НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 19 липня 2018 року N 1120

Про заяву ТОВ "ТРК КРАЄВИД", м. Миколаїв, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД", м. Миколаїв (місцезнаходження юридичної особи: вул. Защука, буд. 27/1, м. Миколаїв, 54020; директор Домбровський Юрій Анатолійович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 N 1187 (Рішення N 1187), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за N 1520/26297 (зі змінами), офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2018 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД", м. Миколаїв, ліцензію провайдера програмної послуги на підставі наданої інформації:

- загальна кількість програм програмної послуги - 74, із них вітчизняних програм - 49;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД", м. Миколаїв;

- місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу - вул. Першотравнева, буд. 11, м. Очаків Миколаївської обл.;

- строк дії ліцензії - 10 років.

2. Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) в ліцензії провайдера програмної послуги ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД", м. Миколаїв, зазначити:

- власники (співвласники) - ПрАТ "ДАТАГРУП", м. Київ, ТОВ "ДАТАГРУП МЕДІА", м. Київ;

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - відсутній;

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання програмної послуги) - м. Очаків Миколаївської області;

- перелік програм універсальної програмної послуги затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2016 N 2524 (Перелік N 2524) (зі змінами);

- загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам): мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі - 66 %;

- технологія розповсюдження програм - аналогова.

3. Провайдер програмної послуги ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД", м. Миколаїв, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

4. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (зі змінами), нарахувати ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД", м. Миколаїв, ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм - м. Очаків Миколаївської обл.; кількість програм - 74, кількість вітчизняних програм - 49, ваговий коефіцієнт, який враховує територію надання програмних послуг N = 5, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

5. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД", м. Миколаїв, ліцензію провайдера програмної послуги.

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.