ГОСТ 30404-2000 (ИСО 157-96) Топливо твердое минеральное. Определение форм серы

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 30404-2000 (ИСО 157-96) за ДК 004 (75.160.10)

Позначення та назва  
ДСТУ 2042-92 Брикети торфяні на комунально-побутові потреби. Технічні умови діє
ДСТУ 2043-92 Торф фрезерний для виробництва брикетів. Технічні умови діє
ДСТУ 2206-93 (ГОСТ 5953-93); (ISO 556:1980) Кокс з розміром кусків 20 мм і більше. Визначення механічної міцності діє
ДСТУ 2265-93 (ГОСТ 30141-94) Масла кам’яновугільні. Газохроматографічний метод визначення основного компонентного складу діє
ДСТУ 2266-93 (ГОСТ 30142-94) Масла кам’яновугільні. Метод визначення масової частки фенолів не діє
ДСТУ 2401-94 Кокс кам’яновугільний і пековий. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2537-94 (ГОСТ 1932-93); (ISO 622:1981) Паливо тверде. Методи визначення фосфору діє
ДСТУ 2600-94 (ГОСТ 10478-93) Паливо тверде. Методи визначення миш’яку діє
ДСТУ 3528-97 (ГОСТ 8606-93); (ISO 334:1992) Паливо тверде мінеральне. Визначення вмісту загальної сірки. Метод Ешка діє
ДСТУ 3550-97 (ГОСТ 4790-93); (ISO 7936-1992) Паливо тверде. Визначення та наведення показників фракційного аналізу. Загальні вимоги до апаратури та методики діє
ДСТУ 4082-2002 Паливо тверде. Ситовий метод визначення гранулометричного складу діє
ДСТУ 4389:2005/ГОСТ 3213-2006 Кокс пековий електродний. Технічні умови діє
ДСТУ 4703:2006 Кокс. Метод визначення індексу реакційної здатності коксу (CRI) і міцності залишку коксу після реакції (CSR) діє
ДСТУ 5029:2008 Пек. Метод визначання температури розм’якшення в апараті Меттлера діє
ДСТУ 5030:2008 Пек. Метод визначання дистиляційних характеристик діє
ДСТУ 5031:2008 Пек. Метод визначання в’язкості в апараті Брукфільд Термосель діє
ДСТУ 7123:2009 Лушпиння соняшнику. Технічні умови діє
ДСТУ 7124:2009 Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технічні умови діє
ДСТУ ГОСТ 9326:2003 (ИСО 587-97) Паливо тверде мінеральне. Методи визначення хлору діє
ДСТУ ISO 567-2002 Кокс. Метод визначення насипної щільності в малому контейнері діє
ДСТУ ISO 579-2002 Кокс. Метод визначення загальної вологи не діє
ДСТУ ISO 609:2010 Паливо тверде мінеральне. Визначення вуглецю та водню методом високотемпературного спалювання діє
ДСТУ ISO 616-2002 Кокс. Метод визначення міцності на скидання діє
ДСТУ ISO 1928:2006 Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згоряння методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої теплоти згоряння діє
РСТ УССР 1287-87 Пучки паливні. Загальні технічні умови діє
РСТ УССР 1297-82 Напівбрикети торфяні. Технічні умови діє
РСТ УССР 1996-90 Торф кусковий паливний. Технічні умови діє
ГОСТ 4.105-83 СПКП. Торф и продукты переработки торфа. Номенклатура показателей не діє
ГОСТ 4.110-84 СПКП. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей діє
ГОСТ 8.530-85 ГСИ. Влажность доменного кокса. Методика выполнения измерений нейтронными влагомерами не діє

Всі ДСТУ за 75.160.10

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДБН В.1.2-6-2008. Зміна № 1 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкістьуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчуваня (заклади ресторанного господарства)уточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готеліуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60076-4:2015 Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори (БИ 60076-4:2002, IDT)724.50уточнюйте
ДСТУ EN 13491:2017 (EN 13491:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання як бар’єра рідини під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд471.50уточнюйте
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)264.50уточнюйте
ДСТУ EN 50131-8:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману287.50уточнюйте
ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)414.00уточнюйте
ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (IEC/TS 61000-3-4:1998, IDT)161.00уточнюйте
ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС540.50уточнюйте
ДБН В.2.5-56:2014. Зміна № 1 Системи протипожежного захисту161.00уточнюйте
ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітениуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.