ГОСТ 7478-75 Графит элементный. Технические условия

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 7478-75 за ДК 004 (73.080)

Позначення та назва  
ДСТУ 1451-96 Камінь вапняковий для цукрової промисловості. Технічні умови діє
ДСТУ 2859-94 (ГОСТ 30233-95) Палигорськіт для виноробної промисловості «Виносорб». Технічні умови діє
ДСТУ 2978-95 Матеріали вуглецеві. Терміни та визначення діє
ДСТУ 3665-97 (ГОСТ 30566-98) Порошок перлітовий фільтрувальний. Технічні умови діє
ДСТУ ГОСТ 19728.0:2006 Тальк і талькомагнезит. Загальні вимоги до методів аналізу діє
ДСТУ ГОСТ 19728.1:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення нерозчинного у соляній кислоті залишку діє
ДСТУ ГОСТ 19728.2:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення розчинності у соляній кислоті діє
ДСТУ ГОСТ 19728.3:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення оксиду кремнію (IV) діє
ДСТУ ГОСТ 19728.4:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення оксиду заліза діє
ДСТУ ГОСТ 19728.5:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення оксиду алюмінію діє
ДСТУ ГОСТ 19728.6:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення оксиду титану діє
ДСТУ ГОСТ 19728.7:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення оксиду кальцію діє
ДСТУ ГОСТ 19728.8:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення оксиду магнію діє
ДСТУ ГОСТ 19728.9:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення оксиду марганцю (ІІ) діє
ДСТУ ГОСТ 19728.10:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення міді діє
ДСТУ ГОСТ 19728.11:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення оксидів натрію і калію діє
ДСТУ ГОСТ 19728.12:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення водорозчинних солей діє
ДСТУ ГОСТ 19728.13:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення хлор-іонів у водній витяжці діє
ДСТУ ГОСТ 19728.14:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення сульфат-іонів у водній витяжці діє
ДСТУ ГОСТ 19728.15:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення миш’яку діє
ДСТУ ГОСТ 19728.16:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення сірчаних сполук діє
ДСТУ ГОСТ 19728.17:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення втрати маси під час прожарювання діє
ДСТУ ГОСТ 19728.18:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення концентрації водневих іонів (рН) водної суспензії і водної витяжки діє
ДСТУ ГОСТ 19728.19:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення вологи діє
ДСТУ ГОСТ 19728.20:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення гранулометричного складу діє
ДСТУ ГОСТ 19728.21:2006 Тальк і талькомагнезит. Визначення щільності діє
ДСТУ ГОСТ 31285:2006 Азбест хризотиловий. Метод визначення фракційного складу та масової частки галі на контрольному апараті діє
ДСТУ ISO 9502:2008 Шпат плавиковий для металургії. Визначення діоксиду кремнію спектрометричним методом із застосуванням відновленого молібдосилікату діє
РСТ УССР 1343-90 Порошок пірофілітовий. Технічні умови діє
РСТ УССР 1701-90 Сировина базальтова для виробів з кам'яного литва. Технічні умови діє

Всі ДСТУ за 73.080

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДБН В.1.2-6-2008. Зміна № 1 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкістьуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчуваня (заклади ресторанного господарства)уточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готеліуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60076-4:2015 Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори (БИ 60076-4:2002, IDT)724.50уточнюйте
ДСТУ EN 13491:2017 (EN 13491:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання як бар’єра рідини під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд471.50уточнюйте
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)264.50уточнюйте
ДСТУ EN 50131-8:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману287.50уточнюйте
ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)414.00уточнюйте
ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (IEC/TS 61000-3-4:1998, IDT)161.00уточнюйте
ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС540.50уточнюйте
ДБН В.2.5-56:2014. Зміна № 1 Системи протипожежного захисту161.00уточнюйте
ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітениуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.