ГОСТ 2.766-88 ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Системы передачи информации с временным разделением канала

 

ДСТУ, що пов'язані з ГОСТ 2.766-88 за ДК 004 (01.080.40, 33.040.20)

Позначення та назва  
ДСТУ 2615-94 Електрозв’язок. Зв’язок цифровий та системи передавальні цифрові. Терміни та визначення діє
ДСТУ 2616-94 Електрозв’язок. Аппаратура передавання дискретних сигналів вторинних мереж багатоканальна. Терміни та визначення діє
ДСТУ EN 300 462-3-1:2006 Мережі електрозв’язку цифрові. Загальні вимоги до мереж синхронізації. Частина 3-1. Контролювання джитера і блукань фази в мережах синхронізації діє
ДСТУ ISO 11145:2005 Оптика та оптичні прилади. Лазери і лазерна апаратура. Словник термінів та умовні познаки не діє
ДСТУ ETSI EG 201 793:2007 Мережі електрозв’язку цифрові. Передавання та мультиплексування. Настанови щодо системного проектування мереж синхронізації діє
ДСТУ ITU-T G.811:2008 Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Пристрої синхронізації первинні. Основні технічні характеристики діє
ДСТУ ITU-T G.812:2008 Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Пристрої синхронізації ведені. Основні технічні характеристики діє
ДСТУ ITU-T G.813:2008 Мережі електрозв’язку цифрові. Мережі синхронізації. Пристрої синхронізації обладнання синхронної цифрової ієрархії. Основні технічні характеристики діє
ГОСТ 2.416-68 ЕСКД. Условные изображения сердечников магнитопроводов не діє
ГОСТ 2.709-89 ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах не діє
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах не діє
ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические не діє
ГОСТ 2.723-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители не діє
ГОСТ 2.726-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники не діє
ГОСТ 2.727-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители не діє
ГОСТ 2.728-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы не діє
ГОСТ 2.729-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные не діє
ГОСТ 2.730-73 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые не діє
ГОСТ 2.731-81 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электровакуумные не діє
ГОСТ 2.732-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники света не діє
ГОСТ 2.734-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Линии сверхвысокой частоты и их элементы не діє
ГОСТ 2.735-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Антенны и радиостанции не діє
ГОСТ 2.736-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии задержки не діє
ГОСТ 2.737-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи не діє
ГОСТ 2.739-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные не діє
ГОСТ 2.740-89 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты и трансляции телеграфные не діє
ГОСТ 2.741-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы акустические не діє
ГОСТ 2.744-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства электрозапальные не діє
ГОСТ 2.745-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Электронагреватели, устройства и установки электротермические не діє
ГОСТ 2.746-68 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Генераторы и усилители квантовые не діє

Всі ДСТУ за 01.080.40Всі ДСТУ за 33.040.20

 

Нові надходження ДСТУ та ДБН

позначення та назва ел.версія
(грн)
друк.видання
(грн)
назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання

Всі нові надходження ДСТУ


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.