

з них

ВГВ

ВГС

ВГВ + ВГС

ВІЛ

ВГВ

ВГС

ВГВ + ВГС

ВІЛ

ВГВ

ВГС

ВГВ + ВГС

ВІЛ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього інфікованих

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них протягом звітного року

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Характеристика стану пацієнтів з трансплантованою ниркою

Таблиця 600


Найменування показника

Номер рядка

Кількість пацієнтів, які отримали трансплан-
тат від живого донора

Кіль-
кість пацієн-
тів з нир-
кою доно-
ра- трупа

Стан пацієнтів з ТН

Причини втрати трансплантата

ро-
ди-
чі

под-
руж-
жя

нор-
мально
функ-
ціону-
ючий транс-
план-
тат

пору-
шена функція транс-
план-
тата

кіль-
кість пацієн-
тів, переве-
дених на

смерть

хронічне
 відторг-
нення

інфек-
ційні усклад-
нення

сер-
цево-
судин-
ні усклад-
нення

інші усклад-
нення

смерть

ГД

ПД

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Хворі з трансплантованою ниркою

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість хворих з V стадією хронічної хвороби нирок, які померли у звітному році

Таблиця 700


Найменування показника

Номер рядка

Не отримували НЗТ у звітному році хворі ХХН V стадії

Отримували лікування ГД

Отримували лікування ПД

усього

усього

у тому числі які розпочали лікування вперше у звітному році

усього

у тому числі які розпочали лікування вперше у звітному році

А

Б

1

2

3

4

5

Кількість хворих, які померли

1

 

 

 

 

 


Причини смерті пацієнтів, які отримували ниркову замісну терапію

Таблиця 701


Найменування показника

Номер рядка

Причини смерті

серцево-судинні захворювання

цереброваскулярні захворювання

новоутворення

інфекційні хвороби

інші

А

Б

1

2

3

4

5

Кількість хворих, що померли, які отримували ГД

1

 

 

 

 

 

Кількість хворих, що померли, які отримували ПД

2

 

 

 

 

 

Кількість хворих, які померли з ТН

3

 

 

 

 

 


Смертність пацієнтів, які отримували ниркову замісну терапію

Таблиця 800


Найменування показника

Номер рядка

Кількість пацієнтів, які померли

з них

< 90 днів

 і 90 днів та < 1 року

1 - 3 роки

4 - 5 років

6 - 10 років

11 - 15 років

16 - 20 років

понад 20 років

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість хворих, що померли, які отримували ГД

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість хворих, що померли, які отримували ПД

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість хворих, які померли з ТН

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кількість хворих з I - IV стадіями хронічної хвороби нирок, які померли в додіалізний період

Таблиця 801

Кількість хворих з I - IV стадіями хронічної хвороби нирок, які померли в додіалізний період _


Знято з обліку на кінець звітного року

Таблиця 900


Найменування показника

Стать

Номер рядка

Знято з обліку

Житель міста

Житель села

Допенсійного віку

Пенсійного віку

Причина зняття

смерть

зміна місця проживання

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

Усього хворих

ч

1

 

 

 

 

 

 

 

ж

2

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі вперше виявлених
у звітному році

ч

3

 

 

 

 

 

 

 

ж

4

 

 

 

 

 

 

 


Відомості про етіологію гострого пошкодження нирок

Таблиця 910


Найменування показника

Номер рядка

Хворі з ГПН

Стадії ГПН

I

II

III

А

Б

1

2

3

4

Усього

1

 

 

 

 

                       з них:
Медикаментозна

2

 

 

 

 

Сепсис

3

 

 

 

 

Гіповолемія

4

 

 

 

 

Кардіоренальний синдром

5

 

 

 

 

Гепаторенальний синдром

6

 

 

 

 

Інтерстиціальний нефрит (N10)

7

 

 

 

 

Швидко прогресуючий гломерулонефрит (N00, N01, N08)

8

 

 

 

 

Обструкція сечових шляхів

9

 

 

 

 

Невідома причина

10

 

 

 

