ГОСТ 30100-93 (ИСО 1015-92) Угли бурые и лигниты. Метод прямого объемного определения влаги

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 30100-93 (ИСО 1015-92) за ДК 004 (73.040)

Позначення та назва  
ДСТУ 3408-96 (ГОСТ 4794-97) Термоантрацит електродний. Технічні умови діє
ДСТУ 3472-96 Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація не діє
ДСТУ 4096-2002 Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань діє
ДСТУ 7146:2010 Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови діє
ДСТУ ISO 609:2010 Паливо тверде мінеральне. Визначення вуглецю та водню методом високотемпературного спалювання діє
ДСТУ ISO 5071-1:2004 Вугілля буре та лігніти. Визначення виходу летких речовин в аналітичній пробі. Частина 1. Метод двох печей не діє
ДСТУ ISO 5072:2003 Вугілля буре та лігніти. Визначення дійсної та уявної відносної густини не діє
ДСТУ ISO 8264:2004 Вугілля кам’яне. Визначення індексу спучування дилатометром діє
ДСТУ ISO 8833:2003 Магнетит для збагачення вугілля. Методи випробування діє
ДСТУ ISO 8858-1:2004 Вугілля кам’яне. Метод випробування пінної флотації. Частина 1. Лабораторний процес діє
ДСТУ ISO 8858-2:2008 Вугілля кам’яне та антрацит. Метод випробування пінної флотації. Частина 2. Послідовне випробування діє
ДСТУ ISO 8858-3:2008 Вугілля кам’яне та антрацит. Метод випробування пінної флотації. Частина 3. Випробування із зняттям обмежень діє
ДСТУ ISO 9931:2004 Вугілля. Відбирання проб пилоподібного вугілля, яке переноситься газами в системах прямого спалювання вугілля діє
ДСТУ ISO 10086-1:2004 Вугілля. Методи оцінювання флокулянтів для використання у вуглезбагаченні. Частина 1. Основні параметри діє
ДСТУ ISO 11722:2004 Паливо тверде мінеральне. Вугілля кам’яне. Визначення вологи у пробі для загального аналізу методом висушування в азоті діє
ДСТУ ISO 11723:2010 Паливо тверде мінеральне. Визначення миш'яку та селену методом спалювання із сумішшю Ешка та утворення гібридів діє
ДСТУ ISO 13909-1:2006 Вугілля кам’яне, антрацит та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 1. Загальний вступ діє
ДСТУ ISO 13909-2:2005 Вугілля кам’яне, антрацит та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 2. Вугілля. Відбирання проб з рухомих потоків діє
ДСТУ ISO 13909-3:2005 Вугілля кам’яне, антрацит та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 3. Вугілля. Відбирання проб з нерухомих партій діє
ДСТУ ISO 13909-4:2005 Вугілля кам’яне, антрацит та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 4. Вугілля. Готування проб до випробування діє
ДСТУ ISO 13909-7:2006 Вугілля кам’яне, антрацит та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 7. Методи визначення точності відбору, підготовки та аналізу проб діє
ДСТУ ISO 13909-8:2008 Вугілля кам’яне, антрацит і кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 8. Методи визначення систематичної похибки діє
ДСТУ ISO 14180:2003 Паливо мінеральне тверде. Настанова з відбору проб із вугільних пластів діє
ДСТУ ISO 15117-1:2010 Вугілля. Сипкі властивості. Частина 1. Сипкість у бункері діє
ДСТУ ISO 15238:2010 Паливо тверде мінеральне. Метод визначення загального кадмію у вугіллі діє
ДСТУ ISO 17246:2010 Вугілля. Технічний аналіз діє
ДСТУ ISO 17247:2010 Вугілля. Елементний аналіз діє
ГОСТ 1186-87 Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей не діє
ГОСТ 1817-64 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты. Метод приготовления сборных проб не діє
ГОСТ 1916-75 Угли бурые, каменные, антрацит, брикеты угольные и сланцы горючие. Методы определения массовой доли минеральных примесей (породы) и мелочи не діє

Всі ДСТУ за 73.040

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
ДБН В.1.2-6-2008. Зміна № 1 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкістьуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-160:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчуваня (заклади ресторанного господарства)уточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положенняуточнюйтеуточнюйте
ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готеліуточнюйтеуточнюйте
ДСТУ EN 60076-4:2015 Силові трансформатори. Частина 4. Настанови з випробування грозовим та комутаційним імпульсами. Силові трансформатори та реактори (БИ 60076-4:2002, IDT)724.50уточнюйте
ДСТУ EN 13491:2017 (EN 13491:2013, IDT) Геосинтетичні бар’єри. Характеристики, потрібні для використання як бар’єра рідини під час будівництва тунелів та пов’язаних з ними підземних споруд471.50уточнюйте
ДСТУ EN 789:2008 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробування. Визначення механічних властивостей деревинних плит (EN 789:2004, IDT)264.50уточнюйте
ДСТУ EN 50131-8:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 8. Охоронні пристрої/системи туману287.50уточнюйте
ДСТУ EN 60974-10:2014 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 60974-10:2014, IDT)414.00уточнюйте
ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009 Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А (IEC/TS 61000-3-4:1998, IDT)161.00уточнюйте
ДСТУ ETSI EN 300 386:2017 (ETSI EN 300 386:2016, IDT) Обладнання телекомунікаційних мереж. Вимоги до електромагнітної сумісності. Гармонізований стандарт, який охоплює основні вимоги Директиви 2014/30/ЄС540.50уточнюйте
ДБН В.2.5-56:2014. Зміна № 1 Системи протипожежного захисту161.00уточнюйте
ДБН В.2.3-7:2018 Метрополітениуточнюйтеуточнюйте

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.