ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2017 року N 135

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 71, 15, 44, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та керуючись статтями 48, 66, 67, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статтями 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою спрощення порядку проведення деяких валютних операцій Правління Національного банку України постановляє:

1. У другому та третьому реченні абзацу першого пункту 9 Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2016 року N 369 (Положення N 369) (зі змінами), слова "керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки клієнта (за наявності)", "підписом та відбитком печатки (за наявності) цих осіб" замінити відповідно словами "клієнта (уповноваженої ним особи)", "підписами цих осіб (уповноважених ними осіб)".

2. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року N 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (Постанова N 410) (зі змінами) такі зміни:

1) у другому реченні абзацу першого підпункту 11 слова та цифри "за умови відсутності вимоги Національного банку України щодо надання висновків/документів/інформації, яка надіслана на адресу уповноваженого банку та містить заборону здійснювати надалі окремі операції клієнта та/або інших учасників фінансової операції (з урахуванням відомостей, що містяться у вимозі) (далі - Вимога із забороною), передбаченої Інструкцією про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2017 року N 15) (далі - Інструкція)" виключити;

2) підпункт 15 виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів" (Постанова N 247);

2) постанову Правління Національного банку України від 05 травня 2016 року N 308 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 308);

3) постанову Правління Національного банку України від 26 травня 2016 року N 334 "Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів" (Постанова N 334);

4) постанову Правління Національного банку України від 08 червня 2016 року N 343 "Про внесення змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів" (Постанова N 343);

5) постанову Правління Національного банку України від 16 серпня 2016 року N 371 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів" (Постанова N 371);

6) пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 23 серпня 2016 року N 375 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 375);

7) постанову Правління Національного банку України від 30 серпня 2016 року N 377 "Про внесення зміни до Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів" (Постанова N 377);

8) постанову Правління Національного банку України від 28 лютого 2017 року N 15 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 15);

9) підпункт 1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 25 травня 2017 року N 43 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 43);

10) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 03 жовтня 2017 року N 98 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (Постанова N 98);

11) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 21 листопада 2017 року N 118 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

4. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пунктів 2, 3 цієї постанови, які набирають чинності з 01 січня 2018 року. Пункт 2 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.