 Розподіл хворих з гострим пошкодженням нирок за статтю, віком та місцем проживання

Таблиця 920


Найменування показника

Стать

Номер рядка

Хворі з ГПН

Жителі міста

Жителі села

вік

вік

0 - 17

18 - 44

45 - 64

> 64

0 - 17

18 - 44

45 - 64

> 64

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Хворі з ГПН

ч

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лікування хворих з гострим пошкодженням нирок методами діалізної ниркової замісної терапії

Таблиця 930


Найменування показника

Стать

Номер рядка

Хворі з ГПН

Жителі міста

Жителі села

вік

вік

0 - 17

18 - 44

45 - 64

> 64

0 - 17

18 - 44

45 - 64

> 64

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Хворі з ГПН
отримували ГД

ч

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ГПН
отримували ГФ

ч

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ГПН
отримували ГДФ

ч

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ГПН
отримували ПАПД

ч

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ГПН
отримували АПД

ч

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ГПН отримували інтермітуючу ДНЗТ

ч

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ГПН отримували гібридну ДНЗТ

ч

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хворі з ГПН отримували тривалу ДНЗТ

ч

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість хворих з
ГПН, які не отримували лікування ДНЗТ

ч

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ж

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Результати лікування форм гострого пошкодження нирок

Таблиця 940

Найменування показника

Номер рядка

ГПН

неолігоурична

олігоурична

А

Б

1

2

Повне одужання

1

 

 

Часткове одужання

2

 

 

ХХН-V стадія

3

 

 

Смерть у ВРІТ

4

 

 

Смерть госпітальна

5

 

 

Необхідне проведення ДНЗТ при виписці

6

 

 Результати лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок методами діалізної ниркової замісної терапії

Таблиця 950


Найменування показника

Номер рядка

Не отримували ДНЗТ

Отримували ДНЗТ

ГД

ГДФ

ГФ

ПАПД

АПД

А

Б

1

2

3

4

5

6

Повне одужання

1

 

 

 

 

 

 

Часткове одужання

2

 

 

 

 

 

 

ХХН-V стадія

3

 

 

 

 

 

 

Смерть у ВРІТ

4

 

 

 

 

 

 

Смерть госпітальна

5

 

 

 

 

 

 

Необхідне проведення ДНЗТ при виписці

6

Х

 

 

 

 

 


Результати лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок видами діалізної ниркової замісної терапії

Таблиця 960


Найменування показника

Номер рядка

Інтермітуюча ДНЗТ

Гібридна ДНЗТ

Тривала ДНЗТ

А

Б

1

2

3

Повне одужання

1

 

 

 

Часткове одужання

2

 

 

 

ХХН-V стадія

3

 

 

 

Смерть у ВРІТ

4

 

 

 

Смерть госпітальна

5

 

 

 

Необхідне проведення ДНЗТ при виписці

6

 

 

 


Лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок методами діалізної ниркової замісної терапії залежно від стадії важкості

Таблиця 970


Найменування показника

Номер рядка

Не отримували ДНЗТ

Отримували ДНЗТ

ГД

ГДФ

ГФ

ПАПД

АПД

А

Б

1

2

3

4

5

6

ГПН I стадії важкості

1

 

 

 

 

 

 

ГПН II стадії важкості

2

 

 

 

 

 

 

ГПН III стадії важкості

3

 

 

 

 

 

 


Результати лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок видами діалізної ниркової замісної терапії залежно від стадії важкості

Таблиця 980


Найменування показника

Номер рядка

Інтермітуюча ДНЗТ

Гібридна ДНЗТ

Тривала ДНЗТ

А

Б

1

2

3

ГПН I стадії важкості

1

 

 

 

ГПН II стадії важкості

2

 

 

 

ГПН III стадії важкості

3

 

 

 


Результати лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок залежно від стадії важкості

Таблиця 990

Найменування показника

Номер рядка

Хворі з ГПН

Стадії ГПН

I

II

III

А

Б

1

2

3

4

Повне одужання

1

 

 

 

 

Часткове одужання

2

 

