УКНД Назва  
47.080 ДСТУ EN ISO 8846:2018 (EN ISO 8846:2017, IDT; ISO 8846:1990, IDT) Судна малі. Прилади електричні. Захист від спалаху навколишніх вибухонебезпечних газів діє
71.080.15, 71.040.50 ДСТУ 2436.2:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод вимірювання масової частки домішок та визначення масової частки основної речовини в бензолі, толуолі та ксилолі не вступив в дію
13.220.40, 29.060.20 ДСТУ HD 604 S1:2018 (HD 604 S1:1994; А1:1997; A2:2002; А3:2005, IDT) Кабелі силові на напругу 0,6/1,0 кВ та 1,9/3,3 кВ зі спеціальними показниками пожежної небезпеки для використання на електричних станціях не вступив в дію
25.040.30 ДСТУ EN ISO 10218-2:2018 (EN ISO 10218-2:2011, IDT; ISO 10218-2:2011, IDT) Роботи та роботизовані пристрої. Вимоги щодо безпечності промислових роботів. Частина 2. Роботизовані системи та їхні поєднання не вступив в дію
53.080 ДСТУ EN 528:2018 (EN 528:2008, IDT) Устатковання на рейковому ходу для укладання та видавання вантажів зі складу. Вимоги щодо безпеки не вступив в дію
01.040.01, 01.060 ДСТУ IEC 60050-112:2018 (IEC 60050-112:2010, IDT) Міжнародний електротехнічний словник. Частина 112. Величини не вступив в дію
17.140.50 ДСТУ EN 61094-8:2018 (EN 61094-8:2012, IDT; IEC 61094-8:2012, IDT)/Поправка № 1:2018 (EN 61094-8:2012/AC:2013, IDT) Вимірювальні мікрофони. Частина 8. Методи визначення чутливості вільного поля робочих стандартних мікрофонів порівнянням діє
17.140.50 ДСТУ EN 62359:2018 (EN 62359:2011, IDT; IEC 62359:2010, IDT)/Зміна № 1:2018 (EN 62359:2011/A1:2018, IDT; IEC 62359:2010/A1:2017, IDT) Ультразвук. Характеристики поля. Методи випробування для визначення теплових та механічних індексів, пов’язаних з діагностичними ультразвуковими полями діє
17.140.50 ДСТУ EN 61391-1:2018 (EN 61391-1:2006, IDT; IEC 61391-1:2006, IDT)/Зміна № 1:2018 (EN 61391-1:2006/A1:2017, IDT; IEC 61391-1:2006/A1:2017, IDT) Ультразвук. Ехо-імпульсні сканери. Частина 1. Методи калібрування просторових вимірювальних систем та вимірювання розсіювання точки функційного відгуку діє
11.040.50 ДСТУ EN 61157:2018 (EN 61157:2007, IDT; IEC 61157:2007, IDT)/Зміна № 1:2018 (EN 61157:2007/A1:2013, IDT; IEC 61157:2007/A1:2013, IDT) Вимоги до подання параметрів акустичного виходу медичного ультразвукового діагностичного обладнання діє
35.040 ДСТУ ETSI EN 319 531:2018 (ETSI EN 319 531 V1.1.0 (2018-11), IDT) Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політика та вимоги щодо безпеки для провайдерів служби реєстрованої електронної пошти діє
35.040 ДСТУ ETSI EN 319 521:2018 (ETSI EN 319 521 V1.1.0 (2018-12), IDT) Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Політика та вимоги щодо безпеки для провайдерів служби реєстрованого електронного доставляння діє
01.080.30, 25.220.20 ДСТУ EN ISO 12671:2018 (EN ISO 12671:2014, IDT; ISO 12671:2012, IDT) Напилення термічне. Термічно напилювані покриття. Умовні познаки на креслениках діє
13.180 ДСТУ EN ISO 6385:2018 (EN ISO 6385:2016, IDT; ISO 6385:2016, IDT) Ергономічні принципи під час проектування робочих систем діє
