ГОСТ 9.103-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита металлов и изделий. Термины и определения

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 9.103-78 за ДК 004 (77.060)

Позначення та назва  
ДСТУ 2367-94 Єдина система захисту від корозії та старіння. Метали, сплави, покриття жаростійкі. Метод випробувань на високотемпературну корозію та термовтому в потоці продуктів горіння палива діє
ДСТУ 2733-94 Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3291-95 Єдина система захисту від корозії та старіння. Методи оцінки біокорозійної активності ґрунтів і виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд діє
ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять діє
ДСТУ 3895-99 (ГОСТ 9.514-99) Інгібітори корозії металів для водних систем. Електрохімічний метод визначення захисної здатності діє
ДСТУ 4372:2005 Перетворювачі іржі на основі деревинної речовини. Технічні умови діє
ДСТУ 4612:2006 Магістральні трубопроводи. Захист протикорозійний. Терміни та визначення понять діє
ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення діє
ДСТУ EN ISO 3651-2:2005 Сталі корозійно тривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 2. Феритні, аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у сірчанокислотних середовищах діє
ДСТУ ISO 3651-1:2005 Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалічної корозії. Частина 1. Аустенітні та феритно-аустенітні (двофазні) сталі. Випробування на корозію у середовищі азотної кислоти визначенням втрати маси (випробування за Хью) діє
РСТ УССР 1845-89 Блоки захисту підземних комунікацій від корозії. Загальні технічні умови діє
ГОСТ 9.005-72 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами не діє
ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования не діє
ГОСТ 9.019-74 (ИСО 9591-89) ЕСЗКС. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание не діє
ГОСТ 9.021-74 ЕСЗКС. Алюминий и сплавы алюминиевые. Методы ускоренных испытаний на межкристаллитную коррозию діє
ГОСТ 9.028-74 ЕСЗКС. Межоперационная противокоррозионная защита заготовок, деталей и сборочных единиц металлических изделий. Общие требования не діє
ГОСТ 9.039-74 ЕСЗКС. Коррозионная агрессивность атмосферы не діє
ГОСТ 9.040-74 ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях не діє
ГОСТ 9.102-91 ЕСЗКС. Воздействие биологических факторов на технические объекты. Термины и определения не діє
ГОСТ 9.103-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита металлов и изделий. Термины и определения не діє
ГОСТ 9.502-82 ЕСЗКС. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний не діє
ГОСТ 9.505-86 ЕСЗКС. Ингибиторы кислотной коррозии. Методы испытаний защитной способности при кислотном травлении металлов не діє
ГОСТ 9.506-87 ЕСЗКС. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах. Методы определения защитной способности не діє
ГОСТ 9.508-89 ЕСЗКС. Средства временной противокоррозионной защиты металлов. Метод определения защитной способности при воздействии пота рук не діє
ГОСТ 9.510-93 ЕСЗКС. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению діє
ГОСТ 9.511-93 ЕСЗКС. Полуфабрикаты из магниевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению діє
ГОСТ 9.901.1-89 (ИСО 7539-1-87) ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание не діє
ГОСТ 9.901.2-89 (ИСО 7539-2-89) ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Испытания на коррозионное растрескивание образцов в виде изогнутого бруса не діє
ГОСТ 9.901.4-89 (ИСО 7539-4-89) ЕСЗКС. Металлы и сплавы. Испытания на коррозионное растрескивание образцов при одноосном растяжении не діє
ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание не діє

Всі ДСТУ за 77.060

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДБН В.2.4-2-2005. Зміна № 2 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектуванняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.1.2-6-2008. Зміна № 1 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкістьуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчуваня (заклади ресторанного господарства)уточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готеліуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60076-4:2015 Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори (БИ 60076-4:2002, IDT)724.50уточнюйте
ДСТУ EN 13491:2017 (EN 13491:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання як бар’єра рідини під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд471.50уточнюйте
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)264.50уточнюйте
ДСТУ EN 50131-8:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману287.50уточнюйте
ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)414.00уточнюйте
ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (IEC/TS 61000-3-4:1998, IDT)161.00уточнюйте
ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС540.50уточнюйте
ДБН В.2.5-56:2014. Зміна № 1 Системи протипожежного захисту161.00уточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.