 

 

 

ХХН-V стадія

3

 

 

 

 

Смерть у ВРІТ

4

 

 

 

 

Смерть госпітальна

5

 

 

 

 

Необхідне проведення ДНЗТ при виписці

6

 

 

 

  

____ року

 

 

 

 

___
(місце підпису керівника)

 

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

___
(Особа, відповідальна за заповнення форми звітності)


(підпис)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

телефон: ___ факс: електронна адреса: ___________

 


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України
11.07.2012 N 514/41

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 серпня 2012 р. за N 1318/21630


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 167-1/о "Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) N ___"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 167-1/о "Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою (ТН) N ___" (далі - форма N 167-1/о).

2. Форма N 167-1/о заповнюється лікарем-нефрологом консультативного кабінету районного, міжрайонного, міського чи обласного центру нефрології та діалізу під час першого звернення пацієнтів, у яких виявлена хронічна хвороба нирок або яким була трансплантована нирка, які постійно проживають (зареєстровані) в регіоні обслуговування. На осіб без постійного місця проживання чи зареєстрованих тимчасово форма N 167-1/о не заповнюється.

3. Форма N 167-1/о є основним реєстраційним документом хворого з хронічною хворобою нирок, а також документом для поточного контролю за динамікою стану здоров'я пацієнтів, характером виконаного лікування.

4. Форму N 167-1/о зберігають у нефрологічному консультативному кабінеті. При суттєвій зміні стану хворого протягом спостереження вносяться зміни в карту. Зареєстровані хворі повинні перебувати під диспансерним наглядом.

5. На підставі даних форми N 167-1/о щороку складається форма звітності N 67 (річна) "Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН)".

6. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові хворого (повністю, на підставі паспортних даних).

7. У пункті 2 зазначається стать хворого.

8. У пункті 3 зазначаються цифровим способом число, місяць, рік народження хворого.

9. У пункті 4 зазначається, де проживає хворий: у місті чи в селі. Хворих, що проживають у селищах міського типу, відносять до жителів міста.

10. У пункті 5 зазначається місце проживання хворого (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира).

11. У пункті 6 зазначається індекс маси тіла хворого. Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

12. У пункті 7 зазначається найменування закладу охорони здоров'я, в якому хворому встановлено діагноз.

13. У пункті 8 зазначають діагноз хворого, код за міжнародною класифікацією (кодуванню підлягає основний діагноз згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10)), стадія хронічної хвороби нирок (далі - ХХН) (I стадія; II стадія; III стадія; IV стадія; V-a; V-b; V-c; V-d).

14. У пункті 9 зазначається діагноз основного захворювання хворого, підтверджений морфологічно або клінічно.

15. У пункті 10 зазначається дата (число, місяць, рік) встановлення діагнозу ХХН.

16. У пункті 11 зазначається дата (число, місяць, рік) взяття на облік хворого.

17. У пункті 12 зазначаються відомості щодо лікування хворого із застосуванням гемодіалізу (далі - ГД) чи перитонеального діалізу (далі - ПД).

18. У пункті 13 зазначається рівень швидкості клубочкової фільтрації (далі - ШКФ) на початку лікування діалізом. Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

Стадії хронічної хвороби нирок за швидкістю клубочкової фільтрації та рекомендації

Стадія

Опис стадії

ШКФ
(мл/хв/ 1.73 м2)

Рекомендації

ХХН-I

Ураження нирок з нормальною або підвищеною швидкістю клубочкової фільтрації

і 90

Діагностика основного захворювання, оцінка швидкості його прогресування та застосування препаратів для її зниження. Діагностика та лікування ускладнень

ХХН-II

Ураження нирок з помірним зниженням ШКФ

60 - 89

ХХН-III

Середній ступінь зниження ШКФ. Початкова ниркова недостатність

30 - 59

ХХН-IV

Значний ступінь зниження ШКФ. Виражена ниркова недостатність

15 - 29

Діагностика та лікування ускладнень;
підготовка до ниркової замісної терапії

ХХН-V

Термінальна ниркова недостатність

< 15

Ниркова замісна терапія


19. У пункті 14 зазначається дата початку ГД чи ПД (число, місяць, рік).