85.080.10 ДСТУ EN ISO 216:2018 (EN ISO 216:2007, IDT; ISO 216:2007, IDT) Папір писальний та окремі види друкованої продукції. Споживчі формати. Класи А, Б та зазначення машинного напрямку діє
29.180 ДСТУ EN 61558-2-15:2018 (EN 61558-2-15:2012, IDT; IEC 61558-2-15:2011, IDT) Безпечність трансформаторів, реакторів, силових блоків живлення та їхніх комбінацій. Частина 2-15. Додаткові вимоги до розділових трансформаторів для систем електроживлення медичних приміщень не вступив в дію
29.140.40 ДСТУ EN 62722-2-1:2018 (EN 62722-2-1:2016, IDT; IEC 62722-2-1:2014, MOD) Робочі характеристики світильників. Частина 2-1. Додаткові вимоги до світлодіодних світильників діє
29.020, 29.120.50 ДСТУ EN 61543:2018 (EN 61543:1995; А11:2003; А12:2005; А2:2006, IDT; IEC 61543:1995; А2:2005, IDT) Пристрої захисту, керовані диференційним струмом, побутової та аналогічної призначеності. Електромагнітна сумісність не вступив в дію
29.140.40 ДСТУ EN 62722-1:2018 (EN 62722-1:2016, IDT; IEC 62722-1:2014, MOD) Робочі характеристики світильників. Частина 1. Загальні вимоги діє
29.140.99 ДСТУ EN 62717:2018 (EN 62717:2017, IDT; IEC 62717:2014, MOD) Модулі світлодіодні для загального освітлення. Вимоги до робочих характеристик діє
29.140.99 ДСТУ EN 62707-1:2018 (EN 62707-1:2014, IDT; IEC 62707-1:2013, IDT) Модулі світлодіодні для загального освітлення. Частина 1. Загальні вимоги та сітка координат кольоровості для білих світлодіодів діє
33.100.10 ДСТУ EN 61000-6-3:2018 (EN 61000-6-3:2007; А1:2011; А1:2011/АС:2012, IDT; IEC 61000-6-3:2006; А1:2010, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Загальні стандарти. Стандарт емісії завад для житлових, комерційних середовищ та середовищ легкої промисловості не вступив в дію
17.140.50 ДСТУ EN 62555:2018 (EN 62555:2014, IDT; IEC 62555:2013, IDT) Ультразвук. Вимірювання потужності. Терапевтичні ультразвукові перетворювачі та системи високої інтенсивності діє
17.140.50 ДСТУ EN 62359:2018 (EN 62359:2011, IDT; IEC 62359:2010, IDT) Ультразвук. Характеристики поля. Методи випробування для визначення теплових та механічних індексів, пов’язаних з діагностичними ультразвуковими полями діє
11.040.01, 17.140.50 ДСТУ EN 61847:2018 (EN 61847:1998, IDT; IEC 61847:1998, IDT) Ультразвук. Хірургічні системи. Вимірювання та декларування основних вихідних характеристик діє
29.130.20 ДСТУ EN 60947-6-1:2018 (EN 60947-6-1:2005; А1:2014, IDT; IEC 60947-6-1:2005; А1:2013, IDT) Апаратура комутаційна та апаратура керування низьковольтна. Частина 6-1. Багатофункційна апаратура. Комутаційна апаратура перемикання не вступив в дію
17.140.50 ДСТУ EN 61828:2018 (EN 61828:2001, IDT; IEC 61828:2001, IDT) Ультразвук. Фокусовані перетворювачі. Визначення та методи вимірювання для випромінених полів діє
17.140.50 ДСТУ EN 61391-1:2018 (EN 61391-1:2006, IDT; IEC 61391-1:2006, IDT) Ультразвук. Ехо-імпульсні сканери. Частина 1. Методи калібрування просторових вимірювальних систем та вимірювання розсіювання точки функційного відгуку діє
29.200 ДСТУ EN 60618:2018 (EN 60618:1997; А2:1997, IDT; IEC 60618:1978 + А1:1981; А2:1997, IDT) Подільники напруги індуктивні не вступив в дію

1234567891011 ...

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.