20. У пункті 15 зазначається, де проводилось відповідне лікування хворого, з повним найменуванням закладу охорони здоров'я.

21. У пункті 16 зазначається тривалість лікування хворого гемодіалізом протягом тижня (в годинах).

22. У пункті 17 зазначається вид мембрани діалізатора: 1 - низькопоточна, 2 - високопоточна.

23. У пункті 18 зазначаються типи судинних доступів: 1 - артеріовенозна фістула, 2 - центральний постійний венозний катетер, 3 - судинний протез, 4 - інші.

24. У пункті 19 зазначається розташування артеріовенозної фістули: 1 - нижня третина передпліччя, 2 - середня третина передпліччя, 3 - нижня третина плеча, 4 - табакерка.

25. У пункті 20 зазначається значення показника ekt/v при лікуванні хворого методом ГД. Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

26. У пункті 21 зазначається вміст у сироватці крові на ГД чи ПД фосфору, кальцію в одиницях (ммоль/л). Якщо параметр не визначався, ставиться нуль.

27. У пункті 22 зазначається значення паратиреоїдного гормона (пікограм/мл) у сироватці крові хворих з ХХН, які лікувались методами ГД, ПД. Якщо цей параметр не визначався, ставиться нуль.

28. У пункті 23 зазначається значення альбумінемії (г/л). Якщо цей параметр не визначався, ставиться нуль.

29. У пункті 24 зазначаються методи антикоагуляції під час сеансу ГД: гепарин - 1; низькомолекулярні гепарини - 2.

30. У пункті 25 зазначається застосування еритропоетину при лікуванні анемії: так - 1, ні - 2, резистентні до еритропоетину - 3.

31. У пункті 26 зазначається застосування препаратів заліза хворими на ГД чи ПД: перорально - 1; парентерально - 2; не застосовували - 3.

32. У пункті 27 зазначається використання фосфорзв'язуючих препаратів: ацетат кальцію - 1; карбонат кальцію - 2; синтетичні препарати - 3; інші - 4.

33. У пункті 28 зазначається застосування активних форм вітаміну Д: перорально - 1; парентерально - 2; не застосовували - 3.

34. У пункті 29 зазначаються відомості про рівень гемоглобіну (г/л).

35. У пункті 30 зазначається зміна лікування: ГД на ПД - 1; ПД на ГД - 2.

36. У пункті 31 зазначаються причини зміни лікування: ускладнення судинного доступу - 1; ускладнення з боку черевної порожнини - 2; неадекватність: ПД - 3; ГД - 4; відмова хворого від ГД, ПД - 5.

37. У пункті 32 зазначаються дані про гіпертензію у хворих з ХХН, що отримують замісну ниркову терапію: тиск більше 140/90 і отримують гіпотензивну терапію - 1; не отримують - 2; тиск менше 140/90 - 3.

38. У пункті 33 зазначаються дані про добову протеінурію у хворих з I - IV ст. ХХН (гр/доб). Якщо добова протеінурія не визначалась, потрібно ставити нуль.

39. У пункті 34 зазначається ускладнення ПД - вказується кількість ускладнень у даного пацієнта протягом року, зокрема інфекція виходу катетера, тунельна інфекція, перитоніт. Якщо інфекції відсутні, потрібно ставити нуль.

40. У пункті 35 відмічаються результати лікування ПД асоційованої інфекції: усунення катетера - 1; продовження лікування: на ПД - 2; зміна ПД на ГД - 3; смерть - 4.

41. У пункті 36 зазначаються транспортні характеристики очеревини у хворих, які лікувались методом ПД: швидкий транспортер - 1; швидкий середній - 2; повільний середній - 3; повільний - 4; не визначались - 5.

42. У пункті 37 зазначається показник Kt/v при лікуванні методом ПД. Якщо цей параметр не визначався, потрібно ставити нуль.

43. У пункті 38 зазначається діурез на ПД (мл/доб). Якщо цей параметр не визначався, потрібно ставити нуль.

44. У пункті 39 зазначається наявність трансплантації нирки. В цьому випадку ставиться цифра 1.

45. У пункті 39.1 зазначається дата трансплантації нирки (число, місяць, рік).

46. У пункті 40 зазначається найменування закладу охорони здоров'я, де проведена трансплантація нирки.

47. У пункті 41 зазначаються відомості щодо трансплантата. Донори: живий донор, а саме: родичі - 1; подружжя - 2; взята у донора-трупа - 3.

48. У пункті 42 зазначається стан пацієнтів з трансплантованою ниркою: нормально функціонуючий трансплантат - 1; порушена функція - 2.

49. У пункті 43 зазначається дата усунення трансплантата (число, місяць, рік), якщо така ситуація мала місце.

50. У пункті 44 зазначаються причини втрати трансплантата: хронічне відторгнення - 1; інфекційні ускладнення - 2; серцево-судинні - 3; інші - 4.

51. У пункті 45 зазначається дата повернення на ГД чи ПД (число, місяць, рік).

52. У пункті 46 зазначається дата повторної пересадки (число, місяць, рік).

53. У пункті 47 зазначається дата повернення на ГД чи ПД (число, місяць, рік)

54. У пункті 48 зазначається вид замісної терапії: ГД - 1, ПД - 2.

55. У пункті 49 зазначається дата встановлення інфікування вірусним гепатитом (число, місяць, рік).

56. У пункті 50 зазначаються відомості про форму гепатиту: B - 1, C - 2, B + C - 3, HIV - 4.

57. У пункті 51 у випадку смерті потрібно вказати її період. Смерть у додіалізний період: хворих з I - IV ст. ХХН - 1; хворих з V ст. ХХН без ГД чи ПД - 2.

58. У підпункті 51.1 пункту 51 зазначається смерть на ГД: менше 90 днів - 1; більше або рівно 90 днів та менше 1 року - 2; протягом 1 - 3 років - 3; 4 - 5 років - 4; 6 - 10 років - 5; 11 - 15 років - 6; 16 - 20 років - 7; понад 20 років - 8.

59. У підпункті 51.2 пункту 51 зазначається смерть на ПД: менше 90 днів - 1; більше або рівно 90 днів та менше 1 року - 2; протягом 1 - 3 років - 3; 4 - 5 років - 4; 6 - 10 років - 5; 11 - 15 років - 6; 16 - 20 років - 7; понад 20 років - 8.

60. У підпункті 51.3 пункту 51 зазначається смерть після ТН: менше 90 днів - 1; більше або рівно 90 днів та менше 1 року - 2; протягом 1 - 3 років - 3; 4 - 5 років - 4; 6 - 10 років - 5; 11 - 15 років - 6; 16 - 20 років - 7; понад 20 років - 8; після повторної трансплантації - 9, на фоні ГД після ТН -10; ПД - 11. Також потрібно зазначити кількість прожитих років після трансплантації.

61. У пункті 52 зазначаються причини смерті на ГД, ПД чи ТН: серцево-судинні захворювання - 1; цереброваскулярні захворювання - 2; новоутворення - 3; інфекційні хвороби - 4; інші - 5.

62. У пункті 53 зазначається дата зняття хворого з обліку (число, місяць, рік).

63. У пункті 54 зазначається причина зняття хворого з обліку: помер від ускладнень основного захворювання - 1; ускладнень лікування - 2; нещасного випадку - 3; змінив місце проживання - 4; інші - 5.

64. У пункті 55 розбірливо зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, особистий підпис лікаря-нефролога.

65. Пункти 29, 32, 50 стосуються хворих з ХХН усіх стадій.

66. Строк зберігання форми N 167-1/о після зняття хворого з обліку - 10 років.

67. Згода на обробку персональних даних, визначених формою N 167-1/о, заповнюється пацієнтом особисто.

68. У разі ведення форми N 167-1/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі ті дані, які містяться на затвердженому паперовому носії.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.